Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 721 від 24.12.2007

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 71.120-183:2007, СОУ МПП/НАН 71.120-182/005:2007


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
        ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
 
              Н А К А З
 
 N 40 від 07.05.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 травня 1996 р.
 vd960507 vn40            за N 236/1261
 
 
      Про внесення змін до Інструкції "Про порядок
    обчислення і сплати податку на добавлену вартість"
 
 ( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
  Наказу  Головної державної  податкової  інспекції N 3
  ( z0018-93 ) від 10.02.93, до якого вносились зміни )
 
 
 
   Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Інструкції "Про порядок обчислення і
сплати  податку на добавлену вартість", затвердженої наказом
Головної  державної податкової інспекції України від 10 лютого
1993 року N 3 ( z0018-93 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 31 березня 1993 року  за N 18 (із  змінами, внесеними
наказами від 31 травня 1994 року N 44 ( z0140-94 ), від 30 червня
1994 року  N 56 ( z0154-94 ),  від 12 серпня 1994 року  N 76
( z0198-94 ), від 25 грудня 1995 року N 98 ( z0483-95 ),  що
додаються.
   2. Начальнику управління розробки проектів та інструкцій по
непрямих податках Фліссак Н.П. у п'ятиденний термін подати цей
наказ для державної реєстрації.
 
 Заступник Міністра фінансів, начальник
 Головної державної податкової інспекції
 України                         В.Н.Ільїн
 
                        Затверджено
                   наказом Головної державної
                   податкової інспекції України
                   від 7 травня 1996 року N 40
 
    Зміни до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати
    податку на добавлену вартість", затвердженої наказом
    Головної державної податкової інспекції України від
    10 лютого  1993 року  N 3 і зареєстрованої  в
    Міністерстві юстиції України 31 березня 1993 року
          за N 18  ( z0018-93 )
 
   1. Додатки N 1, N 2 до Інструкції викласти в такій редакції:
 
                      Додаток N 1
                до Інструкції, затвердженої наказом
                Головної  державної   податкової
                інспекції України від 10.02.93 р.
                N 3 (в редакції наказу ГДПІ України
                від 07.05.96 р. N 40)
 
                   _____________________________
                   Ідентифікаційний код платника
 
У державну податкову інспекцію  ________________________________
по ___________________________  (повне найменування організації)
______________________________  ________________________________
______________________________  ________________________________
Одержано             (прізвище відповідальної особи)
"___" _______________ 199__ р.  тел. ___________________________
                 Адреса _________________________
                 ________________________________
 
              Декларація
 з податку на добавлену вартість за _________________ 199__ р.
                   (місяць, квартал)
                           (в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| N |        Показники        |Оборот із |Сума  |
|п/п|                    |врахуванням|податку|
|  |                    |податку  |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 1 |          2          |   3   |  4  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 1.|Вартість придбаних матеріальних ресур- |      |    |
|  |сів, палива (робіт, послуг), які відно- |      |    |
|  |сяться на витрати виробництва й обігу, |      |    |
|  |та вартість придбаних і введених в екс- |      |    |
|  |плуатацію основних виробничих фондів та |      |    |
|  |взятих на облік нематеріальних активів |      |    |
|  |за звітний період з урахуванням розподі-|      |    |
|  |лу сум ПДВ з виробничої та торговельно- |      |    |
|  |посередницької діяльності, а також з  |      |    |
|  |оподатковуваних та неоподатковуваних то-|      |    |
|  |варів (робіт, послуг). Вартість матері- |      |    |
|  |альних ресурсів, придбаних для виготов- |      |    |
|  |лення товарів (робіт, послуг), які   |      |    |
|  |звільнені від оподаткування без прове- |      |    |
|  |дення відшкодування сум ПДВ постачальни-|      |    |
|  |кам (крім пільг відповідно до підпунктів|      |    |
|  |"а"-"д" пункту 31 цієї Інструкції), в  |      |    |
|  |цей рядок не включається        |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 2.|Вартість придбаних матеріальних ресур- |      |    |
|  |сів, палива (робіт, послуг), які відно- |      |    |
|  |сяться на витрати виробництва й обігу, |      |    |
|  |та вартість придбаних і введених в екс- |      |    |
|  |плуатацію основних виробничих фондів та |      |    |
|  |взятих на облік нематеріальних активів |      |    |
|  |за звітний період            |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 3.|Вартість реалізованих товарів, виконаних|      |    |
|  |робіт, наданих послуг, що оподатковують-|      |    |
|  |ся ПДВ за звітний період        |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 4.|Вартість реалізованих товарів, виконаних|      |    |
|  |робіт, наданих послуг, за якими не спла-|      |    |
|  |чується ПДВ *), всього:         |      |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |у тому числі товари (роботи, послуги), |      |    |
|  |звільнені від оподаткування відповідно |      |    |
|  |до підпунктів "а"-"д" пункту 31 цієї  |      |    |
|  |Інструкції**)              |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 5.|Обчислено ПДВ за звітний період всього: |      |    |
|  |у тому числі              |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |а) за реалізовані товари (роботи, послу-|      |    |
|  |ги, ряд.3 - ряд.1)           |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |б) розподіл сум ПДВ за основними вироб- |      |    |
|  |ничими фондами та нематеріальними акти-|      |    |
|  |вами за поточний (календарний) рік з по-|      |    |
|  |дачею розрахунку (відповідно до пунктів |      |    |
|  |39, 40, 41 цієї Інструкції)       |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |в) сума перевищення ПДВ, сплаченого або |      |    |
|  |який підлягає сплаті постачальникам   |      |    |
|  |(підрядчикам), над сумою ПДВ, одержаного|      |    |
|  |від покупців за товари (роботи, послуги)|      |    |
|  |за попередній звітний період (ряд.7 дек-|      |    |
|  |ларації за попередній звітний період)  |   х   |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 6.|Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за  |      |    |
|  |особовим рахунком платника по даній дек-|      |    |
|  |ларації (позитивне значення ряд.5 або  |      |    |
|  |від'ємне значення ряд.5 у випадках   |      |    |
|  |звільнення від ПДВ відповідно до підпун-|      |    |
|  |ктів "а"-"д" пункту 31 цієї Інструкції з|      |    |
|  |урахуванням питомої ваги таких пільг)  |      |    |
|  |("а" + "б" ряд.5) х ряд.4"а"/(ряд.3 +  |      |    |
|  |ряд.4"а")                |   х   |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 7.|Сума перевищення ПДВ, яка буде врахову- |      |    |
|  |ватись при зменшенні платежів в наступ- |      |    |
|  |ному періоді (ряд.5 - ряд.6) і не відо- |      |    |
|  |бражається в особовому рахунку платника |      |    |
|  |за звітний період            |   х   |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 8.|Нараховано авансових (декадних) платежів|      |    |
|  |за звітний період            |   х   |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 9.|Сума ПДВ, яка підлягає:         |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |а) донарахуванню (ряд.6 - ряд.8)    |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |б) зменшенню (ряд.8 - ряд.6)      |   х   |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|10.|Авансові платежі на наступний за звітним|      |    |
|  |місяцем (ряд.6 : 3):          |   х   |    |
|  |----------------------------------------+-----------+-------|
|  |- строком 15-го числа поточного місяця |      |    |
|  |________________ млн.крб        |   х   |  х  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|  |- строком 25-го числа поточного місяця |      |    |
|  |________________ млн.крб.        |   х   |  х  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|  |- строком 5-го числа місяця, наступного |      |    |
|  |за поточним __________________ млн.крб. |   х   |  х  |
------------------------------------------------------------------
 
   *) До декларації повинна додаватись розшифровка оборотів, які
не підлягають оподаткуванню (сума обороту; назва товару (роботи,
послуги), по яких надана пільга; пункт і стаття законодавчого
акту, яким така пільга встановлена). Розшифровка додається до
декларації на окремому аркуші за підписом керівника підприємства
та головного бухгалтера, завірених печаткою.
 
   **) До декларації при наданні пільг відповідно до підпункту
"а" пункту 31 Інструкції для відшкодування повинні додаватись:
   - копії вантажних митних декларацій;
   - довідки установ банків про надходження валюти.
 
Дата відправлення декларації "___"___________ 199__ р.
 
Керівник         Відмітка інспектора державної податкової
             інспекції
Головний бухгалтер    в результаті камеральної перевірки
             ________________________________________
 
             Дата перевірки "___" __________ 199__ р.
 
             Довідка інспектора по обліку:
             Проведено за особовим рахунком платника
             Дата проведення "__" __________ 199__ р.
 
                      Додаток N 2
                до Інструкції, затвердженої наказом
                Головної  державної   податкової
                інспекції України від 10.02.93 р.
                N 3 (в редакції наказу ГДПІ України
                від 07.05.96 р. N 40)
 
                   _____________________________
                   Ідентифікаційний код платника
 
У державну податкову інспекцію  ________________________________
по ___________________________  (повне найменування організації)
______________________________  ________________________________
______________________________  ________________________________
Одержано             (прізвище відповідальної особи)
"___" _______________ 199__ р.  тел. __________________________
                 Адреса _________________________
                 ________________________________
 
              Декларація
  з податку на добавлену вартість для підприємств торгівлі,
  громадського харчування та інших підприємств, організацій
     та установ, які надають посередницькі послуги
        за ______________________199__ р.
           (місяць, квартал)
                           (в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| N |            Показники            |Сума|
|п/п|                            |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 1.|Сума одержаного валового доходу (різниця між цінами ре-|  |
|  |алізації товарів і цінами їх придбання)        |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|1а.|В тому числі сума одержаного валового доходу, який не |  |
|  |підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством*)|  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 2.|Сума податку на добавлену вартість (ряд.1 - ряд.1а) х |  |
|  |20% : 120%                       |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 3.|Сума ПДВ за придбані матеріальні ресурси, паливо, (ро- |  |
|  |боти, послуги), вартість яких відноситься на витрати  |  |
|  |обігу (виробництва), за введені в експлуатацію основні |  |
|  |виробничі фонди та нематеріальні активи з урахуванням |  |
|  |розподілу сум ПДВ з торговельно-посередницької та виро-|  |
|  |бничої діяльності, а також з оподатковуваних та неопо- |  |
|  |датковуваних товарів (робіт, послуг)          |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 4.|Обчислено ПДВ за звітний період всього:        |  |
|  |у тому числі                      |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |а) від одержаних валових доходів (ряд.2 - ряд.3)   |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |б) коригування сум ПДВ по основних виробничих фондах та|  |
|  |нематеріальних активах за поточний (календарний) рік з |  |
|  |подачею розрахунку (відповідно до пункту 39 цієї Інст- |  |
|  |рукції)                        |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |в) сума перевищення ПДВ, сплаченого або який підлягає |  |
|  |сплаті постачальникам (підрядчикам), над сумою ПДВ,  |  |
|  |одержаного від покупців за товари (роботи, послуги) за |  |
|  |попередній звітний період (ряд.6 декларації за поперед-|  |
|  |ній звітний період)                  |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 5.|Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком|  |
|  |платника (позитивне значення рядка 4 цієї декларації) |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 6.|Сума перевищення ПДВ, яка буде враховуватись при змен- |  |
|  |шенні платежів в наступному періоді (ряд.4 - ряд.5) і |  |
|  |не відображається в особовому рахунку платника за звіт-|  |
|  |ний період                       |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 7.|Нараховано авансових (декадних) платежів за звітний пе-|  |
|  |ріод                          |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 8.|Сума ПДВ, яка підлягає:                |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |а) донарахуванню (ряд.5 - ряд.7)            |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |б) зменшенню (ряд.7 - ряд.5)              |  |
|---+-------------------------------------------------------+----|
| 9.|Авансові платежі на наступний за звітним місяцем    |  |
|  |(ряд.5 : 3):                      |  |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |- строком 15-го числа поточного місяця _______ млн.крб.| х |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |- строком 25-го числа поточного місяця _______ млн.крб.| х |
|  |-------------------------------------------------------+----|
|  |- строком 5-го числа місяця, наступного за поточним  |  |
|  |________ млн.крб.                   | х |
|---+-------------------------------------------------------+----|
|10.|Сума ПДВ, що сплачена постачальникам товарів при екс- |  |
|  |порті цих товарів за іноземну валюту, яка підлягає ві-|  |
|  |дображенню в особовому рахунку платника та відшкоду- |  |
|  |ванню з бюджету**)                   |  |
------------------------------------------------------------------
 
   *) До  декларації повинна додаватись розшифровка валових
доходів, які не підлягають оподаткуванню (сума валового доходу;
назва товару (роботи, послуги), по яких надана пільга; пункт і
стаття законодавчого акту, яким  така  пільга  встановлена).
Розшифровка додається до декларації на окремому аркуші за підписом
керівника підприємства  та  головного  бухгалтера,  завірених
печаткою.
 
   **) До декларації для відшкодування податку на добавлену
вартість, відображеного в ряд.10, повинні додаватись:
   - копії вантажних митних декларацій;
   - довідки установ банків про надходження валюти.
 
Дата відправлення декларації "___"___________ 199__ р.
 
Керівник         Відмітка інспектора державної податкової
             інспекції
Головний бухгалтер    в результаті камеральної перевірки
             ________________________________________
 
             Дата перевірки "___" __________ 199__ р.
 
             Довідка інспектора по обліку:
             Проведено за особовим рахунком платника
             Дата проведення "__" __________ 199__ р.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner