Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 597 від 20.12.2007

Про безоплатну передачу державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 49/76/117 від 18.04.96       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 травня 1996 р.
 vd960418 vn49/76/117         за N 220/1245
 
 
       Про затвердження Методологічних вказівок
      щодо складання балансу фінансових ресурсів
 
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
28 червня 1995 року N 471 ( 471-95-п ) "Про організацію складання
балансу  фінансових  ресурсів України" Міністерство економіки,
Міністерство  фінансів і  Міністерство  статистики  розробили
Методологічні вказівки щодо складання балансу фінансових ресурсів.
   У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Методологічні вказівки щодо складання балансу
фінансових ресурсів (що додаються).
   2. Зведеному відділу фінансового забезпечення економічної
політики, зведеному  відділу  прогнозів  соціально-економічного
розвитку, зведеному  відділу  політики доходів та соціального
захисту населення Мінекономіки і відділу бюджетної політики та
макроекономічного аналізу Мінфіну забезпечити розробку прогнозного
балансу фінансових  ресурсів  у  складі  Державної  програми
економічного і соціального розвитку.
   3. Управлінню статистики фінансів Мінстату та  Головному
управлінню Державного казначейства подавати до зведеного відділу
фінансового забезпечення  економічної  політики  Мінекономіки
необхідні звітні дані до 15 червня року, що настає за минулим.
   4. Зведеному відділу фінансового забезпечення економічної
політики Мінекономіки  подавати до Кабінету Міністрів України
фактичний баланс фінансових ресурсів до 1 липня року, що настає за
минулим.
 
 Міністр економіки                   В.Гуреєв
 
 Міністр фінансів                   П.Германчук
 
 Міністр статистики                  М.Борисенко
 
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства економіки,
                  Міністерства фінансів,
                  Міністерства статистики
                  від 18.04.96 р. N 49/76/117
 
             Методологічні
    вказівки щодо складання балансу фінансових ресурсів
 
           1. Загальні положення
 
   Баланс фінансових  ресурсів  - це комплексний прогнозний
розрахунок, у якому відображається обсяг утворюваних фінансових
ресурсів та їх використання в усіх секторах економіки держави.
   Метою розробки балансу є визначення  обсягів  фінансових
ресурсів держави  на  прогнозований  період,  можливостей  їх
використання для фінансування економічних і соціальних програм
розвитку, встановлення  оптимальних  напрямів їх розподілу та
використання. Він є базою для прийняття управлінських рішень з
питань ефективності використання усіх видів фінансових ресурсів,
залучення додаткових інвестиційних джерел, служить інформаційною й
аналітичною основою  для розробки та обгрунтування фінансової
політики держави.
   Показники балансу розраховуються у тісному взаємозв'язку з
показниками валового внутрішнього продукту, національного доходу,
фонду оплати  праці,  прогнозних  індексів зміни цін, фондів
нагромадження та споживання. В окремих випадках показники балансу
визначаються на  підставі  експертних  оцінок. На основі цих
показників розробляються  принципи  бюджетної  податкової  та
кредитної політики держави, система фінансових методів регулювання
економіки.
   У подальшому показники балансу уточнюються з урахуванням змін
обсягів валового внутрішнього продукту, національного доходу та
інших макроекономічних  показників,  які було використано при
прогнозуванні раніше.
   Прогнозний баланс фінансових ресурсів є складовою частиною
Державної програми економічного та соціального розвитку країни і
подається в її складі на розгляд Кабінету Міністрів України.
   Прогнозний баланс   фінансових   ресурсів   складається
Мінекономіки та Мінфіном. Для цього міністерства, інші центральні
органи державної виконавчої влади подають Мінекономіки та Мінфіну
необхідні показники.
   Мінстат на підставі  опрацьованих  і  затверджених  форм
державної щорічної  статистичної  звітності,  які відповідають
вимогам методологічних вказівок щодо складання балансу фінансових
ресурсів, складає і подає Мінекономіки до 15 червня року, що
настає за минулим, звітні дані.
   Баланс фінансових ресурсів складається за встановленою формою
(додаток N 1) і містить у собі такі основні розділи:
   За доходами:
   1. Ресурси бюджетів;
   2. Довгострокові  кредитні ресурси на розвиток народного
господарства;
   3. Ресурси підприємств і організацій;
   4. Ресурси позабюджетних фондів, які не спрямовуються до
державного бюджету;
   5. Кошти  іноземних  інвесторів  на  розвиток  народного
господарства;
   6. Інші джерела, що спрямовуються на покриття  дефіциту
бюджету (кредити Національного банку, випуск цінних паперів,
фінансова допомога міжнародних фінансових організацій тощо).
   За видатками:
   1. Видатки бюджетів;
   2. Видатки  на  реалізацію національних програм розвитку
народного господарства за рахунок довгострокових кредитів;
   3. Видатки підприємств і організацій за рахунок власних
ресурсів;
   4. Видатки позабюджетних фондів (без бюджетних коштів).
 
          2. Методи розрахунку доходів
 
             2.1. Прибуток
 
   Одним з основних джерел фінансових ресурсів  держави  є
прибуток від  різних  сфер економічної діяльності. У балансі
фінансових ресурсів він розподіляється за двома його розділами:
"Ресурси бюджетів" та "Ресурси підприємств і організацій".
   Загальний обсяг прогнозованого прибутку  визначається  на
основі попередніх розрахунків макроекономічних показників розвитку
економіки.
   При його визначенні може застосовуватися показник питомої
ваги прибутку у валовому внутрішньому  продукті.  Для  більш
обгрунтованого розрахунку обсягу прибутку використовуються такі
макроекономічні показники, як очікуваний прибуток за рік, що
передує прогнозованому. Індекс зміни цін та обсягів виробництва у
прогнозованому році, зміни структури виробництва та матеріальних
витрат, очікувані зміни рівня рентабельності та інші.
   Частка прибутку, яка спрямовується до бюджету визначається
виходячи з питомої ваги платежів з прибутку, що склалася в році,
який передує прогнозованому, скоригованої з врахуванням зміни у
законодавчому порядку ставок оподаткування та системи пільг в
оподаткуванні, які будуть діяти в наступному році.
 
           2.2. Ресурси бюджетів
 
   Ресурси бюджетів складаються з діючих у відповідно до законів
України  податків  і зборів та інших неподаткових платежів,
надходжень від зовнішньої економічної діяльності, відрахувань до
Пенсійного фонду, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення, Державного інноваційного фонду та інших державних
позабюджетних фондів, які повністю або частково включаються до
бюджету за рішенням Верховної Ради України. До ресурсів бюджетів
належать також цільові надходження, які за рішеннями  Уряду
перерозподіляються між бюджетами різних рівнів.
   При визначенні  загального  обсягу  ресурсів  бюджетів
використовується показник  граничної  межі рівня перерозподілу
валового внутрішнього продукту через  бюджет,  з  урахуванням
відрахувань до Пенсійного фонду, який встановлюється Верховною
Радою України. На початковому етапі окремі складові  ресурси
бюджету  визначаються виходячи з питомої ваги цих ресурсів у
валовому внутрішньому  продукті  у  попередні  періоди.  Для
розрахунків окремих статей ресурсів бюджетів, як то надходження
від податку на прибуток підприємств до Пенсійного фонду, Фонду
соціального страхування, Фонду ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, Фонду зайнятості, можуть використовуватися такі складові
валового внутрішнього продукту, як прибуток, фонд оплати праці.
Визначення надходжень до фондів проводиться за  нормативами,
затвердженими Верховною Радою України.
   Надходження від зовнішньоекономічної діяльності визначаються
на підставі торговельного балансу, який складається Мінекономіки і
включають доходи від експорту продукції за державними контрактами
та імпортного  мита  на  товари,  що  ввозяться  суб'єктами
підприємницької діяльності.
   Ресурси бюджетів  на початковому етапі складання балансу
фінансових ресурсів визначаються  укрупнено  і  в  подальшому
уточнюються і   деталізуються   на   підставі  розрахунків
консолідованого бюджету, виконаних Мінфіном.
 
        2.3. Довгострокові кредитні ресурси
        на розвиток народного господарства
 
   Довгострокові кредитні ресурси включаються до балансу на
підставі прогнозів Національного банку або комерційних банків щодо
можливостей спрямування  власних  ресурсів банків на розвиток
народного господарства. На початковому етапі формування балансу
фінансових ресурсів  обсяг  довгострокових  кредитних ресурсів
визначається виходячи з цих вкладень за попередні періоди.
 
       2.4. Ресурси підприємств і організацій
 
   Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку, що
залишається в  їх  розпорядженні,  амортизаційних відрахувань,
відрахувань підприємств і організацій на шляхові роботи та інших
доходів.
   Прибуток, що  залишається  у  розпорядженні  підприємств
визначається як різниця між загальною сумою прибутку і тією його
частиною, яка згідно з діючим законодавством сплачується  до
бюджету.
   На початковому етапі складання балансу ця сума визначається
виходячи з питомої ваги прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємств у валовому внутрішньому продукті, за  попередній
період.
   Амортизаційні відрахування визначаються виходячи з їх питомої
ваги у  валовому  внутрішньому  продукті за рік, що передує
прогнозованому, з урахуванням результатів фактичної індексації
основних фондів, якщо вона проводилась у зв'язку з зміною цін, або
виходячи з суми амортизаційних відрахувань як складової частини
валового внутрішнього продукту.
   Відрахування підприємств і організацій на шляхові роботи
визначаються виходячи з їх питомої ваги у ресурсах підприємств за
рік, що передує прогнозованому.
 
       2.5. Ресурси позабюджетних фондів, які
       не спрямовуються до державного бюджету
 
   Ресурси позабюджетних фондів визначаються виходячи з питомої
ваги кожного фонду у валовому внутрішньому продукті за попередній
період.
   У подальшому обсяги відрахувань до позабюджетних  фондів
уточнюються з урахуванням змін обсягів фонду оплати праці або
інших показників, які є базовими для утворення фондів, та діючих
нормативних відрахувань, визначених Верховною Радою України або
рішеннями Уряду.
   По фонду приватизації сума відрахувань визначається виходячи
з розрахунків Фонду державного майна, обсягів приватизації  у
наступному році та частини коштів, одержаних від приватизації, які
залишаються в розпорядженні фонду.
 
        2.6. Кошти іноземних інвесторів на
         розвиток народного господарства
 
   До статті включаються кошти, які отримає Уряд, а також
суб'єкти підприємницької  діяльності  України  від  іноземних
фінансових інститутів, фірм, компаній у формі прямих інвестицій
або по кредитних лініях. Обсяг зазначених ресурсів визначається
Мінекономіки на основі кредитних та інших угод.
 
        2.7. Інші джерела, що спрямовуються
          на покриття дефіциту бюджету
 
   Обсяг коштів, що спрямовуються на покриття дефіциту бюджету,
визначається виходячи з розміру дефіциту бюджету, визначеного
Верховною Радою України до валового внутрішнього продукту, та
джерел його покриття за рахунок міжнародної фінансової допомоги,
яка визначається згідно з угодами Уряду з міжнародними фінансовими
організаціями, коштів, які прогнозується отримати до бюджету від
випуску Мінфіном  цінних  паперів  та  емісійних  кредитів
Національного банку, обсяг яких встановлюється Верховною Радою
України та Національним банком.
 
          3. Методи розрахунків витрат
 
   До складу витрат належать усі витрати держави, суб'єктів
господарської діяльності  всіх  форм  власності  та  рівнів
підпорядкованості за рахунок власних коштів, банків на реалізацію
національних програм розвитку народного господарства за рахунок
довгострокових кредитів, позабюджетних фондів на розвиток  та
структурну перебудову економіки.
   Методи визначення витрат за окремими статтями і напрямами
враховують  їх  економічний  зміст,  призначення  та порядок
формування.
 
            3.1. Витрати бюджету
 
   Витрати бюджету  розподіляються  за  такими  основними
напрямками: соціальний   захист   населення,   фінансування
соціально-культурних заходів, розвитку науки, розвитку народного
господарства, оборони, органів управління, зовнішньоекономічної
діяльності держави,  обслуговування  державного зовнішнього та
внутрішніх боргів.
   Витрати Пенсійного фонду та Фонду ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС передбачаються у межах надходжень до згаданих фондів,
передбачених у  доходній  частині балансу. У подальшому вони
уточнюються на підставі розрахунків до Державного бюджету України.
   Зазначені вище основні напрями витрат бюджету включаються до
прогнозного балансу фінансових ресурсів виходячи з їх питомої ваги
у валовому внутрішньому продукті за попередній рік. У подальшому
вони уточнюються на підставі розрахунків  до  консолідованого
бюджету з урахуванням змін у чинному законодавстві.
 
       3.2. Видатки на реалізацію національних
       програм розвитку народного господарства
        за рахунок довгострокових кредитів
 
   Видатки на реалізацію національних програм розвитку народного
господарства за рахунок довгострокових кредитів комерційних банків
передбачаються у балансі в межах сум передбачених у його доходній
частині.
 
       3.3. Витрати підприємств і організацій
          за рахунок власних ресурсів
 
   Видатки підприємств  і  організацій у балансі фінансових
ресурсів передбачаються в межах прибутку, який залишається в їх
розпорядженні. Цей  прибуток  за  окремими  напрямами  витрат
розподіляється на підставі статистичної  звітності  про  його
використання за минулі роки.
   У майбутньому він може бути уточнений на підставі даних
міністерств і відомств, інших господарських структур, які подають
свої прогнозні розрахунки використання прибутку до  Державної
програми економічного  та  соціального  розвитку  за формами
встановленими Мінекономіки.
   Амортизаційні відрахування  на повне відновлення основних
фондів повністю спрямовуються на капітальне будівництво виробничої
сфери, якщо  інше  їх  використання не передбачається чинним
законодавством. Амортизаційні відрахування поряд з прибутком, який
спрямовується на капітальне будівництво, реконструкцію та технічне
переозброєння діючих підприємств і  коштами,  отриманими  від
приватизації, є  головними  джерелами інвестиційної діяльності
господарських структур. Державна підтримка окремих підприємств і
організацій може здійснюватися за окремими програмами за рахунок
коштів бюджету або кредитних ресурсів.
   Витрати підприємств  і  організацій  на  шляхові  роботи
прогнозуються у балансі в межах надходжень, передбачених його
доходною частиною.
 
        3.4. Видатки позабюджетних фондів
           (без бюджетних коштів)
 
   Видатки позабюджетних фондів, які не включені до складу
бюджету, включаються до прогнозного балансу фінансових ресурсів у
межах, передбачених у балансі їх доходів. У подальшому вони
уточнюються на  підставі розрахунків доходів і видатків, які
подаються до Мінекономіки відповідними позабюджетними фондами.
 
        3.5. Витрати іноземних інвесторів на
         розвиток народного господарства
 
   Витрати іноземних  інвесторів  на  розвиток  народного
господарства включаються  до  прогнозного  балансу  фінансових
ресурсів у межах коштів, визначених у доходній частині балансу.
 
        4. Методи складання звітного балансу
            фінансових ресурсів
 
   Звітний баланс фінансових ресурсів складається відповідно до
вимог складання прогнозного балансу фінансових ресурсів. Форма
звітного балансу повинна відповідати формі прогнозного балансу і
включати в себе відповідні розділи.
   Розділи ресурси бюджетів та видатки бюджетів формуються на
підставі звіту  Мінфіну  про виконання бюджету. Інші розділи
звітного балансу складаються на підставі відповідної статистичної
звітності за формами, розробленими і затвердженими Мінстатом.
 
 Міністр економіки                  В.Гуреєв
 
 Міністр фінансів                   П.Германчук
 
 Міністр статистики                  М.Борисенко
 
                        Додаток
                  до методологічних вказівок щодо
                  складання балансу  фінансових
                  ресурсів
 
               Баланс
          фінансових ресурсів на рік
------------------------------------------------------------------
|           Показники           |Сума    |
|                          |трлн.крб. |
------------------------------------------------------------------
 Доходи
 
 I. Ресурси бюджетів
  у тому числі:
 - податок на добавлену вартість;
 - акцизний збір;
 - податок на прибуток підприємств;
 - прибутковий податок з громадян;
 - надходження від зовнішньоекономічної діяльності;
 - надходження до Пенсійного фонду;
 - надходження до Фонду сприяння зайнятості населення;
 - внески підприємств та господарських організацій
  до Фонду для здійснення заходів по ліквідації
  наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному
  захисту населення;
 - надходження до Державного інноваційного фонду;
 - інші доходи.
II. Довгострокові кредитні ресурси на розвиток
  народного господарства.
III. Ресурси підприємств і організацій
   у тому числі:
 - прибуток (після сплати податку);
 - амортизаційні відрахування;
 - відрахування на шляхові роботи.
IV. Ресурси позабюджетних фондів (без коштів,
  що спрямовуються до Державного бюджету)
  у тому числі:
 - Державного інноваційного фонду;
 - Фонду приватизації;
 - Фонду соціального страхування;
 - Фонду сприяння конверсії.
V. Кошти іноземних інвесторів для розвитку
  народного господарства.
VI. Інші джерела, що спрямовуються на покриття
  дефіциту бюджету.
Всього доходів
 
IV. Видатки позабюджетних фондів
  (без бюджетних коштів)
  у тому числі:
 - Державного інноваційного фонду;
 - Фонду приватизації;
 - Фонду соціального страхування;
 - Фонду сприяння конверсії.
 
V. Витрати іноземних інвесторів для розвитку
  народного господарства.
Всього видатків
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner