Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 831 від 17.12.2007

Про створення робочої групи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 67 від 09.04.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 квітня 1996 р.
 vd960409 vn67            за N 188/1213
 
 
    Про затвердження Порядку оформлення відстрочок по
    платежах до  бюджету, державних  позабюджетних
    фондів та термін сплати відстрочених сум платежів,
        пені, фінансових і штрафних санкцій
 
 
   На виконання ст.28 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок оформлення відстрочок по платежах до
бюджету, державних позабюджетних  фондів  та  термін  сплати
відстрочених сум платежів, пені, фінансових і штрафних санкцій
(додається).
 
 Перший заступник Міністра            С.А.Буковинський
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів
                  України від 9 квітня 1996 року
                  N 67
 
               Порядок
   оформлення відстрочок по платежах до бюджету, державних
   позабюджетних фондів та термін сплати відстрочених сум
     платежів, пені, фінансових і штрафних санкцій
 
   Міністерство фінансів України на виконання ст.28  Закону
України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР )
визначає такий порядок оформлення відстрочок по платежах  до
бюджету,  державних  позабюджетних  фондів  та термін сплати
відстрочених сум платежів, пені і штрафних санкцій.
   1. Підприємства усіх форм власності, які на 01.01.96 р. при
заповненні заголовних частин форм бухгалтерської звітності у
реквізиті "Галузь (вид діяльності)"  відобразили  промислову,
транспортну, агропромислову та будівельну діяльність відповідно до
класифікатора  галузей  народного  господарства  і  мають
заборгованість  по сплаті податків і платежів до бюджету і
державних позабюджетних фондів на 1 січня 1996 року, а також сум
пені, штрафних та фінансових санкцій, що були нараховані їм за
станом на 1 січня 1996 року і теж не сплачені, мають право на
відстрочення  терміну сплати  зазначених платежів до 1 грудня
1996 року  без нарахування пені і відсотків за користування
податковим кредитом.
   2. Рішення  про  відстрочку  приймається  щодо  сум
заборгованості, яка не сплачена на дату винесення рішення, без
нарахування пені і відсотків за користування податковим кредитом.
Відстрочка надається, починаючи з 1 січня 1996 року.
   3. Для одержання відстрочки платники подають заяви до Мінфіну
України,   Мінфіну   Автономної    Республіки    Крим,
обл(міськ)фінуправлінь та райфінвідділів одночасно, залежно до
яких бюджетів підлягають сплаті суми  заборгованості.  Заява
подається разом з висновком державної податкової інспекції про
суму заборгованості.
   4. Рішення про відстрочку з урахуванням фінансового стану
підприємств приймаються:
   - щодо  платежів,  які  надходять до бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування та  інших
місцевих бюджетів, відповідно, - Міністерством фінансів Автономної
Республіки Крим та фінансовими органами на місцях на повну суму
надходжень  до  відповідного бюджету згідно із затвердженими
нормативами відрахувань;
   - щодо загальнодержавних платежів - Міністерством фінансів
України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та
фінансовими органами на місцях на повну суму надходжень до
відповідного  бюджету  згідно  із  затвердженими  нормативами
відрахувань.
   5. Відповідні фінансові органи розглядають одержані матеріали
та приймають рішення протягом 5 днів.
   6. Прийняті рішення щодо відстрочки направляються державним
податковим  інспекціям  за  місцем  реєстрації платників для
врахування внесених змін за строками сплати платежів та платникам.
   7. У такому ж порядку фінансові органи розглядають матеріали
щодо відстрочки не сплачених на 1 січня 1996 року внесків до Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи  та  соціального  захисту  населення,  Державного
інноваційного  фонду,  Державного  фонду  сприяння зайнятості
населення, Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу  та
державних позабюджетних фондів.
   8. У разі непогашення платником вказаної заборгованості у
строк по 30 листопада 1996 року включно, з 1 грудня 1996 року суми
несплачених внесків та платежів, штрафних та фінансових санкцій
вважаються недоїмкою, і державні податкові інспекції до таких
платників вживають заходи, передбачені чинним законодавством по
стягненню недоїмки та пені.
   9. При  достроковому  погашенні  платниками  відстроченої
заборгованості державні податкові інспекції зараховують платежі на
сплачені суми.
   10. Державні  податкові  інспекції  повідомляють  Головну
державну податкову інспекцію України про наявність  недоїмки
минулих років щодо зазначених платежів, у тому числі відстроченої
відповідно до ст.28 Закону України "Про Державний бюджет України
на 1996 рік" ( 96/96-ВР ),  щоквартально до 20 числа  місяця
наступного за звітним.
 
   11. Враховуючи, що статтею 28 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) призупинено до 1 січня
1997 року дію пункту 3 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк
податків і неподаткових платежів" та пункту 5 статті 11 Закону
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) щодо строків
сплати донарахованих сум пені, штрафних та фінансових санкцій,
Міністерство фінансів України зазначає особливості порядку їх
сплати:
   11.1. У 1996 році підприємства та організації усіх форм
власності і господарювання погоджують терміни сплати донарахованих
за наслідками перевірок сум пені, штрафних та фінансових санкцій у
державних податкових інспекціях за місцем своєї  реєстрації.
Платежі вносяться рівними щомісячними частинами, починаючи з
місяця, наступного за терміном прийняття рішення, не пізніше
20 числа.
   11.2. Пеня за  несвоєчасну  сплату  поточних платежів у
1996 році у картках особових рахунків визначається при підведенні
підсумків на кінець звітного місяця. Нарахована і не сплачена сума
розподіляється рівними щомісячними частками, починаючи з місяця,
наступного за звітним, без заяви платника та без рішення з цього
питання керівництва податкової інспекції.
 
          Умовний приклад розрахунку
 
   За наслідками акта документальної  перевірки  підписаного
19.04.96  донараховано пені 10 млн.крб., за рішенням керівництва
державної податкової інспекції, по акту документальної перевірки
застосовано фінансових санкцій на суму 100 млн.крб. Крім того, при
перевірці особових рахунків цього ж платника нараховано пені за
несвоєчасну сплату платежів за період з 01.01.96 по 01.04.96 -
20 млн.карбованців.
   Рішення  про терміни сплати 110 млн.крб. (10 млн.крб. +
+ 100 млн.крб.)  приймається  державною податковою інспекцією
одночасно з прийняттям рішення про  застосування  фінансових
санкцій. Термін сплати 20 млн.крб. визначається без прийняття
рішення.
   Враховуючи, що у квітні 1996 року розстрочка надається на
8 місяців (12 місяців - 4 = 8), вони сплачуються платниками у такі
строки і підлягають нарахуванню у картках особових рахунків
платників:
------------------------------------------------------------------
|Строк |Фінансова санкція|Пеня по сплаті за докуме|Пеня за особо-|
|сплати|(100/8 = 12.5)  |нтальною перевіркою   |вим рахунком |
|   |         |(10/8 = 1.25)      |(20/8 = 2,5) |
|------+-----------------+------------------------+--------------|
|20.05.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.06.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.07.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.08.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.09.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.10.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.11.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
|20.12.|   12.5    |     1.25      |   2.5   |
------------------------------------------------------------------
   11.3. Не  внесені у встановлені  строки (20 числа) суми
фінансової  санкції  вважаються  недоїмкою  і  стягуються  з
нарахуванням пені. На суми пені, не внесеної у встановлені
терміни, пеня не нараховується. Якщо платник не подав своєчасно до
установи банку платіжних доручень на перерахування зазначених сум,
вони стягуються за розпорядженням державної податкової інспекції.
   11.4. При наявності у платника заборгованості по кількох
попередніх строках сплати, незалежно від виду платежу (основний
платіж, частка фінансової санкції, частка нарахованої пені), з
коштів, що надійшли від платника,  зазначені  заборгованості
погашаються в календарній послідовності їх виникнення.
   11.5. Зазначений порядок по несплачених  платежах, пені,
штрафних  та фінансових  санкціях  застосовується  з 1 січня
1996 року.
 
   12. У зв'язку з тим, що статтею 28 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) призупинена дія
статті 22 Закону України "Про Державний бюджет  України  на
1995 рік" ( 126/95-ВР ) та статті 9 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів" щодо надання відстрочки і
розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх
рівнів по заборгованості перед бюджетом, яка створилась після
1 січня 1996 року, фінансові і податкові органи не розглядають
заяви платників з цих питань.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner