Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 442 від 16.02.2006

Про затвердження форми дозволу на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

              Н А К А З
 
 N 186 від 30.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 серпня 1996 р.
 vd951030 vn186            за N 431/1456
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок контролю за
    вилученням, обліком, зберіганням, здачею, звітністю,
     реалізацією риби та інших водних живих ресурсів
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомрибгоспу
   N 28 ( z0284-98 ) від 27.02.98 
   N 105 ( z0527-98 ) від 23.07.98 )
 
 
   Для забезпечення  контролю  за  вилученням,  обліком,
зберіганням, здачею, звітністю, реалізацією риби та інших водних
живих ресурсів Азово-Чорноморського басейну і внутрішніх водойм,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок контролю за вилученням,
обліком, зберіганням, здачею, звітністю, реалізацією риби та інших
водних живих ресурсів, що додається.
 
   2. Відділу юридичного обслуговування Мінрибгоспу (Е.Мисечко):
   2.1. В  триденний  термін подати Інструкцію про порядок
контролю за виловом, обліком, зберіганням, здачею, звітністю,
реалізацією риби та інших водних живих ресурсів Мінюсту України
для реєстрації.
   2.2. Після  реєстрації надіслати Інструкцію про  порядок
контролю за виловом, обліком, зберіганням, здачею, звітністю,
реалізацією риби та інших водних живих ресурсів усім суб'єктам
рибогосподарської діяльності  для  керівництва  та  виконання
викладених у ній вимог.
 
   3. Керівникам концерну, об'єднань, організацій, рибколгоспів
та науково-дослідних установ, Головрибводу (О.Степаненко) та його
органам на місцях постійно забезпечувати контроль за дотриманням
користувачами положень  і  вимог,  викладених  в  зазначеній
Інструкції.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головрибводу О.Степаненка   та  начальника  Головупррибгоспу
І.Малицького.
 
 Міністр                        М.Шведенко
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства рибного
                   господарства  України  від
                   30.10.95. N 186
 
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Держкомрибгоспу
 N 28 ( z0284-98 ) від 27.02.98 )
 
( Нарівні з документами, виготовленими за зразками додатків 1-8
Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання, здачі,
реалізації та звітності про обсяги вилову водних живих ресурсів,
затвердженої наказом Держкомрибгоспу України від 27.02.98 N 28
( z0284-98 ), документи, виготовлені за зразками додатків 2-7
даної Інструкції діють до 1 січня 1999 року згідно з Наказом
Держкомрибгоспу N 105 ( z0527-98 ) від 23.07.98 )
   
              Інструкція
  про порядок контролю за вилученням, обліком, зберіганням,
  здачею, звітністю, реалізацією риби та інших водних живих
               ресурсів
 
           I. Загальні положення
 
   1. Ця Інструкція визначає порядок контролю за вилученням,
обліком, зберіганням, здачею, звітністю та реалізацією водних
живих ресурсів користувачами.
   2. Основні терміни та поняття, які використовуються у цій
Інструкції:
   - "Водні живі ресурси" - сукупність біологічних організмів,
життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без
перебування  (знаходження) у воді, що можуть бути об'єктами
використання;
   - "Спеціальне використання водних живих ресурсів" - усі види
користування водними живими ресурсами (за винятком любительського
і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що
здійснюються користувачами, з вилученням (виловом, добуванням,
збиранням  і таке інше) водних живих ресурсів з природного
середовища;
   - "Промисел" - вид спеціального використання водних живих
ресурсів, виробнича діяльність, яка спрямована на вилучення їх із
середовища мешкання;
   - "Вилучення" - вилов, добування, збирання і таке інше водних
живих ресурсів з середовища мешкання з застосуванням знарядь лову,
добування, збирання і таке інше;
   - "Улов" - сукупність вилучених риб або інших видів водних
живих ресурсів в кількісному чи ваговому вимірі;
   - "Рибогосподарський водний об'єкт" - водний об'єкт, (його
частина), що використовується для рибогосподарських цілей;
   - "Рибогосподарська ділянка" - це частина рибогосподарської
водойми,  яка  закріплюється  за  окремим  користувачем  для
вирощування, вилучення риби та інших водних живих ресурсів або для
відтворення їх запасів;
   - "Ліміти" - визначають дозволені обсяги вилучення (вилову,
добування,  збирання)  з  природного середовища водних живих
ресурсів;
   - "Квота" - частка ліміту, що встановлюється для конкретного
користувача, на основі якої видається дозвіл  на  спеціальне
використання водних живих ресурсів;
   - "Дозвіл" на спеціальне використання водних живих ресурсів -
це офіційний документ суворої звітності, який засвідчує право
користувачів на використання у конкретних водоймах визначених
водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів та виділених
користувачам квот;
   - "Приймальний пункт" - приміщеня пристосоване (відповідно до
санітарних норм) для прийомки виловлених, посортованих за видами
водних живих ресурсів та їх подальшого зберігання.
   3. До водних живих ресурсів належать:
   - прісноводні, морські риби на всіх стадіях розвитку;
   - круглороті;
   - морські ссавці;
   - водні безхребетні, у тому числі молюски  (головоногі,
черевоногі, двостулкові), ракоподібні, черв'яки, голошкірі, губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні та земноводні у водній
стадії розвитку;
   - водні рослини;
   - інші водні організми.
   4. Право ведення промислу надається юридичним особам України,
а також іноземним юридичним особам (надалі - користувачам).
   5. Власником приймального пункту можуть бути користувачі, що
здійснюють промисел водних живих ресурсів, а також юридичні особи,
які мають право займатись переробкою риби та інших водних живих
ресурсів.
   6. Дія цієї Інструкції поширюється на користувачів,  що
здійснюють промисел водних живих ресурсів у межах виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу, внутрішніх
водоймах України.
 
     II. Вилучення риби, інших водних живих ресурсів
 
   7. Спеціальне використання водних живих ресурсів (промисел)
проводиться з дотриманням вимог чинних правил рибальства та
режимів промислу на підставі Дозволу (Додаток N 1) та квоти, які
видаються тільки юридичній особі (користувачу) на спеціальне
використання водних живих ресурсів у межах виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу та у внутрішніх водоймах
України.
   Особам, що  безпосередньо  здійснюють  вилучення  (вилов,
добування, збирання і таке інше) водних живих ресурсів у складі
виробничих  підрозділів  (судно,  ланка,  дільниця,  бригада)
користувача в рибогосподарських водоймах у межах внутрішніх вод
України видається Промисловий квиток (Додаток N 2), а у випадках,
коли вилучення водних живих ресурсів здійснюється  у  межах
виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу
України, колективно з промислового судна або в складі промислової
бригади, Промисловий квиток видається тільки особі, відповідальній
за лов, добування, збирання водних живих ресурсів - капітану судна
або бригадиру.
   8. Користувачі  зобов'язані  без  перешкод  допускати
співробітників  органів  рибоохорони,  Державної  екологічної
інспекції на місця промислу, борт судна, приймальні пункти і
рибозаводи для перевірки знарядь, способів вилучення  (лову,
добування, збирання і таке інше) огляду вилученої риби, інших
водних живих ресурсів, а також пред'являти  на  їх  вимогу
промисловий журнал, інші облікові матеріали та документи.
 
   III. Облік вилученої риби та інших водних живих ресурсів
 
   9. При проведені вилову, добуванні, збиранні водних живих
ресурсів в  територіальних  водах  та  виключній  (морській)
економічній зоні з суден користувачі зобов'язані вести промисловий
журнал за установленою формою (Додаток N 3), в інших випадках - за
формою згідно з додатком N 4.
   Промисловий журнал повинен бути пронумерований, прошнурований
і завірений печатками судновласника та інспекції рибоохорони.
   При обробці знарядь лову, добування, збирання і таке інше з
маломірних плавзасобів допускається занесення даних про обсяги
вилучення водних живих ресурсів в промисловий журнал під час
вивантаження улову на берег або на приймальне судно.
 
  IV. Зберігання вилученої риби та інших водних живих ресурсів
 
   10. При проведені лову риби, добуванні, збиранні інших водних
живих ресурсів на плавзасобах обов'язково повинні бути необхідні
місткості і тара (відповідно до санітарних норм) для зберігання та
перевезення улову до приймальних пунктів.
   11. Користувачі, які використовують при проведені лову риби,
добуванні, збиранні інших водних живих ресурсів плавзасоби без
холодильного устаткування, у випадках коли температура повітря
сягає вище 10 tоС зобов'язані, забезпечити зберігання улову іншими
засобами (ізотермічні місткості, лід тощо).
 
   V. Здача виловленої риби та інших водних живих ресурсів
 
   12. Користувачі, що ведуть вилучення риби інших водних живих
ресурсів у внутрішніх водоймах та прибережних морських водах,
зобов'язані здавати виловлені, посортовані за видами водні живі
ресурси на приймальні пункти.
   13. Здача риби та інших водних живих ресурсів оформляється
квитанцією встановленої форми  (Додаток N 5),  пронумерованою
бухгалтерією власника приймального пункту. Особа, що їх приймає,
зобов'язана негайно зареєструвати квитанцію в журналі обліку
прийнятих водних живих ресурсів (Додаток  N 6) та видати один
(перший) примірник квитанції користувачу. Журнал повинен бути
пронумерований, прошнурований та скріплений печатками власника
приймального пункту та інспекції рибоохорони.
 
   VI. Звітність про обсяги добування водних живих ресурсів
 
   14. Всі користувачі, що займаються промислом водних живих
ресурсів,  звітують  про обсяги їх вилучення перед органами
державної статистики (за місцем знаходження користувача) та своєю
вищестоящою  організацією  за формою N 1 (риба) - (місячна,
квартальна, річна), затвердженою наказом Мінстату України від
21.08.95 р. N 217 (додається), перед регіональними інспекціями
рибоохорони за формою N 2 щомісяця і один раз в півріччя - за
формою N 3 (Додаток N 7).
   При здійсненні лову, добуванні, збиранні і таке інше водних
живих ресурсів за межами рибопромислових ділянок і на ділянках
загального користування, виробничі підрозділи (судно,  ланка,
дільниця, бригада) щоденно звітують перед своїм користувачем та
штабом путини (при його наявності) про результати лову, добування,
збирання і таке інше.
   15. Після закінчення промислу (путини, експедиційного лову)
користувачі зобов'язані подавати в десятиденний термін органу
рибоохорони, який видав відповідний дозвіл, підсумковий звіт за
формою 3 (Додаток N 7).
 
 VII. Реалізація вилученої риби та інших водних живих ресурсів
 
   16. Риба та інші водні живі ресурси з приймальних пунктів
відпускаються споживачам при наявності сертифіката якості за
пронумерованими товаро-транспортними накладними з оформленням в
кінці доби реєстру цих накладних.
   17. Орган рибоохорони, яким видано відповідний Дозвіл та
Промисловий квиток може припинити його дію у випадку:
   - неодноразового порушення користувачем, що здійснює промисел
водних живих ресурсів, вимог пунктів 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, цієї Інструкції;
   - порушення користувачем умов природокористування;
   - порушення  користувачем  норм  та  правил використання
природних ресурсів;
   - надходження вимоги припинення або обмеження спеціального
використання водних живих ресурсів  від  органів  Державного
санітарного  нагляду Міністерства охорони здоров'я, Державної
ветеринарної медицини Мінсільгосппроду,  Мінекобезпеки,  інших
спеціально уповноважених державних органів нагляду;
   - неподання користувачем у встановлені терміни відповідної
звітності  та передбаченою даною Інструкцією інформації щодо
результатів робіт;
   - в інших випадках передбачених чинним законодавством.
   Оскарження правомірності дій посадових осіб щодо вилучення
Дозволу,  Промислового  квитка  здійснюється  користувачем  в
передбаченому чинним законодавством порядку.
 
                     Додаток N 1
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
      Корінець дозволу на спеціальне використання
      водних живих ресурсів N _________________
 
1. Повна назва користувача, якому видано дозвіл __________________
__________________________________________________________________
           (реквізити користувача)
2. Мета лову _____________________________________________________
3. Назва водойми, її ділянки _____________________________________
4. Час лову, знаряддя лову _______________________________________
5. Кількість водних живих ресурсів, що дозволена до вилову (за
видами) __________________________________________________________
6. Прізвище, ім'я та по батькові, посада відповідальних за лов ___
__________________________________________________________________
7. Лов проводить _________________________________________________
8. Куди направляються водні живі ресурси _________________________
 
 Керівник
 Одержав: ____________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)
 "___" ____________________ 199_ р.
   М.П.
 
      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ВІДТВОРЕННЮ, ОХОРОНІ ВОДНИХ ЖИВИХ
        РЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА
 
__________________________________________________________________
   (назва регіонального управління інспекції рибоохорони)
 
            Дозвіл N _________
    на спеціальне використання водних живих ресурсів у
    межах  виключної (морської)  економічної  зони,
    континентального шельфу та внутрішніх водойм України
 
Дозвіл видано ____________________________________________________
        (назва користувача, прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
 особи, на яку видано дозвіл на спеціальне використання водних
__________________________________________________________________
             живих ресурсів)
для ______________________________________________________________
        (вказати для якої мети дозволено лов)
Добування водних живих ресурсів дозволяється проводити в _________
__________________________________________________________________
        (вказати назву водойми, її ділянку)
з ______ по ___________ 199_ р. таких знарядь лову: ______________
__________________________________________________________________
       (вказати знаряддя лову та їх кількість)
Дозволено вилов водних живих ресурсів у кількості (за видами) ____
__________________________________________________________________
   За всі порушення вимог спеціального використання водних живих
ресурсів несе відповідальність юридична особа, якій видано дозвіл
 
 Керівник
   М.П.
 
                     Додаток N 2
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
--------------------------------------------------------------
|                              |
|             Герб України           |
|                              |
|     МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ     |
|                              |
| ____________________________________ інспекція рибоохорони |
|                              |
|     Корінець промислового квитка N _________     |
|  на право вилучення водних живих ресурсів в водоймах  |
|  України - дійсний при наявності службового посвідчення  |
|                              |
|        Промисловий квиток видано:         |
|                              |
|1. Користувач _____________________________________________ |
|              (реквізити)           |
|2. Відповідальний за лов: _________________________________ |
|                   (посада)       |
|___________________________________________________________ |
|         (прізвище, ім'я та по батькові)      |
|3. Судно (плавзасіб): _____________________________________ |
|             (тип, назва, бортовий та     |
|___________________________________________________________ |
|      реєстраційний номер, порт приписки)       |
|4. Склад бригади (ланки) __________________________________ |
|5. Район промислу: ________________________________________ |
|           (назва водойми, її ділянки, район   |
|___________________________________________________________ |
|           промислу)               |
|6. Знаряддя та способи вилучення __________________________ |
|                 (тип, кількість, розмір  |
|___________________________________________________________ |
|        вічка, маркіровка, способи лову)      |
|7. Об'єкти вилучення: _____________________________________ |
|             (види водних живих ресурсів,   |
|___________________________________________________________ |
|             квота)              |
|8. Дійсно з "___" ________ 199_ р. до "___" _______ 199_ р. |
|9. Інструктаж з правил рибальства отримав _________________ |
|10. Промисловий квиток видав ______________________________ |
|11. Промисловий квиток отримав ____________________________ |
|                  (прізвище, ім'я та   |
|___________________________________________________________ |
|           по батькові)             |
|                        М.П.     |
|Дата: "______" ____________________ 199 __ р.        |
--------------------------------------------------------------
другий бік
--------------------------------------------------------------
|                              |
|             Герб України           |
|                              |
|     МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ     |
|                              |
|____________________________________ інспекція рибоохорони |
|                              |
|       Промисловий квиток N _________        |
|  на право вилучення водних живих ресурсів в водоймах  |
|  України - дійсний при наявності службового посвідчення  |
|                              |
|        Промисловий квиток видано:         |
|                              |
|1. Користувач _____________________________________________ |
|              (реквізити)           |
|___________________________________________________________ |
|2. Відповідальний за лов: _________________________________ |
|                    (посада)       |
|___________________________________________________________ |
|       (прізвище, ім'я та по батькові)        |
|3. Судно (плавзасіб): _____________________________________ |
|               (тип, назва, бортовий та    |
|___________________________________________________________ |
|      реєстраційний номер, порт приписки)       |
|4. Склад бригади (ланки) __________________________________ |
|5. Район промислу: ________________________________________ |
|            (назва водойми, її ділянки, район  |
|___________________________________________________________ |
|           промислу)               |
|___________________________________________________________ |
|6. Знаряддя та способи вилучення __________________________ |
|                  (тип, кількість, розмір |
|___________________________________________________________ |
|        вічка, маркіровка, способи лову)      |
|7. Об'єкти вилучення: _____________________________________ |
|              (види водних живих ресурсів,   |
|___________________________________________________________ |
|            квота)                |
|8. Дійсно з "___" ________ 199_ р. до "___" _______ 199_ р. |
|                              |
|Старший інспектор _________________________________________ |
|інспекції рибоохорони                    |
|                              |
|    М.П.                         |
--------------------------------------------------------------
 
                     Додаток N 3
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
          Промисловий журнал N ______
 
__________________________________________________________________
       тип, бортовий номер та назва судна (01)
__________________________________________________________________
          реєстровий номер судна (03)
__________________________________________________________________
            порт приписки (04)
__________________________________________________________________
      країна, під прапором, якої плаває судно (02)
 
               Почато ______________________ 199_ р.
               Закінчено ___________________ 199_ р.
 
             (титульний лист)
 
               Правила
          ведення промислового журналу
 
           I. Загальні положення
 
   1. Промисловий журнал це - основний документ для обліку та
аналізу промислу і роботи добувних суден.
   2. Записи в журналі ведуть вахтенні помічники капітана.
Відповідальність за вірне та своєчасне ведення  промислового
журналу несе капітан судна.
   3. Журнал повинен мати порядковий номер, бути пронумерованим,
прошнурованим та скріпленим печаткою судновласника, який видав
капітану промисловий журнал під розпис.
   4. Всі записи в журналі виконуються акуратно та розбірливо.
Заповнення журналу олівцем не допускається.
   5. Підчищати,  витирати та змінювати написане в журналі
забороняється. В разі неправильних записів весь горизонтальний
рядок перекреслити двома лініями і всі записи знову відновлюють в
сусідньому рядку.
   6. Закінчений журнал зберігають на судні не менше одного
року, після чого здають у відділ добування судновласника.
   7. Записи в журналі ведуть з моменту початку промислу до
моменту його закінчення.
   8. Відрахунок часу по судновому годиннику для запису в
журналі проводять з точністю до однієї хвилини.
 
          II. Порядок ведення журналу
 
   9. Титульний аркуш журналу повинен обов'язково включати всі
дані, вказані в ньому. В дужках проставлені коди міжнародних
комісій з рибальства, для полегшення роботи іноземного інспектора
під час перевірки промислової діяльності судна. Крім того, такі
коди проставлені нижче порядкових номерів окремих граф журналу,
які являються обов'язковими у відповідності з вимогами міжнародних
комісій.
   10. В графі I записують число, місяць та рік приходу на місце
промислу. В подальшому дату записують тільки на початку нової
календарної доби.
   11. В графі 2 записують порядковий номер траління, замету,
постановки і т.ін. знарядь лову, які використовуються в даному
промисловому рейсі.
   12. В графі 3 записують номери квадратів, в яких проводять
лов, координати місця установки знарядь лову, статистичний район
міжнародної комісії.  Обсервовані координати обводять кружком,
перед счислимо-обсервованим - ставлять, при відсутності обсервації
ніяких знаків не ставлять.
   13. В графах 4, 5 і 6 записують назви знарядь лову (трали,
донні, придонні, різноглибинні, кошикові неводи, сітки, яруси,
ловушки і ін.), які використовуються протягом астрономічної доби,
вид сіткоматеріалу з якого вони виготовлені, і мінімальний розмір
вічка в знаряддях лову.
   При промислі сітками, ловушками, ярусами і т.ін. в графі 4
запис проводиться у вигляді дробу, в чисельнику якого вказується
код ФАО знарядь лову, а в знаменнику - число виставлених знарядь
лову. При промислі гачковою снастю вказується кількість риболовних
гачків.
   Для вказання типів знарядь лову необхідно  користуватися
такими скороченнями та кодами ФАО:
 
      Обкидні сітки            Драги
   з стяжкою ОС\PS           суднові драги СД\DRB
   без стяжки (лампари і т.ін.)
   Л\LA                дріфтерні сітки ДС\GND
 
               Неводи
   Датські неводи ДН\SDN        ловушки - Лов.\FPN
   Шотландські неводи ШН\SSC
   Парні неводи ПН\SPR         перемети - Пер.\LLS
                     яруса - Яр.\
               Трали
                     тролли - Тр.\LTL
   Донні трали ДТ\ТВ
   Різноглибинні трали РТ\ТМ      Знаряддя лову, які не
   Другі трали ПТ\ТХ          мають класифікації - NK
 
   14. В графі 7 і 10 записують час по судновому годиннику.
   15. В графі 8 записують тривалість спуску знаряддя лову з
моменту початку спуску до моменту його закінчення (взяття ваєрів
на стопор, постановка останнього буя і т.ін.)
   16. В графі 9 записують тривалість знаходження знаряддя лову
з моменту закінчення спуску до моменту початку підйому його. На
траулерах бортового траління (траління правим та лівим бортом)
перед часом траління ставлять букву "П" - при тралінні правим
бортом, букву "Л" - при тралінні лівим бортом.
   17. В графі 11 записують тривалість підйому трала з моменту
початку підйому (віддача ваєрів зі стопору) до моменту закінчення
виливки улову або виборки других знарядь лову.
   18. В графі 12 записують масу улову в тоннах, яку визначають
візуально.
   19. В графі 13 записують скорочено назви і коди ФАО видів
виловленої риби й інших морепродуктів. Крім того, після назви і
кода ФАО риби або інших морепродуктів, пишуть через тире, який
процент від улову складає даний вид риби чи інший морепродукт.
   20. В графі 14 записують тип грунтів при донному тралінні.
   21. В графі 15 записують фактичні курси судна, на яких
виконується траління та через тире глибину траління (глибина ходу
трала при різноглибинному тралінні). При записах глибини ходу
трала над цифрою ставлять горизонтальну риску. Глибину в процесі
траління записують при змінах її на 10 м, а глибини ходу трала -
при їх змінах згідно з таріровочною таблицею.
   22. В графі 16 записують всі довжини витравлених ваєрів в
процесі траління.
   23. В графі 17 записують швидкість траління в вузлах. При
визначенні швидкості траління при допомозі планширного лагу перед
швидкістю ставлять букву "П", при визначенні швидкості судновим
лагом - нічого не ставлять.
   24. В графі 18 запис виконують через дріб, в чисельнику якого
фактичний (в румбах) напрямок та силу вітру (в баллах).
   25. В графі 19 запис виконують через дріб, в чисельнику якого
пишуть стан погоди, а в знаменнику - температуру зовнішнього
повітря.
   26. В графі 20 записують час, затрачений на пошук риби за
наводкою промрозвідки або  з  допомогою  пошукових  приладів
(включаючи і пошук після кожного траління) і на переходи із одного
квадрата (статистичного району) в другий.
   27. В  графі  21  записують втрати промислового часу з
гідрометеорологічних причин.
   28. В графі 22 записують час, який затрачено на ремонт трала,
ремонт механізмів та інші промислові роботи, при цьому перед часом
ставлять такі букви:
   М - ремонт машинної установки судна;
   Л - ремонт лебідки;
   ПО - ремонт іншого промислового обладнання;
   ПВ - проміри ваєрів;
   Т\ТС - перехід з трала на трал (перехід з борту на борт), з
сітки на сітку;
   СД - зміна тралових досок;
   З - зняття з зачіпу;
   ЗВ - усунення завороту;
   ОБ - порив ваєра;
   ОК - порив кабеля;
   У - прибирання риби;
   РБ - робота з промисловим буєм.
   Час, який затрачено на ремонт трала, сітки і т.ін., записують
без букв.
   29. В графі 23 записують час, який затрачено на пересадку
(приймання) хворого або пасажира, одержання з іншого  судна
промспорядження, кінофільмів, пошти і т.ін. Пояснення причин втрат
промислового часу записують в графу 36 (Примітки).
   30. В  графі  24 записують час, який затрачено протягом
промислового рейсу на переходи до плавбаз в іноземні порти, порти
України  (крім порту базування) для здачі риби і одержання
постачання.
   31. В графі 25 записують час, який затрачено на вивантаження
риби і одержання постачання.
   32. В графі 26 записують час, який затрачено на чекання
черги, простою з метеорологічних та інших причин. Пояснення причин
простою записують в графу 36 (Примітки).
   33. По закінченню астрономічної доби промислу  виділяють
кольоровим  олівцем  один  рядок журналу, в якому записують
підсумкові показники. Аналогічні записи проводять при підведенні
підсумків за декаду, місяць і т.ін.
   При цьому в графі 1 пишуть, за який час підводиться підсумок.
   34. В  графі 27 записується кількість тралінь, заметів,
постановок і т.ін., виконаних протягом астрономічної доби (від 0
до 24 години), а при підведенні підсумків за більш тривалий період
- сумарна кількість виконаних за цей період тралінь, заметів і
т.ін.
   35. В графі 28 записують кількість годин промислу знаряддями
лову протягом астрономічної доби (сумарна величина даних в графі
6), а при підведенні підсумків за більш тривалий період - сумарну
величину годин промислу знаряддям лову за цей період.
   36. В графі 29 записують добовий вилов окремих об'єктів лову
в тоннах по коду ФАО.
   37. В графі 30 записують кількість тонн окремих видів риб,
направлених на протязі доби на виготовлення харчової продукції.
   38. В графі 31 записують кількість тонн окремих видів риб,
направлених на протязі доби на переробку для технічних потреб
(жир, борошно, фарш і т.ін.).
   39. В графі 32 записують кількість тонн окремих видів риб,
які було викинуто (змито) на протязі доби за борт.
   40. В графі 33 записують місце вивантаження чи перевантаження
рибної продукції.
   41. В графі 34 записують дату вивантаження чи перевантаження
рибної продукції.
   42. В графі 35 ставиться підпис капітана, який підтверджує,
що всі записи в промисловому журналі протягом доби виконані вірно.
 
        N ________________________________
          (по реєстру судових журналів)
 
   В даному журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою _____________ аркушів
   Посада особи, що завірила журнал та її підпис _______________
 
                "____" ____________________ 19__ р.
 
   Місце сургучної печатки
            (остання сторінка)
 
                     Додаток N 4
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
      МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
          Промисловий журнал N ______
 
Повна назва користувача __________________________________________
                 (реквізити користувача)
 
             (титульний лист)
 
Назва водойми її ділянки _________________________________________
Дата виходу на промисел водних живих ресурсів ____________________
Найменування та кількість знарядь добування водних живих ресурсів
__________________________________________________________________
Дата та час (годин) вивантаження улову водних живих ресурсів на
берег або приймальне судно _______________________________________
Номер квитанції __________________________________________________
-----------------------------------------------------------------
|     Показники     |  Види водних живих ресурсів  |
|              |----------------------------------|
|              | | | | | | |  |  | | | |
|              | | | | | | |  |  | | | |
|----------------------------+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+--|
|Вилов водних живих ресурсів,| | | | | | |  |  | | | |
|шт\кг            |--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+--|
|----------------------------+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+--|
|Прилов водних живих ресурсів| | | | | | |  |  | | | |
|---------------------------------------------------------------|
|              Примітки              |
-----------------------------------------------------------------
   Безпосередньо на промислі в журнал заноситься:
   - видовий склад улову водних живих ресурсів;
   - кількісний склад улову водних живих ресурсів таких видів:
камбала-калкан (чорноморська), камбала-калкан (азовська), осетер,
севрюга, білуга, лосось чорноморський, сазан, сом, вугор.
 
 Підпис особи відповідальної за лов ______________________________
 
                     Додаток N 5
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
   Місце штампу
                "___" _____________________ 19__ р.
 
          Квитанція N _____________
 
Одержано _________________________________________________________
Через ____________________________________________________________
Доручення N ________ від ________________________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
| п/п |  Найменування продукції  |     Кількість     |
|   |               |---------------------------|
|   |               |   шт   | Маса, кг  |
|-----+------------------------------+-------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________       _______________________
 Відпустив ___________________       Одержав _______________
 
                     Додаток N 6
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
     Журнал обліку прийнятих водних живих ресурсів
------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Номер кви-|Загальна маса прий-|Назва та підпис користу-|
|п/п|  |танції  |нятої продукції  |вача, що здав продукцію |
|---+----+----------+-------------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Оформлення останньої сторінки журналу обліку прийнятих
           водних живих ресурсів
 
   В цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено
печатками ______________________ аркушів
 
 Власник приймального пункту _____________________________________
                      (підпис)
                       М.П.
 Начальник інспекції рибоохорони _________________________________
                      (підпис)
                       М.П.
 
                     Додаток N 7
               до Інструкції про порядок контролю
               за вилученням, обліком, зберіганням,
               здачею, звітністю, реалізацією риби
               та інших водних живих ресурсів
 
                    Форма N 2 (риба) - місячна
Кому направляється __________________ Подають 5-го числа місяця,
Повна назва користувача _____________ наступного за звітним ко-
_____________________________________ ристувачі водних живих ре-
Форма власності _____________________ сурсів:
_____________________________________ 1) регіональному управлінню
Адреса ______________________________ рибоохорони
 
  Звіт про вилов риби та добування інших водних живих ресурсів
  в промислових районах водойм України за ____________ 199_ р.
                              (тонн)
------------------------------------------------------------------
|    Вид риби   |Код  |Код |Всього|В тому числі|Прийнято |
|           |поК-З |пока-|з по- |в промисло- |від інших|
|           |КП (А-|зника|чатку |вих районах |організа-|
|           |ЗКП) |   |року |      |цій   |
|---------------------+------+-----+------+------------+---------|
|     А     | Б  | В |  1 | 2 | 3 | 4 |  5  |
------------------------------------------------------------------
 Улов риби, включаючи
 вилов інших
 В.Ж.Р.        920001 01
 Риба - всього     940000 02
  в тому числі:
 хамса азовська    924231 03
 хамса чорноморська  924232 04
 шпрот (кілька)    924222 05
 мерланг        924320 06
 тюлька        924241 07
 оселедець       924100 08
 пузанок        924560 09
 кефаль        924570 10
 піленгас       924571 11
 ставрида       924540 12
 барабуля       924561 13
 камбала-калкан (чор-
 номорська)      924410 14
 камбала-калкан (азо-
 вська)        924411 15
 камбала-глоса     924412 16
 луфар         924531 17
 скумбрія       924550 18
 пеламіда       924530 19
 пісчанка (атеріна)  924523 20
 смаріда (морський
 окунь)        924430 21
 сарган        924431 22
 акула-катран     924480 23
 осетер        924581 24
 севрюга        924582 25
 білуга        924583 26
 стерлядь       924585 27
 бестер        924588 28
 морська лисиця    924432 29
 морський кіт     924433 30
 бички         924562 31
 лосось чорноморський 924622 32
 судак         924740 33
 інша морська     924900 34
 сазан         924703 35
 сом          924754 36
 лящ          924753 37
 тарань, плітка    924730 38
 червоноперка     924731 39
 щука         924700 40
 білизна        924701 41
 окунь прісноводний  924702 42
 рибець        924707 43
 карась        924758 44
 чехонь        924704 45
 шемая (селява)    924705 46
 плоскирка       924708 47
 короп         924770 48
 товстолобик      924706 49
 білий амур      924709 50
 форель        924711 51
 лин          924839 52
 інші прісноводні   924710 53
 Морепродукти всього  925005 54
 в тому числі:
 мідія         925304 55
 ропана        925305 56
 філофора       925432 57
 зостера        925440 58
 раки         925333 59
 креветки (шрімс)   925320 60
 інші морепродукти
 (вказати)       925310 61
 _________________       62
 _________________       63
 _________________       64
 
 "___" ____________ 199_ р.       Керівник ________________
 
 ________________________________
 Прізвище та N телефону виконавця
 
                      Форма N 3 (риба)
Кому направляється __________________ Подають 10-го числа місяця,
Повна назва користувача _____________ наступного за звітним ко-
_____________________________________ ристувачі водних живих ре-
Форма власності _____________________ сурсів:
Адреса ______________________________ 1) регіональному управлінню
                    рибоохорони
 
      Звіт про роботу промислових суден (бригад)
        за ________________________ 199_ р.
 
Назва басейну ____________________________________________________
       (заповнюється окремо для басейнів Азовського, Чорного
__________________________________________________________________
       морів та інших рибогосподарських водойм)
------------------------------------------------------------------
|   Показники    |Код |Тип суден з показчиком потужності |
|           |пока-|двигуна              |
|           |зника|-----------------------------------|
|           |   |Маломір-|СЧС,|СЧС, |МРТР,|Великото-|
|           |   |ні суд- |150,|РС, |СРТМ |нажні су-|
|           |   |на, фе- |225 |МРТК-|500- |дна, вище|
|           |   |люги до |к.с.|300, |1200 |1200 к.с.|
|           |   |140 к.с.|  |400 |к.с. |     |
|           |   |    |  |к.с. |   |     |
|----------------------+-----+--------+----+-----+-----+---------|
|     А      | Б |  1  | 2 | 3 | 4 |  5  |
------------------------------------------------------------------
 Кількість суден за
 списком на кінець
 кварталу (одиниць)   01
 Кількість судно-діб
 находження на промислі 02
 Кількість судно-діб
 находження на лову   03
 Кількість судно-діб
 простою з метеоумов   04
 Знаряддя лову з показ-
 чиком зусиль та вило-
 вом по об'єктах     05
 Кількість тралів
 (кількість годин)    06
 Вилов водних живих
 ресурсів (тонн)
 в тому числі:
 ______________________ 07
 ______________________ 08
 ______________________ 09
 ______________________ 10
 ______________________ 11
 Кількість кошелькових,
 закидних неводів, во-
 локуш, дифонів (кіль-
 кість заметів)     12
 Вилов водних живих
 ресурсів (тонн)
 в тому числі:
 ______________________ 13
 ______________________ 14
 ______________________ 15
 ______________________ 16
 ______________________ 17
 Кількість жаберних
 сіток (кількість діб
 установки)       18
 Вилов водних живих
 ресурсів (тонн)
 в тому числі:
 ______________________ 19
 ______________________ 20
 ______________________ 21
 ______________________ 22
 ______________________ 23
 Кількість ставних нев-
 одів, карав (кількість
 діб установки)     24
 Вилов по об'єктах
 (тонн)
 в тому числі:
 ______________________ 25
 ______________________ 26
 ______________________ 27
 ______________________ 28
 ______________________ 29
 ______________________ 30
 ______________________ 31
 ______________________ 32
 ______________________ 33
 ______________________ 34
 Другі знаряддя (вказа-
 ти разом з часом робо-
 ти)           35
 Вилов по об'єктах
 (тонн)
 в тому числі:
 ______________________ 36
 ______________________ 37
 ______________________ 38
 
Примітки: Звіт  по  Азовському, Чорному морях, річках Дунай,
     Дністер, П.Буг, водосховищах рр. Дніпра та Сіверського
     Донця, лиманах північно-західного Причорномор'я, озерах
     Картал, Ялпуг, Кугурлуй, Стенцовські плавні,  Сасик
     складаються окремо. Назви водних живих ресурсів беруться
     з списку форми N 2 (риба).
 
 "___" ____________ 199_ р.       Керівник ________________
 
 ________________________________
 Прізвище та N телефону виконавця
 
       Пояснення по заповненню форм N 2, N 3
 
   Звіт по формі N 2, N 3 складають всі користувачі,  які
здійснюють вилов риби, добування інших водних ресурсів.
   При заповнені форм у графах ставляться скорочені найменування
або коди промислових районів згідно з Переліком промислових
районів водойм України, в котрих користувач здійснював добування
водних живих ресурсів, названих у відповідних рядках.
 
      Перелік промислових районів водойм України
------------------------------------------------------------------
|п\п|   Назва водойми     |Скорочена назва водойми| Код |
------------------------------------------------------------------
             Морські водойми
 1. Чорне море            Чорне м.      920011*
 2. Азовське море з Сивашем      Азовське м.    920012*
 3. Керченська протока        Керч.прот.     920013*
 4. Солоні та солонуваті лимани
   Причорномор'я           Сол.лим.      920014*
 
            Прісноводні водойми
 5. Дунай і його озера        Дунай       924051*
 6. Дністер разом з лиманами і
   озерами              Дністер      924052*
 7. Пониззя Дніпра, Півд. Бугу,
   Дніпро-Бугзьський лиман      Дніпро       924053*
 8. Інші річки, включаючи водос-
   ховища              Річки       924020*
 9. Озера               Озера       924040
 10. Ставки              Ставки       924041*
 
   * нові коди, введені додатково до кодів I - п (риба) - річна
 
         Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
|               Коди               |
|----------------------------------------------------------------|
|форми|органі|тери-|галу-|виду |фор-|органі-|мініс- |вищес-| |КС|
|доку-|зації |торії|зі за|еко- |ми |зацій- |терства|тоящої| | |
|мента|скла- |за  |ЗКГНГ|номі-|вла-|но-пра-|(відом-|органі| | |
|за  |дача -|СПАТО|   |чної |сно-|вової |ства), |зації-| | |
|УКУД |іденти|   |   |дія- |сті |форми |МДО, ко|іденти| | |
|   |фіка- |   |   |льно-|за |госпо- |нцерну,|фіка- | | |
|   |ційний|   |   |сті |КФВ |дарюва-|асоціа-|ційний| | |
|   |код  |   |   |за  |  |ння за |ції за |код  | | |
|   |ЄДРПОУ|   |   |УКВЕД|  |КОПФГ |СПОДУ |ЄДРПОУ| | |
|-----+------+-----+-----+-----+----+-------+-------+------+--+--|
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 |  7  |  8  | 9  |10|11|
------------------------------------------------------------------
 
Кому надсилається ________     Форма N 1 (риба) - місячна
__________________________  Затверджена наказом Мінстату України
Міністерство (відомство) _  від 21.08.95 р. N 217
__________________________         термінова
Виробниче рибогосподарське  Подають 4-го числа після звітного
об'єднання _______________  періоду риболовецькі колгоспи, рибо-
Риболовецький колгосп, ри-  водні меліоративні станції, рибоком-
боводна меліоративна стан-  бінати, тощо:
ція, рибокомбінат і т.і. _  1) органу державної статистики за
Форма власності __________  місцем знаходження підприємства;
Адреса ___________________  2) своїй вищестоящій організації.
 
     Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та
     їх переробку за _______________________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|  Види продукції  |Одиниця|Код за |Код |Код |  Фактично   |
|           |виміру |К-ЗКП |за |ряд-|----------------|
|           |    |(А-ЗКП)|СПОВ|ка |з по- |за від- |
|           |    |    |  |  |чатку |повідний|
|           |    |    |  |  |звітно-|період |
|           |    |    |  |  |го року|минулого|
|           |    |    |  |  |    |року  |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|     А     |  Б  |  В  | Г | Д |  1  |  2  |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|Вилов риби та добу- |    |    |  |  |    |    |
|вання інших морепро- |    |    |  |  |    |    |
|дуктів        |  т  |920001 |  | 01 |    |    |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|Вилов риби без море- |    |    |  |  |    |    |
|продуктів      |  -  |924000 |  | 02 |    |    |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|Товарна харчова рибна|    |    |  |  |    |    |
|продукція      |  -  |920000 |0168| 03 |    |    |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|Обсяг продукції (ро- |    |    |  |  |    |    |
|біт, послуг) у діючих|    |    |  |  |    |    |
|цінах підприємств без|    |    |  |  |    |    |
|податку на добавлену |    |    |  |  |    |    |
|вартість, акцизного |млн.  |    |  |  |    |    |
|збору        |крб.  |    | 810| 04 |    |    |
|---------------------+-------+-------+----+----+-------+--------|
|Обсяг продукції (ро- |    |    |  |  |    |    |
|біт, послуг) у порів-|    |    |  |  |    |    |
|няних оптових цінах |    |    |  |  |    |    |
|підприємств без по- |    |    |  |  |    |    |
|датку на добавлену  |    |    |  |  |    |    |
|вартість, акцизного |    |    |  |  |    |    |
|збору        |  -  |    | 821| 05 |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 "____" ___________________ 199_ р.      Керівник
 
 __________________________________      Головний бухгалтер
 (прізвище та N телефону виконавця)
 
 (Інші форми відсутні)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner