Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 192 від 16.02.2006

Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Міністерстві фінансів України та підпорядкованих йому органах та установах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 277 від 27.10.95
 
 
     Про затвердження типових форм первинного обліку
             особового складу
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                    комітету статистики
     N 489 ( v0489202-08 ) від 05.12.2008 }
 
 
 
   На виконання заходів по  реалізації  Державної  програми
переходу України  на міжнародну систему обліку і статистики
( 326-93-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в
дію з 1 січня 1996 року:
 
   { Наказ втратив чинність в частині затвердження типової форми
первинного обліку N П-2 "Особова картка" на підставі Наказу
Державного  комітету  статистики N 489 ( v0489202-08 ) від
05.12.2008 } П-2 "Особова картка";
 
   П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до
них";
   П-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";
   П-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів
до них".
 
   2. Управлінню статистичних  стандартів,  класифікацій  та
реєстрів (Чекменьов А.О.):
   2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським
управлінням статистики,    підприємствам    "Бланковидаву",
міністерствам, відомствам,  державним  комітетам,  корпораціям,
концернам зразки  затверджених  форм  первинної  облікової
документації.
   2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо
внесення відповідних  змін до Інструкції про порядок ведення
трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженої наказом Мінпраці, Мінюста, Мінсоцзахисту України від
29.07.93 N 58 ( z0110-93 ).
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 11.08.93 N 180 ( z110а-93 ).
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 О.Г.Осауленко
 
   { Типова форма N П-2 "Особова картка" втратила чинність на
підставі  Наказу  Державного  комітету  статистики  N 489
( v0489202-08 ) від 05.12.2008 }
 
 
                       Типова форма N П-9
                         Затверджена
                     наказом Мінстату України
                     від 27.10.95 N 277
 
Ідентифікаційний --------
код ЄДРПОУ    --------                ----------
                      Код за УКУД ----------
 
   Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
 -----------------------------------------------------------------
 |  Дата   |Від кого|Підста-| Надходження  | Витрачення   |
 |------------|отримано|ва (на-|----------------+----------------|
 |Чис-|Мі-|Рік|або кому|ймену- |Кількість |Сума|Кількість |Сума|
 |ло |ся-|  |відпуще-|вання |-----------|  |-----------+----|
 |  |ць |  |но   |докуме-|тру- |вкла-|  |тру- |вкла-|  |
 |  |  |  |    |нта,  |дових|дишів|  |дових|дишів|  |
 |  |  |  |    |номер і|кни- |(се- |  |кни- |(се- |  |
 |  |  |  |    |дата  |жок |рія і|  |жок |рія і|  |
 |  |  |  |    |    |(се- |номер|  |(се- |номер|  |
 |  |  |  |    |    |рія і|   |  |рія і|   |  |
 |  |  |  |    |    |номер|   |  |номер|   |  |
 |----+---+---+--------+-------+-----+-----+----+-----+-----+----|
 | 1 | 2 | 3 |  4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 -----------------------------------------------------------------
 
 
                       Типова форма N П-10
                         Затверджена
                     наказом Мінстату України
                     від 27.10.95 N 277
 
Ідентифікаційний --------
код ЄДРПОУ    --------                ----------
                      Код за УКУД ----------
 
    Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
 -----------------------------------------------------------------
 |NN|Дата прийому|Прізвище,|Посада, |Найменування|Дата і номер |
 |пп|або заповне-|ім'я та |професія |структурного|документа, на |
 | |ння трудової|по бать- |працівни-|підрозділу |підставі якого|
 | |книжки чи  |кові вла-|ка, який |      |прийнято пра- |
 | |вкладиша до |сника  |здав або |      |цівника    |
 | |неї     |трудової |на якого |      |       |
 | |------------|книжки  |заповнена|      |       |
 | |Чис-|Мі-|Рік|     |трудова |      |       |
 | |ло |ся-|  |     |книжка чи|      |       |
 | |  |ць |  |     |вкладиш |      |       |
 |--+----+---+---+---------+---------+------------+--------------|
 |1 | 2 | 3 | 4 |  5  |  6   |   7   |   8    |
 -----------------------------------------------------------------
                        Продовження таблиці
 -----------------------------------------------------------------
 |Розписка відпо- |Серія і |Сума, отрима-|Дата і під-|Розписка  |
 |відальної особи,|номер  |на при випис-|става вида-|працівника |
 |яка приймала або|трудової|ці трудової |чі праців- |в отриманні|
 |заповнювала тру-|книжки |книжки чи  |нику трудо-|трудової  |
 |дову книжку чи |чи вкла-|вкладиша до |вої книжки |книжки   |
 |вкладиш     |диша до |неї     |при звіль- |      |
 |        |неї   |       |ненні   |      |
 |----------------+--------+-------------+-----------+-----------|
 |   9     | 10  |  11    |  12   |  13   |
 -----------------------------------------------------------------
 
                       Типова форма N П-11
                         Затверджена
    М.П.               наказом Мінстату України
                     від 27.10.95 N 277
 
                            ----------
                      Код за УКУД ----------
 
Ідентифікаційний --------            Затверджую
код ЄДРПОУ    --------         Керівник підприємства
                     (установи, організації)
                     "___" _________ 199__ р.
 
                Акт
   на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
 
"___" ___________ 19____ р.      Місто _____________________
 
   Нами ________________________________________________________
__________________________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт
в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р.
по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________
                (повне найменування підприємства,
__________________________________________________________________
          установи або організації )
зіпсовано ________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (зазначити докладно причину зіпсування)
"_________" штук _________________________________________________
                  (літерами)
бланків трудових книжок (або вкладишів до них)
__________________________________________________________________
   (перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки
__________________________________________________________________
            або вкладиша до неї)
_______________________________________________________________ на
_______________________ мові(ах), які "___" ____________  ___ р.
   (назва мови)
знищені шляхом спалення.
   Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових книжок
(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________
                   (повне найменування
__________________________________________________________________
       підприємства, установи або організації)
 
Підписи:
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner