Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 204 від 30.01.2006

Про затвердження Типового положення про Школу волонтерів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРРЕСУРСИ"

              Н А К А З
 
 N 81 від 04.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 жовтня 1995 р.
                   за N 392/928
 
 
      Про затвердження "Положення з радіаційного
       контролю картонно-паперової продукції"
 
 
   Для забезпечення проведення радіаційного контролю сировини та
готової картонно-паперової продукції, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   "Положення  з  радіаційного  контролю
картонно-паперової продукції" (додається).
   2. Подати документ на державну реєстрацію до Мінюсту України.
 
 Голова правління                  Л.І.Россильний
 
                       Затверджено
                   наказом Державної акціонерної
                   компанії "Укрресурси"
                   від 04.10.95 р. N 81
 
        Положення з радіаційного контролю
          картонно-паперової продукції
 
            1. Загальна частина
   Положення використовується   підприємствами  всіх  форм
власності,  які  виготовляють  картонно-паперову  продукцію,
санітарно-епідеміологічними  станціями, що здійснюють  поточний
санітарний нагляд за виробництвом картонно-паперової продукції,
науковими установами, які проводять дослідження та оцінку якості
картонно-паперової продукції.
   Основним джерелом опромінення населення є природне іонізуюче
випромінювання  навколишнього  середовища.  Після  аварії  на
Чорнобильській АЕС виникла можливість додаткового іонізуючого
опромінення штучними радіонуклідами, у тому числі і за рахунок
використання  у  побуті  готової  продукції  підприємств
целюлозно-паперової промисловості. Дослідження показали, що як у
вихідних сировинних компонентах (макулатура, целюлоза, деревина,
глинозем, клей), так і у готовій продукції (картон макулатурний,
папір обгортковий, прокладки для яєць, волокнисті плити) містяться
не тільки природні радіонукліди (калій-40, торій-232, радій-226),
але й штучний радіоізотоп цезій-137.
   Концентрації цезію-137 у готовій продукції переважно невисокі
(0.8-3.8 Бк/кг), проте існує можливість збільшення вмісту цього
радіонукліду в разі надходження сировинних компонентів з районів,
що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Тому виникає необхідність
радіаційного контролю готової картонно-паперової продукції, що
дозволить  уникнути  додаткового  зовнішнього гама-опромінення
населення.
 
         2. Порядок радіаційного контролю
         сировини та готової продукції.
   2.1. Організація радіаційного контролю.
   2.1.1. Підприємство,  що  виготовляє  картонно-паперову
продукцію, забезпечує проведення  систематичного  радіаційного
контролю сировини та готової продукції.
   2.1.2. Сировина, що надходить із зон радіаційно забруднених
територій (2, 3 і 4 зони, які віднесені до таких згідно із ст.2
Закона "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), повинна мати
радіаційний паспорт якості.
   2.1.3. Радіаційний контроль здійснюється силами підприємства
шляхом створення радіаційного поста.
   При неможливості створення радіаційного поста, підприємство
повинно організувати проведення радіаційного контролю сировини та
готової продукції силами регіональної відомчої лабораторії, що має
право на проведення такого контролю.
   2.1.4. Незалежно  від  результатів, одержаних радіаційним
постом, з метою перевірки (зіставлення результатів), один раз на
шість місяців підприємство відправляє до відомчої регіональної
лабораторії   або    до    лабораторії    регіональної
санітарно-емідеміологічної станції три проби однотипного виду
готової продукції.
   2.1.5. Державний  санітарний  контроль радіаційної якості
готової  продукції  здійснюється  вибірково  радіологічною
лабораторією територіальної санітарно-епідеміологічної станції.
 
   2.2. Проведення радіаційного контролю сировини.
   2.2.1. При  проведенні  радіаційного  контролю  сировини
перевіряється наявність радіаційного паспорта на сировину, якщо
вона надійшла із  зон  радіаційного  забруднення,  а  потім
вимірюються:
   - потужність експозиційної дози (далі - ПЕД) від сировини на
майданчику для тимчасового зберігання після надходження кожної
нової партії;
   - сумарна питома активність гама-випромінюючих радіонуклідів
(цезій-137, калій-40, радій-226, торій-232) вимірюється у кожній
партії сировини;
   - поверхнева  бета-забрудненість  сировини  (макулатура,
целюлоза, деревина) вимірюється тільки при надходженні її із зон
радіаційного забруднення аварійними викидами  ЧАЕС  або  при
перевищенні припустимого рівня ПЕД від такої сировини (див.п.3.3).
   2.2.2. Результати вимірювань фіксуються у робочому журналі
(див.п.п.2.4, 2.6.2, 2.7.2). Одержані результати порівнюються з
припустимими  рівнями  радіоактивного  забруднення  макулатури
(див.п.3 та п.4).
 
   2.3. Проведення радіаційного контролю готової продукції.
   2.3.1. Під час проведення радіаційного контролю  готової
продукції вимірюються:
   - потужність  експозиційної  дози  (ПЕД)  зовнішнього
гама-випромінювання від кожної партії готової продукції в міру її
надходження до місць зберігання;
   - сумарна питома активність гама-випромінювання радіонуклідів
у кожній партії готової продукції (цезій-137, калій-40, радій-226,
торій-232) у тому числі у кожному випадку під час перевищення
припустимого рівня ПЕД (припустимі рівні див.п.3.2);
   - поверхнева бета-забрудненість готової продукції лише у
випадку перевищення припустимого рівня ПЕД або сумарної питомої
активності продукції (припустимі рівні див.п.3.3).
   2.3.2. Результати вимірювань фіксуються у робочому журналі
(див.п.п. 2.4.2.4, 2.6.2, 2.7.2). Одержані результати зіставляють
з  припустимими  рівнями  радіоактивного  забруднення готової
продукції (див.п.3 та п.4).
   2.3.3. На кожну партію готової продукції разом з паспортом на
продукцію  підприємство  видає  радіаційний  паспорт контролю
картонно-паперової продукції (далі - радіаційний паспорт).
   У цьому радіаційному паспорті зазначаються: назва установи,
що видала паспорт, дата видачі, його номер, назва виду готової
продукції,    номер    партії,   її   маса,   назва
підприємства-виготовлювача,  результати  досліджень,  а  також
висновок  про  відповідність  радіаційної  якості  продукції
припустимим рівням. Радіаційний  паспорт  продукції  підписує
відповідальна  особа,  що  призначена  наказом  керівника
підприємства-виробника. Підпис відповідальної особи затверджується
печаткою підприємства.
 
   2.4. Вимірювання  потужності  експозиційної  дози  (ПЕД)
зовнішнього гама-випромінювання від сировини і торгової продукції
у місцях їх зберігання.
   2.4.1. Прилади для вимірювання.
   Під час вимірювання ПЕД у місцях зберігання сировини і
готової  продукції  для  індикації  радіоактивності  доцільно
використовувати радіометричні пошукові прилади типу СРП-68, СРП-88
із сцинтиляційним детектором, що дозволяють оперативно виявити
місця, де гама-випромінювання  перевищує  значення  існуючого
природного гама-фону. Показання цих приладів можуть бути підставою
для додаткового проведення радіометричних досліджень (сумарна
питома радіоактивність сировини чи готової продукції) у місцях, де
виявлено рівні, що перевищують природний фон гама-випромінювання
більше, ніж на 30%.
   Для складання  висновків  про  рівні  ПЕД  зовнішнього
гама-випромінювання, що формує дозу зовнішнього опромінення людини
у місцях її перебування, а також для зіставлення фактичних значень
ПЕД з припустимими рівнями, використовують результати вимірювання
ПЕД, що одержані тільки за допомогою приладів-дозиметрів типу
ДРГ-01, "Прип'ять", ДГБ або МКС-01. Всі прилади мають бути
атестовані службою  метрології.  Вимірювання  проводяться  за
методикою, наведеною у технічному описі приладу.
   2.4.2. Вимірювання ПЕД сировини та готової продукції.
   2.4.2.1. Спочатку вимірюють фонове значення ПЕД на висоті 1 м
від поверхні землі у декількох точках  (5 точок)  на території
підприємства поблизу (50 м)  місць зберігання сировини та у
приміщеннях (5 точок) для зберігання продукції.
   Одиницею вимірювання  ПЕД при використанні приладів типу
ДРГ-01, "Прип'ять", ДБГ, МКС-01 є мкР/год, а при використанні
приладу типу СРП-68,-88, показання якого дають тільки якісну
оцінку, є імпульс за секунду (імп/сек).
   2.4.2.2. Вимірювання  ПЕД  іонізуючого випромінювання від
партії сировини, що надійшла, проводиться у місцях її зберігання у
декількох точках (5 точок): з розрахунку на 50 м2. У кожній точці
проводиться 5 вимірів і розраховується середнє значення. ПЕД
вимірюється  на  висоті 10 см від поверхні сировини. Об'єм
досліджуваного матеріалу має бути не меншим, ніж 1.0 м3.
   2.4.2.3. Вимірювання ПЕД від готової продукції здійснюється
після виготовлення кожної її партії. Кожна  партія  готової
продукції контролюється за величиною ПЕД у 5 точках шляхом
проведення п'ятикратних вимірювань у кожній точці, після чого
розраховується середнє значення. ПЕД вимірюється на відстані 10 см
від поверхні готової продукції. Об'єм досліджуваного матеріалу має
бути не меншим ніж 1.0 м3.
   2.4.2.4. Результати вимірювань ПЕД гама-випромінювання від
сировини і продукції фіксуються у робочому журналі, в якому
зазначають: порядковий номер, дату вимірювання, назву вимірюваного
матеріалу, назву постачальника, назву приладу, величину фонового
рівня ПЕД, значення ПЕД від досліджуваного зразка, прізвище особи,
яка проводила вимірювання.
 
   2.5. Відбір проб  сировини  та  готової  продукції  для
вимірювання сумарної питомої активності радіонуклідів.
   2.5.1. Проби сировини відбирають після вимірювання ПЕД у
місцях її зберігання. Проби відбирають від кожної партії у
декількох точках (5 точок). Додатково проби відбираються з тих
місць, де виявлені рівні ПЕД, що перевищують фонові значення
більше, ніж на 15 мкР/год або на відповідну кількість імп/сек при
використанні СРП-68,-88. Маса разової та середньої проби, що
відбирається від партії сировини, має сягати 1.0 кг (л), маса
досліджуваної  проби  визначається  параметрами  вимірювальної
установки.
   2.5.2. Проби готової продукції відбирають з декількох точок
(5 точок) кожної партії, у тому числі в  кожному  випадку
перевищення припустимого рівня ПЕД. Маса разової та середньої
проби від кожної партії має складати не менше 1.0 кг(л), маса
досліджуваної  проби  визначається  параметрами  вимірювальної
установки.
 
   2.6. Вимірювання сумарної питомої активності радіонуклідів
   2.6.1. Вимірювання сумарної питомої активності сировини та
готової продукції здійснюється за допомогою гама-спектрометричної
установки,  що  включає:  детектор  (напівпровідниковий  або
сцинтиляційний) та аналізатор імпульсів. На радіаційному посту
дозволяється проведення вимірювань  за  експрес-методикою  за
допомогою приладів РУГ-91м "Роса", РКГ "Норма" (їх чутливість
приблизно 20-40 Бк/кг) та інших, що мають можливість визначати
цезій-137, калій-40, радій-226 та торій-232. При цьому повинно
бути забезпечене періодичне порівняльне вимірювання проб (один раз
за 6 місяців) на багатоканальній гама-спектрометричній установці.
Вимірювання проводиться відповідно до методики, зазначеної у
технічному описі приладів.
   Дозволяється використання  і  приладів типу РУГ-90.2, що
вимірює тільки цезій-137 та калій-40 та типу РУБ-01.6,  що
вимірюють  лише цезій-137. Але при цьому необхідно провести
комплексне обстеження виробництва на вміст у сировині чи готовій
продукції  природних  радіонуклідів  (калій-40,  радій-226,
торій-232). Надалі,  під  час  розрахунку  сумарної  питомої
радіоактивності  (див.п.3.3) необхідно враховувати максимальні
значення вмісту цих природних радіонуклідів, отримані під час
комплексного обстеження, яке повинно проводитись не менше, ніж
один раз на рік.
   2.6.2. Результати вимірювань питомої активності фіксують у
журналі, де зазначають: порядковий номер, дату вимірювання, назву
вимірюваного матеріалу та його масу, назву постачальника, назву
приладу, питому активність окремих радіонуклідів, сумарну питому
активність або коефіцієнт сумації, прізвище особи, яка проводила
вимірювання.
 
   2.7. Вимірювання поверхневої бета-забрудненості сировини та
готової продукції
   2.7.1. Поверхнева бета-забрудненість вимірюється за допомогою
приладів типу МКС-01 або КРБ-1, можна також використовувати
радіометр бета-випромінювання "Бета" без захисного будиночка.
Прилади повинні бути атестованими службою метрології. Вимірювання
провадять згідно з методикою, зазначеною у технічному описі
приладу. Необхідність вимірювання поверхневої бета-забрудненості
виникає у випадках, зазначених у п.2.2.1. Вимірювання здійснюється
в 5 точках кожної партії сировини та готової продукції.
   2.7.2. Результати вимірювання поверхневої бета-забрудненості
відображаються у рабочому журналі, у якому фіксують: порядковий
номер, дату вимірювання, назву вимірюваного матеріалу, назву
постачальника,  назву  приладу,  значення  бета-забрудненості,
прізвище особи, яка проводила вимірювання.
 
   2.8. Оснащення радіаційного поста
   Радіаційний пост, що організовують на підприємстві, має бути
оснащений приладом для індикації радіоактивності - сцинтиляційним
геологорозвідувальним приладом типу СРП-68-01 або СРП-88, приладом
для вимірювання ПЕД типу ДРГ-01, ДБГ, "Прип'ять", МКС-01, а також
приладом  для  вимірювання поверхневого бета-забруднення типу
МКС-01, КРБ-1 або "Бета". Бажано, щоб радіаційний пост був
оснащений    гама-спектрометричною    установкою    або
приладом-радіометром типу РУГ-91м ("Роса"), РКГ ("Норма") для
вимірювання  сумарної  питомої  активності  радіонуклідів.
Допускається використання радіометрів типу РУГ-90.2, РУБ-01.6, але
при цьому слід дотримуватись умови, про яку згадується в п.2.6.1.
При неможливості оснащення радіаційного поста приладами  для
вимірювання сумарної питомої активності підприємство забезпечує у
необхідних випадках вимірювання питомої активності сировини або
готової  продукції силами регіональної відомчої радіологічної
лабораторії, що має право на проведення таких вимірів.
 
        3. Припустимі рівні радіоактивності
         сировини та готової продукції.
   3.1. Припустимі рівні потужності експозиційної дози (ПЕД)
зовнішнього гама-випромінювання.
   3.1.1. Припустимий рівень ПЕД зовнішнього гама-випромінювання
від сировини у місцях зберігання (склади, відкриті майданчики) не
повинен перевищувати існуючий радіаційний фон більше, ніж на
15 мкР/год.
   3.1.2. Припустимий рівень ПЕД зовнішнього гама-випромінювання
від готової продукції не повинен перевищувати радіаційний фон, що
існує у місці її зберігання (складські та інші приміщення),
більше, ніж на 10 мкР/год.
 
   3.2. Припустимі рівні поверхневої бета-забрудненості.
   3.2.1. Припустимий рівень  поверхневої  бета-забрудненості
сировини не повинен перевищувати 30 бета-часток/см2 на хвилину.
   3.2.2. Припустимий рівень  поверхневої  бета-забрудненості
готової продукції (папір, картон, волокнисті плити) не повинен
перевищувати 10 бета-часток/см2 на хвилину.
 
   3.3. Припустимі  рівні  сумарної  питомої  активності
гама-випромінюючих радіонуклідів.
   3.3.1. Величина сумарної питомої активності  у  сировині
(макулатура, целюлоза, деревина тощо) та у готовій продукції
(папір, картон, волокнисті плити, прокладки для яєць, тощо)
визначається  як  зважена  сума питомої активності природних
радіонуклідів радію-226 (АRa), торію-232 (АTh), калію-40 (АK) і
штучного радіонукліда цезію-137 (АCs). Ця величина розраховується
у Бк/кг за формулою:
 
     Асум = АRа + 1.31 АTh + 0.085 АК + 0.36 Аcs,    (3.1)
 
   де 1.31, 0.085 і 0.36 - зважуючі коефіцієнти торію-232,
калію-40  і  цезію-137 по відношенню до радію-226. Зважуючі
коефіцієнти розраховуються відповідно як відношення гама-постійних
цих радіонуклідів до гама-постійної величини радію-226 (9.031): по
торію-232 гама-постійна дорівнює 11.83; по калію-40 - 0.774; по
цезію-137 - 3.242.
   3.3.2. Сумарна питома активність може бути оціненою і за
коефіцієнтом сумації, що відображує суму відношень фактичних
концентрацій радіонуклідів до їх регламентованих величин, що
враховують значення гама-постійних по відношенню до радію-226.
Тоді формула розрахунку коефіцієнту сумації у відповідності до
ОСП-72/87  (п.1.4) з врахуванням радіонукліда цезію-137 буде
виглядати такою (при вираженні активності у Кі/кг):
 
       СRa    CTh     CK     CCs
  Ксум = ________ + ________ + ________ + _________    (3.2)
        -8     -9     -7     -8
      1*10    7*10   1.3*10   2.8*10
 
 
   У випадку визначення активності у Бк/кг формула розрахунку
така:
       СRa    СTh     CK     CCs
  Ксум = -------- + -------- + -------- + --------     (3.3)
       370    259    4810    1036
 
   У наведених формулах  у  чисельнику  позначені  фактичні
концентрації відповідних радіонуклідів у досліджуваному матеріалі,
а у знаменнику - регламентовані їх концентрації, що виражені у
Кі/кг (формула 3.2) та у Бк/кг (формула 3.3).
   3.3.3. Припустима  сумарна  питома  активність  природних
(радій-226,  торій-232,  калій-40)  і  штучних  (цезій-137)
радіонуклідів  сировини  (макулатури) не повинна перевищувати
555 Бк/кг, а готової продукції повинна бути не вище 370 Бк/кг. За
такої сумарної питомої активності коефіцієнт сумації для сировини
не буде перевищувати 1.5, а для готової продукції не перевищить
1.0.
 
      4. Оцінка результатів радіаційного контролю.
   4.1. Під  час  радіаційної  оцінки  сировини та готової
картонно-паперової продукції враховуються результати комплексу
проведених   радіаційних   досліджень:   вимірювань   ПЕД
гама-випромінювання, гама-спектрометричних і бета-радіометричних
досліджень.
   4.2. Позитивна радіаційна оцінка сировини і готової продукції
дається у випадку відповідності результатів проведених досліджень
припустимим рівням радіоактивного  забруднення,  наведеним  у
зведеній таблиці. Пріоритетним показником при проведенні оцінки
радіаційної якості сировини та готової продукції слід вважати
сумарну питому активність.
 
   Зведена таблиця припустимих рівнів радіоактивного стану
         сировини та готової продукції
------------------------------------------------------------------
|Вид   |        Припустимі рівні            |
|досліджу-|------------------------------------------------------|
|ваного  |ПЕД, мкР/год |Сумарна   |Коефіцієнт |Поверхнева  |
|матеріалу|(перевищення |питома    |сумації   |бета-забруд- |
|     |фону не біль-|активність, |      |неність,   |
|     |ше, ніж на) |Бк/кг    |      |бета-часток/ |
|     |       |       |      |cм2 за хвил. |
|---------+------------------------------------------------------|
|Сировина |  15    Не більше 555 Не вище 1.5 Не більше 30|
|     |                           |
|Готова  |  10    Не більше 370 Не вище 1.0 Не більше 10|
|продукція|                           |
------------------------------------------------------------------
   4.3. При  перевищенні  припустимих  рівнів радіоактивного
забруднення сировини та готової продукції  питання  про  їх
використання  вирішується  у  кожному  конкретному  випадку
регіональною санітарно-епідеміологічною  станцією  Міністерства
охорони здоров'я України.
 
   Зразок                    Додаток
                    до Положення з радіаційного
                    контролю картонно-паперової
                    продукції
 
 _______________________________
 (Назва підприємства, яке видало
 радіаційний паспорт)
 
          Радіаційний паспорт N _____
      від "____"________________ 199___ р.
      контролю картонно-паперової продукції
 
   Виданий на підставі досліджень ______________________________
__________________________________________________________________
  (назва організації, лабораторії, що проводила вимірювання)
від "____"______________________ 199___ р. N _____________________
на _____________________________________________, партія N ______
     (назва продукції)
маса ___________________, виготовлену ____________________________
                      (назва підприємства)
__________________________________________________________________
   Результати досліджень: сумарна питома активність _____ Бк/кг,
поверхнева бета-забрудненість _________ бета-часток/см2.хв.
 
   Висновок: Радіаційна якість продукції відповідає припустимим
рівням,  що  зазначені у "Положенні з радіаційного контролю
картонно-паперової продукції" (N 81 від 04.10.95, Київ).
 
 Особа, відповідальна
 за радіаційний контроль        __________________
                        Підпис
 
  Місце печатки
 
              Зміст
 
1. Загальна частина
 
2. Порядок радіаційного контролю сировини
  та готової продукції
2.1. Організація радіаційного контролю
2.2. Проведення радіаційного контролю
   вихідної сировини
2.3. Проведення радіаційного контролю
   готової продукції
2.4. Вимірювання потужності експозиційної дози
   (ПЕД) зовнішнього гама-випромінювання
   від сировини та готової продукції у місцях
   їх зберігання
2.5. Відбір проб сировини та готової продукції
   для вимірювання сумарної питомої активності
   радіонуклідів
2.6. Вимірювання сумарної питомої активності
   радіонуклідів
2.7. Вимірювання поверхневої бета-забрудненості
   сировини та готової продукції
2.8. Оснащення радіаційного поста
 
3. Припустимі рівні радіоактивності сировини
  та готової продукції
3.1. Припустимі рівні потужності експозиційної дози
   (ПЕД) зовнішнього гама-випромінювання
3.2. Припустимі рівні поверхневої бета-забрудненості
3.3. Припустимі рівні сумарної питомої активності
   гама-випромінюючих радіонуклідів
 
4. Оцінка результатів радіаційного контролю
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner