Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 9 від 23.01.2006

Про затвердження Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ
           І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 243/150/156/195 від 28.09.95    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 жовтня 1995 р.
                   за N 357/893
 
 
       Про затвердження Порядку списання витрат
       по об'єктах незавершеного будівництва,
             що ліквідуються
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                    комітету статистики
     N 313/351/705/1 ( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
 
 
   На  виконання п.12 постанови Кабінету Міністрів України від
8 серпня 1995 року N 617 ( 617-95-п ) "Про хід виконання Указу
Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію
об'єктів   незавершеного   будівництва"   в   Запорізькій,
Івано-Франківській областях та м.Києві", Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити погоджений з Фондом державного майна України
Порядок списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються (додається).
   2. Відповідним   структурним  підрозділам  Міністерства
статистики України (Маслова М.С., Максименко Н.І.), Міністерства
економіки України (Турчин П.М., Завіновський В.М.), Міністерства
фінансів України (Пінчук Н.М.), Державного  комітету у справах
містобудування  і  архітектури  (Коваленко В.Ф.)   надавати
підприємствам і організаціям методичні роз'яснення щодо Порядку
списання  витрат  по  об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються.
 
 
 Міністр статистики
 N 243 від 28.09.95                 М.І.Борисенко
 
 Міністр економіки
 N 150 від 28.09.95                   В.М.Гуреєв
 
 Міністр фінансів
 N 156 від 28.09.95                 П.К.Германчук
 
 Голова Державного комітету
 у справах містобудування і
 архітектури
 N 195 від 28.09.95                  В.М.Гусаков
 
 
                      Затверджено
                  наказом Міністерства статистики
                  України, Міністерства економіки
                  України, Міністерства фінансів
                  України, Держкоммістобудування
                  України від 28.09.95
                  N 243/150/156/195
 
               Порядок
      списання витрат по об'єктах незавершеного
          будівництва, що ліквідуються
 
   Державний комітет статистики України, Міністерство економіки
України,  Міністерство  фінансів  України  та  Міністерство
будівництва,  архітектури та житлово-комунального господарства
України  встановлюють  наступний  порядок списання витрат по
незавершеному будівництву об'єктів, що ліквідуються, і витрат на
проектно-вишукувальні роботи по нездійсненому будівництву. Даний
Порядок є обов'язковим для будов (об'єктів), які здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету і бюджетних позичок, та носить
рекомендаційний характер для будов (об'єктів), які здійснюються за
рахунок коштів інших джерел фінансування. ( Абзац перший із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 313/351/705/1 ( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
   1. По розпочатих будовах (об'єктах), потреба в будівництві
яких відпала, або на продовження будівництва відсутні кошти,
складається акт про припинення будівництва (додаток N 1). Цей акт
є  первинним документом для розгляду відповідними установами
питання про припинення будівництва, для прийняття подальшого
рішення щодо його консервації, продажу або ліквідаціі.
   Акт підписується   керівниками   підприємства    або
організації-забудовника та будівельної організації і направляється
відповідному міністерству, відомству або іншому органу, до сфери
управління якого входить підприємство або об'єкт, будівництво
якого пропонується припинити.
   2. У разі припинення розпочатих проектно-вишукувальних робіт
та внаслідок недоцільності подальшого проектування будівництва,
замовник   зобов'язаний   скласти   акт  про  припинення
проектно-вишукувальних робіт (додаток N 2).
   Акти направляються  відповідним  установам,  які приймали
рішення про будівництво або проектування.
   3. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного будівництва
та списання витрат приймається:
   керівником підприємства,  якщо  фінансування  вказаного
будівництва здійснювалося за рахунок коштів підприємства;
   міністерством і відомством, до сфери управління якого входить
підприємство, організація державної власності або іншим органом, у
віданні якого перебуває підприємство, організація республіканської
(Автономної  Республіки  Крим) та комунальної власності, які
виділили кошти для фінансування вказаного будівництва, якщо це
будівництво здійснювалося за рахунок державних бюджетних або
позабюджетних  коштів. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно  з  Наказом  Державного комітету статистики
N 313/351/705/1 ( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
   Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими, районними, районними в містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами
місцевих Рад народних депутатів, якщо фінансування вказаного
будівництва здійснювалося за рахунок  місцевих  бюджетних  і
позабюджетних коштів;
   засновниками господарського    товариства,    спільного
підприємства, якщо будівництво здійснювалося за рахунок їх коштів
та якщо інше не передбачено установчими документами;
   підприємствами споживчої кооперації у порядку, встановленому
Укоопспілкою.
   4. Рішення щодо списання витрат на проектно-вишукувальні
роботи приймаються органом, який прийняв рішення про початок
проектування будівництва.
   5. Рішення щодо ліквідації об'єктів незавершеного будівництва
та списання витрат по них підлягає обов'язковому погодженню з
органами приватизації. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного  комітету  статистики   N  313/351/705/1
( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
   6. В рішенні про списання  з  балансу  підприємств  та
організацій витрат по об'єктах незавершеного будівництва повинні
бути вказані суми витрат, які підлягають списанню з балансу, та
суми витрат, необхідні для ліквідації об'єкта (розбирання споруд,
будівель, конструкцій, демонтаж устаткування та інше  і  їх
реалізації), погоджені у разі необхідності з місцевими органами
виконавчої влади. Списання з балансу здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
   7. Відповідний орган, який прийняв рішення щодо ліквідації
об'єкта, затверджує склад робочої комісії по проведенню ліквідації
об'єкта та списанню витрат.
   8. Замовник повинен провести роботи по розбиранню споруд,
будівель, конструкцій,  демонтажу  устаткування  та  інше  і
забезпечити  реалізацію матеріальних цінностей, отриманих від
розбирання.
   Отримані від   розбирання   матеріали   актуються   і
оприбутковуються забудовником.
   Матеріали, які  придатні  для  подальшого використання у
будівництві, оприбутковуються за ринковими цінами  придбання  з
урахуванням фактичної сортності за винятком витрат на приведення
матеріалів до стану, придатного для використання.
   Матеріали, які не можуть бути використані у будівництві,
оприбутковуються за ринковими цінами придбання з урахуванням їх
фактичної придатності для використання або реалізації, в тому
числі на дрова, металобрухт та інші відходи. Фактична придатність
для  використання  або реалізації встановлюється комісією та
оформляється актом.
   9. Після  отримання  рішення  про  ліквідацію  об'єктів
незавершеного будівництва забудовник зобов'язаний у  місячний
термін провести повний розрахунок по цьому будівництву з підрядною
та іншими організаціями і прийняти на себе відповідальність за
об'єкт. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного  комітету   статистики  N  313/351/705/1
( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
   Всі фактично виконані по цьому будівництву роботи повинні
бути оформлені актом (ф.N 2) з підписами замовника та підрядної
організації і оплачені замовником відповідно до умов, передбачених
підрядним контрактом (договором).
   10. Відповідальність за правильне списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва покладається на керівників підприємств,
організацій, на  балансі  яких  знаходиться  це  незавершене
будівництво.
 
                       Додаток N 1
                  до Порядку списання витрат по
                  об'єктах     незавершеного
                  будівництва, що ліквідуються,
                  затвердженого     наказом
                  від 28.09.95 N 243/150/156/195
Найменування забудовника
(замовника) ____________
відомча підпорядкованість __________________
               ---------------
ідентифікаційний код за ДРЗОУ |       |
Найменування будови __________---------------
проектна потужність ________________________
 
               А К Т
          про припинення будівництва
-------------------------------------------------------------------
Найменування |Дата|Дата|Затверджена |Вартість ви- |Факт. за- |При-|
і призначен- |по- |при-|загальна  |конаних робіт|трати на |чина|
ня об'єктів, |чат-|пи- |вартість  |на дату при- |дату при- |при-|
робіт, затрат|ку |нен-|(млн. грн.) |пинення будів|пинення  |пи- |
припинених  |бу- |ня |      |ництва    |буд-ва  |нен-|
будівництвом |дів-|ро- |      | (млн. грн.) |за балан- |ня |
       |ниц-|біт |------------+-------------|сом забу- |бу- |
       |тва |по |Всьо-|в т.ч.|по  |в т.ч.|довника  |дів-|
       |  |бу- |го  |буді- |дог. |буді- |(млн.грн.)|ниц-|
       |  |дів-|   |вель- |ціні з|вель- |     |тва |
       |  |ниц-|   |но-  |уточн.|но-  |     |  |
       |  |тву |   |мон- |складо|мон- |     |  |
       |  |  |   |тажні |вих, |тажні |     |  |
       |  |  |   |роботи|вихо- |роботи|     |  |
       |  |  |   |   |дячи |   |     |  |
       |  |  |   |   |з норм|   |     |  |
       |  |  |   |   |і пото|   |     |  |
       |  |  |   |   |чних |   |     |  |
       |  |  |   |   |цін  |   |     |  |
-------------+----+----+-----+------+------+------+----------+----|
   1    | 2 | 3 | 4 | 5  |  6 | 7  |  8   | 9 |
-------------------------------------------------------------------
 
            Продовження таблиці
-----------------------------------
|Кошти, необхід- |Затрати необхід-|
|ні для розрахун-|ні для консерва-|
|ку з підрядною |ції або ліквіда-|
|організацією,  |ції будівництва |
|включаючи неза- |(млн. грн.)   |
|вершене будів- |        |
|ництво в    |        |
|(млн. грн.)   |        |
|----------------+----------------|
|за до-|в т.ч.  |всього |в т.ч. |
|говір-|будівель-|    |буді- |
|ною  |но-мон- |    |вельно-|
|ціною |тажні ро-|    |монтаж-|
|   |боти   |    |ні   |
|   |     |    |роботи |
|   |     |    |    |
|------+---------+--------+-------|
| 10  |  11  |  12  | 13  |
-----------------------------------
Примітка: Акт складається по кожній будові із зазначенням окремо
припинених будівництвом об'єктів.
   Директор підприємства, що будується (замовник)    (підпис)
   (печатка)
 
   Керівник підрядної будівельної організації      (підпис)
   (печатка)
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 313/351/705/1 ( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
 
                       Додаток N 2
                  до Порядку списання витрат по
                  об'єктах     незавершеного
                  будівництва, що ліквідуються,
                  затвердженого     наказом
                  від 28.09.95 N 243/150/156/195
 
Найменування замовника ____________
його відомча підпорядкованість ______________
               ---------------
ідентифікаційний код за ДРЗОУ ---------------
Найменування проектної організації___________
підпорядкованість  ________________________
 
               А К Т
 
       про припинення проектно-вишукувальних
        робіт по нездійсненому будівництву
 
------------------------------------------------------------------
Найменування|Ким і коли |Загальна  |Кошторисна |Стадії |Обгрун-|
проекту будо|затверджено|кошторисна |вартість  |викона-|тування|
ви, об'єкта |завдання на|вартість  |виконаних |них ро-|припи- |
      |проекту-  |проектно-ви-|проектно- |біт і |нення |
      |вання   |шуку-вальних|вишукуваль-|причина|проект-|
      |      |робіт    |них робіт |їх при-|но-вишу|
      |      |      |за договір-|пинення|куваль-|
      |      |      |ною ціною |    |них ро-|
      |      |      |до їх при- |    |біт  |
      |      |      |пинення  |    |    |
      |      |      |      |    |    |
      |      |      |      |    |    |
      |      |      |      |    |    |
      |      |      |      |    |    |
------------+-----------+------------+-----------+-------+-------|
   1   |  2   |   3   |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства (замовник проекта)         (підпис)
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 313/351/705/1 ( z1331-05 ) від 17.10.2005 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner