Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 685 від 26.12.2005

Про введення в дію Положення про зони митного контролю регіону діяльності Херсонської митниці, які створюються поза межами пунктів пропуску через державний кордон України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 235 від 21.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 вересня 1995 р.
                   за N 343/879
 
 
      Про затвердження Порядку розрахунків обсягів
     товарообороту та платних послуг у порівнянних
       цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
 
 
   Відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України від
11 вересня 1995 року N 725 ( 725-95-п ) "Про затвердження Порядку
визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок розрахунків обсягів товарообороту та
платних  послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання
(зниження), що додається.
 
   2. Скасувати:
   - вказівки Мінстату України  від  05.04.94  N  8-1-3/41
( v3_41202-94 ) "Методика розрахунків темпів росту (зниження)
товарообороту для використання при обчисленні  розрахункового
фонду споживання";
   - вказівки  Мінстату  України  від  18.07.94 N 8-2/8-72
"Розрахунок обсягів платних послуг у порівнянних цінах та темпів
їх зростання (зниження)".
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра               О.Г.Осауленко
 
                        Затверджено
                     наказом Мінстату України
                     від 21.09.95 N 235
 
               Порядок
   розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг
   у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
   Для визначення нормованої величини витрат на оплату праці для
підприємств торгівлі та громадського харчування застосовується
показник обсяг товарообороту, для підприємств, основною діяльністю
яких є надання послуг населенню - обсяг реалізації платних послуг
населенню.
   Контроль обсягів роздрібного товарообороту та платних послуг
здійснюється на підставі даних форм  N  1-торг  "Звіт  про
товарооборот, продаж та залишки товарів", місячна і N 1-послуги
"Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню", місячна.
Звіряється загальний обсяг роздрібного товарообороту і платних
послуг за звітний місяць поточного року у фактичних цінах.
 
  I. Порядок розрахунків обсягу товарообороту у порівнянних
      цінах та темпів його зростання (зниження)
 
   1.1. При обчисленні розрахункового фонду споживання по галузі
"торгівля і громадське харчування" показником обсягу виробництва
підприємств роздрібної торгівлі є обсяг роздрібного товарообороту,
громадського харчування - весь обсяг товарообороту громадського
харчування, організацій оптової торгівлі - оптовий товарооборот за
участю у розрахунках.
   1.2. Темпи росту (зниження) товарообороту розраховуються за
звітний місяць до попереднього місяця звітного року у порівнянних
цінах (у цінах попереднього місяця).
   1.3. Для розрахунків можна користуватись як індексами цін,
обчисленими обласними управліннями статистики, так і середніми
цінами, що склалися на підприємстві.
   1.4. При  розрахунках  через  індекси  цін  неправильно
використовувати зведений індекс цін в цілому по товарообороту, або
в цілому по обороту продовольчих чи непродовольчих товарів.
   Необхідно попередньо дані про продаж товарів у грошовому
виразі об'єднати у товарні групи відповідно до  номенклатури
середньогрупових  індексів  (аналогічно  структурі  у  формах
N 3-торг, N 4-торг). Потім продаж по кожній товарній групі за
звітний місяць поточного року розділити на середньогруповий індекс
роздрібних цін цієї групи у цілому по області за звітний місяць
порівняно з попереднім місяцем цього ж року та помножити на 100.
   При розрахунках можна використовувати не тільки товарні групи
і їх середньогрупові індекси, а й окремі види товарів і їх
індекси, що підлягають реєстрації.
   Одержану суму  по  всіх товарних групах звітного місяця
поточного року (у цінах попереднього місяця) слід розділити на
обсяг товарообороту попереднього місяця у фактичних цінах (у цінах
попереднього місяця) і помножити на 100.
   1.5. Якщо індекс цін по якій-небудь товарній групі (виду
товару) не відображає реальне становище з обсягами продажу товарів
у конкретному  підприємстві  торгівлі,  можна  користуватись
розрахунками через середні ціни - для цього необхідно обсяг
реалізації у натуральному виразі по кожній товарній групі (виду
товару) звітного місяця помножити на середні ціни попереднього
місяця.
   1.6. Можна розрахувати  індекс  цін,  який  склався  на
підприємстві, виходячи з обсягів надходження товарів і середніх
цін на підприємстві. Для цього потрібно обсяги надходження кожного
товару даної товарної групи у натуральному виразі за звітний
місяць помножити на ціни, за якими товар реалізовувався у звітному
місяці, а потім ці ж обсяги помножити на ціни, за якими товар
продавався у попередньому місяці. Розділивши суму надходжень всіх
товарів цієї товарної групи у цінах звітного місяця на суму
продажів у цінах попереднього місяця і помноживши на 100, одержимо
індекс цін даної товарної групи, який можна використати замість
обласних індексів.
   1.7. В обох випадках одержану суму по всіх товарних групах
(видах товарів) звітного місяця  поточного  року  (у  цінах
попереднього  місяця)  слід розділити на обсяг товарообороту
попереднього місяця у фактичних цінах і помножити на 100.
 
   Наприклад (усі цифри умовні):
------------------------------------------------------------------
Товарна|Товарооборот    |Індекс цін   |Товарооборот серпня
група |за серпень 1995 року|серпня 1995 року|1995 року у цінах
    |(млн.крб.)     |у % до липня  |липня 1995 року
    |          |1995 року    |(млн.крб.)
-------+--------------------+----------------+--------------------
  А  |     1     |    2    |     3
-------+--------------------+----------------+--------------------
  1  |    44853    |   102,7   |    43674
  2  |    51501    |   109,0   |    47249
  3  |    11287    |   103,1   |    10948
  4  |     3898    |   113,6   |    3431
  5  |     2981    |   105,8   |    2818
  6  |    13334    |   143,8   |    9273
  7  |    19968    |   108,5   |    18404
  8  |     1837    |   108,8   |    1688
    |          |        |-------------
    |          |        |Всього 137485
 
   Товарооборот за липень 1995 року у фактичних цінах становив
133845 млн.крб.
   Темп росту (зниження) товарообороту за серпень 1995 року у
цінах липня 1995 року (у порівнянних цінах) буде:
 
        (137485 : 133845) x 100 = 102,7 %
 
  II. Порядок розрахунків обсягів платних послуг у порівнянних
       цінах та темпів їх зростання (зниження)
 
   2.1. При  обчисленні  розрахункового фонду споживання по
підприємствах, основною діяльністю яких є надання платних послуг
населенню, показником  обсягу  виробництва є обсяг реалізації
платних послуг населенню.
   2.2. Темпи  зростання  (зниження)  обсягу платних послуг
розраховуються за звітний місяць у процентах до попереднього
місяця у порівнянних цінах (у цінах попереднього місяця).
   2.3. Якщо підприємство надає декілька видів послуг,  то
розрахунки проводяться по кожному виду окремо.
 
            Порядок розрахунку:
   2.4. Для розрахунку обсягу послуг за звітний місяць у цінах
попереднього місяця необхідно обсяг послуг по кожному виду за
місяць, по якому робиться розрахунок, поділити на індекс цін
(тарифів) за цей же місяць до попереднього місяця і одержаний
результат помножити на  100.  Якщо  індекс  цін,  обчислений
управлінням статистики, по якомусь виду послуг не відображає
реальне становище  з обсягами наданих населенню підприємством
послуг, то для перерахування цих обсягів у ціни попереднього
місяця можна користуватись індексом цін (тарифів), що склався на
самому підприємстві.
   2.5. Для розрахунку темпів зростання (зниження) обсягу послуг
у цілому по підприємству за місяць, по якому робиться розрахунок,
необхідно одержану суму по всіх видах послуг у порівнянних цінах
поділити на обсяг послуг по цих же видах за попередній місяць у
фактичних цінах і помножити на 100.
 
   Наприклад (усі цифри умовні):
------------------------------------------------------------------
Види  |Обсяг послуг за |Індекси цін серпня |Обсяг послуг за сер-
послуг |серпень 1995 року|1995 року у % до  |пень 1995 року у ці-
    |- млн.крб.    |липня 1995 року  |нах липня 1995 року
    |         |          |- млн.крб.
-------+-----------------+-------------------+--------------------
  1  |   2459931   |   1969,5    |    124901
  2  |   1792292   |   4936,5    |    36309
  3  |   263019   |   1950,9    |    13482
  4  |   108182   |   1027,8    |    10526
  5  |   365094   |   1761,6    |    20725
  6  |   887808   |   2257,0    |    39336
    |         |          |-------------
    |         |          |Всього 245279
 
   Обсяг платних послуг за липень 1995 року у фактичних цінах
становив 412036 млн.крб.
   Темп зростання (зниження) обсягу послуг за серпень 1995 року
у цінах липня 1995 року буде:
 
         245279 : 412036 x 100 = 59,5 %
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner