Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 226 від 19.12.2005

Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    АГЕНТСТВО КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

              Н А К А З
 
 N 6 від 19.09.95           Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 жовтня 1995 р.
                   за N 388/924
 
 
     Про затвердження Положення про порядок подання,
      проведення експертизи та обліку запитів на
       одержання міжнародної технічної допомоги
 
 
   З метою встановлення порядку подання, проведення експертизи
та обліку запитів на одержання міжнародної технічної допомоги та
відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24 липня
1995 року N 12123/1, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок подання,  проведення
експертизи та обліку запитів на одержання міжнародної технічної
допомоги, що додається.
   2. Управлінню координації технічної допомоги подати Положення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
 В.о.Голови Агентства                О.Ю.Бродський
 
                       Затверджено
                  наказом Агентства координації
                  міжнародної технічної допомоги
                  від 19 вересня 1995 року N 6
 
              Положення
      про порядок подання, проведення експертизи
      та обліку запитів на одержання міжнародної
            технічної допомоги
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до Положення  про
Агентство координації міжнародної технічної допомоги (надалі -
Агентство), затвердженого Указом Президента України від 26 червня
1995 року  N 488/95, та Постанови Кабінету Міністрів України від
14 червня  1995 року  N 424  ( 424-95-п )  "Про  затвердження
Стратегічних напрямів міжнародної технічної допомоги України на
1995-1997 роки" (надалі - Стратегічні напрями).
   2. Міжнародна технічна допомога  здійснюється  в  рамках
міжнародних договорів України.
   3. Положення встановлює порядок подання запитів для одержання
міжнародної  технічної  допомоги  потенційними  реципієнтами
(міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади, місцевими органами державної виконавчої влади та органами
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами,
організаціями) до Агентства, проведення попередньої експертизи та
обліку запитів.
 
      II. Порядок підготовки та подання запиту
 
   4. Право на запит мають потенційні реципієнти, зазначені в
п.3 Положення.
   5. Запит подається Агентству. Прийом запитів здійснюється
протягом поточного року.
   6. Запит складається з пакета документів, до якого входять:
   а) супровідний лист;
   б) заявка на участь в програмі технічної допомоги;
   в) опис проекту;
   г) лист підтримки заявки на участь в програмі технічної
допомоги.
 
         III. Вимоги до документів запиту
 
   7. Супровідний лист подається на ім'я Голови Агентства та
містить прохання про включення запиту до програми міжнародної
технічної допомоги за відповідним напрямком згідно з Стратегічними
напрямами.
   Лист підписується керівником потенційного реципієнта.
   8. Заявка  на  участь  у  програмі  технічної  допомоги
заповнюється у 3-х примірниках, українською та англійською мовами
(відповідно  до Закону України "Про міжнародні договори України"
( 3767-12 ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від
22 грудня 1993 року ( 3768-12 ) згідно з формою, що додається
(додаток 1). Форму заявки надає Агентство.
   9. При оформленні заявки необхідно додержуватись таких вимог:
   а) В п.1 сектор, підсектор (п) вставити букву в елемент
колонки (п) вибраного сектору згідно з переліком секторів та
підсекторів, вказаних у додатку;
   б) В п.2 вказується організація, з якою узгоджено заявку на
проект.
   Потенційні реципієнти, крім міністерств, центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, погоджують заявку з
відповідними  вищими  організаціями  та  установами (надалі -
установа);
   в) В  п.3  вказується  повне  найменування  потенційного
реципієта,  номер  коду  згідно  з  загальним класифікатором
підприємств/організацій (ЗКПО), юридична  адреса  потенційного
реципієнта, прізвище, посада та адресні дані відповідальної за
підготовку та реалізацію проекта особи.
   г) В п.4 вказується назва проекту;
   д) В п.5 подається скорочений опис проекту та його мета;
   е) В п.6 вказується можливий іноземний партнер або донор
технічної допомоги;
   ж) В п.7 зазначається характер технічної допомоги;
   з) В п.8 вказується тривалість здійснення проекту (як правило
не більше 3-х років).
   и) В п.9 вказується можлива форма участі української сторони.
   Заповнена заявка   засвідчується   підписом   керівника
потенційного реципієнта та печаткою.
   10. Опис проекту складається у довільній формі українською та
англійською  мовами (згідно з Законом України "Про міжнародні
договори України") мовами в 3-х примірниках.
   За обсягом він має бути не більше 2-3 друкованих сторінок.
   11. Опис проекту повинен включати:
   - галузь використання проекту та його призначення;
   - визначення мети та завдань;
   - інформацію про потенційного реципієнта (скорочена довідка.
Наприклад, для підприємства - його форма власності, основні види
діяльності, виробничі потужності та обсяг основних видів товарної
продукції та ін.);
   - фінансово-економічний стан потенційного  реципієнта  за
останній квартальний звітний період;
   - опис проблеми, вирішення якої потребує технічного сприяння;
   - етапність розробки та впровадження проекту;
   - фінансове обгрунтування вартості проекту;
   - чітке викладення форм та характеру очікуваної технічної
допомоги;
   - очікувані результати від реалізації проекту.
   12. В листі підтримки вказується на відповідність проекту
приорітетам  соціально-економічного  розвитку  України  та
Стратегічним напрямам міжнародної технічної допомоги.
   Лист підтримки готує установа, з якою погоджено заявку на
проект. В листі надаються зобов'язання установи щодо здійснення
контролю  за ефективністю використання технічної допомоги та
представлення висновків Агентству.
   Лист підтримки підписується керівником відповідної установи.
   13. Запити, що не відповідають вимогам, визначеним в розділі
III цього Положення, повертаються потенційному реципієнту без
розгляду.
 
       IV. Проведення попередньої експертизи
 
   14. Агентство у місячний термін з моменту надходження запиту
проводить його аналіз на відповідність Стратегічним напрямам та
вимогам, встановленим цим Положенням.
   У разі, коли запит не відповідає Стратегічним напрямам, він
відхиляється, про що повідомляється потенційному реципієнту в
письмовій формі.
   15. Відповідні підрозділи Агентства, виходячи з встановлених
вимог  формування  програм,  подають  запити  для  розгляду
Науково-технічній Раді Агентства на перше число кожного кварталу.
   16. Науково-технічна Рада проводить експертизу представлених
запитів за відповідними стратегічними напрямками та визначає
приорітетність запитів.
   Для проведення експертизи Науково-технічна Рада Агентства
може  запросити інформацію від центральних органів державної
виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо першочерговості виконання
проектів, а також залучити спеціалістів відповідних міністерств,
відомств, незалежних експертів з числа вітчизняних та іноземних
вчених, фахівців та експертів.
   17. Рекомендації Науково-технічної Ради щодо першочерговості
виконання проектів є підставою для складання пакету запитів.
 
         V. Облік та реєстрація запитів
 
   18. Запити, які відповідають Стратегічним напрямам та пройшли
попередню єкспертизу, підлягають обліку та реєстрації в журналі
реєстрації запитів на одержання міжнародної технічної допомоги.
Форма журналу додається (додаток 2).
   19. Контрольний примірник запиту зберігається до закінчення
роботи з проектом.
 
       VI. Порядок оскарження відхилення запиту
 
   20. У  випадку  незгоди з відхиленням запиту потенційні
реципієнти мають право оскаржити це рішення Агентства згідно
з чинним законодавством.
 
 
 
                       Додаток 1
                 до Положення про порядок подання,
                 проведення експертизи та обліку
                 запитів на одержання міжнародної
                 технічної допомоги
     ------------               --------------
 Реєстр.N ------------        Дата реєстр. --------------
                          дата місяць рік
 
               Заявка
       на участь в програмі технічної допомоги
 
   1. Сектор, підсектор(п):
п     сектор          п      сектор
---                ---
|-| Агропромисловий сектор    |-| Консультування Уряду
|-| Телекомунікації        |-| Охорона здоров'я та Медицина
|-| Конверсія           |-| Будівництво
|-| Економічне співробітництво  |-| Наука та Технології
|-| Освіта та підготовка кадрів  |-| Соціальний сектор
|-| Енергетика/Ядерна безпека   |-| Туризм
|-| Підприємства та промисловість |-| Торгівля та Інвестування
|-| Екологія           |-| Транспорт
--- Фінансовий сектор       ---
   *(Вставити букву в  елемент колонки п вибраного сектору
відповідно до додатка секторів та підсекторів у кінці заявки)
 
   2. Організація, з якою узгоджено заявку на проект
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   3. Організація/підприємство,  де  пропонується  здійснити
проект:
   3.1. Найменування організації:
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
             (статутна назва)
 
   3.2. ЗКПО --------------------------------------------------
        --------------------------------------------------
         (загальний класифікатор підприємств/організацій)
 
   3.3. Юридична адреса:     поштовий індекс----------------
          ---------------     район:|--------------|
      область:|-------------|     село:|--------------|
       місто:|--------------------------------------------|
адреса підприємства:----------------------------------------------
 
   3.4. Відповідальна за підготовку та реалізацію проекту особа:
   Прізвище І.П.--------------------- Посада ------------------
   Код --------------------------------------+----------------|
 Телекс |-----------------|   ---------------Факс-----------|
     ------------------- Адреса    -----------------------
               електронної
               пошти
   4. Назва проекту:
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   5. Скорочений опис проекту та його мета:
------------------------------------------------------------------
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
   6. Можливий іноземний партнер:
  назва фірми    ---------------------------------------------
           ---------------------------------------------
  повна адреса фірми---------------------------------------------
           ---------------------------------------------
 
---   7. Характер технічної допомоги:
|-|консультування урядових структур
|-|підвищення ефективності роботи організацій та установ
|-|приватизація (управління та структурні зміни)
|-|розробка законодавчого забезпечення
---вдосконалення виробництва (консультування з проблем енерго та
  ресурсозбереження, безпеки та стандартизації виробництва  та
  інше)
---підготовка кадрів
|-|технологія виробництва, структурні  та  організаційні зміни
|-|виробництва
---інше (описати)
   *(Помітити знаками Х вибрані пункти характеру  технічної
допомоги)
   8. Тривалість здійснення проекту:
                 --------------------------------
                 --------------------------------
                  в місяцях (не більше 3-х років)
--- 9. Участь української сторони:
|-| місцеві витрати на проект
|-| управління
|-| транспорт
|-| оплата експертів
|-| переклад
|-| постачання енергії та палива
|-| офіс
--- офісне та лабораторне обладнання
   *(Помітити знаками Х вибрані пункти  участі  української
сторони)
   10. Орієнтовна вартість проекту:
                 ---------------------------------
                 ---------------------------------
                   у твердій валюті
 
  Підпис ______________          Дата:
     М.П.
 
    Перелік секторів та підсекторів технічної допомоги
 
 п     сектор           п    сектор
  Агропромисловий сектор         Консультування Уряду
 a Аграрна реформа           a Громадянські права
 b Сільськогосподарське Фінансування  b Муніципальний розвиток
 c Виробництво сільгосппродукції    c Конституційне право
 d Сільське господарство        d Демократичні системи
 e Допомога у забезпеченні кормами   e Місцеве керування
 f Фермерство             f Громадське керування
 g Виробництво рибопродуктів
 h Харчова промисловість
 i Розподіл і реалізація харчових
  продуктів
 j Переробка харчових продуктів
 k Зберігання харчових продуктів
 l Транспортування харчових продуктів
 m Ведення лісового господарства
 n Тваринництво
 
   Телекомунікації         Охорона здоров'я та Медицина
 a Зв'язок               a Розподіл
 b Культура              b Становище навколишнього
 c Засоби масової інформації       середовища
 d Телекомунікації           c Планування народження
                     дітей
                    d Служби охорони здоров'я
                    e Постачання і обладнання
                     для медицини
                    f Лікарні
                    g Виробництво товарів для
                     охорони здоров'я
                    h Фармакологічна продукція
                    i Громадське  забезпечення
                     охорони здоров'я
                    j Зберігання медичних
                     товарів
 
   Конверсія               Житло
 a Конверсія оборонних підприємств   a Будівництво
                    b Житло
                    c Інфраструктура
                    d Забезпеченість житлом
 
 Економічне співробітництво       Наука та технології
 a Економічний аналіз         a Наука
 b Економічний розвиток        b Техніка
 c Управління на макроекономічному
  рівні
 d Статистика
 e Структурні перебудови
 
  Освіта та Підготовка кадрів       Соціальний сектор
 a Початкова освіта          a Промислові зв'язки
 b Освіта               b Ринок праці
 c Вища освіта            c Міграція населення
 d Мови                d Населення/Демографія
 e Середня шкільна освіта       e Система соціального
 f Підвищення кваліфікації вчителів   захисту
 g Професійно-технічна освіта     f Соціальне забезпечення
                    g Проведення соціального
                     опросу
 
     Сектор                Сектор
 Енергетика/Ядерна Безпека          Туризм
 a Вугільна промисловість       a Туризм
 b Раціон.використання і
  ресурсозберігання
 c Виробництво електроенергії
 d Енергетика
 e Виробництво палива
 f Виробництво газу
 g Виробництво нафти і нафтопродуктів
 h Виробництво ядерної енергії
 i Ядерна безпека
 j Енергоресурси, що оновлюються
 k Матеріали забезпечення безпеки
 
   Підприємства та промисловість    Торгівля та Інвестування
 a Політика на користь споживача    a Внутрішня конкуренція
 b Підприємництво           b Зовнішня конкуренція
 c Промислові стандарти        c Митна справа
 d Промисловість            d Демонополізація
 e Контроль якості промислової     e Зовнішня конвертованість
  продукції
 f Управління             f Внутрішні інвестиції
 g Маркетинг              g Зовнішні інвестиції
 h Приватизація            h Спільні підприємства
 i Розвиток регіонів          i Торгівля
 j Малі та середні підприємства
 k Перебудова державних підприємств
 
     Екологія               Транспорт
 a Боротьба з забрудненням повітря   a Повітряний
 b Навколишнє середовище        b Громадський
 c Розробка політики          c Залізничний
 d Захист навколишнього середовища   d Шляховий
 e Управління/Захоронення відходів   e Транспорт
 f Боротьба з забрудненням води    f Водний
 
   Фінансовий сектор
 a Бухгалтерський облік
 b Аудиторська справа
 c Банківська справа
 d Централізація банківської справи
 e Комерціалізація банківської справи
 f Товарні біржі
 g Фінансові ринки та системи
 h Система страхування
 i Надання послуг
 j Податки
 
 
REG.NUMBER ----------------     REG.DATA --------------------
      ----------------          --------------------
                        day month year
 
     Application for participation in the technical
            assistance program
1. Sector:
 Sub       Sector:       Sub      Sector:
 --- Agriculture and Food Production ---Government/Democratisation
 |-| Communications         ---and Institution Building
 |-| Defence Conversion       ---Health/Medical
 |-| Economic Co-operation      |-|Housing
 |-| Education and Training     |-|Science and Technology
 |-| Energy/Nuclear Safety      |-|Social Sector
 |-| Enterprise and Industry     |-|Tourism
 |-| Environment           |-|Trade and Investment
 --- Financial Sector        ---Transport
   *(Insert  the  corresponding  letter in the subject  area
{col Sub}  of  the  selected sector - [see a complete list of
subjects by sector at the application supplement])
   2. Organization project promoter, title:
------------------------------------------------------------------
|                                |
------------------------------------------------------------------
   3. Organizations or enterprises where the project will be
implemented:
   3.1. Name of organization:
------------------------------------------------------------------
|                                |
------------------------------------------------------------------
   3.2. GCEE ---------------------------------------------------
        ---------------------------------------------------
         (general classifier of enterprises and entities)
   3.3. Adress:             ZIP:-------------------
         region:------------ district:|-----------------|
          town:|----------| village:|-----------------|
  adress of enterprise:|---------------------------------------|
             -----------------------------------------
   3.4. The project responsible person:
   Name ------------------------ Position ----------------------
Code ---------------------------------------+--------------------|
Telex|------------| Phone ------------------- Fax---------------|
   --------------      E - mail --------------------------
 
   4. Title of the project:
------------------------------------------------------------------
|                                |
------------------------------------------------------------------
   5. Brief description of the project and major objectives:
------------------------------------------------------------------
|                                |
------------------------------------------------------------------
   6. Possible foreign partner: --------------------------------
         name of the firm --------------------------------
     full adress of the firm --------------------------------
                 --------------------------------
 --- 7. Nature of technical assistance:
 |-| legal issues and standards
 |-| strengthening of institution capability
 |-| privatisation (management and reorganisation)
 |-| legal and regulatory framework
 |-| advice on improvement (energy, safety, saving, standard etc.)
 |-| training
 |-| restructuring and enterprises
 --- others (describe)
 
 * (insert symbol X in one or more choosing items)
 
   8. Duration of project: -------------------------------------
               -------------------------------------
                 months (no more than 3 years)
 --- 9. Contribution of the Ukrainian side:
 |-| local expenses
 |-| management
 |-| transport
 |-| payment for experts
 |-| translation and interpretation
 |-| energy and fuel supply
 |-| premises
 --- office and lab equipment
 
   * (insert symbol X in one or more choosing items)
 
   10. Estimated cost of the project: --------------------------
                    --------------------------
                   calculation of hard currency
 
   Signature of the applicant _________________________ Date:
   Stamp\seal
 
   List of sectors/subjects according to the classification
 
 Sub         Sector      Sub       Sector
 Agriculture and Food Production    Government/Democratisation
                    and Institution Building
 a Agrarian Reform          a Civil Liberties
 b Agricultural Finance       b Community Development
 c Agricultural Production      c Constitutional Law
 d Agriculture            d Democratic Systems
 e Animal Feed Aid          e Local Government
 f Farming              f Public Managment
 g Fisheries
 h Food
 i Food Distribution/Marketing
 j Food Processing
 k Food Storage
 l Food Transport
 m Forestry
 n Livestock
 
    Communications            Health/Medical
 a Communications          a Distribution
 b Culture              b Environmental Health
 c Media               c Family Planning
 d Telecommunication         d Health Services
                   e Health Supplies  Equipment
                   f Hospital
                   g Manufacturing of Health
                    Products
                   h Pharmaceutical
                   i Public Health
                   j Storage
 
  Defence Conversion          Housing
 a Defence Conversion        a Construction
                   b Housing
                   c Infrustructure
                   d Shelter
 
  Economic Co-operation       Science and Technology
 a Economic Analysis         a Science
 b Economic Development       b Technology
 c Macroeconomic Managment
 d Statistics
 e Structural Adjustment
 
    Education and Training      Social Sector
 a Elementary            a Industrial Relations
 b Education             b Labour Market
 c Higher              c Migration
 d Language             d Population/Demography
 e Secondary             e Social Safety Net
 f Teacher Training         f Social Security
 g Vocational            g Social Serveys
 
 Sub         Sector   Sub       Sector
 
      Energy/Nuclear Safety       Tourism
 a Coal               a Tourism
 b Efficiency and Conversation
 c Electricity
 d Energy
 e Fuel
 f Gas
 g Oil
 h Nuclear Production
 i Nuclear Safety
 j Renewables
 k Safety Materials
 
    Enterprise and Industry     Trade and Investment
 a Consumer Policy          a Competition/Domestic
 b Enterpreneurship         b Competition/International
 c Industrial Standards       c Customs
 d Industry             d Demonopolisation
 e Industry/Quality Control     e External Convertibility
 f Management            f Investment/Domestic
 g Marketing             g Investment/International
 h Privatisation           h Joint Ventures
 i Regional Development       i Trade
 j Small and Medium Enterprises
 k State Enterprise Restructing
 
   Environment               Transport
 a Air Pollution Control       a Air
 b Environment            b Public
 c Policy Elaboration        c Rail
 d Protection            d Road
 e Waste Management/Disposal     e Transport
 f Water Pollution Control      f Water
 
     Financial Sector
 a Accounting
 b Auditing
 c Banking
 d Banking/Central
 e Banking/Commercial
 f Commodity Exchanges
 g Financial Markets and Systems
 h Insurance
 i Services
 j Taxation
 
                       Додаток 2
                 до Положення про порядок подання,
                 проведення експертизи та обліку
                 запитів на одержання міжнародної
                 технічної допомоги
 
------------------------------------------------------------------
|Реєстра-|Юридична|Назва  |Відпові- |Дата  |Назва |Скорочений|
|ційний |адреса |органі- |дальна  |реєстра-|проекту|опис проек|
|номер  |    |зації, |особа  |ції   |    |ту    |
|    |    |підпри- |     |    |    |     |
|    |    |ємства |     |    |    |     |
|--------+--------+--------+---------+--------+-------+----------|
|  1  |  2  |  3  | 4   | 5   | 6  |  7   |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner