Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 555/98 від 31.10.2005

Про затвердження Технологічної схеми контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом через пункт пропуску "Кучурган-залізничний" митного поста "Роздільна" Котовської митниці з використанням накладної УМВС (СМГС) а...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
          МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
 N 1175/189 від 14.09.95       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 жовтня 1995 р.
 vd950914 vn1175/189         за N 365/901
 
 
    Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок
    по визначенню вартості незавершених будівництвом
    об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених
    наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури
         України від 03.12.93 N 538/214
 
   ( Щодо змін додатково див. Лист Держкоммістобудування
    N 9/20 ( v9_20243-96 ) від 24.01.96 )
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів України від
8 серпня 1995 року N 617 ( 617-95-п ) "Про хід виконання Указу
Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію
об'єктів   незавершеного   будівництва"   в   Запорізькій,
Івано-Франківській областях та м.Києві", Н А К А З У Є М О:
 
   1. Внести зміни і доповнення до Методичних вказівок по
визначенню вартості  незавершених   будівництвом   об'єктів,
затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури
від 03.12.93 N 538/214, та затвердити їх в редакції, що додається.
   2. Головному управлінню кошторисних норм, ціноутворення і
експертизи у  будівництві  Держкоммістобудування  забезпечити
доведення зазначених  Методичних  вказівок  до  зацікавлених
організацій.
   3. Наказ Фонду державного майна та Мінбудархітектури від
03.12.93 N 538/214 ( z0201-93 ) "Про Методичні вказівки по
визначенню  вартості  незавершених  будівництвом об'єктів, що
підлягають приватизації" вважати таким, що втратив чинність.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Голови  Державного  комітету  України  у  справах
містобудування і архітектури Беркуту А.В. і заступника Голови
Фонду державного майна України Капцова О.І.
 
 Голова Фонду державного майна
 України                       Ю.Єхануров
 
 Виконуючий обов'язки Голови
 Державного комітету України
 у справах містобудування і
 архітектури                     А.Беркута
 
                        Затверджено
                   наказом Фонду   державного
                   майна України і Державного
                   комітету України у справах
                   містобудування і архітектури
                   від  14 вересня  1995 року
                   N 1175/189
 
            Методичні вказівки
     по визначенню вартості незавершених будівництвом
        об'єктів, що підлягають приватизації
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні  вказівки (надалі Вказівки) по визначенню
вартості незавершених будівництвом  об'єктів,  що  підлягають
приватизації, розроблені згідно з чинним законодавством України,
зокрема Указами Президента України від  14 жовтня  1993 року
N 456/93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" і
від 2 червня 1995 року N 416/95 "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456/93 "Про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва", на виконання
постанов Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 року
N 894 ( 894-93-п ) "Про заходи щодо виконання Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 року "Про приватизацію об'єктів
незавершеного  будівництва"  і  від  8 серпня  1995 року
N 617 ( 617-95-п ) "Про хід виконання Указу Президента України від
14 жовтня 1993 р. N 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва" в Запорізькій,  Iвано-Франківській  областях  та
м.Києві".
   1.2. Вказівки встановлюють механізм обчислення  відновної
вартості незавершених будівництвом об'єктів, що не входять до
складу цілісного майнового комплексу і приватизуються окремо.
Оцінка відновної вартості незавершених будівництвом об'єктів, що
входять до складу цілісного майнового комплексу провадиться у
відповідності з Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1995 року N 36 ( 36-95-п ).
   1.3. Приватизації  підлягають  незавершені  будівництвом
об'єкти, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного,
республіканського (Автономна Республіка Крим) і місцевих бюджетів
всіх рівнів, а також коштів державних підприємств, їх об'єднань і:
   - тривалість будівництва яких перевищує нормативну більш як у
2 рази і рівень  будівельної  готовності яких складає менше
50 відсотків;
   - рівень будівельної готовності яких складає 50 відсотків і
більше, при відсутності джерел їх фінансування і при наявності
згоди органу, який уповноважений управляти відповідним державним
майном;
   - які законсервовані або тимчасово припинені будівництвом.
   1.4. Одночасно з приватизацією незавершених  будівництвом
об'єктів приватизуються або орендуються земельні ділянки, що
відведені в установленому порядку для будівництва цих об'єктів.
   Питання визначення вартості земельних ділянок або їх оренди
Вказівками не розглядаються. При оцінці земельних ділянок або
визначенні вартості їх оренди слід керуватися "Методикою грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 1995 року N 213 ( 213-95-п ), з урахуванням змін і
доповнень до неї.
   1.5. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів
визначається з урахуванням їх фактичного стану, наявності на
будівельному майданчику придатних до використання матеріалів,
виробів, конструкцій, не укладених в діло, устаткування  як
переданого, так і не переданого до монтажу, а також такого, яке не
потребує монтажу, інших факторів, що впливають на ціну продажу.
   1.6. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів і
ціна продажу встановлюються на підставі розподілу їх за групами:
перспективні, безперспективні, звичайні, на основі сукупних ознак,
що наведений у додатку N 10 до цих Вказівок.
   Вказаний перелік ознак, що характеризують кожну групу, носить
орієнтовний характер, і може доповнюватися експертними комісіями в
процесі підготовки об'єктів до продажу.
   У випадку, коли за окремими ознаками об'єкт може відноситись
до різних груп, остаточне рішення приймається  за  поданням
експертної  комісії  органами  приватизації в залежності від
кон'юнктури ринку.
   1.7. Цей розподіл об'єктів розроблений виходячи з ознак,
характерних безпосередньо самій  будівлі  або  споруді,  без
урахування показників земельних ділянок, на яких вони розташовані.
   Показники по земельних  ділянках  приймаються  згідно  з
Методикою грошової оцінки земель, зазначеною в пункті 1.4 цього
розділу.
   1.8. Пропозиції щодо віднесення незавершених будівництвом
об'єктів до перспективних,  безперспективних  або  звичайних,
підготовлюються експертними комісіями.
   Остаточне рішення з цього питання  приймається  органами
приватизації.
   1.9. Рекомендується житлові будинки після продажу завершувати
і використовувати тільки за своїм первісним призначенням.
   Профіль об'єктів соціальної сфери  може  змінюватись  за
погодженням з органами місцевого самоврядування.
   Всі інші об'єкти після продажу повинні завершуватись, як
правило, на розсуд нового власника.
   1.10. Порядок  визначення  вартості  устаткування  в цих
Вказівках не розглядається. Якщо на об'єкті є устаткування, то
його  вартість  визначається окремо органами приватизації та
експертними комісіями  і  включається  в  відновну  вартість
незавершених будівництвом будівель або споруд.
 
     2. Визначення відновної вартості незавершених
       будівництвом  об'єктів,  що  підлягають
       приватизації*)1
 ____________________________________________
   *)1 - "відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів,
що підлягають приватизації" в подальшому іменується "відновна
вартість об'єктів".
 
   2.1. Визначення  відновної вартості об'єктів здійснюється
одним із трьох можливих способів, в залежності від рішення
власника об'єкта, наявності проектної документації і кон'юнктури
ринку, а саме на підставі:
   - кошторисної вартості незавершених будівництвом об'єктів у
цінах 1984 року - I-й спосіб;
   - фактично проведених витрат по об'єкту приватизації - II-й
спосіб;
   - мінімальної ціни об'єкту приватизації під інвестиційні
гарантії  за  умови  завершення  будівництва  та  подальшого
використання об'єкта новим власником відповідно до договору про
приватизацію - III-й спосіб.
   2.2. I-й  і  II-й способи застосовуються для визначення
вартості незавершених будівництвом об'єктів, що відносяться до
перспективних (пункти 1.6, 1.7, 1.8 і додаток N 10 до цих
Вказівок).
   Вибір I-го або II-го способів відноситься до компетенції
органів приватизації.
   III-й спосіб застосовується для визначення вартості об'єктів,
що відносяться до неперспективних.
   Вартість звичайних об'єктів визначається у відповідності з
Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 року
N 36 ( 36-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації", з урахуванням рекомендацій пункту 2.3.5
цих Вказівок і застосуванням коефіцієнтів фізичного зносу, що
наведені в додатку N 11 до них.
   2.3. При I-му способі відновна вартість об'єктів визначається
за формулою:
Св = С1984 х Кгот. х Кф х Кц + Смат.       (2.3.)
   де: Св - відновна вартість об'єктів (в цінах, що склалися на
1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта);
   С1984 - повна кошторисна вартість незавершених будівництвом
об'єктів в  цінах  1984 року  (без  урахування  вартості
устаткування)*)2;
 ___________________________________________
   *)2 - "повна кошторисна вартість незавершених будівництвом
об'єктів в цінах 1984 року (без урахування вартості устаткування)"
в подальшому іменується "кошторисна вартість об'єктів".
 
   Кгот. - коефіцієнт,  що  відображає  рівень  будівельної
готовності об'єкта;
   Кф - коефіцієнт, що відображає фізичний знос будівлі;
   Кц -  коефіцієнт  цін,  який враховує змінення вартості
будівництва станом на 1 січня або 1 липня року, в  якому
проводиться  приватизація об'єкта, по відношенню до вартості
будівництва, обчисленої в цінах 1984 року;
   Смат. -  вартість  матеріалів,  виробів, конструкцій, що
завезені на майданчик і не укладені в діло (в цінах, що склалися
на 1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта).
   2.3.1. Повна кошторисна вартість (С1984) визначається на
підставі  проектно-кошторисної  документації,  що  належить
безпосередньо об'єкту, який приватизується.
   При відсутності  проектно-кошторисної  документації  повна
кошторисна вартість незавершених будівництвом об'єктів в цінах
1984  року може визначатись з застосуванням у встановленому
порядку:
   - укрупнених  кошторисних  норм  і  прейскурантів, якими
користувались учасники будівництва, коли діяли ціни 1984 року;
   - кошторисів до об'єктів-аналогів (в цінах 1984 року);
   - укрупнених показників вартості  окремих  конструктивних
елементів і видів будівельно-монтажних робіт, розрахованих за
даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають в своєму
складі такі проектні рішення (в цінах 1984 року).
   При незначному обсязі виконаних по незавершеному об'єкту
будівельно-монтажних робіт, за рішенням комісії, їх вартість може
бути обчислена організацією, що  готує  документацію,  шляхом
складання прямим рахунком кошторису в цінах 1984 року або в
базисних цінах 1993 року, виходячи з обсягів робіт, визначених за
робочими кресленнями та обмірами, проведеними під час обстеження
об'єкта, що приватизується. Кошторис складається у відповідності з
діючим порядком.
 
   2.3.2. Метод  визначення  повної  кошторисної  вартості
незавершених  будівництвом  об'єктів  вибирається  органами
приватизації і експертними комісіями на підставі рекомендацій,
зазначених в пункті 2.3.1 цих Вказівок.
   2.3.3. Під час складання акта обстеження (додаток N 2 до цих
Вказівок)  експертна  комісія  визначає (у відсотках) рівень
готовності будівель або споруд та їх технічний стан, за поданням
проектної організації або оцінщика. При цьому уточнюється перелік
виконаних робіт і їх обсяги у випадках, коли фактичний їх набір і
обсяг не відповідає врахованому проектно-кошторисною документацією
або витратам, обчисленим на підставі бухгалтерських даних.
   2.3.4. Коефіцієнт (Кгот.), що враховує рівень будівельної
готовності об'єкта, обчислюється виходячи з кошторисної вартості
фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, на основі їх огляду
і обмірів в натурі або виконавчої документації.
   2.3.5. Технічний  стан  об'єкта  визначається  експертною
комісією, як правило, візуальним обстеженням.
   Коефіцієнти фізичного зносу будівель (Кф.) приймаються у
відповідності з додатком N 11 до цих Вказівок.
   При наявності  фізичних  пошкоджень  конструкцій,  робіт
експертна комісія на основі заключення відповідних фахівців,
складеного  в установленому порядку, визначає коефіцієнт, що
враховує кошти, необхідні на ремонт чи відновлення пошкоджених
конструкцій або незакінчених робіт. Розмір цього коефіцієнту
визначається відношенням вартості  ремонту  (відновлення)  до
вартості нових конструкцій (робіт).
   2.3.6. Коефіцієнти цін (Кц), що враховують змінення вартості
будівництва станом на 1 липня 1995 року по відношенню до вартості
будівництва в цінах 1984 року по галузях господарства України,
наведені в додатку N 9 до цих Вказівок.
   Кц - приймається по графі 2 додатка N 9.
   В подальшому такі коефіцієнти станом на 1 січня і 1 липня
відповідного  року  будуть  розроблятися  і   доводитися
Держкоммістобудування України.
   Якщо приватизація  незавершених  будівництвом  об'єктів
проводиться в першому півріччі,  застосовуються  коефіцієнти,
визначені станом на 1 січня року, в якому приватизується об'єкт;
другому півріччі - приймаються коефіцієнти, визначені станом на
1 липня року, в якому приватизується об'єкт.
   2.3.7. Вартість  наявних  на  будівельному  майданчику
матеріалів, виробів, конструкцій, не укладених в діло, (Смат.),
визначається з урахуванням їх придатності  до  використання,
виходячи з ринкових цін, які склалися на 1 січня або 1 липня року,
в якому проводиться приватизація об'єкта.
   2.4. Відновна вартість об'єкта приватизації при II-му способі
її визначення вміщує:
   - вартість, що складається з фактично проведених витрат на
незавершене будівництво об'єкта по окремих роках, зазначених в
бухгалтерських рахунках;
   - додаткові витрати, що виникли у зв'язку зі зростанням цін
на матеріальні і трудові ресурси за станом на 1 січня або 1 липня
року, в якому проводиться приватизація об'єкта;
   - вартість матеріалів, виробів і конструкцій, що завезені на
майданчик і не укладені в діло;
   - вартість устаткування, як переданого, так і не переданого
до монтажу, а також такого, яке не потребує монтажу.
   2.4.1. Для визначення відновної вартості об'єкта приватизації
розробляється відповідна довідка-розрахунок. Форма та приклад
заповнення наведені в додатку N 3 до цих Вказівок.
   2.4.2. Довідка-розрахунок вартості незавершеного будівництвом
об'єкта складається проектною організацією або іншою організацією,
у статуті якої зазначено право надання послуг при приватизації, на
підставі належно оформлених бухгалтерських довідок забудовника і
замовника про:
   - суму фактичних витрат на незавершене  будівництво,  з
розподілом  наростаючим  підсумком  за термінами їх освоєння
(витрати, що проведені окремо по роках: до 1 січня 1991, 1992,
1993, 1994, 1995 років і за 1995 рік *)3, та за їх видами:
будівельно-монтажні роботи  (з  урахуванням  інших  витрат),
устаткування та інвентар;
 ______________________________________________
   *)3 - При здійсненні приватизації в 1996 році замість "і за
1995 рік" слід "до 1 січня 1996 року і за 1996 рік" і далі так.
 
   - вартість придбання матеріалів, виробів, конструкцій, що
завезені на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, як
зданого, так і не зданого до монтажу, а також такого, яке не
потребує монтажу, з зазначенням їх переоціненої вартості і часу, в
який проводилася переоцінка.
   Забудовник показує бухгалтерські довідки по витратах, які не
знайшли відображення в обліку замовника.
   Довідка-розрахунок підписується членами експертної комісії і
затверджується органом приватизації в установленому порядку.
   2.4.3. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом
об'єкт перераховується в ціни, які склалися на 1 січня або 1 липня
року,  в  якому  проводиться  приватизація  об'єкта,  шляхом
застосування  відповідних  коефіцієнтів  змінення  вартості
будівництва.
   Коефіцієнти цін, що враховують змінення вартості будівництва
станом на 1 липня 1995 року по відношенню до вартості будівництва
в поточних цінах відповідних термінів по галузях господарства
України, наведені в додатку N 9 до цих Вказівок.
   У подальшому такі коефіцієнти станом на 1 січня і 1 липня
відповідного   року  будуть  розроблятися  і  доводитися
Держкоммістобудування України. Порядок їх застосування наведений в
пункті 2.3.6 цих Вказівок.
   2.4.4. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені
на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, як зданого,
так і не зданого до монтажу, а також такого, яке не потребує
монтажу, визначається прямим рахунком в цінах, які склалися на
1 січня або 1 липня року, в якому проводиться приватизація
об'єкта, з урахуванням їх придатності до використання,  яке
визначається організацією-оцінщиком.
   2.4.5. У випадках, коли матеріали, вироби, конструкції, що
завезені на майданчик, але не укладені в діло, і устаткування, яке
не здано до монтажу, не можуть бути використані покупцем, питання
щодо їх реалізації вирішується органом приватизації за погодженням
із замовником (забудовником).
 
   2.5. Відновна вартість незавершених будівництвом об'єктів

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner