Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 555/98 від 31.10.2005

Про затвердження Технологічної схеми контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом через пункт пропуску "Кучурган-залізничний" митного поста "Роздільна" Котовської митниці з використанням накладної УМВС (СМГС) а...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

приватизації,  що  віднесені  до  неперспективних,  дорівнює
мінімальній ціні, (III спосіб).
   Мінімальна ціна визначається ринковою вартістю устаткування,
матеріалів, виробів, конструкцій, які мають бути отримані при
розбиранні незавершених будівель і  споруд  (у  тому  числі
тимчасових)  і які після розбирання придатні для подальшого
використання, а також ті, що наявні на будівельному майданчику і
придатні для подальшого використання.
   В мінімальну ціну не включаються:
   - витрати на розбирання устаткування, матеріалів, виробів,
конструкцій та приведення їх в стан придатності до використання;
   - вартість устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій,
які не можуть бути розібрані або використані після розбирання.
Такі матеріальні ресурси підлягають списанню.
 
   3. Визначення ціни продажу незавершеного будівництвом
     об'єкта, що підлягає приватизації
 
   3.1. Остаточна ціна продажу об'єкта приватизації визначається
під час проведення аукціону або конкурсу, а також при укладанні
угоди про купівлю-продаж об'єкта з одним покупцем, за умови
завершення будівництва та подальшого використання об'єкта новим
власником відповідно до договору про приватизацію.
   3.2. При  відсутності  заяв  на  приватизацію  об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня
опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для (підлягають)
приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про
повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. При повторному
проведенні  аукціону,  конкурсу  можлива зміна умов продажу,
включаючи початкову ціну. У цьому разі початкову ціну може бути
зменшено не більш як на 50 відсотків.
   3.3. У протоколі, який ведеться (у відповідності з діючим
положенням про способи приватизації) під час проведення аукціону
або конкурсу, а також при складанні угоди про купівлю-продаж з
одним покупцем, записується  відновна  вартість  незавершеного
будівництвом об'єкта і вартість земельної ділянки, витрати, що
пов'язані з приватизацією об'єкта та ціна його продажу.
 
    4. Організація роботи по підготовці до приватизації
     незавершених будівництвом об'єктів
 
   4.1. Роботу  по  підготовці до приватизації незавершених
будівництвом об'єктів здійснює експертна комісія по приватизації.
   4.2. В  експертну  комісію  по приватизації незавершених
будівництвом об'єктів входять представники:
   - державного органу приватизації;
   - системи  Державного  комітету  України  у  справах
містобудування і архітектури;
   - обласного (міського) управління по земельних ресурсах;
   - управління   архітектури   облдержадміністрацій   або
міськвиконкомів;
   - органу управління (міністерства, відомства та інше);
   - замовника;
   - обласного (міського) управління капітального будівництва.
   Для участі у роботі комісії, при необхідності можуть бути
залучені  представники  обласної  пожежної охорони; підрядної
організації; обласного (міського) управління охорони навколишнього
середовища; обласного (міського) управління внутрішніх справ.
   4.3. По переліку незавершених будівництвом об'єктів,  що
намічені для приватизації, орган приватизації доручає відповідним
проектним організаціям або іншим організаціям, які мають право на
підготовку документації для приватизації, здійснити роботу по
визначенню відновної вартості об'єкта, по обстеженню його стану, а
також по підготовці необхідної для приватизації документації і
пропонує їй укласти договір з забудовником (замовником)  на
виконання робіт по підготовці об'єкта до приватизації.
   4.4. Орган приватизації повідомляє забудовнику (замовнику) і
організації, що готує документи для приватизації об'єкта, про
рішення приватизувати незавершений  об'єкт,  необхідність  їх
спільної  участі  в підготовці документації, дату проведення
аукціону або конкурсу і термін представлення  йому  належно
оформленої документації по приватизації об'єкта в повному обсязі.
   4.5. Відповідальною за підготовку всієї документації  по
об'єкту, що підлягає приватизації, є організація-забудовник, яка
після  відповідного  повідомлення  її  органом  приватизації
зобов'язана повідомити організацію-замовника по будівництву (якщо
забудовником ці функції передано іншій організації), підрядчика,
постачальників устаткування і матеріалів та інші організації і
підприємства, що мають господарські відносини з будовою, про те,
що об'єкт підлягає приватизації. Забудовник зобов'язаний також
установити за погодженням з комісією кінцевий термін, протягом
якого,  за  необхідністю, повинно бути здійснене звірення і
уточнення взаєморозрахунків, вказуючи при  цьому,  що  після
закінчення строку будь-які претензії прийняті бути не можуть. При
цьому дебіторська та кредиторська заборгованості, строк давності
позову яких минув, не враховуються.
   4.6. Одночасно забудовник (замовник) передає  відповідній
організації, що здійснює підготовку документації для приватизації
об'єктів, адресу об'єкта, який має приватизуватись.
   4.7. Передача експертній комісії забудовником або замовником
документації по незавершеному будівництвом об'єкту оформляється
актом приймання-передачі, що складається за формою, наведеною в
додатку N 1.
   4.8. До складу робіт, які виконуються організацією,  що
здійснює підготовку документації для приватизації незавершеного
будівництвом об'єкта, входять:
   - участь в обстеженні будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта, що приватизується, із складанням, при необхідності,
виконавчих схем, виконаних по незавершеному будівництвом об'єкту
робіт і встановлених конструкцій;
   - складання розрахунків відновної вартості об'єкта;
   - участь   у  складанні  переліків  окремих  частин
проектно-кошторисної документації, а також технічної документації
по устаткуванню з оцінкою її комплектності, повноти і правильності
оформлення; надання, за необхідністю  допомоги  замовнику  і
підрядчику в  дооформленні  і  укомплектуванні  перерахованої
документації;
   - участь у складанні акта інвентаризації і оцінці завезених
на майданчик, але не укладених в діло матеріалів, виробів і
конструкцій і не зданого в монтаж або не потребуючого монтажу
устаткування;
   - складання   спільно   з  забудовником  (замовником)
довідки-розрахунку витрат на підготовку об'єкта до приватизації, а
також місячної суми витрат на охорону об'єкта до його передачі
покупцеві;
   - участь у складанні акта приймання-передачі об'єкта.
   4.9. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного
стану  незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується,
(форма і приклад заповнення (див. додаток N 2), складається за
участю  представників  органу  приватизації,  забудовника,
генпідрядчика та  організації,  що  готує  документацію  для
приватизації,  повинен відображати стан під'їздів до будови,
відстань до доріг загального користування, наявність належних
будові  відводів,  вводів  комунікацій, призначених  для її
забезпечення водою,  електроенергією, теплом, газом та іншими
ресурсами в період будівництва, наявність  і  характеристику
тимчасових (титульних і нетитульних) і постійних будівель та
споруд, які є на майданчику, а також наявність опису технічного
стану незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується, з
додатком, за необхідністю, виконавчих схем по окремих конструкціях
і видах робіт.
   По об'єктах, що знаходяться на консервації, рекомендується
використовувати існуючу технічну документацію, пов'язану з її
підготовкою і виконанням.
   4.10. Витрати по підготовці об'єкта до приватизації, що не
ввійшли в його відновну вартість, включаючи витрати на підготовку
і  оформлення документації та інше, визначаються відповідною
організацією разом з забудовником (замовником) і відображаються
в акті приймання-передачі окремим пунктом (додаток N 1).
   4.11. Документація, що передається  органу  приватизації,
повинна бути належно оформлена:
   а) всі текстові матеріали зброшуровані в  хронологічному
порядку,  пронумеровані,  прошнуровані,  скріплені печаткою і
підписом відповідальної особи організації, яка передає документи;
   б) креслення - укладені в пронумеровані папки, кожна із яких
забезпечується описом (докладним переліком креслень) з зазначенням
загального  числа  аркушів,  завірених  печаткою  і підписом
відповідальної особи;
   в) виконавча документація подається в оригіналах, складених в
порядку,  передбаченому  вказівками  по  її  оформленню,  в
зброшурованому вигляді (підпункт "а").
   4.12. Термін підготовки об'єкта до приватизації і вартість
цієї роботи зазначаються у відповідному договорі, укладеному із
забудовником (замовником).
   4.13. Термін підготовки об'єкта до приватизації визначається
графіком виконання робіт з урахуванням відповідної технології та
обсягів і не повинен перевищувати 15 днів.
   4.14. Вартість виконання робіт, що пов'язана з приватизацією
об'єкта, визначається за формою Зп.
   4.15. Методичне керівництво роботою по визначенню відновної
вартості незавершених будівництвом об'єктів здійснює Державний
комітет України у справах містобудування і архітектури.
 
                        Додаток N 1
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
           Акт приймання-передачі
  документації по незавершеному будівництвом 12-квартирному
  цегляному жилому  будинку, що підлягає приватизації,
         в м.Каневі по вул.Польовій, 20
          (Форма - приклад заповнення)
       Забудовник: Завод пластмас у м.Каневі
         30 вересня 1995 року  м.Канів
 
   Ми, які нижче підписалися, представники органу, що здійснює
приватизацію _____________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і представник забудовника (замовника) ____________________________
                   (посада,  прізвище,  ім'я,
 __________________ за участю представника _______________________
  по батькові)              (найменування організа-
 _________________________________________________________________
 ції, що готує документацію, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали даний акт про те, що цього числа перший прийняв, а другий
здав  таку  документацію  по  незавершеному  будівництвом
12-квартирному  цегляному  жилому  будинку  в  м.Каневі  по
вул.Польовій, 20:
   1. Акт обстеження будівельного майданчика і технічного стану
розташованого на ньому незавершеного будівництвом жилого будинку
(додаток N 2);
   2. Розрахунок   кошторисної   і   відновної  вартості
будівельно-монтажних робіт,   виконаних   по   незавершеному
будівництвом об'єкту (додаток N 3);
   3. Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
по незавершеному будівництвом об'єкту (додаток N 4);
   4. Перелік  виконавчої  документації  по  незавершеному
будівництвом об'єкту, що передається за актом приймання-передачі
(додаток N 5);
   5. Акт  інвентаризації  і  оцінки  матеріалів,  виробів,
конструкцій, що завезені на будівельний майданчик і не укладені в
діло, а також обладнання, що не здане до монтажу, які включаються
до вартості незавершеного будівництвом об'єкта, що приватизується
(додаток N 6);
   6. Перелік технічної документації по устаткуванню, пристроях
і обладнанню, що приватизуються разом із незавершеним будівництвом
об'єктом (додаток N 7);
   7. Довідка-розрахунок суми витрат на підготовку незавершеного
будівництвом об'єкту до приватизації і його охорону в період
дооформлення продажу і передачі новому власнику (додаток N 8);
   Даний акт і додатки до нього складені в 4-х примірниках, два
з яких передаються органу приватизації, і по одному - іншим
учасникам складання акту.
 
   Документацію здав ___________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище представника
 _________________________________________________________________
              забудовника)
   Документацію прийняв ________________________________________
             (підпис, ініціали, прізвище представника
 _________________________________________________________________
            органу приватизації)
   В прийманні і передачі брали участь:
   Представник організації, що готує документацію ______________
 _________________________________________________________________
          (підпис, ініціали, прізвище)
   Примітка: Якщо які-небудь із перелічених додатків у зв'язку з
їх непотрібністю відсутні, в акті вони не згадуються, а нумерація
додатків відповідно змінюється.
 
                        Додаток N 2
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
             Акт обстеження
      будівельного майданчика по вул.Польовій, 20
      і технічного стану розташованого на ньому
      незавершеного будівництвом 12-квартирного
           цегляного жилого будинку
          (Форма - приклад заповнення)
        25 вересня 1995 року    м.Канів
 
   Ми, які нижче підписалися, представники: ____________________
 _________________________________________________________________
 (найменування органу приватизації, посада, прізвище, ініціали)
забудовника ______________________________________________________
         (найменування, посада, прізвище, ініціали)
генпідрядної організації _________________________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
і організації, що готує документацію _____________________________
            (найменування, посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт у тому, що сьогодні нами спільно проведено огляд
будівельного майданчика і визначено технічний стан розташованого
на ньому  незавершеного  будівництвом 12-квартирного цегляного
жилого будинку, а також  відповідність  виконаних  в  натурі
конструкцій і робіт тим, що передбачені проектною документацією.
При цьому встановлено таке:
   1. Будівельний майданчик розташовано на відстані 200 м від
дороги загального користування, що має  тверде  покриття,  і
поєднаної з нею грунтової дороги без покриття або покращення.
Вздовж північної і західної межі ділянки є 40 м огорожі з колючого
дроту в 8 ниток на стовпчиках з азбестоцементних труб, що потребує
ремонту. По інших межах будівельного майданчика огорожа відсутня.
   До ділянки підведена повітряна ЛЕП 0,4 кВ на дерев'яних
опорах довжиною 40 м, що потребує відновлювального ремонту, а на
самій ділянці є: біля 20 куб.м піску і 5 куб.м гранітного щебеню
(акт інвентаризації матеріалів і виробів, що не укладені в діло -
додаток N 6); у тимчасовому відвалі - біля 10 куб.м рослинного
грунту. Є також тимчасова дощата дворова вбиральня на 2 очка,
виконано вертикальне планування приблизно 60% майданчика ділянки,
зроблені тимчасові грунтові проїзди. В окремих місцях майданчика
знаходиться біля 3 куб.м  будівельного  сміття.  Незакінчена
будівництвом споруда цегляного будинку розташована на ділянці
згідно з проектом і знаходиться на консервації і під охороною, у
зв'язку з чим стан конструкцій і робіт, що виконані, задовільний.
По споруді  повністю  закінчене  влаштування  фундаментів  з
горизонтальною гідроізоляцією, виконана зворотна засипка пазух і
почата кладка цегляних стін у 2 цеглини в осях 1, 3, 6 і 8 на
ділянках А-Г на висоту 1,2-1,5 м від обрізу фундаментів (схема
додається). Виконавча документація по виконаних у натурі роботах є
і передається відповідно до переліку, наведеного в додатку N 5 до
акта приймання-передачі.
   Додаток: Виконавча схема кладки на 1 аркуші.
   Представники:
   Органу приватизації _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Забудовника     _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Генпідрядчика    _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
   Організації, що готує документацію __________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
                        Додаток N 3
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
                        Затверджую
                   ____________________________
                   (посада  керівника  органу
                   ____________________________
                        приватизації)
                   ____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
                   "___"________________199__р.
 
            Довідка-розрахунок
     відновної вартості незавершеного будівництва
     12-квартирного цегляного житлового будинка по
     вул.Польовій, 20 в цінах, що склалися на
            1 липня 1995 року
             (форма-приклад)
 
   1. Сума  фактичних  витрат  на незавершений будівництвом
житловий будинок у цінах відповідних періодів складає (тис.крб.):
 -----------------------------------------------------------------
 |Джерело даних |  Період  | Всього |    у тому числі   |
 |       |      |     |-------------------------|
 |       |      |     |будівельно- |устаткування|
 |       |      |     |монтажні і |приладдя та |
 |       |      |     |інші витрати|інвентар  |
 |--------------+------------+---------+------------+------------|
 |    1   |   2   |  3  |   4   |   5   |
 |--------------+------------+---------+------------+------------|
 |1. Довідка за-| до 01.01.91|  5  |   5   |   -   |
 |воду пластмас | 1991 рік |  7  |   7   |   -   |
 |(забудовника) |      |     |      |      |
 |від 16.08.95 |      |     |      |      |
 |N 13/26    |      |     |      |      |
 |--------------+------------+---------+------------+------------|
 |2. Довідка УКБ| до 01.01.91|  4,63 |   4,23 |   0,40 |
 |облдержадміні-|  1991 рік |  7,7 |   6,82 |   0,88 |
 |страції (замов|  1992 рік |  33,79 |   32,67 |   1,12 |
 |ника)     | з 01.01.93|  56,80 |   55,30 |   1,50 |
 |від 23.08.95 | до 20.12.93|     |      |      |
 |N ГА-18/24-122|      |     |      |      |
 -----------------------------------------------------------------
   Вказані в таблиці суми фактичних витрат прийняті на підставі
бухгалтерських довідок, що додаються до цього розрахунку.
   2. Сума фактичних витрат на незавершений будівництвом жилий
будинок перерахована в ціни, що склалися станом на 1 липня

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner