Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 555/98 від 31.10.2005

Про затвердження Технологічної схеми контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом через пункт пропуску "Кучурган-залізничний" митного поста "Роздільна" Котовської митниці з використанням накладної УМВС (СМГС) а...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

1995 року, на підставі коефіцієнтів, що зазначені в додатку N 9 до
цих Вказівок.
 -----------------------------------------------------------------
 |Періоди виконання|    Види витрат    |    Всього   |
 |робіт      |-------------------------|          |
 |         |будівельно-|устаткування,|          |
 |         |монтажні  |приладдя,  |          |
 |         |роботи і  |інвентар   |          |
 |         |інші витра-|       |          |
 |         |ти     |       |          |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |     1    |   2   |   3   |     4     |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |1. До 1 січня  |      |       |          |
 |  1991 року   |    9,23|    0,40 |      9,63  |
 |коефіцієнти (раз)| 152900  |  183480  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року| 1411267  |  73392  |   1484659    |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |2. 1991 рік   |   13,82|    0,88 |     14,7   |
 |коефіцієнти (раз)|  69500  |  83400  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року| 960490  |  73392  |   1033882    |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |3. 1992 рік   |   32,67|    1,12 |     33,79  |
 |коефіцієнти (раз)|  2320  |   2784  |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року|  75794,4 |   3118,08 |    78912,48  |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |4. 1993 рік   |   55,30|    1,50 |     56,80  |
 |коефіцієнти (раз)|   46,6 |    55,92 |     -     |
 |в цінах, що скла-|      |       |          |
 |лися на     |      |       |          |
 |1 липня 1995 року|  2576,98|    83,88 |    2660,86  |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |Підсумок в зміша-|      |       |          |
 |них цінах    |   111,02|    3,90 |     114,92  |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |Підсумок в цінах |      |       |          |
 |1995 року з кое- | 2450128,38|  149985,96 |   2600114,34  |
 |фіцієнтом зносу |    0,94|    0,98 |     -     |
 |-----------------+-----------+-------------+-------------------|
 |Разом з урахуван-|      |       |          |
 |ням коефіцієнту |      |       |          |
 |зносу      | 2303120,68|  146986,24 |   2450106,92  |
 |---------------------------------------------------------------|
 |Примітка: 1. Коефіцієнти змінення вартості БМР та інших витрат |
 |       і коефіцієнти фізичного зносу, що прийняті у розра|
 |       хунку, наведені в додатках N 9, N 11 до Вказівок. |
 |     2. Коефіцієнти змінення вартості устаткування, прилад|
 |       ддя та інвентарю, а також коефіцієнту фізичного|
 |       зносу у розрахунку прийняті умовно.        |
 -----------------------------------------------------------------
   3. Вартість завезених на майданчик, але не укладених в діло
матеріалів, виробів, конструкцій,  які  передаються  разом  з
об'єктом, що приватизується, з урахуванням міри їх придатності,
становлять 2390,9 тис.крб. (додаток N 6).
   4. Враховуючи, що фізичних пошкоджень конструкцій, робіт,
немає, коефіцієнт, що враховує кошти на їх ремонт чи відновлення,
не застосовується (на підставі висновків експертної комісії).
   5. Відновна  вартість  незавершеного  будівництвом жилого
будинку по вул.Польовій, 20,  що  приватизується,  становить
2452497,82 тис.крб, (2450106,92+2390,9).
   Розрахунок склав ____________________________________________
             (посада, підпис, ініціали, прізвище)
   Голова комісії ______________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
   Члени комісії  по  приватизації незавершених будівництвом
об'єктів: ________________________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)
   "____"_______________199__року
 
                        Додаток N 4
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
   Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
   по незавершеному будівництвом 12-квартирному цегляному
        жилому будинку по вул.Польовій, 20
 -----------------------------------------------------------------
 |   Найменування документації    |Кількість|  Примітка  |
 |                   |примірни-|       |
 |                   |ків   |       |
 |--------------------------------------+---------+--------------|
 |1. Акт про відведення земельної ділян-|   2  |       |
 |  ки з додатками           |     |       |
 |2. Генплан ділянки          |   2  | синька    |
 |3. Суміщений генплан з нанесеними під-|   2  | Те ж     |
 |  земними мережами          |     |       |
 |4. Архітектурні і конструкторські робо|   2  | У папках з  |
 |  чі креслення по будівельній частині|     | описами   |
 |  проекту              |     |       |
 |5. Робочі креслення інженерних мереж |   2  | Те ж     |
 |  та благоустрою           |     |       |
 |6. Робочі креслення інженерного облад-|     |       |
 |  нання:               |     |       |
 |  а) опалення з дозволом на підклю- |   2  | В окремій па|
 |   чення до теплоцентралі     |     | пці з описом |
 |  б) газопостачання         |     |       |
 |7. Проект електропостачання, вентиля- |   2  | Те ж     |
 |  ції, телефонізації і радіофікації |     |       |
 |8. Об'єктний і локальний кошториси,  |   2  | в цінах   |
 |  складені за робочими кресленнями  |     | 1984 року  |
 -----------------------------------------------------------------
   Від забудовника _____________________________________________
               (посада, ініціали, прізвище)
   Від підрядчика _____________________________________________
               (посада, ініціали, прізвище)
   Від організації, що готує документацію ______________________
                   (посада, ініціали, прізвище)
   Дата складання
 
                        Додаток N 5
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
   Перелік проектно-кошторисної документації, що передається
   по незавершеному будівництвом 12-квартирному цегляному
   жилому будинку по вул.Польовій, 20, що передається за
           актом приймання-передачі
 -----------------------------------------------------------------
 |    Найменування документів    |Кількість|  Примітка  |
 |                   |примірни-|       |
 |                   |ків   |       |
 |--------------------------------------+---------+--------------|
 |1. Журнал робіт            |   1  |Окрема брошура|
 |2. Акти:               |     |       |
 |  на розбивку плями будинку     |   1  |       |
 |  на розбивку осей будинку      |   1  |       |
 |  огляд дна траншей і котлованів   |   1  |Два акти   |
 |  на влаштування фундаментів     |   1  |Два акти   |
 |  огляд паль до занурення динамічного|     |       |
 |  випробування пробної палі     |   1  |       |
 |  на влаштування розтверку      |   1  |       |
 |3. Журнал занурення (забивання) паль |   1  |       |
 |4. Зведена відомість занурення паль  |   1  |       |
 |5. Звіт про випробування паль статис- |     |       |
 |  тичним навантаженням        |   1  |Окрема брошура|
 |6. Журнал бетонних робіт       |   1  |       |
 |7. Виконавча схема фундаментів в осях |     |       |
 |  А-Г і 1-8             |   1  |       |
 |8. Акти на приховані роботи:     |     |       |
 |  - по гідроізоляції стін підвала  |   1  |       |
 |  - по засипці траншей при укладанні |     |       |
 |   зовнішніх каналізаційних мереж  |     |       |
 |   і таке інше           |     |       |
 -----------------------------------------------------------------
   Здав: _______________________________________________________
      (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
             представника замовника)
   Прийняв: ____________________________________________________
       (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідального
                представника замовника)
   В прийманні-передачі брав участь ____________________________
                   (посада, підпис, ініціали,
 _________________________________________________________________
  прізвище представника організації, що готує документації)
   Дата приймання
 
                        Додаток N 6
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
                Акт
  інвентаризації і оцінки матеріалів, виробів, конструкцій,
  що завезені на майданчик і не укладені в діло, а також
  устаткування,  що  не  здане до монтажу або монтажу
  не потребує, які включаються  до  відновної вартості
  незавершеного будівництвом об'єкта, який приватизується
         (жилбудинок по вул.Польовій, 20)
          (форма-приклад заповнення)
  30 листопада 1995 року               м.Канів
 
   Ми, які нижче підписалися, представники:
замовника ________________________________________________________
            (посада, ініціали, прізвище)
   Генерального підрядчика _____________________________________
                 (посада, ініціали, прізвище)
і __________________________________, яка оформляє документацію по
   (найменування організації)
приватизації зазначеного об'єкта _________________________________
                  (посада, ініціали, прізвище)
склали цей акт у тому, що нами виконана інвентаризація, обмір і
оцінка з урахуванням придатності для подальшого  використання
матеріалів, виробів і конструкцій, що завезені на будівельний
майданчик і не укладені в діло, які підлягають включенню у
відновну вартість незавершеного будівництвом жилого будинку по
вул.Польовій, 20.
   При цьому встановлено, що на будівельному майданчику такі
матеріали, які не укладені в діло, і вартість яких з урахуванням
приведення їх у стан придатності для використання, становить:
 -----------------------------------------------------------------
 | Найменування |Одини-|Кіль-|Ціна з |Загальна|   Примітка   |
 | матеріалів  |ця ви-|кість|ураху- |вартість|         |
 |       |міру |   |ванням |тис.крб |         |
 |       |   |   |придат-|    |         |
 |       |   |   |ності, |    |         |
 |       |   |   |тис.крб|    |         |
 |--------------+------+-----+-------+--------+------------------|
 |    1   |  2 |  3 |  4 |  5  |     6    |
 |--------------+------+-----+-------+--------+------------------|
 |Пісок яровий |куб.м | 19,8|  45 |  891 |Потребує просіюва-|
 |       |   |   |    |    |ння і згортання у |
 |       |   |   |    |    |купи       |
 |Щебінь кам'я- | "-" | 5,3| 283 | 1499,9|Потребує грохотан-|
 |ний, фракція |   |   |    |    |ня і правильнорго |
 |20-40 мм   |   |   |    |    |складування    |
 |--------------+------+-----+-------+--------+------------------|
 |Разом:    |   | - |  - | 2390,9|         |
 -----------------------------------------------------------------
   Представники:
   Замовника ___________________________________________________
             (підпис, ініціали, прізвище)
   Генпідрядчика _______________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
   Організація, яка готує документацію _________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
   Примітка: За  наявності  устаткування,  призначеного  для
        встановлення на об'єкті, яке на здане у монтаж,
        його наявність і відновна вартість оформлюються
        актом, складеним за участю представників органу
        приватизації,   забудовника   (замовника)   і
        організації, яка готує документацію
 
                        Додаток N 7
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
  Перелік технічної документації по устаткуванню, пристроях
  і обладнанню, що приватизуються разом із незавершеним
     будівництвом жилим будинком по вул.Польовій, 20
 
   До переліку включається документація, що надійшла по об'єкту,
по обладнанню (креслення на складання і монтаж, схеми змазування,
охолодження, ущільнення, автоматики та ін., робочі креслення,
паспорти,  сертифікати  та  інші документи по трубопроводах;
експлуатаційна документація, що включає схеми строповки, вказівки
по монтажу устаткування, вимоги до його зберігання і методів
розконсервації, підготовці і проведенню індивідуальних іспитів та
передачі  для комплексного випробування), а також супровідна
документація по кожній одиниці устаткування,  формуляри  або
паспорти на саме устаткування і комплектуючі та інші вироби, що
входять до комплексу постачання, комплектовочні відомості  і
упаковочні листи.
   Технічна документація по устаткуванню брошурується, аркуші
прошиваються, нумеруються,  скріплюються  печаткою  і підписом
відповідальної особи.
   Цією ж відповідальною особою підписується вказаний перелік.
   Відповідальна особа _________________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
 
                        Додаток N 8
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
            Довідка-розрахунок
   суми витрат на підготовку незавершеного будівництвом
   жилого будинку по вул.Польовій, 20  до приватизації
   і його охорону в період дооформлення продажу і передачі
             новому власнику
           (заповнення зразкове)
 -----------------------------------------------------------------
 |  Обгрунтування  |Найменування робіт і витрат| Сума тис.крб. |
 |-------------------+---------------------------+---------------|
 |1. Договір від   |Вартість виконаних робіт  |        |
 |  10.08.95 N 67-93|(найменування організації, |        |
 |          |що готує документацію) по |        |
 |          |підготовці об'єкта до прива|        |
 |          |тизації (перераховуються ро|        |
 |          |боти, що передбачені догово|        |
 |          |ром із замовником з числа |        |
 |          |передбачених п.4.8 Вказівок|   2200   |
 |-------------------+---------------------------+---------------|
 |2. Довідка про фак-|Затрати по складанню викона|        |
 |  тичні затрати  |вчих схем, друкуванню, роз-|        |
 |          |множенню, брошуруванню та |        |
 |          |оформленню документів по  |        |
 |          |приватизації        |   2700   |
 |-------------------+---------------------------+---------------|
 |3. Рахунки транспо-|Оплата транспортних послуг |        |
 |  ртної організа- |під час виїзду на об'єкт  |        |
 |  ції       |              |    450   |
 |---------------------------------------------------------------|
 |          Разом затрат по підготовці         |
 |          об'єкта до приватизації      5350   |
 |---------------------------------------------------------------|
 |4. Договір з відді-|Оплата позавідомчій патру- |        |
 |  лом державної  |льній охороні об'єкта протя|        |
 |  служби охорони |гом місяця         |   300   |
 |  району     |              |        |
 -----------------------------------------------------------------
   Організація, яка готує документацію _________________________
               (посада, підпис, ініціали, прізвище)
   Забудовник __________________________________________________
            (посад, підпис, ініціали, прізвище)
 
                        Додаток N 9
                   до Методичних  вказівок по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
              Коефіцієнти,
   змінення вартості будівництва (без урахування витрат по
   устаткуванню), що склалися на 1 липня 1995 року по
   відношенню до вартості будівництва в поточних цінах
   відповідних термінів (без  урахування  податку  на
            добавлену вартість)
 -----------------------------------------------------------------
 |Найменування галузей|Коефіцієнти змінення вартості будівництва |
 |господарства (під- |(без урахування витрат по устаткуванню), |
 |галузей напрямків у |що склалися на 01.07.95 по відношенню до |
 |складі галузей)   |вартості будівництва в поточних цінах   |
 |          |------------------------------------------|
 |          |1984-1990р*|1991 р.|1992 р.|1993р.|1994 р.|
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |     1     |   2   |  3  |  4 |  5 |  6 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |I. Паливно-енергети-|      |    |    |   |    |
 |чний комплекс    |      |    |    |   |    |
 |  Електроенергетика|  151800 | 69000 | 2300 | 46,3 | 5,97 |
 |  Вугільна промисло|      |    |    |   |    |
 |вість        |  151500 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Торфяна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  147400 | 67000 | 2240 | 45,0 | 5,80 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |II. Металургійний  |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Чорна металургія |  151100 | 68700 | 2290 | 46,1 | 5,95 |
 |  Кольорова металур|      |    |    |   |    |
 |гія         |  152600 | 69400 | 2320 | 46,5 | 6,00 |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner