Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 555/98 від 31.10.2005

Про затвердження Технологічної схеми контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом через пункт пропуску "Кучурган-залізничний" митного поста "Роздільна" Котовської митниці з використанням накладної УМВС (СМГС) а...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |III. Хіміко-лісовий |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Лісова і деревооб|      |    |    |   |    |
 |робна промисловість |  151700 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,97 |
 |  Целюлозно-паперо-|      |    |    |   |    |
 |ва промисловість  |  151700 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,97 |
 |  Медична і мікро- |      |    |    |   |    |
 |біологічна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  150700 | 68500 | 2290 | 45,9 | 5,93 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |IV. Агропромисловий |      |    |    |   |    |
 |комплекс      |      |    |    |   |    |
 |  Сільське господа-|      |    |    |   |    |
 |рство        |  150700 | 68500 | 2290 | 46,0 | 5,93 |
 |  Харчова промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  151700 | 69000 | 2300 | 46,3 | 5,97 |
 |  М'ясна і молочна |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  151200 | 68700 | 2300 | 46,1 | 5,95 |
 |  Рибна промислові-|      |    |    |   |    |
 |сть         |  153200 | 69600 | 2330 | 46,7 | 6,03 |
 |  Мукомольно-круп'я|      |    |    |   |    |
 |на і комбікормова  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  153400 | 69700 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |  Лісове господар- |      |    |    |   |    |
 |ство        |  149800 | 68100 | 2270 | 45,7 | 5,89 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |V. Комплекс транспо-|      |    |    |   |    |
 |рту і зв'язку    |      |    |    |   |    |
 |  Річковий транспо-|      |    |    |   |    |
 |рт         |  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Автомобільний тра|      |    |    |   |    |
 |нспорт       |  153500 | 69800 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |  Дорожне господар-|      |    |    |   |    |
 |ство        |  149500 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,88 |
 |  Повітряний транс-|      |    |    |   |    |
 |порт        |  152600 | 69400 | 2320 | 46,5 | 6,00 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |VI. Безперервні і  |      |    |    |   |    |
 |спеціалізовані види |      |    |    |   |    |
 |транспорту     |      |    |    |   |    |
 |  Транспорт нафти і|      |    |    |   |    |
 |нафтопродуктів забе-|      |    |    |   |    |
 |зпечення народного |      |    |    |   |    |
 |господарства нафто- |      |    |    |   |    |
 |продуктами     |  152200 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Транспорт газу  |  152200 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Газова промисло- |      |    |    |   |    |
 |вість        |      |    |    |   |    |
 |  Газопроводи і від|      |    |    |   |    |
 |води від них    |      |    |    |   |    |
 |  - нове будівниц- |      |    |    |   |    |
 |тво і розширення  |  149100 | 67800 | 2260 | 45,5 | 5,87 |
 |  Зв'язок     |  154900 | 70400 | 2350 | 47,2 | 6,10 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |VII. Будівельний ком|      |    |    |   |    |
 |плекс        |      |    |    |   |    |
 |  Промисловість бу-|      |    |    |   |    |
 |дівельних матеріалів|  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Будівництво (бази|      |    |    |   |    |
 |технічного обслугову|      |    |    |   |    |
 |вання ремонту буді- |      |    |    |   |    |
 |вельних машин вироб-|      |    |    |   |    |
 |ничо-технічної ком-|      |    |    |   |    |
 |плектації)     |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Промисловість бу-|      |    |    |   |    |
 |дівельних конструк- |      |    |    |   |    |
 |цій і деталей    |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |VIII. Соціальний ком|      |    |    |   |    |
 |плекс        |      |    |    |   |    |
 |  Метрополітени  |  142800 | 64900 | 2170 | 43,5 | 5,62 |
 |  Народна освіта  |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Культура і мистец|      |    |    |   |    |
 |тво (без поліграфіч-|      |    |    |   |    |
 |ної промисловості) |  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 5,99 |
 |  Охорона здоров'я |  152000 | 69100 | 2310 | 46,4 | 5,98 |
 |  Поліграфічна про-|      |    |    |   |    |
 |мисловість     |  153000 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Місцева промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 6,00 |
 |  Побутове обслуго-|      |    |    |   |    |
 |вування       |  151500 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Торгівля і грома-|      |    |    |   |    |
 |дське харчування  |  152700 | 69400 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |IX. Галузі що не вхо|      |    |    |   |    |
 |дять в комплекс   |      |    |    |   |    |
 |  Легка промислові-|      |    |    |   |    |
 |сть         |  153400 | 69700 | 2330 | 46,8 | 6,03 |
 |  Водне господарст-|      |    |    |   |    |
 |во         |  147300 | 67000 | 2240 | 44,9 | 5,80 |
 |  Матеріально-техні|      |    |    |   |    |
 |чне забезпечення і |      |    |    |   |    |
 |збут        |  155200 | 70500 | 2360 | 47,3 | 6,11 |
 |  Наука      |  153600 | 69800 | 2330 | 46,8 | 6,04 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |X. Галузі колишнього|      |    |    |   |    |
 |союзного підпорядку-|      |    |    |   |    |
 |вання        |      |    |    |   |    |
 |  Підйомно-транспо-|      |    |    |   |    |
 |ртне машинобудування|  151600 | 68900 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Сільськогосподар-|      |    |    |   |    |
 |ське і тракторне ма-|      |    |    |   |    |
 |шинобудування    |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Хімічне і нафтове|      |    |    |   |    |
 |машинобудування   |  149500 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,88 |
 |  Суднобудівельна |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  150000 | 68200 | 2280 | 45,7 | 5,90 |
 |  Електронна проми-|      |    |    |   |    |
 |словість      |  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Гірничохімічна  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  153900 | 70000 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Загальне машинобу|      |    |    |   |    |
 |дування       |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Радіопромислові- |      |    |    |   |    |
 |сть         |  153000 | 69600 | 2320 | 46,7 | 6,02 |
 |  Приборобудування |      |    |    |   |    |
 |(без спеціалізованих|      |    |    |   |    |
 |заводів оборонної  |      |    |    |   |    |
 |промисловості)   |  155500 | 70700 | 2360 | 47,4 | 6,12 |
 |  Промисловість за-|      |    |    |   |    |
 |собів зв'язку    |  154200 | 70100 | 2340 | 47,0 | 6,07 |
 |  Електроннотехніч-|      |    |    |   |    |
 |на промисловість  |  152100 | 69100 | 2310 | 46,4 | 5,98 |
 |  Станкобудівельна |      |    |    |   |    |
 |і інструментальна  |      |    |    |   |    |
 |промисловість    |  148800 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |  Авіаційна промис-|      |    |    |   |    |
 |ловість       |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  Оборонна промисло|      |    |    |   |    |
 |вість        |  150500 | 68400 | 2280 | 45,9 | 5,92 |
 |  Інші галузі оборо|      |    |    |   |    |
 |нної промисловості |  152600 | 69300 | 2320 | 46,5 | 6,00 |
 |  Хімічна промисло-|      |    |    |   |    |
 |вість        |  142600 | 64800 | 2160 | 43,5 | 5,61 |
 |  Мости і шляхопро-|      |    |    |   |    |
 |води        |      |    |    |   |    |
 |  - Корпорація "Укр|      |    |    |   |    |
 |мостобуд"      |  165700 | 75300 | 2510 | 50,5 | 6,52 |
 |  - Трест "Укрдор- |      |    |    |   |    |
 |мостобуд"      |  146800 | 66700 | 2230 | 44,8 | 5,78 |
 |  Залізничний тран-|      |    |    |   |    |
 |спорт        |  148700 | 67600 | 2260 | 45,3 | 5,85 |
 |  - нові залізничні|      |    |    |   |    |
 |лінії        |  148700 | 67600 | 2260 | 45,3 | 5,85 |
 |  - другі колії  |  151400 | 68800 | 2300 | 46,2 | 5,96 |
 |  - електрифікація |      |    |    |   |    |
 |залізничних доріг  |  145700 | 66200 | 2210 | 44,4 | 5,73 |
 |  - заводи по ремон|      |    |    |   |    |
 |ту рухомого составу |  145300 | 66100 | 2210 | 44,3 | 5,72 |
 |  - вагонне господа|      |    |    |   |    |
 |рство        |  149400 | 67900 | 2270 | 45,5 | 5,88 |
 |  - розвиток вузлів|      |    |    |   |    |
 |і станцій      |  149100 | 67800 | 2260 | 45,5 | 5,87 |
 |  - автоматична бло|      |    |    |   |    |
 |кіровка, диспетчер- |      |    |    |   |    |
 |ська централізація і|      |    |    |   |    |
 |зв'язок       |  150700 | 68500 | 2290 | 45,9 | 5,93 |
 |  Будови Міністер- |      |    |    |   |    |
 |ства оборони України|  149000 | 67700 | 2260 | 45,4 | 5,86 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |XI. Комунальне будів|      |    |    |   |    |
 |ництво       |      |    |    |   |    |
 |  Водопровід    |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Каналізація   |  153200 | 69600 | 2330 | 46,7 | 6,03 |
 |  Газифікація   |  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Котельні     |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Теплові мережі  |  152300 | 69200 | 2310 | 46,4 | 5,99 |
 |  Міський електро- |      |    |    |   |    |
 |транспорт      |  153100 | 69600 | 2320 | 46,7 | 6,02 |
 |  Електричні мережі|  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Мости і шляхопро-|      |    |    |   |    |
 |води        |  134900 | 61300 | 2050 | 41,1 | 5,31 |
 |  Озеленення    |  154100 | 70000 | 2340 | 47,0 | 6,06 |
 |  Дороги      |  152800 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |  Берегоукріплюючі |      |    |    |   |    |
 |і противозсувні спо-|      |    |    |   |    |
 |руди        |  153900 | 70000 | 2340 | 46,9 | 6,06 |
 |  Сміттєспалювальні|      |    |    |   |    |
 |і сміттєперероблюючі|      |    |    |   |    |
 |заводи       |  151900 | 69100 | 2310 | 46,3 | 5,98 |
 |  Інженерний захист|      |    |    |   |    |
 |міст і сіл від під-|      |    |    |   |    |
 |топлення      |  149700 | 68000 | 2270 | 45,6 | 5,89 |
 |  Малі архітектурні|      |    |    |   |    |
 |форми        |  152800 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,01 |
 |  Інші види будів- |      |    |    |   |    |
 |ництва       |  151200 | 68700 | 2300 | 46,1 | 5,95 |
 |--------------------+-----------+-------+-------+------+-------|
 |XII. Об'єкти житлово|      |    |    |   |    |
 |го будівництва   |      |    |    |   |    |
 |  Будинки із цегли |  152900 | 69500 | 2320 | 46,6 | 6,02 |
 |  Великопанельні бу|      |    |    |   |    |
 |динки        |  155000 | 70500 | 2350 | 47,3 | 6,10 |
 |  Великоблочні бу- |      |    |    |   |    |
 |динки        |  153800 | 69900 | 2340 | 46,9 | 6,05 |
 |  Об'ємноблочні бу-|      |    |    |   |    |
 |динки        |  156500 | 71100 | 2370 | 47,7 | 6,16 |
 |  Монолітні будинки|  152400 | 69300 | 2310 | 46,5 | 6,00 |
 -----------------------------------------------------------------
   * В зазначений термін діяли ціни 1984 року.
 
                        Додаток N 10
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
      Розподіл незавершених будівництвом об'єктів,
      що підлягають приватизації,  за групами:
       перспективні, безперспективні, звичайні
 
    I. Житлові будинки, об'єкти соціально-культурного
      та побутового призначення.
   1. Перспективні: - будівельна готовність понад 60%;
           - конструкції не  втратили  свою  несучу
спроможність;  їх  міцністні показники дозволяють незавершити
будову;
           - розпочаті  будівництвом до п'яти років
тому;
           - будівництво не ведеться більше року, але
своєчасно виконані роботи по його консервації;
           - планувальні рішення відповідають вимогам
діючих будівельних норм і правил.
 
   2. Безперспективні: - будівельна готовність менше 10%;
             - розпочаті  будівництвом  більше  як
10 років тому;
             - роботи по консервації не виконувались;
             - планувальні рішення не  відповідають
вимогам діючих будівельних норм і правил.
   3. Звичайні: всі інші.
 
           II. Промислові об'єкти
   1. Перспективні: - окремо розташовані;
           - будівельна готовність понад 60%;
           - конструкції  не  втратили  свою несучу
спроможність; їх міцністні показники дозволяють завершити будову і
розмістити технологічне устаткування;
           - геометричні параметри будівель або споруд
забезпечують можливість організації гнучких технологічних ліній,
швидкої переорієнтації виробничих процесів на  випуск  нової
продукції;
           - розпочаті будівництвом до шести  років
тому;
           - будівництво не ведеться більше року, але
своєчасно виконані роботи по його консервації;
           - планувальні  і  технологічні  рішення
відповідають вимогам діючих будівельних норм і правил.
   2. Безперспективні: - розташовані на території підприємств;
             - будівельна готовність менше 10%;
             - розпочаті  будівництвом  більш  як
10 років тому;
             роботи по консервації не виконувались;
             планувальні і  технологічні рішення не
відповідають вимогам діючих будівельних норм і правил.
   3. Звичайні: всі інші.
 
   Примітка: Розподіл об'єктів за зазначеними групами містить
приблизний перелік ознак, що характеризують кожну групу, і може
доповнюватися в процесі підготовки об'єктів до продажу.
 
                        Додаток N 11
                   до Методичних вказівок  по
                   визначенню     вартості
                   незавершених  будівництвом
                   об'єктів,  що  підлягають
                   приватизації
 
          Коефіцієнти фізичного зносу
 -----------------------------------------------------------------
 |NN|Види будівель|Законсервовані    |Незаконсервовані    |
 |пп|та споруд  |----------------------------------------------|
 | |       |період від закінчення будівництва до його   |
 | |       |оцінки (років)                |
 |--+-------------+----------------------------------------------|
 | |       | 1-3 | 4-6 | 7-10|більш| 1-3 | 4-6| 7-10|більш|
 | |       |   |   |   | 10 |   |  |   | 10 |
 |--+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
 | 1|    2   | 3 |  4 | 5 | 6 |  7 | 8 |  9 | 10 |
 |--+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
 |1.|Будівлі вироб|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ничого призна|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |чення    |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |Одноповерхові|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |будівлі з за-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лізобетонним |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |і металевим |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |каркасом із |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності:   |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і стіна| 0,98|0,94*|0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 | |ми      |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,94|0,90 |0,85 |0,81 |0,90 |0,86|0,80 |0,75 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,94|0,87 |0,81 |0,77 |0,87 |0,82|0,77 |0,72 |
 | |фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони, ріге-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лі      | 0,92|0,88 |0,82 |0,78 |0,90 |0,85|0,78 |0,73 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,92|0,85 |0,78 |0,73 |0,85 |0,80|0,74 |0,68 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |--+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
 |2.|Двоповерхові |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |будівлі з за-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |лізобетонним |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |і металевим |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |каркасом із |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ступенем гото|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вності    |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і стіна|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ми      | 0,96|0,92 |0,88 |0,83 |0,92 |0,86|0,83 |0,76 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,96|0,92 |0,88 |0,83 |0,92 |0,86|0,83 |0,76 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,92|0,88 |0,83 |0,79 |0,88 |0,94|0,78 |0,74 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,92|0,86 |0,80 |0,76 |0,85 |0,80|0,75 |0,70 |
 | |фундаменти, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |колони рігелі| 0,90|0,86 |0,80 |0,76 |0,88 |0,82|0,77 |0,72 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,90|0,83 |0,77 |0,71 |0,83 |0,78|0,72 |0,66 |
 | |фундаменти  | 0,98|0,94 |0,90 |0,85 |0,94 |0,90|0,85 |0,78 |
 |--+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----|
 |3.|Багатоповерхо|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ві будівлі з |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |залізобетон- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |ним і метале-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вим каркасом |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |із ступенем |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |готовності  |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |цілий каркас |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |з покриттям, |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |дахом і сті- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |нами     | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |       |-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
 | |       | 0,95|0,91 |0,87 |0,82 |0,91 |0,87|0,82 |0,75 |
 | |те ж, з неза-|   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |вершеним да- |   |   |   |   |   |  |   |   |
 | |хом і стінами| 0,90|0,87 |0,82 |0,78 |0,87 |0,83|0,77 |0,72 |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner