Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 326 від 01.12.2004

Про внесення змін і доповнень до Технологічної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів і агрегатів й товарів, що переміщуються громадянами транзитом, контролю за їх доставкою у митниці призначення відділом офо...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

використовувати колективний знак;
   - умови використання колективного знака і відомості стосовно
прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо
використання знака.
   Статут колективного  знака  підписується  всіма  членами
колективу. Підпис та його засвідчення має відповідати вимогам,
встановленим у пункті 2.1.19 Правил.
   2.1.32. Якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак
для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками після
набуття чинності Закону ( 3689-12 ), бажає зареєструвати знак як
колективний, така можливість може бути надана з урахуванням
положень статті 7 bis Паризької конвенції ( 995_123 ). У цьому
випадку до заявки додається статут колективного знака, який
містить відомості, зазначені в пункті 2.1.31 Правил.
 
   2.2. Оформлення документів заявки
   2.2.1. Всі документи заявки повинні бути оформлені так, щоб
їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо відтворювати
в необхідній кількості.
   Кожний документ, що додається до заявки, повинен бути на
окремому  аркуші.  Всі  аркуші заявки нумеруються послідовно
арабськими цифрами наскрізною нумерацією.
   2.2.2. Заява про реєстрацію знака і документи, що додаються
до заявки, подаються в одному примірнику.
   Якщо знак заявляється на реєстрацію у чорно-білому виконанні,
зображення знака подається у п'яти примірниках.
   Якщо знак заявляється на реєстрацію у кольоровому виконанні -
зображення знака подається у десяти примірниках.
   2.2.3. Перелік товарів і/або послуг, для яких заявлено знак
на реєстрацію, наводиться на окремому  аркуші,  якщо  немає
можливості розмістити перелік у розділі заяви під кодом (511).
 
   2.3. Подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з
Мадридською угодою
   2.3.1. Відповідно до статті 1 (2) Мадридської угоди та на
підставі правила 9 Інструкції щодо цієї Угоди,  заявка  на
міжнародну реєстрацію знака повинна бути подана в Міжнародне бюро
ВОІВ через Відомство.
   Функції Відомства щодо процедури реєстрації знаків в рамках
Мадридської угоди покладені на НДЦПЕ.
   2.3.2. Заявка на міжнародну реєстрацію знака може бути подана
громадянином України або юридичною особою України, і на ім'я якого
(якої) зареєстровано знак у Реєстрі.
   2.3.3. НДЦПЕ на запит заявника надсилає за його адресою
бланки, що необхідні для подання заявки.
   2.3.4. Заявка на  міжнародну  реєстрацію  знака  повинна
стосуватися  одного знака, але може базуватися на декількох
реєстраціях одного і того ж знака в Україні.
   2.3.5. Відомство, як відомство країни походження, приймає
заявки на міжнародну реєстрацію знака, викладені українською
мовою.
   2.3.6. Відомості, що наведені у заявці, повинні бути повністю
відповідні до відомостей, які є у Реєстрі.
   Відомство здійснює  перевірку  наведених  відомостей  і
підтверджує відповідність їх до відомостей, що внесені до Реєстру.
   2.3.7. До заявки додається документ, що підтверджує сплату
необхідних зборів та мита, які сплачуються у швейцарських франках
(правило 34 Інструкції щодо Мадридської угоди).
   2.3.8. В разі дотримання заявником всіх вищезазначених вимог,
НДЦПЕ з дотриманням строків, зазначених у пункті 2 (4) статті 3
Мадридської угоди, направляє оформлену заявку до Міжнародного бюро
ВОІВ, про що сповіщає заявника. У сповіщенні зазначається дата
відправки заявки до Міжнародного бюро ВОІВ.
   2.3.9. Міжнародне  бюро  ВОІВ  проводить  листування  із
заявниками, які зацікавлені в міжнародній реєстрації знака, якщо
мито сплачено у недостатньому розмірі. При  цьому  заявнику
надсилається повідомлення про необхідність термінової доплати.
Документ, що підтверджує доплату, надсилається до НДЦПЕ.
 
 
      3. Ведення справ щодо заявки з Відомством
 
   3.1. Представництво перед Відомством
   3.1.1. Для ведення справ щодо реєстрації знака заявник може
призначати представника, як одночасно з подачею заявки, так і у
будь-який  час  після її подачі, з видачею довіреності, що
оформляється відповідно до пункту 3.1.4 Правил.
   Довіреність додається до заявки.
   3.1.2. Довіреність може стосуватись однієї або декількох
заявок, зазначених в ній, як поданих, так і тих, що можуть бути
поданими заявником в майбутньому.
   Якщо довіреність видано на ведення справ по декількох заявках
і реєстраціях знака, до кожної заявки додається копія довіреності,
з зазначенням номера заявки або реєстрації знака, до якої додано
оригінал довіреності.
   3.1.3. Іноземні  та інші особи, що проживають чи мають
постійне місцеперебування поза межами України, у відносинах з
Відомством реалізують свої права через представників у справах
інтелектуальної власності, якщо інше не передбачене міжнародними
договорами.
   Довіреність представнику у справах інтелектуальної власності
на представництво інтересів іноземної особи може бути видана як
самою особою, так і її представником, якщо останній має відповідну
довіреність з правом передоручення, видану заявником. Нотаріально
завірена копія виданої заявником довіреності додається до заявки.
Відомство може запросити переклад цієї копії.
   3.1.4. Довіреність на представництво перед Відомством має
просту письмову форму і не потребує обов'язкового нотаріального
засвідчення.
   В довіреності зазначається:
   - ім'я особи, якій вона видана;
   - обсяг повноважень представника;
   - дата її вчинення,  без  якої  довіреність  вважається
недійсною.
   Довіреність підписується особою,  яка  її  видала.  Якщо
довіреність  видається  юридичною  особою  України,  підпис
засвідчується печаткою.
   Строк дії  довіреності,  що  видана в Україні, не може
перевищувати трьох років.
   Якщо строк дії не зазначений, довіреність, що видана в
Україні, вважається дійсною протягом одного року від дати її
вчинення.
   Довіреність, що видана за межами України, складається за
правилами  і видається на строк, передбачений законодавством
країни, в якій вона вчинена.
   3.1.5. Якщо довіреність видана на ім'я кількох патентних
повірених, то справи щодо заявки ведуться будь-яким з них за
адресою для листування, зазначеною у заяві під кодом (750).
   3.1.6. Заявник має право призначати представника для певних
юридичних дій і призначати іншого представника для інших юридичних
дій.
   3.1.7. Право  представника на відкликання заявки або на
передачу права на заявку повинно бути  чітко  зазначено  у
довіреності.
   3.1.8. Будь-яка дія представника, на яку він має повноваження
за довіреністю, вважається дією заявника, а будь-яка дія Відомства
щодо представника вважається дією Відомства щодо заявника.
   3.1.9. Представництво,  засвідчене довіреністю, дійсне до
вичерпання повноважень чи строків їх дії. Дострокове припинення
повноважень представника, зазначених у довіреності, здійснюється
за заявою заявника про скасування довіреності або скасування
певних повноважень. Повноваження припиняються від дати надходження
заяви до Відомства.
   3.1.10. Повноваження  нового  представника,  якщо  такий
призначається, набирають чинності від  дати  надходження  до
Відомства довіреності, виданої заявником.
 
   3.2. Ведення листування з Відомством
   3.2.1. Листування з Відомством щодо процедури реєстрації
знака ведеться заявником або його представником, уповноваженим на
це.
   3.2.2. Матеріали, що надсилаються до Відомства після подання
заявки, повинні містити номер заявки, якщо цей номер відомий
заявнику. Матеріали, які не містять номер заявки, повертаються без
розгляду, якщо заявку не ідентифіковано побічно.
   3.2.3. Заявка вважається ідентифікованою в разі наявності:
   - копії заявки, або
   - зображення знака з зазначенням дати надходження заявки до
Відомства, якщо заявник або його представник має достовірні
відомості про таку дату.
   3.2.4. Матеріали, що надаються в процесі розгляду заявки,
подаються у строки, встановлені Законом ( 3689-12 ) та цими
Правилами.
   Якщо листування за заявкою здійснюється через представника,
уповноваженого заявником, відлік строку надання матеріалів у
зв'язку з повідомленнями Відомства починається від дати  їх
одержання представником.
 
   3.3. Внесення виправлень, уточнень, додаткових матеріалів та
змін до матеріалів заявки
   3.3.1. Заявник має право вносити виправлення та уточнення до
матеріалів заявки до дати одержання рішення за заявкою.
   Виправлення та уточнення можуть стосуватися граматичних і
друкарських помилок або очевидних неточностей. Внесення виправлень
та уточнень до матеріалів заявки здійснюється за заявою заявника,
до якої додається документ про сплату встановленого збору та, в
разі необхідності, документи, що підтверджують можливість внесення
виправлень та уточнень.
   3.3.2. Внесення додаткових матеріалів до заявки здійснюється
в порядку, що встановлюється Законом ( 3689-12 ) та  цими
Правилами.
   Заявник може  надавати  будь-які додаткові матеріали, що
сприяють проведенню експертизи або свідчать на користь реєстрації
знака.
   Додаткові матеріали, що надійшли до Відомства, додаються до
матеріалів заявки.
   3.3.3. Додаткові  матеріали, що міняють суть заявки, до
розгляду не приймаються  і  при  проведенні  експертизи  не
враховуються, про що заявник повідомляється.
   Додаткові матеріали вважаються такими, що  міняють  суть
заявки, якщо вони стосуються будь-якої зміни у позначенні, що
заявлено на реєстрацію як знак, або доповнюють перелік товарів
і/або послуг, зазначених у заявці. Заміна товару або послуги на
іншу вважається доповненням переліку товарів і/або послуг.
   3.3.4. Внесення зміни імені або найменування заявника і/або
його адреси,  здійснюється  за  заявою  заявника  або  його
представника. В разі необхідності до заяви додаються документи, що
підтверджують зміну найменування. Такими документами можуть бути:
   - завірені копії установчих документів;
   - копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи з новим
найменуванням;
   - витяг з торгового реєстру тощо.
   Заява про зміну імені або найменування заявника, а також
заява про зміну його адреси може стосуватися декількох заявок.
   До заяви про внесення зміни імені або найменування заявника
і/або його адреси додається документ про сплату встановленого
збору. Встановлений збір сплачується за кожну заявку,  якої
стосується зміна.
   3.3.5. Внесення зміни найменування юридичної особи, що за
угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного
знака або осіб, що мають право на використання  заявленого
колективного знака, здійснюється на підставі доповнення до статуту
колективного знака та за умови сплати встановленого збору.
   3.3.6. Відомості про зміну заявника внаслідок об'єднання або
розділення юридичної(их) особи (осіб) вносяться в матеріали заявки
за заявою заявника або його правонаступника.
   До заяви додається документ про сплату встановленого збору.
   Якщо зміна заявника обумовлена злиттям юридичних осіб, до
заяви про зміну  заявника  додається  документ,  засвідчений
нотаріально або органом, що його видав, який підтверджує таке
злиття.
   Якщо зміна заявника обумовлена розділенням юридичної особи
або об'єднання юридичних осіб, до заяви додаються документи, які
підтверджують відмову від права на отримання свідоцтва за заявкою
осіб, що виключаються із складу заявників.
   3.3.7. Про результати розгляду заяви, поданої відповідно до
пунктів 3.3.1-3.3.6 Правил, заявник повідомляється протягом місяця
після надходження зазначеної заяви до Відомства.
   3.3.8. Відомості про зміну заявника внаслідок передачі права
на  одержання свідоцтва за заявкою (далі - передача права)
вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.
   Заява може стосуватися однієї заявки або декількох заявок за
умови, що заявником та правонаступником цих заявок є ті самі
особи.
   У заяві вказується реєстраційний номер заявки  (заявок),
міститься посилання на передачу права і відомості про особу, якій
це право передається.
   До заяви додаються:
   - договір про передачу права або нотаріально засвідчений
витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі
права;
   - документ про сплату встановленого збору;
   - довіреність  на  ведення  справ  від  правонаступника
представнику, якщо такий призначається.
   У разі зміни одного або декількох, але не всіх заявників, до
договору  або  документа, що засвідчує факт передачі права,
додається згода на зміну заявника(ів) від заявника(ів),  на
якого(их) не розповсюджується зміна.
   Договір повинен містити:
   - зазначення передачі права на одержання свідоцтва за заявкою
від заявника іншій особі;
   - повне ім'я або найменування особи, якій передаються права і
її адреса, зазначені відповідно до пункту 2.1.8 Правил.
   Договір підписується заявником та його правонаступником і
засвідчується у порядку, встановленому у країні його укладання.
   Якщо договір або документ, що засвідчує факт передачі права,
складено не українською мовою, до нього додається переклад.
   Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
договорі, несуть сторони договору.
   3.3.9. У разі дотримання вимог, встановлених пунктом 3.3.8, в
матеріали заявки вноситься зміна заявника, про що заявник та його
правонаступник повідомляються протягом місяця від дати надходження
заяви про передачу права до Відомства.
   Датою передачі права на заявку вважається дата відправлення
заявнику та його правонаступнику повідомлення про внесення зміни
заявника в матеріали заявки.
   Все подальше листування ведеться з правонаступником заявника
або його представником.
   3.3.10. У разі недотримання вимог, встановлених  пунктом
3.3.8, заявник та його правонаступник повідомляються або про
необхідність виправлення чи уточнення наданих документів, або про
неможливість внесення зміни заявника з зазначенням відповідних
доводів.
   3.3.11. Часткова передача права на заявку здійснюється тільки
в разі встановлення Відомством порядку розділення заявки.
   3.3.12. Заява  про  внесення  зміни  у матеріали заявки
приймається до дати прийняття рішення про реєстрацію знака за
заявкою. Після цієї дати заява вважається заявою про внесення
зміни до Реєстру.
   3.3.13. Якщо  документ  про  сплату  встановленого збору
відсутній або збір сплачено невірно, заява про внесення зміни до
матеріалів заявки до розгляду не приймається, про що заявнику
надсилається повідомлення.
 
   3.4. Ознайомлення з матеріалами заявки, а також матеріалами,
зазначеними в повідомленні або рішенні Відомства
   3.4.1. Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами
заявки, а також матеріалами, на які є посилання в повідомленні або
рішенні Відомства. Відомство надсилає копії  матеріалів,  що
затребував заявник, протягом місяця після надходження заяви про
надання таких матеріалів.
   3.4.2. Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону ( 3689-12 ),
після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа
має право ознайомитися  з  матеріалами  заявки  в  порядку,
встановленому Інструкцією про порядок ознайомлення з матеріалами
заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг,
затвердженою  наказом Держпатенту України від 9 листопада 1995 р.
N 163 ( z0417-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 22 листопада 1995 р. за N 417/953.
 
   3.5. Участь заявника у розгляді заявки
   3.5.1. Заявник має право з власної  ініціативи  чи  на
запрошення Відомства, особисто або через свого представника брати
участь у розгляді заявки, якщо при проведенні експертизи виникає
необхідність у додаткових роз'ясненнях стосовно матеріалів заявки
або відповідності заявленого знака умовам реєстрації.
   Такий розгляд проводиться за пропозицією Відомства або за
клопотанням заявника.
   До клопотання  заявника  додається  документ  про оплату
переговорів або експертної наради за поданою заявкою, відповідно
до Порядку надання послуг Держпатентом України, затвердженим
наказом Держпатенту України від 25 січня 1995 р. N 09 та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 1995 р. за
N 50/586 та змін та доповнень до Порядку  надання  послуг
Держпатентом України, затверджених наказом Держпатенту України від
16 жовтня  1996 р. N 211 ( z0627-96 ) і зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1996 р. за N 627/1652.
   3.5.2. Питання, що виникли  при  проведенні  експертизи,
викладаються у повідомленні Відомства, а питання та додаткова
аргументація заявника - в клопотанні заявника про особисту участь
в розгляді.
   3.5.3. На повідомлення Відомства, в якому викладені питання,
що виникли при проведенні експертизи, заявник надає відповідь
протягом двох місяців від дати одержання повідомлення, навіть якщо
він не має наміру брати участь у розгляді заявки особисто або
через свого представника.
   На клопотання заявника про особисту участь у розгляді заявки
Відомство надає відповідь стосовно строку проведення розгляду
заявки за участю заявника протягом місяця від дати отримання
клопотання.
   3.5.4. Дата і час участі заявника  у  розгляді  заявки
заздалегідь узгоджуються. У разі зміни обставин, сторона, яка не
має можливості прийняти участь у розгляді заявки у визначений час,
сповіщає про це іншу сторону.
   3.5.5. Якщо Відомство або заявник вважають сумісний розгляд
заявки передчасним, пропозиція Відомства або клопотання заявника
можуть бути відхилені.
   3.5.6. Якщо заявник або його представник прибули до НДЦПЕ без
попередньої домовленості, в задоволенні прохання заявника про
розгляд заявки за його участю може бути відмовлено.
   3.5.7. Участь представника заявника у розгляді заявки можлива
при наявності довіреності заявника.
 
   3.6. Продовження і поновлення пропущених строків надання
матеріалів на запит Відомства
   3.6.1. Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону ( 3689-12 )
строк надання заявником додаткових матеріалів на запит Відомства
може бути продовжено за клопотанням заявника.
   3.6.2. Поновлення пропущених строків здійснюється Відомством
відповідно до пункту 12 статті 10 Закону.
   Клопотання про поновлення  пропущених  строків  надається
заявником протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного
строку.
   Разом з клопотанням надається документ, що підтверджує сплату
встановленого збору.
   3.6.3. Якщо вимоги, зазначені в  пункті  3.6.2  Правил,
дотримані,  заявник протягом двох тижнів від дати одержання
Відомством клопотання  повідомляється,  що  пропущений  строк
поновлено.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner