Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 326 від 01.12.2004

Про внесення змін і доповнень до Технологічної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів і агрегатів й товарів, що переміщуються громадянами транзитом, контролю за їх доставкою у митниці призначення відділом офо...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   3.6.4. У разі відсутності документа, що підтверджує сплату
встановленого  збору,  клопотання не задовольняється, про що
заявнику надсилається повідомлення.
 
   3.7. Відкликання заявки
   3.7.1. Відповідно до статті 11 Закону ( 3689-12 ) заявник має
право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним
рішення про реєстрацію знака.
   Датою відкликання  заявки  вважається  дата  надходження
відповідної заяви до Відомства.
   3.7.2. За відкликаною заявкою дії, які  мають  юридичне
значення, не проводяться, а саме:
   - експертиза відкликаної заявки не проводиться;
   - реєстрація знака за відкликаною заявкою не здійснюється;
   - відкликана заявка не приймається до уваги при проведенні
експертизи інших заявок.
   3.7.3. Положення пункту 3.7.2 Правил застосовуються також до
заявок, які вважаються відкликаними відповідно до пункту 3 статті
8 та пункту 8 статті 10 Закону.
   Датою, з  якої  заявка  вважається  відкликаною, є дата
відправлення заявнику відповідного повідомлення Відомства.
   3.7.4. Якщо заявка визнана такою, що вважається відкликаною,
а заявник має документальні докази щодо помилковості цього,
діловодство  за  заявкою  може  бути поновленим за рішенням
керівництва Відомства із збереженням дати подання заявки.
 
   3.8. Оскарження рішення стосовно заявки
   3.8.1. У разі незгоди з будь-яким рішенням Відомства стосовно
заявки, заявник може подати заперечення проти такого рішення до
апеляційної  ради  Відомства відповідно до статті 15 Закону
( 3689-12 ).
   3.8.2. Заперечення подається протягом трьох місяців від дати
одержання заявником відповідного рішення чи копій затребуваних
матеріалів. До заперечення додається документ, що підтверджує
сплату встановленого збору.
   3.8.3. Пропущений  термін  подання заперечення може бути
поновлений за клопотанням заявника, яке подається  разом  з
запереченням, протягом шести місяців від дати закінчення строку,
зазначеного в пункті 3.8.2 Правил, за умови сплати  збору,
встановленого Положенням про порядок сплати зборів.
   3.8.4. Заперечення розглядається Апеляційною радою протягом
чотирьох  місяців  від  дати  його  надходження  у порядку,
встановленому чинним Положенням про Апеляційну раду Держпатенту
України ( z0171-96 ).
 
 4. Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг
 
   Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг
складається з таких етапів:
   - встановлення дати подання заявки;
   - експертиза заявки за формальними ознаками;
   - експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак.
 
   4.1. Встановлення дати подання заявки
   4.1.1. Заявкам, що надійшли до НДЦПЕ, надається реєстраційний
номер. Зареєстрована заявка і збір за її подання поверненню не
підлягають.
   4.1.2. Для встановлення дати подання заявки, матеріали, що
одержані Відомством, повинні містити:
   - клопотання про реєстрацію знака, викладене українською
мовою у довільній формі;
   - відомості  про  заявника  та  його  адресу, викладені
українською мовою;
   - зображення знака, що заявляється на реєстрацію;
   - перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.
   4.1.3. При наявності матеріалів, зазначених у пункті 4.1.2
Правил, Відомство приймає рішення про встановлення дати подання
заявки.
   У рішенні про встановлення дати подання заявки зазначаються
номер заявки і відомості щодо пріоритету, якщо такий заявлено, без
перевірки підстав для встановлення пріоритету.
   Зазначене рішення надсилається заявнику протягом місяця від
дати надходження заявки до Відомства при наявності документа про
сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу,
оформленого відповідно до Положення про порядок сплати зборів і за
умови, що розмір збору не менший, ніж встановлений за подання
заявки і експертизу для 1-3-х класів МКТП.
   4.1.4. Якщо документ про сплату збору за подання заявки
відсутній, прийняте рішення про встановлення дати подання заявки
надсилається заявнику у двотижневий строк від дати надходження
документа про сплату збору за умови, що оформлення документа і
розмір збору відповідає вимогам пункту 4.1.3 Правил, а також не
порушено двомісячний строк, зазначений у пункті 8 статті 7 Закону
( 3689-12 ).
   4.1.5. Якщо вимоги, викладені в пункті 4.1.2 Правил, не
дотримані, заявнику протягом  місяця  від  дати  надходження
матеріалів  заявки надсилається повідомлення про необхідність
надання виправлених або відсутніх матеріалів.
   Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником
повідомлення невідповідності будуть усунуті, то дата подання
заявки встановлюється по даті надходження до Відомства виправлених
або відсутніх раніше матеріалів чи останнього з них, якщо вони не
були подані одночасно. В цьому випадку рішення про встановлення
дати подання заявки надсилається заявнику протягом двох тижнів від
встановленої дати подання заявки за умови сплати збору в розмірі,
встановленому за подання заявки і експертизу в тому числі для
1-3-х класів МКТП, та у строки, зазначені в пункті 8 статті 7
Закону ( 3689-12 ).
   У разі порушення строків, зазначених у цьому пункті, заявнику
надсилається повідомлення про те, що заявка вважається неподаною.
   4.1.6. Якщо  вимоги,  викладені  в  пункті 4.1.2 Правил
дотримані, але розмір збору менший, ніж встановлений за подання
заявки, в тому числі за експертизу для 1-3-х класів МКТП, то
приймається рішення про встановлення дати подання заявки, а
заявнику протягом двох тижнів від дати надходження матеріалів
заявки надсилається повідомлення про необхідність сплатити збір до
встановленого розміру.
   Якщо сплата збору до встановленого розміру здійснена у строк,
зазначений у пункті 8 статті 7 Закону ( 3689-12 ), то заявнику
протягом місяця від дати надходження до Відомства документа про
сплату збору надсилається рішення про встановлення дати подання
заявки.
   4.1.7. Якщо документ про сплату встановленого збору  не
надійшов до Відомства протягом двох місяців від дати подання
заявки, як це передбачено пунктом 8 статті 7 Закону, то заявка
вважається відкликаною відповідно до пункту 3 статті 8 Закону, про
що заявнику надсилається повідомлення.
 
   4.2. Експертиза заявки за формальними ознаками
   Задачею експертизи  заявки  за  формальними  ознаками  є
встановлення  відповідності  заявки вимогам статті 7 Закону
( 3689-12 ) та обсягу прав, що заявляються заявником.
   4.2.1. Перевірка наявності матеріалів, з яких складається
заявка
   Відповідно до статті 7 Закону  та  пункту  2.1  Правил
перевіряється наявність:
   а) заяви про реєстрацію знака;
   б) зазначення в заяві повного  імені  або  найменування
заявника, його адреси;
   в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію;
   г) переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами
МКТП;
   ґ) необхідних відомостей щодо представника в разі наявності
такого;
   д) копії  попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо
заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1
статті 9 Закону ( 3689-12 );
   е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом  пріоритету
відповідно до пункту 2 статті 9 Закону;
   є) документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі
за експертизу;
   ж) довіреності, виданої представнику;
   з) перекладу документів або витягів з них, необхідних для
проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані
не українською мовою.
   4.2.2. Перевірка  матеріалів  заявки  на  відповідність
встановленим вимогам
   Матеріали заявки, зазначені в пункті 4.2.1 а), б), в) Правил
перевіряються на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах
2.1.8-2.1.22 Правил.
   Якщо під час цієї перевірки буде встановлено, що заява
оформлена неправильно, або відомості, зазначені в пункті 4.2.1 б),
в) Правил, не відповідають встановленим вимогам, то заявнику
надсилається повідомлення  про  необхідність  уточнення  або
виправлення матеріалів заявки. Відповідь на повідомлення має
надійти до Відомства протягом двох місяців від дати одержання
повідомлення заявником.
   Якщо представлена заявником відповідь не містить повною мірою
відомостей або документів, без яких подальший розгляд заявки
неможливий,  то йому направляється повторне повідомлення, строк
відповіді на яке становить два місяці від дати одержання заявником
повторного повідомлення.
   В разі  відсутності відповіді на повідомлення Відомства,
порушення заявником строків відповіді на повідомлення Відомства та
ненадання мотивованого клопотання про продовження цих строків,
заявка вважається відхиленою, про що заявнику  направляється
повідомлення.
   4.2.2.1. Перелік товарів і/або послуг, зазначений у заявці,
перевіряється на:
   - відповідність чи  узгодженість  наведених  у  переліку
найменувань товарів і/або послуг з найменуваннями товарів і послуг
того чи іншого класу МКТП;
   - правильність здійсненого заявником групування товарів і/або
послуг по класах МКТП.
   4.2.2.2. Під час перевірки переліку товарів і/або послуг
експертизою з'ясовується, чи містить перелік товарів і/або послуг
терміни, що не зазначені в МКТП, і чи являються вжиті терміни
достатньо зрозумілими для віднесення товарів і/або послуг до
відповідного класу МКТП.
   У разі необхідності уточнення термінів переліку товарів і
послуг експертиза має право запросити у заявника або запропонувати
йому відповідні уточнення.
   Якщо розбіжність щодо термінів переліку товарів і послуг
узгодити не можливо, то терміни, що запропоновані заявником, є
остаточними.
   4.2.2.3. Експертизою перевіряється правильність групування
товарів і послуг по класах МКТП. Якщо групування товарів і послуг
здійснено не вірно, Відомство повідомляє заявника про зміни, які
вносяться у групування товарів або послуг по класах МКТП.
   У разі розбіжності щодо класифікації товарів і послуг між
заявником і експертизою рішення експертизи є остаточним.
   Якщо кількість класів МКТП, визначена експертизою, більше
кількості класів, за які сплачено збір, то заявнику надсилається
повідомлення про необхідність сплати недостатньої суми збору або
скорочення кількості класів МКТП, для яких заявлено реєстрацію
знака.
   Документ про сплату недостатньої суми збору має надійти
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення.
   4.2.2.4. Заявник  має право на власний розсуд скоротити
кількість класів МКТП в межах,  визначених  експертизою,  і
визначити, відносно яких класів МКТП заявляється реєстрація знака
для товарів і послуг. Про своє рішення заявник повідомляє письмово
протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства.
   У разі ненадходження документа про сплату недостатньої суми
збору, а також у разі ненадходження від заявника відповіді на
повідомлення Відомства про необхідність скорочення  кількості
класів, експертиза проводиться відносно класів МКТП, за які
сплачено збір, в порядку їх зазначення в заяві про реєстрацію
знака за винятком товарів і послуг, що не відносяться до цих
класів.
 
   4.2.3. Встановлення пріоритету за попередньою заявкою або на
підставі використання знака в експонаті, показаному на виставці
   4.2.3.1. Якщо заявником заявляється пріоритет, згідно  з
пунктами 1, З статті 9 Закону ( 3689-12 ), то перевіряється:
   - дотримання заявником трьохмісячного строку подання заяви
про встановлення пріоритету попередньої заявки, як це передбачено
пунктом З статті 9 Закону;
   - наявність копії попередньої заявки, засвідченої відомством
країни подання, та дотримання трьохмісячного строку надання такої
копії. Переклад попередньої заявки українською мовою подається
разом з заявою або на запит Відомства у строки, зазначені в
повідомленні про необхідність надання такого перекладу;
   - дотримання  встановленого  пунктом 1 статті 9 Закону
( 3689-12 ) шестимісячного строку, який відраховується від дати
подання попередньої заявки;
   - відповідність позначення та переліку товарів і/або послуг,
що заявляється, позначенню і переліку товарів і/або послуг,
наведених у попередній заявці.
   4.2.3.2. Пріоритет встановлюється для товарів і/або послуг,
зазначених у попередній заявці.
   4.2.3.3. Для товарів і послуг, які не зазначені у попередній
заявці, пріоритет не встановлюється.
   4.2.3.4. Якщо заявник має право на збереження пріоритету
кількох попередніх заявок, що були подані до відповідних органів
різних  держав  - учасниць Паризької конвенції ( 995_123 )
(множинний пріоритет), то перевіряються належним чином засвідчені
копії відповідних заявок.
   4.2.3.5. Якщо  заявником  заявляється пріоритет згідно з
пунктами 2, З статті 9 Закону, то перевіряється:
   - дотримання заявником трьохмісячного строку подання заяви
про встановлення пріоритету, як це передбачено пунктом 2 статті 9
Закону ( 3689-12 );
   - наявність документа,  засвідченого  адміністрацією  або
оргкомітетом  виставки,  що  підтверджує  показ експонатів з
використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно
визнаній міжнародній виставці, а також дотримання трьохмісячного
строку надання такого документа. Переклад  такого  документа
українською мовою подається разом з заявою або на запит Відомства
у строки, зазначені у повідомленні про необхідність надання такого
перекладу;
   - зазначення у документі дати початку відкритого показу
експонатів на виставці;
   - наявність у документі повного імені або найменування особи,
що експонувала товари і/або послуги;
   - відповідність позначення та переліку товарів і/або послуг,
що заявляються, позначенню і переліку товарів і/або послуг,
зазначених у документі, що підтверджує показ  експонатів  з
використанням заявленого на реєстрацію знаком на виставці;
   - дотримання встановленого пунктом 2  статті  9  Закону
шестимісячного  строку, який відраховується від дати початку
відкритого показу експонатів на виставці.
   4.2.3.6. Пріоритет встановлюється для товарів і/або послуг,
зазначених у документі, що підтверджує показ  експонатів  з
використанням заявленого на реєстрацію знаком на виставці.
   Для товарів і/або послуг, які не зазначені у документі, що
підтверджує їх показ на виставці, пріоритет не встановлюється.
   4.2.3.7. Повідомлення   про   встановлення   пріоритету
направляється заявнику протягом місяця після закінчення строку
подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3
статті 9 Закону ( 3689-12 ), в разі дотримання вимог, що
передбачені пунктами 4.2.3.1, 4.2.3.5 Правил.
   4.2.3.8. Якщо  документи,  що  додаються  до  заяви про
встановлення пріоритету, потребують уточнення або доповнення, то
заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про
встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону,
надсилається повідомлення з зазначенням строку надання необхідних
уточнень або доповнень.
   4.2.3.9. В разі недотримання заявником строків, встановлених
статтею 9 Закону чи строку, зазначеного у пункті 4.2.3.8 Правил,
або при невідповідності матеріалів щодо встановлення пріоритету
вимогам, зазначеним у пунктах 4.2.3.1, 4.2.3.5 Правил, пріоритет
заявки вважається втраченим, про що заявнику протягом місяця від
дати закінчення строку надання необхідних документів направляється
повідомлення.
 
   4.2.4. Перевірка довіреності на ведення справ за заявкою
   Якщо заявка подається через патентного повіреного, про що
зазначено у відповідному розділі заяви під кодом (740), або іншу
довірену особу, то перевіряється  наявність  довіреності  та
відповідність її оформлення, вимогам, що зазначені в пункті 3.1.4
Правил.
 
   4.2.5. Перевірка додаткових відомостей
   4.2.5.1. Якщо заявник заявляє на реєстрацію знак для товарів
і/або послуг, який підпадає під дію статті 6 quinquies Паризької
конвенції ( 995_123 ) (правило "telle-quelle"), про що свідчить
відмітка в розділі заяви під кодом (390), то перевіряється
наявність документа, що підтверджує факт реєстрації знака в країні
походження.
   4.2.5.2. За наявності відповідних даних в розділі заяви під
кодами (641) і (646), їх беруть до уваги, зокрема, якщо знак
заявляється на реєстрацію в зв'язку з необхідністю розширення
переліку товарів і/або послуг, а також, якщо заявник має намір
одержати повторну реєстрацію знака відповідно до статті 22 Закону
( 3689-12 ).
   4.2.5.3. Якщо знак заявляється для об'єднання  осіб  як
колективний, то перевіряється відповідність статуту колективного
знака вимогам, зазначеним у пункті 2.1.31 Правил.
   У разі  невідповідності  статуту  колективного  знака
встановленим вимогам, заявнику надсилається повідомлення  про
необхідність надання виправлень або роз'яснень щодо статуту.
   4.2.6. Якщо заявка відповідає вимогам, викладеним у статті 7
Закону та пункті 2.1 Правил, то Відомство проводить експертизу
заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.
 
   4.3. Експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак
   Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на
реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є
перевірка позначення на відповідність умовам надання правової
охорони.
   Експертиза заявки по суті складається з:
   - перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у
наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та
пунктів 1, 2 статті 6 Закону;
   - перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у
наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6
Закону.
 
   4.3.1. Перевірка  позначення  щодо наявності підстав для
відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5
та пунктів 1, 2 статті 6 Закону ( 3689-12 ).
   4.3.1.1. Під час  перевірки  позначення,  заявленого  на
реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні
правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5  Закону,
встановлюється:  чи не належить заявлений знак до позначень
порнографічного  характеру,  чи  не  містить  антидержавних,
расистських  лозунгів, емблем  та найменувань екстремістських
організацій, нецензурних слів та виразів тощо.
   Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів
відноситься до позначень, зазначених в абзаці 1 цього пункту,
подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається
рішення про відхилення заявки.
   4.3.1.2. При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію
як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової
охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється:

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner