Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 326 від 01.12.2004

Про внесення змін і доповнень до Технологічної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів і агрегатів й товарів, що переміщуються громадянами транзитом, контролю за їх доставкою у митниці призначення відділом офо...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та
емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні
найменування  міжнародних  міжурядових  організацій;  офіційні
контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та
інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна
сплутати.
   Зазначені в абзаці 1 цього пункту позначення можуть бути
включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до
пункту 1 статті 6 Закону ( 3689-12 ), якщо на це є згода
компетентного органу або їх власників.
   Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику
надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних
документів, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил.
   Документ, що підтверджує право на використання зазначених
позначень, має надійти протягом двох місяців від дати одержання
заявником повідомлення Відомства.
   Якщо позначення, заявлено на реєстрацію як знак, складається
виключно з позначень, зазначених у пункті 1 статті 6 Закону, або
заявником не надано документ, що підтверджує право на використання
таких позначень як елементів, що не охороняються, то заявка
підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається
повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.
   4.3.1.3. При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію
як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової
охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону ( 3689-12 ),
встановлюється, чи не являються позначення такими, що:
   а) не мають розрізняльної здатності;
   б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;
   в) являють собою загальновживані символи і терміни;
   г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад,
призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час
їх виготовлення чи збуту;
   Ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
   4.3.1.4. До позначень, що не мають розрізняльної здатності,
відносяться:
   - позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри,
лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного
графічного виконання;
   - реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на
реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
   - тривимірні  об'єкти,  форма  яких  обумовлена виключно
функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як
знак;
   - загальновживані скорочення;
   - позначення, які тривалий час використовувались в Україні
кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість
або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких товарів.
   4.3.1.5. До позначень, що є загальновживаними для товарів
певного виду, належать позначення, які використовуються для певних
товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й
того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали
видовими або родовими поняттями.
   4.3.1.6. До позначень, які являють собою загальновживані
символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь
господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи
послуги,  для яких реєструється знак; умовні позначення, що
застосовуються в різних галузях науки і техніки.
   До позначень, які являють собою загальновживані терміни,
відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей
науки і техніки.
   Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації
знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до
тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.
   4.3.1.7. До  позначень,  які  вказують  на вид, якість,
кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або
послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать
прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів;
зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять
хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини;
зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів;
історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що
присуджені  товарам;  видові найменування підприємств, адреси
виробників товарів або посередників.
   4.3.1.8. Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б),
в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не
охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або
просторове значення такого елемента.
   При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який
містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г)
Правил,  ураховуються всі відомості, що свідчать на користь
реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті
6 quinquies Паризької конвенції ( 995_123 ) і особливо тривалість
використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У
разі  необхідності  від  заявника можуть запросити додаткові
матеріали.
   Якщо заявлений знак відноситься до позначень, які тривалий
час використовувались в Україні кількома виробниками як знак для
товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і
втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно
таких товарів, заявка підлягає відхиленню, про можливість якого
заявнику  надсилається  повідомлення у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 Правил. У разі  бажання  заявника  скористатися
положеннями статті 7 bis Паризької конвенції, знак може бути
зареєстрований як колективний із збереженням дати подання заявки.
   У цьому випадку заявник має подати клопотання про реєстрацію
знака як колективного і додати до матеріалів заявки статут
колективного знака, який містить зазначення осіб, що тривалий час
використовували знак, заявлений на реєстрацію, як осіб, що мають
право на використання колективного знака.
   4.3.1.9. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у
свідомості  споживача  асоціації, пов'язані з певною якістю,
географічним походженням товарів або послуг  або  з  певним
виробником, які насправді не відповідають дійсності.
   Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне
вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання
як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
   4.3.1.10. У  разі  висновку  про неможливість реєстрації
заявленого позначення як знака для товарів і/або послуг у зв'язку
з наявністю підстав для відмови в наданні правової охорони,
відповідно до пункту 4.3.1.3 а), б), в), г), ґ) Правил, заявка
підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається
повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.
 
   4.3.2. Перевірка позначення щодо наявності  підстав  для
відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4
статті 6 Закону ( 3689-12 )
   4.3.2.1. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються
як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх
можна сплутати з:
   а) знаками,  раніше  зареєстрованими  чи  заявленими  на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів
і/або послуг;
   б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі
міжнародних договорів, учасником яких є Україна:
   - міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з
Мадридською угодою;
   - знаками  загальновідомими  в  Україні, що охороняються
відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції ( 995_123 );
   в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать
іншим особам, які одержали право на них до дати подання до
Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;
   г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони
включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється
на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;
   ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому
порядку.
   4.3.2.2. Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону ( 3689-12 )
перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення:
   а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим
особам;
   б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки,
літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори
мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права
або їх правонаступників;
   в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети
і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
   4.3.2.3. Під час пошуку на тотожність і схожість серед
позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б)  Правил,  не
враховуються:
   - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк
припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить
більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить
менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на
тотожність;
   - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, заявки на
реєстрацію яких вважаються відхиленими або  відкликаними  на
підставі пунктів 6, 8 статті 10 Закону;
   - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, свідоцтва
на які, або міжнародні реєстрації яких визнані недійсними згідно
зі статтею 19 Закону ( 3689-12 );
   - заявки або міжнародні реєстрації, за якими прийнято рішення
про відхилення, і можливість оскарження такого рішення вичерпана.
   Під час пошуку на тотожність серед позначень, зазначених в
пункті 4.3.2.2 а) Правил, не враховуються:
   - промислові зразки, дія патентів на які припинена згідно зі
статтею 24 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 );
   - промислові зразки, патенти на які визнані недійсними згідно
зі статтею 25 Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки".
   4.3.2.4. Проведення пошуку тотожних або схожих позначень
   Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно
збігається з ним у всіх елементах.
   Позначення вважається  схожим  настільки,  що його можна
сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в
цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
   При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:
   - провести пошук тотожних або схожих позначень;
   - визначити ступінь схожості  заявленого  позначення  та
виявлених при проведенні пошуку позначень;
   - визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких
заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під
час пошуку.
   Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в),
4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які
мають більш ранній пріоритет.
   4.3.2.5. Встановлення однорідності товарів або товарів і
послуг
   Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться
експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на
реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом  встановлюється
однорідність товарів або товарів і послуг.
   При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг
визначається  принципова  імовірність  виникнення у споживача
враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або
надає послуги.
   Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід
(вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого
товари виготовлені; умови та  канали  збуту  товарів,  коло
споживачів.
   4.3.2.6. Визначення схожості словесних позначень
   Словесні позначення,  заявлені  як знаки, порівнюються з
словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких
входять словесні елементи.
   При встановленні схожості словесних позначень враховується
звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична)
схожість.
   4.3.2.7. Визначення  схожості  зображувальних та об'ємних
позначень
   Зображувальні та  об'ємні позначення, заявлені як знаки,
порівнюються з зображувальними,  об'ємними  та  комбінованими
позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні
елементи.
   4.3.2.8. Визначення схожості комбінованих позначень
   Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з
комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять
до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
   4.3.2.9. Позначення,  заявлено як знак, відхиляється від
реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що
охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької
конвенції ( 995_123 ) і загальновідомість якого очевидна.
 
   4.3.3. Повідомлення про надання додаткових матеріалів
   4.3.3.1. Повідомлення про необхідність надання додаткових
матеріалів направляється заявнику згідно з пунктом 8 статті 10
Закону ( 3689-12 ) лише в тому випадку, коли без таких матеріалів
проведення експертизи заявки по суті на відповідність умовам
надання правової охорони неможливе.
   4.3.3.2. Підстави для направлення повідомлення такі:
   а) відсутність в матеріалах заявки документів про згоду
відповідних компетентних органів або власників на використання в
складі знака для товарів і послуг позначень, що зображують:
   - державні герби, прапори та емблеми;
   - офіційні назви держав, емблеми,  скорочені  чи  повні
найменування міжнародних, міжурядових організацій;
   - офіційні контрольні, гарантійні  та  пробірні  клейма,
печатки;
   б) відсутність документів, які засвідчують право заявника на
державні нагороди та інші відзнаки;
   в) відсутність документів, що підтверджують дату заснування
виробництва, або права заявника на нагороди або інші відзнаки, що
присуджені товарам, які ним виробляються, якщо заявлене позначення
містить такі відомості. У разі неможливості з об'єктивних причин
надання зазначених документів приймається письмове підтвердження
відповідальності заявника за достовірність відомостей щодо нагород
і відзнак або дати заснування виробництва.
   4.3.3.3. Питання іншого характеру, а також зауваження і
пропозиції, що виникли при розгляді заявки, можуть бути включені
до повідомлення, яке направляється на зазначених вище підставах.
   4.3.3.4. Повідомлення експертизи повинно бути аргументовано,
зокрема, посиланнями на положення Закону ( 3689-12 ), цих Правил,
інших нормативних документів та інші джерела інформації.
   4.3.3.5. Додаткові матеріали, зазначені у повідомленні, мають
надійти протягом двох місяців від дати одержання  заявником
повідомлення Відомства.
   4.3.3.6. Якщо заявник порушив встановлений строк і не надав
мотивоване клопотання про його продовження, то рішення щодо заявки
приймається на підставі наявних матеріалів.
   4.3.3.7. Пропущений строк може бути поновленим за клопотанням
заявника за умови сплати відповідного збору у строк, передбачений
пунктом 12 статті 10 Закону.
   4.3.3.8. У разі виникнення обгрунтованих сумнівів відносно
достовірності будь-якого представленого заявником документа або
відомостей Відомство має право на запит у заявника про необхідні
підтвердження.
 
   4.4. Рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг
   4.4.1. При  встановленні  відповідності  заявленого  на
реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в
пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону ( 3689-12 ), для всіх тих
товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством
виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку
товарів і/або послуг.
   4.4.2. При  встановленні  відповідності  заявленого  на
реєстрацію знака вимогам, викладеним в статті 6 Закону, тільки для
частини товарів і/або послуг, для яких заявлено реєстрацію знака,
Відомством  виноситься рішення про реєстрацію знака відносно
частини товарів і послуг.
   4.4.3. В разі наявності у складі знака елементів, що не
охороняються, і необхідності зазначення цього, в рішення про
реєстрацію  знака  для  товарів і послуг може бути внесено
стандартний запис:
   "(зазначений елемент) не є предметом самостійної правової
охорони".
 
   4.5. Рішення про відхилення заявки та порядок його прийняття
   4.5.1. Якщо  встановлено  невідповідність  заявленого  на
реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в
статті 6 Закону ( 3689-12 ), для усього переліку товарів і/або
послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з
наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для
відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів
і/або послуг.
   4.5.2. Повідомлення має містити посилання на  відповідні
положення  Закону,  Правил  та наводити джерела використаної
інформації.
   До повідомлення можуть бути включені зауваження і пропозиції.
Пропозиції  можуть  бути  вмотивовані  виявленням  схожих
зареєстрованих знаків або знаків, раніше заявлених на реєстрацію
для всіх або частини однорідних товарів або послуг. Заявнику може
бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або
раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака,
відносно якого проводиться експертиза.
   Відомство може  запропонувати  реєстрацію  знака   як
колективного, якщо при експертизі заявленого знака встановлено, що
він тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками
для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і
втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно
таких товарів.
   4.5.3. Заявнику надається можливість протягом двох місяців
від  дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану
відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються
при прийнятті остаточного рішення.
   У разі  необхідності  додаткових  роз'яснень  може  бути
проведений розгляд заявки за участю заявника, як передбачено
пунктом 3.5 Правил.
   4.5.4. Якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь
щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі
наявних матеріалів заявки.
   4.5.5. Якщо доводи, надані заявником, визнаються Відомством
як обгрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака, як
передбачено пунктом 4.4 Правил.
   4.5.6. Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що
наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються
Відомством як обгрунтовані, то виноситься рішення про відхилення
заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно
його частини.
 
   4.6. Реєстрація знака для товарів і послуг і публікація
відомостей про видачу свідоцтва
   4.6.1. На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і
послуг та за наявністю документа про сплату збору за видачу
свідоцтва Відомство здійснює державну реєстрацію знака у Реєстрі
відповідно до статті 13 Закону ( 3689-12 ) і публікує у своєму
офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва
відповідно до статті 12 Закону.
   4.6.2. Збір за видачу свідоцтва на знак сплачується протягом
трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про
реєстрацію знака.
   Документ про сплату збору за видачу свідоцтва повинен надійти
або бути відправленим до Відомства у зазначений трьохмісячний
строк.
   4.6.3. Реєстрація  та  публікація здійснюється Відомством
протягом трьох місяців від дати надходження документа про сплату
збору до Відомства.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner