Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 762 від 26.11.2004

Про затвердження Типового положення про студентську соціальну службу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 103 від 28.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 серпня 1995 р.
                   за N 280/816
 
 
       Про конкурс на будівництво та технічне
       обслуговування мереж пошукового зв'язку
        на території України та затвердження
            Положення про нього
 
 
   З метою визначення операторів для забезпечення створення та
розвитку мереж пошукового (пейджингового) зв'язку в стандарті
POCSAG в регіонах, де він відсутній,  в  умовах  обмеженого
радіочастотного ресурсу  та  згідно  концепції  формування
конкурентного середовища в сфері надання послуг зв'язку шляхом
проведення ліцензування в галузі зв'язку, затвердженої постановою
колегії  Міністерства  зв'язку  України  від 26.05.94 р. N 11,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Оголосити  конкурс  на  визначення  операторів  для
забезпечення споживачів  послугами  пошукового  (пейджингового)
зв'язку в умовах обмеженого радіочасотного ресурсу в регіонах, в
яких не визначені оператори (Хмельницький, Чернівецький, Сумський,
Полтавський, Кіровоградський, Луганський, Дніпропетровський) за
підсумками попереднього конкурсу, проведеного в листопаді 1994 -
березні 1995 року.
   2. Створити під моїм головуванням конкурсну комісію в складі:
   Соловйов Ю.О. - перший заступник міністра - заступник голови;
   Члени комісії:
   Третяков О.М. - заступник міністра;
   Кузнєцова Т.С. - начальник УПРВ;
   Орленко М.П.  - начальник УСНТП;
   Амерханян Г.О. - начальник ДІЕ України;
   Товстик Є.М.  - заступник начальника - начальник відділу
           ліцензування та аналізу ринку УПРВ;
   Чайка Л.О.   - начальник відділу цін та тарифів УФЕП;
   Чепіль Р.А.  - головний спеціаліст відділу ліцензування та
           аналізу  ринку УПРВ - секретар  конкурсної
           комісії;
   Представник ГУРЧ Кабінету Міністрів України - за узгодженням;
   Представник Мінекономіки України - за узгодженням.
   3. Затвердити Положення "Про порядок та умови проведення
конкурсу по вибору операторів на право будівництва і технічного
обслуговування мереж пошукового зв'язку в стандарті POCSAG на
території України" (додається).
   4. Встановити такі строки проведення конкурсу:
   початок - з дня публікації в пресі оголошення про початок
конкурсу;
   завершення - через два місяця після оголошення конкурсу.
   5. УПРВ  опублікувати  в  пресі  інформацію про початок
проведення конкурсу та про його результати.
   6. Контроль  за  виконанням наказу  покласти на УПРВ
(Кузнєцова Т.С.).
 
 В.о. Міністра                 О.П.Проживальський
 
 
                        Затверджено
                   наказом Міністерства зв'язку
                   України від 28.07.1995 року
                   N 103
 
              Положення
       про порядок та умови проведення конкурсу
      по вибору операторів на право будівництва
      і технічного обслуговування мереж пошукового
     зв'язку в стандарті POCSAG на території України
 
   Мережі пошукового (пейджингового) зв'язку являються одним із
видів мереж зв'язку з рухомими об'єктами, ліцензування яких
Міністерство зв'язку проводить згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1994 р. N 316 ( 316-94-п ).
   З метою  створення  та  розвитку  мереж  пошукового
(пейджингового) зв'язку в стандарті POCSAG в регіонах, де він
відсутній, та в зв'язку з обмеженими радіочастотними ресурсами
проводиться конкурс по вибору операторів на право здійснення
діяльності по будівництву і технічному обслуговуванню  мереж
пошукового (пейджингового) зв'язку.
 
         1. Порядок проведення конкурсу
 
   1.1. Наказом Міністра зв'язку України призначається конкурсна
комісія в складі представників Міністерства зв'язку, Головного
управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України,
Міністерства  економіки України (за узгодженням).
   1.2. Конкурс проводиться по регіонах, в яких не визначені
оператори за підсумками першого конкурсу в листопаді 1994 -
березні  1995  р.  (Хмельницький,  Чернівецький,  Сумський,
Полтавський, Кіровоградський, Луганський, Дніпропетровський).
   1.3. Інформацію про проведення конкурсу Міністерство зв'язку
України публікує в загальнодержавних засобах масової інформації.
   1.4. Заявник протягом одного місяця з дня оголошення конкурсу
отримує в  Міністерстві  зв'язку України  перелік документів
п.4 цього положення, необхідних для участі в конкурсі.
   1.5. Підготовлені і опечатані заявником конкурсні документи
приймаються конкурсною комісією Міністерства зв'язку протягом
одного місяця з дня оголошення конкурсу. Комісія забезпечує
конфіденційність інформації, відображеної в конкурсних документах.
   Пакет документів приймається конкурсною комісією тільки за
умов надходження коштів в сумі, передбаченій в п.6.1 цього
Положення на рахунок Мінзв'язку "за дорученням" N 141702 в АППБ
"Аваль" м.Києва, МФО 300335, код ЗКПО 00011825 (копія платіжного
доручення додається до пакету документів).
   1.6. Експертиза поданих на конкурс документів здійснюється з
залученням фахівців структурних підрозділів Міністерства зв'язку
України та його науково-дослідних інститутів.
   1.7. Після  припинення  прийому  конкурсних  документів,
конкурсна комісія протягом одного місяця визначає операторів для
відповідних регіонів.
   1.8. Рішення конкурсної комісії оформляються  протоколом.
   1.9. Протокол конкурсної  комісії з результатами конкурсу
передається в ліцензійну комісію Міністерства зв'язку України для
оформлення  та  видачі  ліцензій. Ліцензії видаються строком на
п'ять (5) років з правом подовження.
   1.10. Підсумки конкурсу публікуються в пресі.
   1.11. Претензії до роботи конкурсної комісії розглядаються
Міністром  зв'язку  України протягом місяця після завершення
конкурсу.
 
 
            2. Умови конкурсу
 
   2.1. Для участі в конкурсі заявник подає опечатаний ним пакет
документів згідно пункту 4 цього положення та додатків N 1 - N 3.
   2.2. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи та
громадяни-підприємці, які здійснюють свою діяльність не менше як
1 рік.
   Доля іноземного капіталу для спільних підприємств, згідно
Закону  України  "Про  зв'язок"  ( 160/95-ВР ), не повинна
перевищувати 49% статутного фонду.
   2.3. Основними критеріями при визначенні переможця конкурсу
є:
   - строк  початку та закінчення будівництва мережі після
отримання ліцензії;
   - обсяги послуг, які планує надавати ліцензіат;
   - технічний рівень обладнання, що буде використовуватися;
   - тарифи на надання послуг пошукового зв'язку;
   - наявність персоналу та його кваліфікація ;
   - наявність  коштів  необхідних  для  будівництва мережі
пошукового зв'язку та першого року її експлуатації;
   - пропозиції по наданню пільг державним організаціям та
службам у відповідних регіонах для  поліпшення  оперативного
виконання покладених на них обов'язків;
   - пропозиції по частковій реінвестиції доходів від пошукового
зв'язку на розвиток місцевих телефонних мереж в заявленому регіоні
згідно ст. 24 Закону України "Про зв'язок".
   Члени конкурсної комісії розглядають кожен пакет документів і
персонально проставляють місця (бали) заявників в регіоні (від
1-го до n-го) в залежності від кількості заяв на регіон. На
засіданнях конкурсної комісії визначені  місця  сумуються  і
переможці визначаються по найменшій сумі зайнятих місць (балів).
При рівній кількості балів у декількох заявників  переможці
визначаються на заключному засіданні конкурсної комісії після
додаткового обговорення поданих документів відкритим голосуванням
більшістю голосів.
 
      3. Регіони України та кількість операторів
     в них на першому етапі для проведення конкурсу
 
   З урахуванням чисельності населення та наявності вільного
радіочастотного спектру в регіонах визначити:
   - два оператори у Луганському регіоні;
   - одного оператора у Дніпропетровському  (один  оператор
визначений  в  попередньому  конкурсі),  Кіровоградському,
Полтавському, Сумському, Чернівецькому, Хмельницькому регіонах.
 
 
        4. Перелік документів, які необхідно
          подати для участі у конкурсі
 
   4.1. Заява за встановленою формою (додаток N 1).
   4.2. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію підприємства або підприємця.
   4.3. Нотаріально засвідчені копії Статуту та Установчого
договору підприємства.
   4.4. Дані про наявність спеціалістів та їх кваліфікацію за
встановленою формою (додаток N 2). Спеціалісти повинні мати досвід
роботи на інженерно-технічних посадах в галузі зв'язку не менше
3-х років.
   4.5. Графік впровадження послуги в заявленому регіоні за
встановленою формою (додаток N 3).
   4.6. Розрахунки тарифів та установчої плати.
   4.7. Аналіз ринку.
   Заявнику необхідно провести маркетингові дослідження ринку
попиту в послугах пейджингового зв'язку в заявленому регіоні.
   4.8. Бізнес-план на період заявленого строку  діяльності
згідно з Положенням про типовий бізнес-план затвердженого Фондом
державного майна України
   4.9. Характеристика  послуг,  які  плануються  надавати
споживачу.
   4.10. Організаційно-технічні заходи.
   Розкрити шляхи та способи проведення діяльності по наданню
послуг пейджингового зв'язку в  заявленому  регіоні  (графік
виконання монтажно-тренувальних робіт, створення та організація
роботи бюро ремонту, абонвідділів, інформація для споживачів щодо
типів пейджерів, які можна використовувати в мережі та організація
їх продажу, час надання послуг протягом доби, та інше на території
всього регіону, а не тільки облцентру ).
   4.11. Тип  та  характеристика  обладнання,  яке  буде
впроваджуватись.
   4.12. Виписка з рахунків заявника в установах банку.
   4.13. Бухгалтерський баланс діяльності заявника за попередній
квартал.
   4.14. Документи, що гарантують наявність у заявника суми,
необхідної для спорудження мережі пошукового зв'язку та першого
року її експлуатації, а також наявність резервного фонду для
відшкодування збитків споживачам в випадках банкрутства ліцензіата
та збоїв в роботі мережі, або гарантії отримання відповідних сум.
   4.15. Взаємодія з адміністрацією державного зв'язку в регіоні
в частині виходу мереж пошукового зв'язку на телефонні мережі
загального користування.
 
          5. Антимонопольні обмеження
 
   5.1. Заявник може взяти участь в конкурсі на отримання
ліцензії Мінстерства зв'язку України не більше як в трьох регіонах
в яких передбачається 2 оператори, або в шести регіонах, в яких
передбачається 1 оператор.
   5.2. Якщо на момент проведення цього конкурсу оператори, які
на першому етапі вже отримали ліцензію, але у встановлені терміни
не приступили до надання послуг пошукового зв'язку, комісія має
право видати додаткову ліцензію на цей регіон тим операторам, які
мають найкращі показники в роботі мереж пошукового зв'язку.
 
         6. Плата за участь в конкурсі
 
   6.1. Заявник сплачує за участь в конкурсі суму у розмірі
визначеному  Мінзв'язку  кошторисом  витрат  згідно  чинного
законодавства.
   Згідно кошторису сума на 1.08.1995 р. становить 6 млн.крб за
кожен заявлений регіон.
   Заявники, які не виграли конкурс можуть отримати свої пакети
документів у відділі ліцензування та аналізу ринку міністерства
через місяць після завершення конкурсу.
   Проект Положення розглянутий і  схвалений  на  засіданні
ліцензійної  комісії  Міністерства  зв'язку  України 4 травня
1995 року.
 
 
                        Додаток N 1
                   до Положення про  порядок
                   та умови проведення конкурсу
                   на  будівництво і технічне
                   обслуговування     мереж
                   пошукового  зв'язку   на
                   території України
 
               Заява
   для участі в конкурсі на отримання ліцензії на право
   надання послуг пошукового зв'язку на території України
           N ______   від ______
 
   1. Заявник __________________________________________________
   Поштова адреса ______________________________________________
   Банківські реквізити ________________________________________
   Доля іноземного капіталу: ___________________________________
                  (для спільних підприємств)
   Телефон ___________ Телекс _______________Факс ______________
   2. Місце здійснення діяльності ______________________________
   3. Вид діяльності: Будівництво та технічне обслуговування
мереж пошукового зв'язку.
   4. Відомості  про  склад основного обладнання, яке буде
використовуватися для здійснення заявленого виду діяльності ______
          (тип, наявність сертифікату)
   5. Взаємодія з Національною системою зв'язку ________________
                           (так, ні)
   6. Категорії   обслуговуваних   абонентів   (державні,
кооперативні, приватні  підприємства,  організації,  міжнародні
організації, окремі громадяни)____________________________________
   7. Особливі умови ___________________________________________
   8. Заявлений строк діяльності: ______________________________
 
   Заявник                ______________________
   М.П.                     (підпис)
 
 
                        Додаток N 2
                   до Положення про  порядок
                   та умови проведення конкурсу
                   на  будівництво і технічне
                   обслуговування     мереж
                   пошукового  зв'язку   на
                   території України
 
                Дані
   про наявність кваліфікованих спеціалістів, необхідних
   для обслуговування обладнання та роботи з споживачами
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я|Рік |Освіта, назва |Отримана |Стаж  |Посада в |
та по батькові|на- |навчального  |спеціаль- |роботи |організа-|
       |род-|закладу, в   |ність   |по спе- |ції, СП, |
       |жен-|якому році   |     |ціаль- |МП, АТ, |
       |ня |закінчено   |     |ності  |на день |
       |  |        |     |    |надання |
       |  |        |     |    |заяви  |
       |  |        |     |    |для   |
       |  |        |     |    |участі  |
       |  |        |     |    |в кон-  |
       |  |        |     |    |курсі  |
------------------------------------------------------------------
 
                        Додаток N 3
                   до Положення про  порядок
                   та умови проведення конкурсу
                   на  будівництво і технічне
                   обслуговування     мереж
                   пошукового  зв'язку   на
                   території України
               Графік
      впровадження послуги пошукового зв'язку в
            заявленому регіоні
      -----------------------------------------
       (назва організації, фірми, підприємства)
------------------------------------------------------------------
            |    Ємність    | Строк     |
  Назва регіону   |    мережі,    | впровадження  |
            |    тис. NN    | (рік, місяць) |
------------------------------------------------------------------
Графік впровадження вказати по території кожного регіону, на який
подана заява на конкурс.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner