Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 407 від 09.11.2004

Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 126 від 21.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 серпня 1995 р.
                   за N 282/818
 
 
       Про затвердження Порядку застосування
        ст.22 Закону України "Про Державний
          бюджет України на 1995 рік"
 
 
   З метою організації виконання ст. 22  Закону України "Про
Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) та керуючись
Положенням  про  Міністерство  фінансів України, затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів України від 27.02.93 N 147
( 147-93-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування ст.22 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1995 рік", що додається.
 
 Перший заступник Міністра         М.І.Сивульський
 
 Перший заступник начальника
 ГДПІ України               О.І.Шитря
 
 
                     Затверджено
               наказом Міністерства фінансів України
               від 21 травня 1995 року N 126
 
      Порядок застосування ст.22 Закону України
      "Про Державний бюджет України на 1995 рік"
 
   Відповідно до ст.22 Закону України від 06.04.95 N 126/95-ВР
"Про Державний бюджет України на 1995 рік" відстрочка і розстрочка
податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів,
передбачені статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від
21.01.93 N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів", надаються платникам на термін не більше
трьох місяців на умовах податкового кредиту. При цьому за період
відстрочки або розстрочки стягуються відсотки за користування
кредитом у розмірі 75 відсотків облікової ставки Національного
банку України, що застосовується на день оформлення платникам сум
кредиту (прийняття  рішення),  але не менше розміру пені за
несвоєчасну сплату податку або іншого платежу.
   Вказаний порядок відстрочки і розстрочки податків і платежів
до бюджету та державних позабюджетних фондів введено в дію з дня
опублікування цього Закону, тобто з 21 квітня 1995 року.
   1. Надання відстрочки і розстрочки податків і платежів на
умовах податкового  кредиту  (надалі - податковий кредит) не
поширюється на прибутковий податок із заробітної плати робітників
і службовців,  оскільки його платниками є громадяни України,
іноземні громадяни та особи без громадянства, а обов'язки щодо
нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового
податку покладено на підприємства, установи,  організації  та
фізичних осіб  -  суб'єктів  підприємницької  діяльності, які
виплачують заробітну плату та інші доходи, в склад яких входять і
суми нарахованого  прибуткового  податку. Такі кредити можуть
надаватись лише на  нараховані  суми  пені  за  прострочення
встановлених строків сплати (перерахування) прибуткового податку,
в тому числі не утриманого у джерела виплати або утриманого
неповністю.
   2. Відстрочку і розстрочку можуть надавати:
   по платежах, що надходять до бюджету Автономної Республіки
Крим, бюджетів місцевого самоврядування та інших місцевих бюджетів
- Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та фінансові
органи на місцях на повну суму надходжень до відповідного бюджету
згідно з нормативами відрахувань, затверджених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів;
   по загальнодержавних  платежах  -  Міністерство  фінансів
України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим  та
фінансові органи  на  місцях  на  повну  суму надходжень до
відповідного бюджету  згідно  з  нормативами  відрахувань,
затвердженими Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
   Крім того,  відстрочку і розстрочку по загальнодержавних
платежах, що надходять згідно з нормативами  відрахувань  до
Державного бюджету, можуть надавати в кожному окремому випадку:
   а) районні, міські і районні у містах фінансові відділи - на
суму не більше 100 млн.крб.;
   б) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київське і Севастопольське міські фінансові управління - на суму
не більше 500 млн.крб.
   За таким порядком надається відстрочка і розстрочка внесків
до державних цільових фондів, якщо чинним законодавством державним
податковим інспекціям надано право на стягнення, обчислення і
контроль за їх сплатою.
   3. Податковий кредит надається на суму недоїмки або на суму
податків чи платежів, включаючи заборгованість, але не більше
розміру податку чи платежу, що підлягає сплаті.
   4. Податковий кредит може надаватись у випадках нанесення
платнику матеріальних збитків внаслідок стихійного лиха та інших
обставин непереборної  сили,  загрози  банкрутства  з  причин
примусового стягнення  коштів  по  розрахунках  з  бюджетом,
кредиторами, затримки фінансування з бюджету тощо. При цьому
необхідно враховувати стан виконання відповідного бюджету.
   5. Підставою для надання податкового кредиту є письмова заява
платника, в якій повідомляються мотиви і сума відстрочки податків
і платежів та зобов'язання про терміни їх погашення. Заяви про
надання відстрочки платежів розглядаються тільки при одержанні
висновку державної податкової інспекції про  фінансовий  стан
платника податків, наявність декларацій і розрахунків.
   6. У висновку про фінансовий стан платника необхідно вказати:
стан розрахунків з бюджетом, наявність коштів на розрахунковому і
валютних та інших рахунках, відомості про одержання прибутку
(збитків) за останній звітний період, ефективність використання
власних коштів (у тому числі перерахування на депозитні рахунки
банків та  інших  підприємств,  відволікання  в  дебіторську
заборгованість, накопичення значних запасів товарно-матеріальних
цінностей), доцільність  відстрочки  податків і платежів. При
наданні висновку Міністерству фінансів України  необхідно  ще
зазначити про наявність звернення платника стосовно відстрочки
податків і платежів, що зараховуються до місцевого бюджету.
   7. При розгляді питання про відстрочку і розстрочку податків
і платежів до державного бюджету по підприємствах і організаціях,
що входять до сфери управління міністерств і відомств, слід також
керуватись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1995 N 85-р.
   8. На підставі висновку державної  податкової  інспекції
фінансовий орган приймає рішення (згідно з додатком N 1), в якому
вказуються терміни і сума податкового кредиту, ставка і сума плати
за користування кредитом. Рішення про надання кредиту в той же
день надсилається платнику і державній податковій інспекції за
місцем реєстрації платника.
   9. Міністерство фінансів України надає відстрочку по податках
і платежах, що зараховуються до державного бюджету, і приймає
рішення при наявності відповідних рішень, прийнятих місцевими
фінансовими органами області про надання кредиту за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Заяви платників про надання податкового кредиту
в Міністерстві фінансів розглядаються у відповідних управліннях
галузевого фінансування за дорученням керівництва Міністерства.
   У разі, якщо у рішенні Міністерства фінансів або місцевого
фінансового органу визначено надання податкового кредиту як на
існуючу заборгованість, так і на авансові і фактичні платежі
поточного року державні податкові інспекції плату за податковий
кредит нараховують  у  картках особових рахунків платників у
порядку, що наведений у прикладі згідно з додатком N 2. При цьому
для розрахунків застосовується ставка Національного банку України,
яка діяла на день оформлення кредиту (прийняття рішення).
   10. Державні  податкові  інспекції  на  підставі рішення
фінансового органу вносять зміни в особові рахунки платника.
Подача заяв про надання податкового кредиту не припиняє стягнення
належних платежів до бюджету.
   11. Суми  податкового  кредиту та плати за користування
кредитом нараховуються і стягуються на відповідні  підрозділи
бюджетної класифікації по виду платежу, з якого надано відстрочку
та розстрочку.
   12. Суму  плати  за  користування  кредитом  у розмірі
75 відсотків облікової ставки Національного банку України, що
застосовується на день оформлення платникам відстрочки, але не
менше розміру пені за несвоєчасну сплату податку або іншого
платежу, платники відносять за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні платника і відображають по дебету рахунку  81
"Використання  прибутку" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом" та показують у рядках 200 і 390 звіту про фінансові
результати та їх використання (форма N 2).
   13. Якщо суми платежу, відстроченого (розстроченого)  на
умовах податкового кредиту та плати за користування кредитом не
повернуті у встановлені строки або повернуті неповністю, то на
суми відстроченого (розстроченого) платежу нараховується пеня з
дня, наступного за закінченням терміну відстрочки (розстрочки), у
розмірах, передбачених чинним законодавством для окремих видів
платежів.
   У випадках  дострокового  погашення  наданого податкового
кредиту державними податковими інспекціями проводиться на день
погашення перерахунок суми плати за податковий кредит, яка раніше
була визначена у розпорядженнях фінансових органів. При погашенні
податкового кредиту  частинами плата за користування кредитом
розраховується державною податковою інспекцією по кожній окремій
сумі, виходячи з кількості календарних днів користування кожною
частиною кредиту без прийняття додаткового рішення фінансових
органів.
   14. У разі перевищення розміру пені, встановленої чинним
законодавством за  несвоєчасну сплату відповідних податків та
платежів до бюджету, порівняно з 75 відсотками облікової ставки
Національного банку України, що застосовується на день оформлення
кредиту, здійснюється нарахування плати за кредит за затвердженими
в установленому порядку розмірами пені. По податку з прибутку пеня
нараховується у розмірі ставки Національного банку України, що
діяла на момент прийняття рішення про надання податкового кредиту
згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 квітня 1995 року
N 127/95-ВР "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
"Про введення в дію Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств".
 
                        Додаток N 1
                   до Порядку застосування ст.22
                   Закону України "Про Державний
                   бюджет України на 1995 рік"
 
               Рішення
       від __________________________ 1995 р.
     _______________________________________________
           найменування фіноргану
 
   1. Розглянувши заяву платника податку _______________________
__________________________________ і висновок державної податкової
інспекції ________________________________________________________
та у відповідності зі ст.22 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" надати відстрочку чи розстрочку податків і
платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів (непотрібне
викреслити) на умовах податкового кредиту на суму ________________
 
____________________________ млн.крб., в т.ч. податок на добавлену
вартість ___________________________ млн.крб., податок на прибуток
_________________ млн.крб., інші платежі ________________ млн.крб.
 
   2. Термін  відстрочки,  розстрочки  платежів  (непотрібне
викреслити), вказати строк їх початку і закінчення ______________,
але не більше 3 місяців.
   3. Ставка податкового кредиту _______________________________
   4. Сума плати за користування кредитом ______________________
млн.крб.
   5. Разом належить сплатити до бюджету _______________________
(в тому числі по рядках визначених угодою)
 
 Керівник фіноргану             Місце для печатки
 
                      Додаток N 2
                   до Порядку застосування ст.22
                   Закону України "Про Державний
                   бюджет України на 1995 рік"
 
               Приклад
     до п.9 Порядку застосування ст.22 Закону України
      "Про Державний бюджет України на 1995 рік"
 
   Підприємство А за станом на 03.05.95 р. має заборгованість по
платежах до бюджету в сумі 10,0 млрд.крб., у тому числі:
   - податок на прибуток - 5 млрд.крб.;
   - плата за землю   - 5 млрд.крб.
   Рішенням Міністерства фінансів України або фінансового органу
від 03.05.95 р.  передбачено надання податкового кредиту  з
03.05.95 р. по 01.08.95 р.:
   - по  податку на прибуток на суму фактичної заборгованості
(5 млрд.крб.) та авансових платежах за квітень,  травень  і
квартальних перерахунків за 2 квартал 1995 р.;
   сума плати за кредит 1,16 млрд.крб.
   5 млрд.крб. х 96% : 360 х 87 днів = 1,16 млрд.крб.
   Визначення плати  за  користування податковим кредитом з
податку на  прибуток,  здійснюється  податковими  інспекціями
відповідно до п.14 цього порядку за ставкою Національного банку
України, яка діяла на день оформлення кредиту (прийняття рішення)
за такою схемою:
   з 03.05.95 по 25.05.95 - 5 млрд.крб. х 96% : 360 х 22 дн.=
= 0,29 млрд.крб. з 26.05.95 по 25.06.95 на 5 млрд.крб. + сума
авансового внеску податку на прибуток за квітень; (5 млрд.крб. +
10 млрд.крб.) х 96% : 360 х 31 днів = 1,24 млрд.крб.;
   з 26.06.95 по 22.07.95 на 5 млрд.крб. + сума внесків податку
на прибуток за квітень, травень; (5 млрд.крб. + 10 млрд.крб. +
+ 9 млрд.крб.) х 96% : 360 х 30 днів = 1,92 млрд.крб.;
   з 23.07.95 по 01.08.95 на 5 млрд.крб. + сума внесків податку
на прибуток за квітень, травень та суму квартального перерахунку
податку на  прибуток  за 2 квартал 1995 р.; (3 млрд.крб. +
+ 10 млрд.крб. + 9 млрд.крб. + 11 млрд.крб.) х 96%   : 360 х =
: 10 днів = 0,93 млрд.крб.
   Виходячи з розрахунків за станом на 01.08.95 підприємство
повинно розрахуватись  по відстроченому платежу з податку на
прибуток у сумі 35 млрд.крб., а по платі  за  користування
податковим кредитом 4,38 млрд.крб.
   Загальна сума плати за податковий кредит від 01.05.95 по
01.08.95 становитиме: 0,972 + 4,38 = 5,352 млрд.крб.
   Плата за користування кредитом  нараховується  в  картці
особового рахунку по розділу пені:
   - по  платі за  землю на суму фактичної заборгованості
(5 млрд.крб.) та сум, які підлягають до сплати (оскільки вказаний
платіж є фіксованою величиною і строки його визначені на конкретну
дату  місяця,  сума  кредиту та плата за його використання
розраховуються фінансовим органом і включаються в рішення).
   Сума плати за кредит: 1,752 млрд.крб., в тому числі:
з 03.05.95 р.  по 15.05.95 р. - 5 млрд.крб. х 0,75 х 96% : 360 х
х 12 дн. = 0,12 млрд.крб.;
   з 16.05.95 по 15.06.95 на 5 млрд.крб. + 3 млрд.крб. (плата за
землю за місяць); 8 млрд.крб. х 0,75 х 96% : 360 х 31 днів =
= 0,496 млрд.крб.;
   з 16.06.95 по 15.07.95 на 5 млрд.крб. + 6 млрд.крб. (плата за
землю  за квітень, травень) 11 млрд.крб. х 0,75 х 96% : 360 х
30 днів = 0,66 млрд.крб.;
   з 16.07.95 по 01.08.95 на 5 млрд.крб. + 9 млрд.крб. (плата за
землю за квітень, травень, червень) 14 млрд.крб. х 0,75 х 96% :
: 360 х 17 днів = 0,476 млрд.крб.
   Схема розрахунку  обумовлена програмним забезпеченням АРМ
"Держдоходи".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner