Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 181/04 від 15.10.2004

Про затвердження форми тимчасової статистичної звітності N 2-П "Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2004 році" та Інструкції щодо її заповнення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 217 від 20.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 січня 1996 р.
                   за N 7/1032
 
 
      Про затвердження Інструкції про організацію
       та діяльність гімназії, Інструкції про
         організацію та діяльність ліцею
 
 
 
   На виконання Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та у
розвиток   Положення   про   середній   загальноосвітній
навчально-виховний  заклад,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про організацію  та  діяльність
гімназії,  Інструкцію  про  організацію  та діяльність ліцею
( z0008-96 ).
   2. Ввести в дію вказані інструкції після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України.
   3. Тимчасове   положення   про   приватний   середній
загальноосвітній заклад в державній системі освіти, затверджене
наказом Міністерства освіти від 20.07.92 N 74, вважати таким, що
втратило чинність.
   4. Тексти інструкцій опублікувати в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти України.
   5. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій привести мережу середніх загальноосвітніх
навчально-виховних  закладів у відповідність із затвердженими
інструкціями.
   6. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника міністра В.О.Зайчука.
 
 Міністр                     М.З.Згуровський
 
                      Затверджено
                наказом Міністерства освіти України
                від 20 липня 1995 року N 217
 
 
              Інструкція
       про організацію та діяльність гімназії
 
           I. Загальні положення
 
   1. Інструкція про організацію та діяльність гімназії (далі -
Інструкція) розроблена на основі Закону України "Про освіту"
( 1060-12  ),  Положення  про  середній  загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів від 19 серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ), Типового
статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти від 5 серпня 1993 року
N 292 ( z0153-93 ).
   Дана Інструкція регламентує діяльність гімназії незалежно від
форм власності.
   2. Гімназія - середній загальноосвітній навчально-виховний
заклад другого-третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну,
гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних
дітей.
   3. Головні завдання гімназії:
   виховання морально і фізично здорового покоління;
   створення умов для здобуття загальної середньої освіти на
рівні державних стандартів;
   розвиток природних  позитивних  нахилів,  здібностей  й
обдарованості,  творчого  мислення,  потреби  і   вміння
самовдосконалюватися;
   формування громадянської позиції, виховання почуття власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за
свої дії;
   створення сприятливих умов для самовираження  особистості
учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального,
психічного, фізичного розвитку;
   надання учням  можливості  для  реалізації індивідуальних
творчих потреб;
   пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних
дітей;
   оновлення змісту  освіти,  розробка  і  апробація  нових
педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
   4. Гімназія створюється відповідно до соціально-економічних,
національних, культурно-освітніх потреб у ній і за наявності
концепції (наукового обгрунтування, комплексу провідних ідей,
конструктивних  принципів)  діяльності  гімназії,  кадрового,
навчально-методичного,   фінансового,   матеріально-технічного
забезпечення її практичної реалізації.
   5. Рішення  про  створення (реорганізацію чи ліквідацію)
гімназії приймається відповідно  до  Положення  про  порядок
створення, організації та ліквідації навчально-виховних закладів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня
1994 року N 228 ( 228-94-п ).
   6. Діяльність гімназії будується на принципах гуманізму,
демократизму,  незалежності  від  політичних,  громадських  і
релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового,
морального,  фізичного  і  естетичного виховання, органічного
поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною
історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм
освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та  його
індивідуалізації.
   7. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України
(  888-09 ), чинним законодавством, Положенням про середній
загальноосвітній  навчально-виховний  заклад,   затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року
N 660, цією Інструкцією та власним статутом, що розробляється на
основі чинного законодавства та Типового статуту  середнього
загальноосвітнього навчально-виховного  закладу,  затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року N 292,
і реєструється в установленому порядку.
   Гімназія визнається юридичною особою з моменту реєстрації
власного статуту, має печатку, штамп  і  бланки  із  своїм
найменуванням, рахунки в установах банку України, самостійний
баланс.
   8. Гімназія несе відповідальність за реалізацію головних
завдань, визначених Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Положенням  про  середній  загальноосвітній навчально-виховний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1993 року N 660, дотримання умов, що визначаються за
результатами атестації, безпечні умови освітньої  діяльності,
дотримання договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.
 
           II. Структура гімназії
 
   9. Гімназія створюється у складі 1-7 класів (відповідно 5-11
класи середньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 10 до
17 (18) років.
   Згідно з рішенням засновника гімназії термін навчання в ній
може бути таким, як у школі II - III ступеня або на 1-2 роки
більше.
   10. До 1 класу гімназії зараховуються учні, які закінчили
початкову школу і пройшли конкурсний відбір.
   Умови конкурсу розробляються дирекцією гімназії за участю
органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про
порядок прийому учнів до загальноосвітніх  навчально-виховних
закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства
освіти України від 20 липня 1994 року N 236 ( z0184-94 ).
   11. Мікрорайон  для  гімназії  не  встановлюється.  Учні
зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.
   12. Кількість учнів у гімназії встановлюється один раз на
початок кожного навчального року  і  затверджується  наказом
директора.
   13. Іноземці приймаються до гімназії відповідно до Закону
України від 4 лютого 1994 року "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ).
   14. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при  вивченні
профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти
України на основі встановлених Кабінетом  Міністрів  України
нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За
рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням
ради гімназії може встановлюватись менша наповнюваність класів і
груп.
   15. Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в
режимі школи  повного  дня,  школи-інтернату,  мати  власний
гуртожиток, входити до навчально-виховного комплексу.
 
      III. Організація навчально-виховного процесу
 
   16. Гімназія працює за навчальним планом, що складається на
основі розроблених Міністерством освіти України базових навчальних
планів із конкретизацією профілів навчання.
   17. Відповідно до навчального плану гімназії педагогічні
працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з
предметів державного компонента, що допущені Міністерством освіти
України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні
посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.
   Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені
працівниками   гімназії,   вищих   навчальних   закладів,
науково-дослідних   центрів,  можуть  використовуватись  у
навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти
України.
   18. Педагогічні  працівники  гімназії  можуть  поєднувати
навчально-виховну   роботу   з   науково-методичною   та
експериментальною, використовуючи поряд з традиційними методами і
формами організації навчальних  занять інноваційні  технології
навчання.
   19. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті
вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а
також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих
об'єднаннях,  товариствах  тощо. У гімназії може проводитись
підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова
та навчально-дослідна робота.
   20. Гімназія у межах часу, передбаченого навчальним планом,
самостійно встановлює структуру навчального року (за четвертями,
півріччями, семестрами), а також тривалість навчального тижня.
   Тижневий режим роботи гімназії регламентується  розкладом
занять.
   21. Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня. Його
тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх
предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.
   22. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна
становити менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.
   23. Система оцінювання  знань  учнів  гімназії,  порядок
проведення екзаменів, переведення та випуску, звільнення від
перевідних та випускних екзаменів, нагородження за успіхи у
навчанні визначаються Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад,  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ),
відповідними нормативними актами Міністерства освіти України.
   24. Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються
з гімназії і при сприянні відділів (управлінь) освіти районних
(міських) державних адміністрацій переводяться до відповідного
класу загальноосвітньої школи.
   У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із
відрахуванням з гімназії вони мають право оскаржити дії директора
до ради гімназії. За поданням ради відповідним  структурним
підрозділом  місцевого  органу  державної  виконавчої  влади
створюється комісія, що визначає правомірність  відрахування.
Висновки цієї комісії є остаточними.
   За учнями, які навчаються в гімназії, зберігається право
вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.
   25. Навчання у гімназії завершується складанням випускних
екзаменів, за результатами яких видається документ про освіту
зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
       IV. Учасники навчально-виховного процесу
 
   26. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права
й обов'язки визначаються Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Положенням  про  середній  загальноосвітній навчально-виховний
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19
серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ), та статутом гімназії.
   Іноземці, прийняті до гімназії, мають права і обов'язки учнів
відповідно до законодавства України.
   27. За  успіхи  у  навчанні  (праці)  для  учасників
навчально-виховного процесу гімназії встановлюються різні форми
морального і матеріального заохочення, в тому числі й передбачені
її статутом.
   Учням гімназії за успіхи в навчанні рішенням ради може бути
призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових
надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств,
асоціацій тощо.
   28. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу
своїх обов'язків, порушення статуту на них можуть накладатися
стягнення, встановлені чинним законодавством, статутом і правилами
внутрішнього розпорядку гімназії, а також в установленому порядку
виноситись громадський осуд.
   29. За умови реорганізації чи  ліквідації  гімназії  її
працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та
інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та
освіти.
 
    V. Управління гімназією та контроль за її діяльністю
 
   30. Управління  гімназією  здійснюється її засновником і
відповідним структурним  підрозділом  по  управлінню  освітою
місцевого органу державної виконавчої влади.
   Безпосереднє управління гімназією здійснюється її директором
та органами громадського самоврядування.
   Органи державної   виконавчої   влади,   громадського
самоврядування, директор гімназії діють у межах повноважень,
визначених Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Положенням
про  середній  загальноосвітній  навчально-виховний  заклад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1993 року N 660 ( 660-93-п ), даною Інструкцією та статутом
закладу освіти.
   31. Штатний розпис гімназії встановлюється її засновником
відповідно до виробничих потреб на основі діючих нормативних
документів в галузі освіти та фінансових можливостей.
   Прийняття на роботу педагогічних працівників до гімназії може
здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і
на конкурсній основі.
   32. Контроль за дотриманням гімназією державних вимог до
рівня  освіти  здійснюється  її  засновником  та відповідним
структурним підрозділом по управлінню освітою місцевого органу
державної виконавчої влади.
   33. Основною формою контролю за діяльністю гімназії є її
атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   34. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов'язаного з
навчально-виховним процесом, встановлюються засновником гімназії
відповідно до чинного законодавства.
   35. Діловодство гімназії  організовується  відповідно  до
порядку, визначеного чинним законодавством України.
   Звітність гімназії встановлюється відповідно до вимог чинного
законодавства та державної статистики.
 
            VI. Майно гімназії.
        Фінансово-господарська діяльність
 
   36. Майно гімназії становлять основні фонди (приміщення,
обладнання  тощо),  а  також  інші  цінності, вартість яких
відображається в її самостійному балансі.
   37. Майно гімназії належить їй на праві власності, повного
господарського відання або оперативного управління відповідно до
чинного законодавства, рішення про заснування, статуту гімназії та
укладених нею угод.
   38. Гімназія користується приміщеннями, обладнанням, землею,
іншими природними ресурсами згідно з чинним  законодавством,
Положенням  про  середній  загальноосвітній навчально-виховний
заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ), власним статутом і несе
відповідальність  за дотримання вимог та норм з їх охорони.
Вилучення  основних фондів, оборотних коштів та іншого майна
проводиться  лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
   Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав
іншими  юридичними  або фізичними особами, відшкодовуються у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
   39. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється
на основі її кошторису.
   Джерелами формування кошторису є:
   кошти засновника(ів);
   кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі,
передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти
для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів
освіти;
   кошти, отримані від надання гімназією додаткових освітніх
послуг;
   прибутки від  реалізації  продукції  навчально-виробничих
майстерень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
   кредити та інвестиції банків;
   добровільні грошові  внески  і пожертвування підприємств,
установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та
фізичних осіб.
   Оренда приміщень гімназії допускається, якщо вона не погіршує
умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.
   40. У гімназії утворюється фонд загального обов'язкового
навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується відповідно до
порядку, визначеного Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний  заклад,  затвердженим  постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660.
   41. Кошти гімназії зберігаються на її рахунках в установах
банків і знаходяться у повному її розпорядженні. Не використані за
звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання
гімназією розрахункових показників її розвитку, якщо інше не
передбачено законодавством.
   42. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) гімназії
можуть  виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи,
консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної
(гуртки,    лекції,    курси    тощо),    методичної,
науково-експериментальної роботи.
   43. Гімназія має право фінансувати за рахунок власних коштів
заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
   44. Порядок  ведення  бухгалтерського  обліку у гімназії
визначається чинним законодавством.  За  рішенням  засновника
гімназії бухгалтерський облік може вестися самостійно, разом з
іншими навчально-виховними закладами, підприємствами, установами,
організаціями або через централізовану бухгалтерію.
   45. Гімназія має право користуватися інвестиціями, коротко- і
довготерміновими   кредитами.   Короткотерміновий   кредит
використовується гімназією для здійснення її поточної діяльності.
Довготерміновий   кредит  використовується  для  зміцнення
матеріально-технічної та соціально-культурної бази гімназії з
наступним погашенням кредиту за рахунок її коштів.
   46. Гімназія має право укладати угоди про співробітництво,
встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими
установами,  підприємствами,   організаціями,   громадськими
об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і
за її межами.
   Гімназія за  наявності  належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право
налагоджувати міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених
угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити
спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до
міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
   47. Зазначена Інструкція погоджена із Міністерством фінансів
України, Міністерством праці України, Міністерством закордонних
справ  України,  Міністерством культури та мистецтв України,
Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством оборони
України, Фондом державного майна України, Академією педагогічних
наук України.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner