Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 347 від 30.07.2004

Про затвердження Положення про зону митного контролю у вантажному відділі N 2 м/п "Львів-вантажний" Західної регіональної митниці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 172 від 07.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 серпня 1995 р.
                   за N 288/824
 
 
     Про затвердження форми державної статистичної
     звітності "Про виконання норм виробітку і стан
         нормування праці" та інструкції
 
 
   На виконання пункту 2 Заходів поліпшення нормування праці в
народному господарстві, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 20.03.95 р. N 197 ( 197-95-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розроблену Національним центром продуктивності
Мінпраці України форму державної статистичної звітності N 4-ПВ
"Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці"
(річна) та Інструкцію по її заповненню, що додаються.
   2. Розповсюдити форму N 4-ПВ  на промислові підприємства,
будівельні організації, підприємства і організації транспорту та
зв'язку, радгоспів, міжгоспів, колективних сільськогосподарських
підприємств, що розташовані на території України, незалежно від
форм власності і відомчого підпорядкування і ввести в її в дію в
установленому порядку.
   3. Управлінню  демографічної  статистики  і    праці
(Григорович Н.В.),  Управлінню  статистики  агропромислового
комплексу (Шевчук О.О.):
   3.1. підготувати до 20 липня 1995 року інструментарій.
   3.2. Забезпечити  систематичне  надання допомоги місцевим
органам державної статистики з питань організації, збору  та
розробки інформації.
   4. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити:
   4.1. Контроль  за  своєчасними тиражуванням та розсилкою
бланків Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
   4.2. Розробку зведених даних за встановленою програмою та
подання їх Мінстату України у визначені строки.
   5. Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики
вжити заходів по забезпеченню своєчасного збору та якісну розробку
ф. N 4-ПВ і подання зведених даних ГОЦ Мінстату України згідно
встановленої програми.
   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 І.Б.Хайнацька
 
                       Затверджено
                   наказом Мінстату України
                   від 7 липня 1995 р. N 172
 
              Інструкція
   про складання підприємствами звіту про виконання норм
        виробітку і стан нормування праці
             за формою N 4-ПВ
 
     Розділ I. Виконання встановлених норм виробітку
           робітниками-відрядниками
 
   1. В цьому розділі у рядках 01 і 02 враховуються всі
робітники-відрядники:
   - для промислових підприємств, що  входять  до  складу
промислово-виробничого персоналу;
   - для підприємств, організацій транспорту та зв'язку. що
входять до складу основних робітників;
   - для будівельних організацій,  що  входять  до  складу
робітників, які зайняті на будівельно-монтажних роботах і на
підсобних виробництвах;
   - для сільськогосподарських підприємств*),  що входять до
складу основних робітників.
 ----------------------
   * Тут  і далі за текстом маються на увазі: радгоспи,
міжгоспи, колективні сільськогосподарські підприємства.
 
   При цьому у число робітників-відрядників включають і тих, що
були прийняті або вибули протягом  звітного  періоду  (двох
місяців), незалежно від кількості відпрацьованих днів.
   У звіт  включаються  робітники-відрядники,  праця  яких
оплачується за  індивідуальною  або  колективною  (бригадною)
відрядною, відрядно-преміальною,   відрядно-прогресивною   або
акордною системами оплати праці, за винятком робітників, праця
яких оплачується за посередньо-відрядною системою оплати праці.
До останньої відносяться система заробітної плати, при якій праця
робітників (або групи робітників) оплачується за результатами
праці відрядників, яких вони обслуговують.
   Примітка. Робітники неспискового складу, надомники, а також
особи, праця  яких  оплачується  на  договірних  засадах
(договір-підряду)  і  у відсотках від виручки в звіт за формою
N 4-ПВ не включаються. Також не включаються в статистичний звіт
трактористи-машиністи і робітники,  які працюють на колективному
(бригадному) підряді з почасовим (безнарядним) авансуванням.
   2. Підприємства   різних   галузей   (за   винятком
сільськогосподарських) у вільних рядках (03-32) розділу I звітної
форми наводять дані за окремими ведучими для галузей професіями
(групами професій)  робітників  за  вказівкою  міністерства
(відомства) за підпорядкуванням.
   Міністерством сільського господарства і продовольства України
визначені чотири групи професій, які і наводяться у вільних рядках
(03-32) звітної форми:
   - рядок 03 - трактористи-машиністи - всього, в тому числі:
   04 - на оранці; на збиранні врожаю: 05 - зернових, 06 -
картоплі, 07- цукрового буряка, 08- кукурудзи, 09 - соняшника; 10
- на тракторно-транспортних роботах;
   - рядок 11 - робітники-відрядники на ручних роботах (сума
рядків 12-17), в тому числі: 12 - на навантажно-розвантажувальних
роботах, 13 - на прополці основних культур; на збиранні врожаю: 14
- картоплі, 15 - овочів, 16 - цукрового буряка, 17 - соняшника;
   - рядок 18 - робітники-відрядники, що обслуговують тварин -
всього (сума рядків 19-28) в тому числі: 19 - оператори машинного
доїння, 20 - доярки ручного доїння, 21 - телятниці, 22 - скотарі
дійної череди - (оператори), 23 - скотарі, оператори на відгодівлі
великої рогатої худоби; свинарі, оператори:  24  -  ті,  що
обслуговують маток із приплодом, 25 - ті, що обслуговують свиней
на відгодівлі; птахівниці, оператори: 26 - ті, що обслуговують
кур-несучек, 27 - ті, що обслуговують молодняк птахів, 28 -
чабани, що обслуговують овець;
   - рядок 29 - робітники-відрядники ремонтних майстерень -
всього (сума рядків 30-32), в тому числі: 30 - слюсарі, 31 -
токарі, 32 - ковалі.
   3. Облік виконання норм виробітку робітниками-відрядниками
провадиться на основі первинних документів, за якими у виробничих
підрозділах на підприємстві провадиться облік виготовлення і
приймання придатної продукції (робіт) і відпрацьованого часу
(наряду, рапорту про виробіток, табеля).
   4. Статистичний звіт за формою N 4-ПВ за звітний період (рік)
складається:
   - підприємствами   промисловості,   підприємствами   та
організаціями транспорту та зв'язку - за квітень і жовтень;
   - будівельними організаціями - за квітень і листопад;
   - сільськогосподарськими  підприємствами:  1  -  щодо
трактористів-машиністів - вибірково за два місяця звітного року -
за один місяць найбільш напружених весняно-польових робіт (квітень
або травень)  і  один  місяць збиральних робіт (серпень або
вересень); 2 - щодо робітників - відрядників на ручних роботах
(вантажно-розвантажувальні) прополка основних культур, в тому
числі картоплі, овочів) - вибірково за два місяці (наприклад, за
аналогією   по   трактористах-машиністах);   3   -  щодо
робітників-відрядників, що працюють у тваринництві, - оператори
машинного доїння, доярки ручного доїння, телятниці і т.ін. (за
винятком підмінних робітників), - за січень і червень; 4 - щодо
робітників - відрядників ремонтних майстерень (в тому числі:
слюсарі, токарі, ковалі) - за січень і лютий звітного року.
   5. Виконання індивідуальних та колективних (бригадних) норм
виробітку визначається у такому порядку:
   5.1. Щодо робітників (бригад), які виготовляють протягом
звітного  періоду  одну й ту саму або однакову (однорідну)
продукцію, - зіставленням виробленої придатної  продукції  в
натуральному вигляді і з продукцією, яку робітник (бригада)
повинен був виготовити за встановленою нормою виробітку  за
фактично витрачений на виробництво цієї продукції робочий час.
   Приклад 1. Робітник механоскладального цеху  промислового
підприємства за звітний період (квітень і жовтень) на відрядних
роботах відпрацював 315 годин і за цей час виготовив 1836 одиниць
виробів (продукції). Згідно з установленою нормою за цей час
повинно бути виготовлено 1700 одиниць  виробів  (продукції).
Виконання норм у цього робітника складе:
              1836 х 100
              ___________ = 108,0 %
               1700
   Приклад 2. Бригада мулярів будівельного управління кількістю
12 чоловік за 40 робочих днів (два місяці) зробила цегельну кладку
будови в обсязі 520 куб.м. при нормі 484 куб.м. Середній відсоток
виконання норм виробітку кожним робітником бригади складе:
               520 х 100
              ___________ = 107,4 %
                484
який і показується в графі 9 звітної форми.
   5.2. Щодо робітників, бригад, які протягом квітня і жовтня
виготовляли  різноманітну  продукцію  (виконували різноманітну
роботу), - як відношення виробленої кількості нормованого часу в
нормо-годинах за установленими нормами на виготовлену продукцію
(виконану роботу) до фактично витраченого робочого часу   (в
годинах).
   Приклад 1. Робітник протягом звітного періоду (квітень і
жовтень) за 356 годин (фактично витраченого часу на відрядних
роботах) виконав такі роботи:
 -----------------------------------------------------------------
   Найменування робіт   Кількість Норма часу  Сума нормо-
              одиниць  на операцію,  годин
                    години
 -----------------------------------------------------------------
   Операція 1        120      0,6      72
   Операція 5        240      0,5      120
   Операція 10       600      0,25     150
   Різні нормовані допоміжні
   роботи          -       -       46
   Разом           -       -      388
 
   Виконання норм виробітку у цього робітника складе:
               388 х 100
              ___________ = 109,0 %
                356
   Приклад 2.  Бригада  будівельного управління виконала за
квітень і листопад звітного року такі роботи:
 -----------------------------------------------------------------
     Види робіт    Обсяг  Норма часу на    Сума
              робіт  вимірювач робіт,  нормо-годин
                  людино-годин
 -----------------------------------------------------------------
   Бетонні, куб.м    20200      0,44     8888
   Арматурні, т     11400      8,3     94620
   Опалубні, кв.м.   240200      0,65    156130
   Разом          -       -     259638
 -----------------------------------------------------------------
   Фактично за  два  місяці  звітного  року  відпрацьовано
робітниками цієї бригади 254600 годин.
   Середній відсоток виконання норми виробітку кожним робітником
цієї бригади за звітний період складе:
              259638 х 100
              ------------ = 102,0 %
               254600
   5.3. Визначення середнього відсотка виконання норм виробітку
у сільськогосподарському виробництві має свої особливості. Він
визначається щодо робітників-відрядників з подальшим розподілом їх
на чотири групи професій: 1 - трактористи-машиністи (рядок 03
форми N 4-ПВ); 2 - робітники на ручних роботах (рядок 11); 3 -
робітники, що обслуговують тварин (рядок 18); 4 - робітники
ремонтних майстерень (рядок 29).
   5.3.1. Відсоток виконання установлених у господарстві норм
виробітку  трактористами-машиністами  визначається  відношенням
виконаної  за  місяць кількості нормо-змін до відпрацьованої
кількості змін за місяць у перерахунку  на  установлену  в
господарстві тривалість зміни. Визначення відсотка виконання норм
виробітку цими робітниками здійснюється за допомогою допоміжної
таблиці N 1 (місяці показані умовно):
                       Таблиця допоміжна N 1
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Прізвище,|Травень  | Серпень|      Р а з о м
 пп |ім'я та |-----------+---------+-----------------------------
  |по бать- |від- |вико-|від-|вико|від- |від- |вико- |відсо-
  | кові  |пра- |нано |пра-|нано|пра- |пра- |нано |ток
  |     |цьо- |нор- |цьо-|нор-|цьо- |цьо- |нор- |вико-
  |     |ва- |мо- |ва- |мо- |ва-  |ва-  |мо-  |нання
  |     |но  |змін |но |змін|но  |но  |змін |норм
  |     |го- |   |го- |  |го-  |змін |   |
  |     |дин |   |дин |  |дин  |   |(гр.4 |гр.9
  |     |   |   |  |  |(гр.3 |(гр.7 | +  |---- х
  |     |   |   |  |  | +  | :  | гр.6)|гр.8
  |     |   |   |  |  |гр.5) | 7  |   |
  |     |   |   |  |  |   |або  |   |х 100
  |     |   |   |  |  |   |8,2  |   |
  |     |   |   |  |  |   |го-  |   |
  |     |   |   |  |  |   |ди-  |   |
  |     |   |   |  |  |   |ни)  |   |
 ---+---------+-----+-----+----+----+------+------+------+--------
 1 |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10
 -----------------------------------------------------------------
 1. Авдєєнко  196  25,4 203 28,5 399  57,0  53,9  94,6
 2. Бондаренко 191  28,7 214 32,4 405  57,9  61,0  105,4
 3. Кононенко 158  26,6 185 25,9 343  49,0  52,5  107,1
 4. Клімчук  147  22,2 178 26,0 325  46,4  48,2  103,9
   Всього   х   х   х  х   х  210,3 215,7 102,6
 -----------------------------------------------------------------
        Пояснення до допоміжної таблиці N 1
   У графі 2 показуються усі постійні трактористи-машиністи, що
фактично працювали у господарстві протягом двох місяців. Графи 3 і
5 заповнюються згідно з табелем обліку робочого часу (форма 64). У
графах 4 і 6 показується сума фактично виконаних норма-змін одним
робітником за місяць, яка підраховується за обліковими листами
трактористів-машиністів (форма 67-б) й іншим первинним документом
з обліку виконаних робіт.
   Сума відпрацьованих за два місяці годин, що поділена на
установлену  тривалість  зміни  (7 або 8,2 години), на яку
розраховані у господарстві норми  виробітку,  дає  кількість
відпрацьованих змін у перерахунку на установлену тривалість зміни
(графа 8).
   Середній відсоток   виконання   норм   виробітку   по
сільськогосподарському підприємству - графа 8 форми N 4-ПВ -
визначається за підсумковим рядком графи 10. В наведеному прикладі
він дорівнює - 102,6%.
   Визначення відсотка    виконання    норм   виробітку
трактористами-машиністами за видами робіт (рядки   03-08 форми)
здійснюється за допоміжною таблицею N 2.
                       Таблиця допоміжна N 2
 -----------------------------------------------------------------
 NN | Прізвище, | Відпра- |Відпра- |Виконано |Рівень виконання
  | ім'я та по | цьова- |цьовано |нормо  |норм виробітку
 пп | батькові  | но го- |змін  |змін   |( гр.5 : гр.4)х100
  |      | дин   |(гр.3  |     |
  |      |     |  :  |     |
  |      |     |7 або  |     |
  |      |     |8,2 го- |     |
  |      |     |дини)  |     |
 ---+------------+---------+--------+---------+-------------------
 1 |  2    |   3 | 4   |  5   |    6
 -----------------------------------------------------------------
    Оранка:
 1. Авдєєнко    98    14,0   15,6      111,4
 2. Бондаренко   115    16,4   17,8      108,5
 3. Кононенко    40    5,7    6,5      114,0
 4. Клімчук    140    20,0   18,7      93,5
   Всього     х    56,1   58,6      104.5
 -----------------------------------------------------------------
        Пояснення до допоміжної таблиці N 2
   У графі 2 показуються робітники, що зайняті на виконанні
даного виду робіт.  У  графі  3  показується  сума  годин,
відпрацьованих на певній роботі (оранка і т.ін.). У графі 5
показується сума нормо-змін, що виконані тільки на даному виді
робіт. Відсоток виконання норм виробітку визначається відношенням
кількості виконаних нормо-змін до кількості відпрацьованих змін у
перерахунку на 7 або 8,2 години. Сума відпрацьованих годин і
кількість виконаних нормо-змін підраховується  за  первинними
обліковими  листами трактористів-машиністів (форма N 67-б) і
книжкам бригадира по обліку праці і виконаних робіт. Аналогічний
розрахунок проводиться і по інших видах робіт.
   Примітка. Сумарна  чисельність  трактористів-машиністів по
рядках 04-10 може бути більше чисельності по рядку 03, так як одні
і ті самі робітники, як правило, зайняті на декількох видах робіт.
   5.3.2. Відсоток виконання установлених у господарстві норм
виробітку робітниками-відрядниками, що зайняті на ручних роботах,
визначається за видами робіт відношенням виконаної кількості
нормо-змін до відпрацьованої кількості змін у перерахунку на
установлену тривалість зміни.
   Якщо первинний облік з праці в господарстві провадиться за
індивідуальною формою N 66-а, то визначення відсотка виконання
норм виробітку можно проводити за допоміжною таблицею 2. Для
заповнення графи 5 цієї таблиці - "Виконання нормо-змін" -
необхідно попередньо у вільних графах облікового листа проставити
нормо-зміни, які визначаються шляхом ділення виконаного обсягу
робіт на норму виробітку. У тому числі, коли первинний облік у
сільськогосподарському підприємстві провадиться за груповою формою
N 66, визначення відсотка виконання норм виробітку здійснюється за
допоміжною таблицею N 3.
                       Таблиця допоміжна N 3
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Види |Норма |Фактич-|Працю-|Відпра |Відпра-|Викона-|Відсоток
 пп |робіт |виро- |ний об-|вало |цьова |цьова |но нор-|виконан-
  |   |бітку |сяг ви-|чоло- |но лю- |но   |мо-  |ня норм
  |   |   |кона- |вік  |дино- |змін  |змін  |(гр.8 :
  |   |   |них  |   |годин |(гр.6 |(гр.4 |: гр.7
  |   |   |робіт |   |    |: 7  | :   |х 100)
  |   |   |    |   |    | або | гр.3) |
  |   |   |    |   |    | 8,2  |    |
  |   |   |    |   |    |години)|    |
 ---+------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------
 1 | 2  | 3  |  4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9
 -----------------------------------------------------------------
 1. Наванта
   ження
   насін-
   ня зер-
   нових

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner