Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 347 від 30.07.2004

Про затвердження Положення про зону митного контролю у вантажному відділі N 2 м/п "Львів-вантажний" Західної регіональної митниці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   Виконання норм по об'єднанню, тресту в цілому складе:
             192550
             -------- = 110,0%
             1750
   Аналогічно визначається середній відсоток виконання  норм
виробітку за окремими професіями (рядки 03-32).
 
     Розділ II. Характеристика стану нормування праці
 
        Вказівки по заповненню рядків 34-56
   15. У графі 1 вказується:
   15.1. Промисловими    підприємствами,    будівельними
організаціями, підприємствами та організаціями  транспорту  і
зв'язку:
   - середньоспискова  чисельність  працівників  за  строки,
передбачені п.4 розділу 1.
   У цій  й  інших  графах не враховуються учні, молодший
обслуговуючий персонал і працівники охорони.
   15.2. Радгоспами,    міжгоспами    і    колективними
сільськогосподарськими  підприємствами  - чисельність постійно
працюючих в господарстві протягом 9 місяців (починаючи з січня
звітного року). Особи, що прибули або вибули в звітному році з
господарства, в цей розділ не включаються.
   16. У графі 2 показується загальна чисельність працівників,
праця яких нормується за різними нормами (технічно обгрунтованими,
дослідно-статистичними). Різниця граф 1 і 2 по всіх рядках дає
чисельність тих працівників, праця яких не нормується. Щодо
робітників-відрядників графа 1 дорівнює графі 2.
   17. У  графі 3 враховується чисельність працівників, що
працюють за технічно обгрунтованими нормами.
   Технічно обгрунтованими нормами є норми, що  встановлені
аналітичним методом нормування і відповідають досягнутому рівню
техніки і технології, організації виробництва і праці.
   До технічно обгрунтованих норм відносяться:
   - єдині і типові норми;
   - норми, встановлені на основі міжгалузевих і галузевих
(відомчих) нормативів з праці;
   - норми, встановлені по місцевих нормативах з праці, які є
більш прогресивними,  ніж  міжгалузеві  і  галузеві (відомчі)
нормативи;
   - місцеві норми, встановлені аналітичним методом нормування з
урахуванням технічних даних про продуктивність устаткування в
результаті вивчення витрат  робочого  часу,  вимог  наукової
організації праці.
   Місцеві норми, встановлені без дотримання вказаних вимог, є
дослідно-статистичними  і не можуть бути віднесені до числа
технічно обгрунтованих.
   До технічно обгрунтованих не можуть бути віднесені також
місцеві норми, які встановлені:
   - на основі застарілих нормативів трудових витрат;
   - на основі діючих нормативів, але які застосовувались з
поправочними коефіцієнтами, що послаблюють напругу норм, а також у
випадках, не передбачених трудовим законодавством (встановлення
зниженних норм молодим працівникам, інвалідам і пенсіонерам за
віком та інше), або коли поправочні коефіцієнти, які встановлені
до технічно обгрунтованих  норм,  розрахованих  на  проектну
технологію, організацію виробництва і праці, застосовуються довше
встановленого строку;
   - частково на основі діючих нормативів трудових витрат, а
частково - дослідно-статистичним шляхом.
   18. Визначення чисельності працівників для заповнення граф
2-5 провадиться на підставі таких даних:
   - чисельності  відповідної  категорії  працівників,  які
враховані у графі 1;
   - кількості нормо-годин, оплачених робітникам-відрядникам за
придатну продукцію, виготовлену у звітному періоді, або кількості
людино-годин,   відпрацьованих  робітниками-почасовиками  на
нормованих роботах у звітному періоді, у тому числі за технічно
обгрунтованими  нормами, з них за нормами, розрахованими за
міжгалузевими, єдиними, галузевими та  відомчими  нормами  і
нормативами.
   Примітка. З метою механізації обліку нормованого і фактично
відпрацьованого часу, який відноситься до робіт, нормованих за
різноманітними видами нормативів і норм, в документах первинного
обліку  (особових  рахунках,  робочих  нарядах,  нормувальних
відомостях і т.ін.), кожному виду норм доцільно присвоювати
відповідні індекси (шифри, коди).
   На підставі вказаних даних первинного обліку визначається
чисельність робітників-відрядників і робітників-почасовиків.
   Приклад. Підприємство  за  квітень  і  жовтень  мало
середньо-спискову чисельність всіх робітників 550 чоловік, з них
відрядників 400 чоловік, а робітників-почасовиків - 150 чоловік.
   На підставі даних первинного обліку нормованого і фактично
відпрацьованого  часу  ( в годинах) визначається чисельність
робітників відповідних категорій:
   а) робітники-відрядники.
   Робітниками-відрядниками (400  чоловік)  відпрацьовано  у
звітному періоді (квітень  і  жовтень)  за  нормами  132000
нормо-годин, у тому числі за технічно обгрунтованими нормами
99000, з них за  нормами,  розрахованими  за  міжгалузевими
нормативами - 52800, за галузевими - 26400 нормо-годин.
   Чисельність робітників-відрядників, праця яких нормується за
технічно обгрунтованими нормами, складе:
             99000
          400 х -------- = 300 чоловік;
             132000
   в тому числі за нормами, розрахованими за міжгалузевими
нормативами:       52800
          400 х -------- = 160 чоловік;
             132000
   за галузевими нормативами:
             26400
          400 х -------- = 80 чоловік;
             132000
   б) робітники-почасовики.
   Робітниками-почасовиками (150 чоловік) фактично відпрацьовано
у звітному періоді (квітень і жовтень) 48000 людино-годин, при
цьому на нормованих роботах - 38400, у тому числі за технічно
обгрунтованими нормами - 30720, з них за нормами, розрахованими за
міжгалузевими нормативами - 15360,  за  галузевими  -  8640
людино-годин.
   Чисельність робітників-почасовиків, праця  яких нормується
складе:          38400
          150 х -------- = 120 чоловік;
             48000
   з них за технічно обгрунтованими нормами:
             30720
          120 х -------- = 96 чоловік;
             38400
   в тому числі за нормами, розрахованими за міжгалузевими
нормативами:       15360
          120 х -------- = 48 чоловік;
             38400
   за галузевими нормативами:
              8640
          120 х -------- = 27 чоловік;
             38400
   Чисельність робітників-відрядників (радгоспів, міжгоспів і
колективних  сільськогосподарських  підприємств),  праця  яких
протягом звітного періоду нормується  частково  за  технічно
обгрунтованими, частково за дослідно-статистичними нормами, для
заповнення граф 3, 4, 5, визначається за формулою
              С х У
          Ст = -------- ; де
              100
   Ст -  чисельність  робітників-відрядників,  праця  яких
нормується за  технічно-обгрутнованими  нормами,  в  т.ч.  за
міжгалузевими і галузевими;
   С - чисельність робітників-відрядників, праця яких нормується
(графа 2);
   У - питома вага технічно обгрунтованих норм, яка визначається
відношенням у  відсотках  кількості  нормо-змін  (днів),  що
відпрацьовані  за  технічно обгрунтованими нормами, до всієї
кількості нормо-змін (днів).
   Кількість нормо-змін (днів), що відпрацьовані за технічно
обгрунтованими нормами, у т.ч. з виділенням міжгалузевих  і
галузевих, визначається в облікових листах, нарядах або інших
формах первинного обліку шляхом проставлення відповідних позначок
(шифрів).
   Приклад. В колективному сільськогосподарському підприємстві
із 150 робітників 100 чоловік протягом звітного періоду працювали
за технічно обгрунтованими нормами, у тому числі 40 чоловік тільки
за міжгалузевими, 20 - за галузевими нормами, а 50 чоловік - за
змішаними нормами: частково - за технічно обгрунтованими, частково
за дослідно-статистичними нормами.
   50 робітників,  які  працювали  за  змішаними  нормами,
відпрацювали за звітний період всього 14000 нормо-змін (днів), у
тому числі за технічно обгрунтованими нормами - 8600 нормо-змін
(днів), із них за міжгалузевими нормами - 2200 нормо-змін (днів),
за галузевими нормами - 2000 нормо-змін (днів). Питома вага
технічно   обгрунтованих  норм у цих 50 робітників складе 61,4%
  8600
( ------- х 100 ), у  тому числі за міжгалузевими нормами - 15%
 14000
 
  2200                       2000
( ------- х 100 ), за галузевими нормами - 14,3% ( ------- х 100 )
 14000                      14000
 
   Кількість робітників-відрядників, праця яких нормується за
 
                           50 х 61,4
технічно обгрунтованими нормами,  складе 31 чоловік ( -------) ,
                             100
                           50 х 15,7
у тому числі за міжгалузевими нормативами - 8 чоловік ( -------) ,
                             100
                    50 х 14,3
за галузевими нормативами - 7 чоловік ( ----------) .
                     100
   Таким чином, в графі 2 проставляється 150 чоловік, в графі 3
- 131 чоловік (100 + 31), в графі 4 - 48 чоловік (40+8), в графі 5
- 27 чоловік (20+7).
   При складанні  статистичної  звітності за формою N 4-ПВ
робітники, які отримують заробітну плату за непрямою відрядною
системою оплати    праці,    умовно   відносяться   до
робітників-почасовиків.
   Різниця даних граф 1 і 2 дає чисельність працівників, праця
яких не нормується, а різниця граф 2 і  3  -  чисельність
працівників, які  працюють  за  дослідно-статистичними нормами
виробітку (часу, обслуговування).
   19. У графі 6 враховується число працівників, що вивільнені
внаслідок заміни і перегляду діючих  норм  виробітку,  часу,
обслуговування, керованості,  норм і нормативів чисельності і
нормованих завдань. При цьому потрібно враховувати ефективність
заміни і перегляду норм витрат праці, що здійснені в результаті:
   - проведення   організаційно-технічних   заходів,   які
забезпечують зростання продуктивність праці;
   - введення нового та модернізації діючого  устаткування,
впровадження більш прогресивної технології;
   - удосконалення технологічного і організаційного оснащення,
інструментів;
   - покращення конструкцій виробів;
   - механізації  і  автоматизації  виробничих  процесів;
удосконалення організації робочих місць, їх раціоналізації;
   - використання нових видів сировини, матеріалів, палива;
   - впровадження раціоналізаторських пропозицій, міжгалузевих,
галузевих норм і нормативів з праці;
   - збільшення партій оброблених (виготовлених) робітниками
(бригадою) деталей (виробів) або такта потоку;
   - зменшення трудомісткості робіт в результаті загального
покращення організації виробництва і праці, зростання професійної
майстерності і удосконалення виробничих навиків робітників  та
службовців;
   - виявлення ініціативи робітників та службовців при перегляді
норм трудових витрат;
   - виправлення помилкових норм, під час встановлення яких були
невірно враховані  організаційно-технічні  умови, або допущені
неточності у застосуванні нормативних матеріалів, або в проведенні
розрахунків.
   У звіті наводиться умовне вивільнення чисельності працівників
внаслідок заміни і перегляду норм, які проведені за звітний період
(рік).
   При заповненні  рядка  35  вказується  середньоспискова
чисельність робітників-відрядників що працювали в бригадах  у
звітному періоді - відповідно за графами 1 - 5.
   20. При  заповненні  рядка  37  вказується  чисельність
робітників-почасовиків, які  працюють  за нормованим завданням.
Нормоване завдання - це завдання встановлене виходячи з технічно
обгрунтованих норм і нормативів трудових витрат, обсягів робіт,
які робітник або група робітників (зокрема, бригада) зобов'язані
виконати за робочу зміну, робочий місяць (відповідно змінне та
місячне нормоване завдання) чи в іншу одиницю робочого часу на
почасово оплачуваних роботах.
   21. Число працівників, які вивільнені через перегляд і заміни
норм, визначається за період з моменту впровадження нових норм до
кінця звітного року.
   Підрахунок економії  трудових витрат умовно або фактично
вивільнених робітників визначається за формулами:
   а) на  відрядно  оплачуваних   роботах   промисловими
підприємствами,  будівельними організаціями, підприємствами та
організаціями транспорту та зв'язку
            S (t1 - t2)
         Ер = ----------------- х В,
            Фб х Кнб
   де: Ер = умовно або фактично вивільнене число працівників;
     t1, t2 - трудомісткість одиниці продукції (робіт) перед
та після впровадження нових норм часу, нормо-годин;
     Фб - річний фонд робочого часу одного робітника, годин;
     Кнб - коефіціент виконання норм виробітку за місяці, що
передують перегляду (заміні) норм;
     В - обсяг продукції (робіт) після впровадження нових норм
часу в натуральному виразі до кінця звітного року ( штук, метрів і
т.ін.).
   Приклад. Щодо виробу "А" внаслідок удосконалення технології в
березні знижена трудомісткість з 4,15 до 4,0 нормо-годин.
   Обсяг випуску виробів з моменту впровадження нових норм до
кінця року склав 60000 штук.
   На дільниці, де виробляється даний виріб,  річний  фонд
робочого часу одного працівника склав 1930 годин.
   Виконання норм виробітку за 3 місяці, що передували перегляду
(заміні), склало 115%.
   Виходячи з наведених даних, умовне вивільнення чисельності
робітників від перегляду (заміни) норм виробітку щодо виробу "А"
складе:     (4,15 - 4,0) х 60000
        -------------------- = 4,1 чоловік;
         1930 х 1,15
   б) на відрядно оплачуваних роботах радгоспами, міжгоспами і
колективними сільськогосподарськими підприємствами
            Н - Н1
        Еч = --------- ,
             Фг
   де: Н і Н1 - кількість нормо-змін (днів), необхідних для
виконання даного обсягу робіт за нормою, яка діяла до перегляду, і
за новою запровадженою нормою;
     Фг - фактичний річний фонд робочого часу 1 чоловіка в
людино-днях.
   Приклад. В радгоспі за рахунок заміни тракторів на нові більш
потужні або проведення інших заходів норма виробітку на оранці
підвищена з 7 до 10 га. Площа ріллі - 7000 га, отже, на весь обсяг
робіт  за  діючою  нормою  потрібно  1000 нормо-змін (днів)
(7000 га : 7 га), а за новою запровадженою нормою - 700 нормо-змін
(днів) (7000 га : 10 га). Фактичний річний фонд робочого часу 1
тракториста-машиніста склав в середньому 275 днів. Число умовно
 
                       1000 - 700
вивільнених робітників складе 1,1 чоловік  ( --------- );
                        275
   в) на почасово оплачуваних роботах:
 
                    М
          Ер = (Чб - Чн) х ------ ,
                   12
   де: Чб - базова чисельність, встановлена для відповідної
групи працівників на підприємстві за фактично  встановленими
нормативами (штатним розписом);
     Чн - чисельність цієї групи працівників, що встановлена
за новими нормами часу (виробітку, нормованим завданням);
     М - число місяців дії заходу.
   Приклад. За результатами впровадження типових норм часу на
контрольні роботи, що раніше на підприємстві не нормувалися,
чисельність  контролерів,  які були зайняті на цих роботах,
знизилась з 10 чоловік за штатним розписом до 9 чоловік за
встановленими нормами.
   Вивільнення зайнятих контролем робітників складе 10 - 9 = 1
чоловік, помножене на число місяців дії заходів і поділене на 12.
   При перегляді   норм   обслуговування   промисловими
підприємствами,  будівельними  організаціями, підприємствами і
організаціями транспорту та зв'язку число умовно вивільнених
робітників визначається за формулою:
 
             Н     Н        М
        Ер = ( ------- - --------) х Кзм х ------,
            Ноб    Нон        12
   де: Ноб і Нон - базова і нова норма обслуговування;
     Н - загальна кількість обладнання, на яке встановлена
норма обслуговування;
     Кзм - коефіцієнт змінності;
     М - число місяців дії заходу.
   Приклад. На автоматичній  дільниці  працює  60  токарних
автоматів.
   У зв'язку  зі  збільшенням  розмірів партії деталей, що
підлягають обробці, і зменшенням числа переналадок у зміну, норма
обслуговування для наладчиків автоматів підвищена з 10 до 12
одиниць.
   Коефіцієнт змінності  роботи токарних автоматів на даній
дільниці - 2,5.
   Умовне вивільнення чисельності наладчиків автоматів до кінця
року складе:    60    60
         ( ----- - ----- ) х 2,5 = 2,5 чоловіка,
          10    12
помножене на число місяців дії заходів і поділене на 12.
   При перегляді норм обслуговування радгоспами, міжгоспами,
колективними сільськогосподарськими підприємствами в тваринництві
число умовно або фактично вивільнених робітників в розрахунку на
рік визначається за формулою:
             Н     Н     М
        Єч = ( ----- - ------- ) х ----- ,
            Ноб    Нон    12
   де: Н - поголів'я тварин на фермі або в  колективному
сільськогосподарському підприємстві;
     Ноб і Нон - норми обслуговування до і після перегляду;
     М - число місяців дії нової запровадженої норми.
   Приклад. На фермі з загальним поголів'ям 400  корів  в
результаті   удосконалення  механізації  підвищенні  норми
обслуговування у доярок (операторів машинного доїння) з 25 до 40
голів, у тваринників (операторів з обслуговування тварин) з 50 до
67 голів. Нові норми обслуговування введені з початку квітня
звітного року.
   Чисельність умовно вивільнених робітників складає:

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner