Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 347 від 30.07.2004

Про затвердження Положення про зону митного контролю у вантажному відділі N 2 м/п "Львів-вантажний" Західної регіональної митниці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

для доярок (операторів машинного доїння) - 4,5 чоловіка
       400   400     9
      ( ---- - ----- ) х --- ,
       25    40     12
для тваринників (операторів з обслуговуванням тварин ) - 1,5
чоловіка
       400   400     9
      ( ---- - ----- ) х ---
       50    67     12
   Загальна чисельність умовно вивільнених робітників на фермі
складає 6 чоловік ( 4,5 + 1,5 ).
   У тому  випадку, коли в результаті впровадження заходів
уведені додаткові робітники (наприклад з роздачі кормів), то їх
чисельність  слід  вилучити  із загальної чисельності умовно
вивільнених робітників.
   При перегляді нормативів чисельності, кількість умовно або
фактично вивільнених працівників визначається за формулою:
                      М
        Ер = ( Нчб - Нчн ) х Кзм х ----- ,
                      12
   де: Нчб і Нчн - базова та нова норма чисельності за зміну;
   Кзм - коефіцієнт змінності роботи одиниць, що обслуговуються,
на які встановлена норма чисельності.
   Приклад. У котельній підприємства, в якій є 7 працюючих
котлів, у зв'язку з переходом роботи на газове паливо норма
чисельності операторів у зміну скоротилась з 4 до 2 чоловік.
   Умовне вивільнення чисельності операторів котельної,  які
працюють в 3 зміни (Кзм = 3 ), відповідно складе (4 - 2) х 3 = 6,
чоловік, помножене на число місяців дії заходу і поділене на 12.
   При підрахунку кількості повних місяців дії даного заходу
умовно приймається, що захід, впроваджений до  15-го  числа
(включно) даного місяця, вважається діючим повний місяць; захід,
впроваджений після 15-го числа, вважається діючим з наступного (що
іде) після впровадження місяця.
   Якщо норматив чисельності встановлюється не на зміну, а в
цілому по підрозділу, умовне (фактичне) вивільнення чисельності
від перегляду цих  нормативів  визначається  без  урахування
коефіцієнта змінності, тобто як різниця між базовою і новою нормою
чисельності, помножена на число місяців дії заходу  і поділена
на 12.
   Так, якщо діючий норматив чисельності лаборантів для даного
цеху зменшився з 5 до 4 чоловік, то вивільнення їх чисельності
складе: ( 5 - 4 ) = 1 (чоловік) помножене на число місяців дії
заходу та поділене на 12.
   22. Для нормування праці службовців використовуються, як
правило,  міжгалузеві  і  галузеві  норми  (нормативи) часу,
обслуговування  (кількості  підлеглих),  чисельності.  Облік
нормування праці службовців провадиться за цими видами норм
(нормативах).
   До міжгалузевих відносяться єдині, типові норми (нормативи)
часу, обслуговування, чисельності, затверджені або погоджені з
Мінпраці  України,  а  також  місцеві норми, розраховані за
міжгалузевими нормативними документами.
   До галузевих   відносяться  норми  (нормативи)  часу,
обслуговування (кількості підлеглих), чисельності, затверджені
міністерствами, а також місцеві норми, розраховані за галузевими
нормативами.
   23. У практиці можуть бути випадки, коли одні і ті ж самі
групи службовців одночасно охоплені різноманітними видами норм
(нормативів). Наприклад, галузеві нормативи чисельності охоплюють
працівників, які зайняті на машинописних роботах або на роботах з
діловодства. Але праця цих працівників може одночасно нормуватися
з використанням єдиних, типових норм  часу,  розроблених  у
централізованому порядку.
   Інший приклад. Чисельність майстрів, що входять до лінійного
персоналу, охоплена галузевими нормативами чисельності, але вона
може бути визначена одночасно за допомогою спеціально розроблених
норм обслуговування (кількості підлеглих).
   Для того, щоб уникнути подвійного обліку одних і тих самих
робітників, праця яких нормована з використанням декількох видів
норм (нормативів), необхідно дотримуватися такого порядку при
заповненні рядків 39, 40, 41.
   У рядку 39 наводиться чисельність працівників, праця яких
нормується методом прямого нормування, тобто за нормами часу.
   У рядку 40 відображається чисельність службовців, для яких
встановлені норми обслуговування (кількості підлеглих), при цьому
не враховуються працівники, що були включені в дані рядка 39.
   У рядку 41 враховується чисельність працівників, які охоплені
нормативами чисельності, за винятком тих, які були включені в дані
рядків 39 і 40.
   Дані по рядку 38 за графами 2-5,6 повинні дорівнювати сумі
даних за відповідними графами рядків 39-41.
   У графі 1  за  рядком  38  вказується  середньоспискова
чисельність службовців за квітень і жовтень звітного року.
   Дані графи 1 за рядком 39 -41 не заповнюються.
   24. У графі 6 за рядком 38 показується умовне вивільнення
службовців. При заповненні графи 6 слід враховувати  тільки
чисельність службовців, які вивільнені за рахунок впровадження або
перегляду норм (нормативів).
   Методика розрахунку  умовного  вивільнення службовців від
впровадження норм часу, обслуговування (кількості  підлеглих)
аналогічна  методиці, наведена у пункті 21 розділу II щодо
робітників.
   Умовне вивільнення чисельності службовців (Еу) у результаті
впровадження нормативу  чисельності  розраховується  за  такою
формулою:
             Еу = Рб - Рот,
   де: Рб - різниця між фактичною та нормативною чисельністю
службовців за рік, що передував звітному;
     Рот - різниця між фактичною і нормативною чисельністю
службовців у звітному періоді.
   Різниці Рб і Рот визначаються за даними про фактичну та
нормативну чисельність на 1 січня звітного і попереднього років.
   Наприклад, у виробничому об'єднані на 1 січня 1994 року
фактична і нормативна чисельність службовців склала відповідно
1836 і 1827 чоловік, отже, різниця між ними - 9 чоловік. На 1
січня 1993 року фактична та нормативна чисельність службовців
складала  1974  і  1921 чоловік, різниця - 53 чоловіки. У
відповідності з  вищенаведеною  формулою  умовне  вивільнення
чисельності службовців складе 44 чоловіки.
   З метою здійснення контролю за станом нормування праці,
розширення охоплення технічним нормуванням окремих ведучих для
галузі   професій   робітників-відрядників   або   груп
робітників-відрядників, передбачені вільні рядки (42 - 46), які
заповнюються за вказівкою головної організації.
   Так, наприклад,  в  радгоспах,  міжгоспах  і колективних
сільськогосподарських підприємств в рядках 42 - 45 розділу II
наводяться   дані   за  такими  професіями  і  групами
робітників-відрядників: рядок 42 - трактористи-машиністи, рядок 43
- робітники, зайняті на ручних роботах, рядок 44 - робітники
тваринництва, рядок 45 - робітники ремонтних майстерень.
 
      Вказівки по заповненню розділу "Довідково"
   Рядки 49 - 52 заповнюються промисловими  підприємствами,
будівельними  організаціями,  підприємствами  та організаціями
транспорту і зв'язку та радгоспами, міжгоспами, колективними
сільськогосподарськими підприємствами.
   25. У  рядку  49  наводиться  нормована  технологічна
трудомісткість  продукції  на  номенклатуру річної виробничої
програми.
   При її визначенні враховуються витрати часу в нормованих
людино-годинах згідно з затвердженими нормами часу (виробітку) і
почасової роботи по виготовленню даної продукції, починаючи від
запуску матеріалів у виробництво до здачі готової продукції,
передбачені діючим технологічним процесом.
   Якщо до продукції у відповідності з умовами поставки в
обов'язковому порядку додається виробленій підприємством комплект
запасних частин та інструментів і оптова ціна на неї встановлена з
урахуванням  ціни  комплекту,  то трудомісткість виготовлення
комплекту включається до трудомісткості продукції, що враховується
у формі N 4-ПВ.
   Трудові витрати на виготовлення тари і упакування включаються
в трудомісткість продукції, якщо вони передбачені конструкторською
специфікацією продукції, і вартість їх включена в оптову ціну
продукції (наприклад, футляри і ящики для інструментів, запасних
частин і т.ін.).
   У тих випадках, коли затвердженим технологічним процесом
передбачено виготовлення однієї і тієї ж продукції на різному за
продуктивністю устаткуванні, в нормовану трудомісткість продукції
включається середньозважений нормований час.
   Не включаються в нормовану трудомісткість трудові витрати, не
передбачені технологічним процесом, на виконання робіт:
   а) по промисловості:
   - виготовлення продукції в обмін на забраковану, а також на
виконання операцій, не передбачених технологічним процесом  у
зв'язку з переробкою або виправленням дефектів;
   - виготовлення напівфабрикатів, заготовок, збірних елементів
і виконання різноманітних  робіт,  які  у  відповідності  з
затвердженими  планами  поставок або кооперації повинні бути
виконані іншими підприємствами;
   - роботи,  викликані  відхиленням  від  затвердженого
технологічного  процесу  (відсутність  або  не  відповідність
матеріалу,  устаткування,  інструменту і т.ін.), виготовлення
індивідуального комплекту запасних частин, приладдя і т.ін., які
додаються до продукції у відповідності з умовами поставки за
особливу плату, або виготовлених за особливим замовленням, а також
на інші роботи, не передбачені технічними умовами і технологічним
процесом, але виконані за вимогою замовника;
   - налагоджувальні роботи, виконані спеціальними робітниками;
   - роботи по технічному прийманню матеріалів, напівфабрикатів,
готової продукції, по транспортуванню (включаючи внутрішньоцехове
транспортування деталей, матеріалів і т.ін.), ремонтні, підсобні і
інші допоміжні роботи, що виконуються спеціальними робітниками;
   - виготовлення металічних та дерев'яних моделей;
   - різні роботи, не передбачені затвердженим технологічним
процесом;
   б) по будівництву:
   - з капітального ремонту та інших підрядних робот,  що
виконуються  будівельним  управлінням  (або  іншим виробничим
підрозділом) тресту (комбінату) в обсязі, який не передбачається
завданням (планом);
   - з виготовлення  нестандартизованого  устаткування  (без
установки його на місці постійної експлуатації), якщо ці роботи не
включені у завдання (план) на підрядні роботи  будівельного
управління (або іншого виробничого підрозділу) тресту, комбінату;
   - що  виконуються  трестами,  комбінатами  (управліннями
механізації)  поза  будівельним майданчиком - на складах, у
кар'єрах, на підприємствах будівельної індустрії.
   У трудомісткість одиниці продукції включаються всі витрати
нормованого часу на роботи, передбачені технологічним процесом, з
урахуванням всіх робітників, одночасно виконуючих операції у цих
роботах, і норми обслуговування, тобто трудомісткість враховується
в нормованих людино-годинах.
   Якщо технологічним  процесом  передбачене  обслуговування
робітником одночасно двох або декількох верстатів (апаратів,
агрегатів, механізмів і т.ін.), то трудомісткість визначається як
частка від ділення загальної суми норм часу (нормо-годинах) за
всіма операціями  і  верстатами,  що  обслуговуються  кожним
робітником, на кількість верстатів, що обслуговуються ним за
нормою.
   Якщо за  технологічним  процесом один верстат (механізм)
одночасно обслуговують декілька робітників, то нормований час у
верстато-годинах помножується на число цих робітників.
   При бригадних роботах у трудомісткість  враховується  не
тривалість обробки деталі, а трудові витрати на її виготовлення.
   Операції, передбачені технологічним процесом, але поширені не
на 100% продукції (наприклад, виправлення місць при вибірковому
методі за міру твердості і т.ін.), включаються в трудомісткість у
тому відсотку, який передбачений цим процесом.
   Трудові витрати на роботи, що нормуються на одиницю ваги,
площі або обсягу, що одночасно виконуються для різноманітних видів
продукції, встановлюються по кожному виду продукції пропорційно
вазі, площі, обсягу комплекта деталей, що входять у відповідну
продукцію.
   Роботи, передбачені технологічним процесом, включаються в
нормовану трудомісткість незалежно від системи оплати  праці
робітників,  що  виконують  ці роботи (пряма, прогресивна і
преміальна, відрядна, а також почасова і почасово-преміальна).
Якщо ці роботи плануються за робочими місцями і оплачуються згідно
з почасовою і почасово-преміальною системою, то частка трудових
витрат, що припадають на кожну одиницю продукції, встановлюється,
виходячи, з фонду часу всіх робітників, що обслуговують дане
робоче місце (дільницю, цех), і розподіляється на кожен виріб
пропорційно вазі (обсягу) комплекта  деталей  або нормованій
трудомісткості виробничої програми продукції.
   Трудові витрати  робітників-почасовиків  включаються  в
трудомісткість, виходячи з норм обслуговування або встановлених
витрат часу в нормованих завданнях.
   Нормована технологічна трудомісткість виробу по підприємству
в цілому визначається підсумуванням її величини по цехах, що
беруть участь в його виготовленні з урахуванням коефіцієнта витрат
сировини (напівфабрикатів) елементів збірного складу  кожного
структурного підрозділу підприємства на одиницю готового продукту.
   26. У рядку 50 наводиться завдання по зниженню трудомісткості
продукції, що випускається , у розрахунку на рік, а в тих галузях,
де у відповідності з новими методами господарювання підприємствам
не встановлюються завдання  по зниженню трудомісткості,  вони
наводять величину  зниження  трудомісткості, встановлену самим
підприємством у плані зниження трудомісткості продукції.
   27. У рядку 51 наводиться фактичне зниження трудомісткості
продукції на номенклатуру річної виробничої програми за звітний
період.
   28. У рядку 52 відображається обчислена із рядка 51 величина
зниження нормованої трудомісткості за рахунок перегляду та заміни
діючих трудових норм у звітному періоді.
   Рядки 53 - 56 заповнюються тільки радгоспами, міжгоспами і
колективними сільськогосподарськими підприємствами.
   29. У рядку 53 наводиться загальна кількість норм виробітку і
обслуговування,   діючих   на   механізованих,   польових,
тракторно-транспортних, ручних роботах і роботах в тваринництві.
   У зведених звітах загальна кількість діючих норм визначається
як середньо  арифметична  величина  в  розрахунку  на  одне
господарство.
   30. В загальній кількості діючих норм у рядку 54 виділяється
кількість технічно обгрунтованих норм.
   31. Кількість переглянутих норм за звітний період наводиться
у рядку 55, у тому числі у бік підвищення - у рядку 56.
         Державна статистична звітність
 -----------------------------------------------------------------
               к о д и
 -----------------------------------------------------------------
 форми|органі-|тери-|галу-|виду|форми|органі|мініс|вище- |   |
 доку-|зації- |то- | зі |еко-|влас-|зацій-|терст|стоя- |   |
 мен- |склада-|рії | за |но- |ності|но-пра|ва,ві|щої  |   |
 ту за|ча-іден|за  |ЗКГНГ|міч-| за |вової |домст|органі|   |КС
 УКУД |ти-  |СПАТО|   |ної | КФБ |форми |ва, |зації |   |
   |фіка- |   |   |дія-|   |госпо-|МДО, |- іден|   |
   |ційний |   |   |ль- |   |дарю- |конце|тифіка|   |
   |код  |   |   |нос-|   |вання |рну, |ційний|   |
   |ЄДРПОУ |   |   |ті |   | за |асоці|код  |   |
   |    |   |   |за |   |КОПФГ |ації |ЄДРПОУ|   |
   |    |   |   |УК- |   |   | за |   |   |
   |    |   |   |ВЕД |   |   |СПОДУ|   |   |
 -----+-------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+-----+--
  1 |  2  | 3 | 4 | 5 |  6 | 7  | 8 |  9 | 10 |11
 -----------------------------------------------------------------
 Кому подається ___________________
          (назва та          Форма N 4-ПВ
 __________________________________ Затверджена наказом Мінстату
  адреса одержувача)        України від 7.07.95 р. N 172
 Міністерство (відомство) комітет
 __________________________________     Поштова-річна
 МДО, концерн, асоціація __________ Подається 8 грудня промисло-
 Підприємство, організація ________ вими підприємствами, будіве-
 Адреса ___________________________ льними організаціями, підпри-
 Форма власності __________________ ємствами та   організаціями
                   транспорту та  зв'язку, рад-
                   госпами, міжгоспами,  колек-
                   тивними сільськогосподарськи-
                   ми підприємствами - незалежно
                   від форм власності та госпо-
                   дарювання:
                   1. Обласному (районному, мі-
                   ському) органу державної ста-
                   тистики за їх вказівкою;
                   2. Своїй вищестоящій органі-
                   зації.
 
        Звіт про виконання норм виробітку
           і стан нормування праці
           на 1 грудня 1995 року
       1. Виконання встановлених норм виробітку
        робітниками-відрядниками у звітному
               періоді*)
 -----------------------------------------------------------------
     |Код |  Розподіл робітників-відрядників  |Серед|Кон-
     |ряд-|  за ступенем виконання  норм  |ній |тро-
     |ка |      виробітку, чоловік     |відсо|льна
 Наймену-|  |---------------------------------------|ток |сума
 вання  |  |  |від |від |від |від |від |від |під-|вико-|(гр.
 показни-|  |  | 80 |100 |110 |120 |130 |150%|су- |нання| 1-9)
  ка  |  |до |до |до |до |до |до | і |мок |норм |
     |  | 80%|100%|110%|120%|130%|150%|вище|(гр.|виро-|
     |  |  |  |  |  |  |  |  |1-7)|бітку|
 --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----
  А   | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10
 -----------------------------------------------------------------
 Робітни-
 ки-відря
 дники
 всього  01
 в тому
 числі:
 об'єдна-
 ні у бри
 гади   02
 із рядка
 01
 в тому
 числі за
 окремими
 професія
 ми і
 (групами
 профе-
 сій)**):
 ......... 03
 ......... 04
 ......... 05
 ......... 06
 ......... 07
 ......... 08
 ......... 09
 ......... 10
 ......... 11
 ......... 12
 ......... 13
 ......... 14
 ......... 15
 ......... 16

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner