Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 161 від 27.06.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 вересня 1995 р.
                   за N 325/861
 
 
    Про затвердження Інструкції по організації роботи по
    пенсійному  забезпеченню  військовослужбовців та
    членів їх сімей і  соціальному  обслуговуванню
      пенсіонерів в Міністерстві оборони України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міноборони
     N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97
     N 222 ( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
 
 
 
   На виконання наказу Міністерства оборони України N 206 від
08.08.94 "Про затвердження Положення про порядок призначення та
виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог
військовослужбовцям та членам їх сімей", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію по організації роботи по пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей і соціальному
обслуговуванню пенсіонерів у Міністерстві оборони України, що
додається.
   2. Командуючим  військами військових  округів, начальнику
Головного управління мобілізації та комплектування Генерального
штабу Збройних  Сил  України, військовому комісару Автономної
Респуліки Крим, обласним, міським та районним військовим комісарам
забезпечити виконання вимог зазначеної Інструкції та своєчасне і
повне задоволення пенсіями та допомогами  військовослужбовців,
звільнених з військової служби, членів сімей військовослужбовців,
які загинули та померли, надання їм,  а  також  пенсіонерам
Міністерства оборони з числа ветеранів Великої Вітчизняної війни
та військової служби всебічного сприяння в отриманні ними пільг та
встановленні належного рівня їх соціальної захищеності.
   3. Вважати таким, що не застосовується в Збройних Силах
України, додаток N 2 до наказу Міністерства оборони СРСР N 500 від
22.12.90.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони
України.
   5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України             В. Шмаров
 
                       Затверджено
                   наказом Міністра   оборони
                   України N 161 від 27 червня
                   1995 року
 
              Інструкція
     по організації роботи по пенсійному забезпеченню
     військовослужбовців та  членів  їх  сімей і
     соціальному  обслуговуванню  пенсіонерів  у
          Міністерстві оборони України
 
   ( У тексті Інструкції слова "військовий округ" та
    "округ" замінено словами "оперативне командування",
    слово "флот" замінено словами "Військово-Морські 
    Сили Збройних Сил України" у відповідних відмінках
    згідно з Наказом Міноборони N 222 ( z0833-04 ) 
    від 21.06.2004 )
 
           I. Загальні положення
 
   1. Пенсійне  забезпечення  осіб  офіцерського  складу,
прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби, у
тому числі військовослужбовців, які прийняті на військову службу
за контрактом, жінок, які вступили у добровільному порядку на
військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів  і
старшин,  осіб командного (офіцерського) складу партизанських
загонів і з'єднань, підпільних організацій і груп, визнаних такими
законодавством України (надалі - військовослужбовці), та членів їх
сімей, а також соціальне обслуговування пенсіонерів з числа
зазначених військовослужбовців і членів їх сімей організуються в
Міністерстві оборони України на підставі Закону України "Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), інших
законодавчих актів і рішень Уряду України з цих питань, Положення
про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України
державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей
(надалі - Положення), відповідних наказів і директив Міністра
оборони  України,  вказівок  та   роз'яснень   Головного
фінансово-економічного управління Міністерства оборони України
(надалі - Головне фінансове управління).
   2. Робота по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів  їх  сімей  і  соціальному обслуговуванню пенсіонерів
організується та здійснюється з метою своєчасного та повного
задоволення військовослужбовців, звільнених з військової служби,
членів  сімей  військовослужбовців  і  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти чи
безвісно  відсутні  (надалі  -  члени  сімей  померлих
військовослужбовців), належними за законом пенсіями та допомогами,
а також надання пенсіонерам - ветеранам військової  служби,
інвалідам  війни,  учасникам  бойових дій, учасникам Великої
Вітчизняної війни, членам сімей військовослужбовців, які втратили
годувальника,  всебічного сприяння в отриманні ними пільг і
задоволенні невідкладних потреб, забезпеченні належного рівня їх
соціальної захищеності.
   3. З метою успішного вирішення питань пенсійного забезпечення
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціального
обслуговування пенсіонерів відповідні органи Міністерства оборони
України,  на  які покладено виконання цієї роботи (пункт 5
Інструкції по організації роботи по пенсійному  забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів у Міністерстві оборони України (надалі
- Інструкція), повинні підтримувати з цих питань постійний зв'язок
із органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних,
міських і районних державних адміністрацій, органи місцевого
самоврядування (надалі - органи виконавчої влади), громадськими
організаціями, профспілковими органами, підприємствами, установами
та організаціями, військовими частинами.
   4. Службове  листування  та  діловодство  по  пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей і соціальному
обслуговуванню пенсіонерів ведуться відповідно до Керівництва по
службовому листуванню та діловодству в Збройних Силах і цієї
Інструкції. Листування з установами та особами, які перебувають в
країнах СНД, ведеться у встановленому порядку Головним фінансовим
управлінням Міністерства оборони України, фінансовими управліннями
оперативного командування та обласними військовими комісаріатами,
а  за межами країн СНД - безпосередньо Головним фінансовим
управлінням.
   На військову частину А0515 покладається листування з питань
визначення кола осіб, які належать відповідно до законодавства
України до співробітників розвідувального органу Міністерства
оборони України, обчислення вислуги років на пенсію та визначення
грошового забезпечення військовослужбовців цієї та підпорядкованих
їй військових частин, з якого підлягає обчисленню пенсія, та інших
питань в межах наданих їй повноважень. ( Пункт 4 розділу I
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міноборони N 222
( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
 
    II. Органи, які здійснюють роботу по пенсійному
      забезпеченню  військовослужбовців та членів їх
      сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів,
      і зміст цієї роботи
 
   5. Робота по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів  їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів у
Міністерстві оборони України здійснюється:
   - районними (міськими) військовими комісаріатами (надалі -
районними військовими комісаріатами);
   - обласними,  Кримським  республіканським,  Київським  та
Севастопольським міськими військовими комісаріатами (надалі -
обласними військовими комісаріатами);
   - фінансовим управлінням оперативного командування;
   - військовою частиною А0515 в межах наданих їй Головним
фінансово-економічним управлінням повноважень. ( Пункт 5 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Наказом Міноборони N 222 ( z0833-04 ) від
21.06.2004 )
   Загальне керівництво  роботою  по пенсійному забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів здійснює Головне фінансове управління.
   6. На районні військові комісаріати покладається:
   а) оформлення документів для призначення пенсій і допомог
звільненим з військової служби військовослужбовцям і членам сімей
померлих військовослужбовців у порядку, передбаченому розділом ІІІ
Інструкції;
   б) сприяння   звільненим   з   військової   служби
військовослужбовцям і членам сімей померлих військовослужбовців у
своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК),
якщо їх право на пенсію або допомогу визначається встановленням їм
інвалідності (з урахуванням пунктів 7, 19 і 20 Інструкції);
   в) ведення персонального обліку пенсіонерів  Міністерства
оборони України, які проживають на території, що обслуговується
військовим комісаріатом, за пунктами 33 і 34 Інструкції;
   г) підтримання постійного зв'язку з пенсіонерами Міністерства
оборони України, які перебувають на  обліку  у  військовому
комісаріаті, організація відвідування їх на дому, в першу чергу
інвалідів, самотніх хворих пенсіонерів і пенсіонерів похилого
віку, для ознайомлення з умовами їх життя та побуту з метою
надання їм необхідної допомоги і сприяння в наданні пільг,
встановлених  для  них  законодавством,  та  задоволення  їх
невідкладних потреб (пункти 8-10 Інструкції);
   д) роз'яснення законодавства з питань пенсійного забезпечення
та пільг, що надаються пенсіонерам з числа військовослужбовців і
членам їх сімей (проведення зборів пенсіонерів, консультацій та
бесід з пенсіонерами, оформлення наочних посібників та ін.);
   е) здійснення спільно з установами Ощадного банку України,
місцевими фінансовими органами і при участі активу пенсіонерів
контролю  за правильністю одержання пенсіонерами пенсій, які
виплачуються з урахуванням умов, що впливають на розмір пенсії або
визначають право на подальше її одержання (підпункт "в" пункту 55,
пункт 139 та абзац другий пункту 141 Положення), у порядку, який
визначається обласним військовим комісаріатом з урахуванням вимог
розділу VIII Інструкції;
   є) сприяння установам Ощадного банку України в проведенні
перерахунків пенсіонерам пенсій;
   ж) здійснення контролю за правильністю виплати пенсіонерам,
які мають в користуванні легкові автомобілі або мотоколяски,
компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів і мотоколясок і запасні частини до них (пункт 126
Інструкції)  в  порядку,  визначеному  обласним  військовим
комісаріатом;
   з) розгляд  пропозицій, заяв і скарг, які надходять до
військового комісаріату,  з  питань  пенсійного  забезпечення
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціального
обслуговування пенсіонерів,  а  також  прийом  громадян,  які
звертаються з цих питань, видача пенсіонерам необхідних довідок та
інших документів;
   и) сприяння   звільненим   з   військової   служби
військовослужбовцям, які втратили працездатність, і членам сімей
померлих військовослужбовців в оформленні документів, необхідних
для одержання в належних випадках страхових сум по обов'язковому
державному особистому страхуванню військовослужбовців;
   і) вручення у встановленому порядку відповідним категоріям
військовослужбовців, які перебувають у запасі або відставці,
посвідчень та інших документів про право на встановлені для них
пільги.
   7. З метою захисту прав звільнених з військової служби
військовослужбовців та членів сімей померлих військовослужбовців
при вирішенні питань, пов'язаних з встановленням їм інвалідності,
районний військовий комісаріат для участі в роботі МСЕК при їх
огляді виділяє свого представника з  числа  посадових  осіб
військового   комісаріату   або   пенсіонерів   з  числа
військовослужбовців, які залучаються до роботи по пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей і соціальному
обслуговуванню пенсіонерів на громадських засадах (пункт  12
Інструкції).  До  направлення на огляд у МСЕК звільнених з
військової  служби  військовослужбовців  і  членів  сімей
військовослужбовців,  які  померли,  зазначений  представник
військового комісаріату дає їм роз'яснення з питань, пов'язаних із
встановленням інвалідності, надає допомогу в оформленні необхідних
для огляду в МСЕК документів.
   8. При зверненні пенсіонерів з числа військовослужбовців і
членів їх сімей і на підставі даних ознайомлення з умовами їх
життя та побуту (підпункт "г" пункту 6 Інструкції) районні
військові  комісаріати  з  врахуванням  пільг,  встановлених
законодавством для відповідних категорій пенсіонерів, вживають
необхідних заходів щодо задоволення їх потреб, зокрема:
   а) стосовно пенсіонерів, які потребують поліпшення житлових і
побутових умов, залежно від конкретних обставин сприяють їм через
місцеві органи влади або відповідні підприємства, установи та
організації в наданні нової жилої площі та ремонті квартири, що
займає пенсіонер, зарахуванні в житлово-будівельний (житловий)
кооператив або виділенні земельної ділянки для індивідуального
житлового будівництва з наданням позики на цю потребу або в
капітальному ремонті будинку, який належить пенсіонеру на праві
приватної власності, з оплатою ремонту у певних випадках за
рахунок коштів місцевого бюджету, в обміні жилої площі,  в
зарахуванні в садівницьке товариство (кооператив) з наданням
позики на придбання або  будівництво  садового  будинку  та
благоустрій садової ділянки, у встановленні квартирного телефону;
   б) стосовно самотніх хворих пенсіонерів похилого віку, які
потребують сторонньої допомоги, залежно від конкретних обставин і
наявних можливостей сприяють у вирішенні питань влаштування їх у
будинки-інтернати (пансіонати) для пенсіонерів похилого віку та
інвалідів,  стаціонари  територіальних  центрів  соціального
обслуговування  пенсіонерів  або  зарахування  їх  на  денне
обслуговування в ці центри або на обслуговування у відділення
соціальної допомоги на дому самотнім, непрацездатним громадянам
похилого віку. Для обслуговування зазначених пенсіонерів  за
поданнями військових комісаріатів над ними може встановлюватися
шефство  підприємств  торгівлі,  громадського  харчування  та
побутового  обслуговування  населення,  учнів  шкіл та інших
навчальних  закладів.   Самотнім   інвалідам   з   числа
військовослужбовців,  які потребують сторонньої допомоги, при
необхідності, військовий комісаріат сприяє нарахуванню надбавки до
пенсії на догляд за інвалідом (підпункт "б" пункту 46 Положення);
   в) стосовно пенсіонерів, які потребують постійного медичного
догляду, залежно від конкретних обставин і наявних можливостей
вирішують через місцеві органи Спілки товариств Червоного Хреста
та Червоного Півмісяця та органи охорони здоров'я питання про
закріплення за ними патронажних медичних сестер зазначеної Спілки
товариств або встановлення надомного медичного обслуговування їх
персоналом відповідних лікувальних закладів або учнями медичних
навчальних закладів (у тому числі в порядку встановлення шефства).
При необхідності зазначеним та іншим пенсіонерам, які потребують
медичної допомоги, військові комісаріати сприяють у влаштуванні на
стаціонарне лікування;
   г) стосовно  пенсіонерів,  які  потребують  санаторного
лікування, вирішують у встановленому порядку питання виділення їм
при  наявності  права  санаторних  путівок через відповідний
військово-медичний заклад або обласний військовий  комісаріат
(пункти 101-104 Положення) або сприяють їм у виділенні санаторних
путівок за місцем роботи або відповідними медичними закладами за
місцем лікування;
   д) стосовно пенсіонерів, які зазнають суттєвих матеріальних
труднощів, порушують питання про встановлення доплат до їх пенсій,
додаткових видів матеріального забезпечення та пільг за рахунок
місцевого бюджету та коштів фондів оплати праці підприємств,
установ та організацій (пункт 10 Положення), а якщо матеріальні
труднощі мають тимчасовий характер, вирішують питання надання їм
одноразової грошової допомоги за рахунок коштів за статтею 1823
кошторису Міністерства  оборони  України  (пункти  101 і 107
Положення) або через місцеві відділення відповідних добродійних
фондів;
   е) стосовно пенсіонерів, які зазнають матеріальних труднощів
і виявили у зв'язку з цим бажання влаштуватися на роботу, сприяють
їм у працевлаштуванні з врахуванням  наявної  у  пенсіонера
спеціальності та стану його здоров'я;
   є) стосовно дітей померлих військовослужбовців, на  яких
виплачується  пенсія  у  разі  втрати годувальника, і дітей
пенсіонерів забезпечують проведення дитячих оздоровчих заходів
(підпункт "в" пункту 101 Положення) у порядку, що визначається
обласним військовим комісаріатом, і виходячи з асигнувань, які
виділяються на ці потреби за статтею 1823 кошторису Міністерства
оборони України.
   9. Поряд  із  здійсненням  заходів  щодо  соціального
обслуговування пенсіонерів, передбачених пунктом 8 Інструкції,
районні військові комісаріати сприяють пенсіонерам у протезуванні,
виділенні у встановлених випадках через органи соціального захисту
населення автомобілів з ручним управлінням чи мотоколясок або
оформленні документів для виплати грошової компенсації витрат на
транспортне обслуговування інвалідів або компенсації витрат на
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок,
які знаходяться в користуванні інвалідів, і запасні частини до них
(пункти 125 і 126 Інструкції), у придбанні товарів підвищеного
попиту, забезпеченні паливом, виділенні земельних (присадибних)
ділянок та сіножатей, їх обробці та задоволенні інших потреб.
   10. Районні  військові  комісаріати  разом  з  органами
соціального захисту населення, радами ветеранів війни та праці,
іншими громадськими організаціями аналізують стан справ щодо
надання відповідним категоріям пенсіонерів пільг, встановлених
Законом  України  "Про  статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), а також виконання заходів щодо
соціального обслуговування пенсіонерів, передбачених пунктами 8 і
9 Інструкції, інформують з цих питань місцеві органи виконавчої
влади і вносять на їх розгляд  пропозиції,  спрямовані  на
поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів.
   11. Відповідальним  за роботу по пенсійному забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів у районі є районний військовий комісар.
Для безпосереднього виконання цієї роботи наказом  районного
військового комісара виділяється відповідна посадова особа.
   Якщо за штатом районного військового комісаріату передбачена
посада  старшого помічника начальника фінансово-господарського
відділення  по  соціальному  забезпеченню,  зазначена  робота
виконується цією посадовою особою.
   12. У роботі по пенсійному забезпеченню військовослужбовців
та членів їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів і,
головним чином, в ознайомленні з умовами життя  та  побуту
пенсіонерів для виявлення їх невідкладних потреб, у вирішенні
питань надання матеріальної допомоги пенсіонерам, які мають в ній
потребу, виділення санаторних путівок пенсіонерам-інвалідам з
числа військовослужбовців та ветеранам війни,  у  здійсненні
контролю за правильністю одержання пенсіонерами пенсій районні
військові комісаріати спираються на створені при них комітети
(групи) сприяння, соціально-побутові секції комітетів сприяння та
актив пенсіонерів, з числа якого можуть створюватися ініціативні

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner