Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

нове місце проживання пенсіонера.
   4. Картка пенсіонера, що одержує пенсію за суміжною пенсійною
справою і проживає на території іншої області,  складається
обласним  військовим  комісаріатом, який призначив пенсію, і
висилається в районний військовий комісаріат за місцем проживання
пенсіонера.
   5. Дані про роботу пенсіонера і розмір його заробітку, адреса
пенсіонера,  група інвалідності і розмір пенсії заповнюються
олівцем.
   6. Пункти  картки,  що  не  стосуються  пенсіонера,  не
заповнюються.
   7. У  пункті 11 картки наводяться дані: про виплату у
встановлених випадках  пенсіонерам  грошової  компенсації  на
транспортне обслуговування або компенсації витрат на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок і
запасні частини до них; про пільги і переваги, якими користується
цей  пенсіонер;  про  строки  повторного  огляду  у  МСЕК
пенсіонера-інваліда; про заходи, вжиті до осіб, що одержали
надлишки пенсій; інші необхідні дані, не передбачені в подальших
пунктах картки.
   8. Облікові картки виготовляються з цупкого паперу.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
                        Додаток N 5
                   до п.35   Інструкції  по
                   організації  роботи   по
                   пенсійному   забезпеченню
                   військовослужбовців    та
                   членів   їх   сімей  і
                   соціальному  обслуговуванню
                   пенсіонерів у Міністерстві
                   оборони України
 
        Книга обліку пенсійних документів
 -----------------------------------------------------------------
 |N |Військове звання,|Від кого |Дата над- |Коли і яке |Відміт|
 |п/п|прізвище, ім'я та|одержані |ходження  |прийнято  |ка про|
 |  |по батькові в/сл.|док-ти  |док-тів або|рішення  |пере- |
 |  |а якщо за пенсією|або кому |донесення |      |силан-|
 |  |чи допомогою звер|доручено |РВК про  |      |ня до-|
 |  |нулися члени сі- |оформл.  |відсутність|      |кумен-|
 |  |м'ї, також пріз- |док-тів  |членів   |      |тів у |
 |  |вища, імена і по |на пенсію |сім'ї, які |      |інші |
 |  |батькові цих чле|(допомогу)|мають право|      |комі- |
 |  |нів сім'ї    |за випис- |на пенсію |      |саріа-|
 |  |         |кою з нака|(допомогу) |      |ти  |
 |  |         |зу про ви-|      |      |   |
 |  |         |ключення |      |      |   |
 |  |         |військово-|      |      |   |
 |  |         |службовців|      |      |   |
 |  |         |зі списків|      |      |   |
 |  |         |особового |      |      |   |
 |  |         |складу  |      |      |   |
 |  |         |Збройних |      |      |   |
 |  |         |Сил, що  |      |      |   |
 |  |         |надійшли |      |      |   |
 |---+-----------------+----------+-----------+-----------+------|
 | 1 |    2    |   3  |  4   |   5   | 6  |
 |---+-----------------------------------------------------------|
 |  |          Приклади заповнення           |
 |---+-----------------------------------------------------------|
 |123|Капітан Марчук  |Пирятин- |15.12.92р. |Призначена | -  |
 |  |Петро Миколайович|ський РВК |      |пенсія по |   |
 |  |         |     |      |інваліднос-|   |
 |  |         |     |      |ті 20.02.92|   |
 |  |         |     |      |пенсійна  |   |
 |  |         |     |      |справа N 33|   |
 |  |         |     |      |      |   |
 |124|Лейтенант Ткачен-|Гадячський|18.12.92р. |Відмовлено | -  |
 |  |ко Іван Петрович,|РВК    |      |в пенсії  |   |
 |  |дружина Ткаченко |     |      |22.12.92р. |   |
 |  |Тетяна Олексіївна|     |      |      |   |
 |125|Прапорщик Романюк|Дашівський|20.12.92р. | ----   |Док-ти|
 |  |Валерій Гнатович,|РВК    |      |      |пере- |
 |  |мати - Романюк  |     |      |      |слані |
 |  |Марія Стефанівна |     |      |      |Сумськ|
 |  |         |     |      |      |ОВК 2.|
 |  |         |     |      |      |03.93р|
 |  |         |     |      |      |за міс|
 |  |         |     |      |      | цем |
 |  |         |     |      |      |прожив|
 |  |         |     |      |      | осн. |
 |  |         |     |      |      |сім'ї |
 |125|Підполковник Грив|  ----  |21.12.92р. |Призначена | --  |
 |  |нич Василь Олек- |     |      |пенсія на |   |
 |  |сандрович, дружи-|     |      |сина 22.12.|   |
 |  |на Гривнич Олена |     |      |92р. (пенс.|   |
 |  |Вікторівна    |     |      |справа N35)|   |
 |  |         |     |      |та однораз.|   |
 |  |         |     |      |допомога на|   |
 |  |         |     |      |дружину і |   |
 |  |         |     |      |сина    |   |
 |126|Ст. лейтенант Кра|Виписка з |30.12.92р. |Одержано по|   |
 |  |совський Ігор  |наказу на-|      |відомлення |   |
 |  |Станіславович,  |дійшла  |      |РВК    |   |
 |  |дружина Красов- |21.12.92р.|      |що дружина |   |
 |  |ська Наталія   |Копія ви-|      |уклала дру-|   |
 |  |Володимирівна  |писки з на|      |гий шлюб, а|   |
 |  |         |казу напр.|      |інш. членів|   |
 |  |         |Хороль-  |      |сім'ї немає|   |
 |  |         |ському РВК|      |      |   |
 |  |         |23.12.92р.|      |      |   |
 -----------------------------------------------------------------
 
                        Додаток N 6
                   до п.45  Інструкції   по
                   організації   роботи  по
                   пенсійному   забезпеченню
                   військовослужбовців    та
                   членів  їх   сімей   і
                   соціальному  обслуговуванню
                   пенсіонерів у Міністерстві
                   оборони України
 
               Реєстр
             пенсійних справ
 -----------------------------------------------------------------
 |Номер |Дата |Прізвище,  |З якого|Номер  |Відмітки|Вид |При- |
 |пенс. |реєс- |ім'я та   |військ-|суміжних|про при-|пен-|мітки|
 |справи|тра- |по батькові |комату |пенсійн.|пинення |сії |   |
 |   |ції  |в/служб-ця, |надій- |справ, |виплати |  |   |
 |   |пенс. |а по пенс. |шла  |за якими|пенсії, |  |   |
 |   |справи|справам чле-|справа |сплач. |пересил-|  |   |
 |   |   |нів сім'ї, а|    |пенсія |ку спра-|  |   |
 |   |   |також пріз- |    |за цього|ви   |  |   |
 |   |   |вища, ім'я |    | в/сл. |    |  |   |
 |   |   |та по бать- |    |    |    |  |   |
 |   |   |кові одержу-|    |    |    |  |   |
 |   |   |вача пенсії |    |    |    |  |   |
 |------+------+------------+-------+--------+--------+----+-----|
 |  1 |  2 |   3   |  4  |  5  |  6  | 7 | 8 |
 |------+------+------------+-------+--------+--------+----+-----|
 -----------------------------------------------------------------
 
                        Додаток N 7
                   до п.47  Інструкції   по
                   організації   роботи  по
                   пенсійному   забезпеченню
                   військовослужбовців    та
                   членів  їх   сімей   і
                   соціальному  обслуговуванню
                   пенсіонерів у Міністерстві
                   оборони України
 
               Пенсійна
          справа N __________________
             N __________________
             N __________________
 
           Розрахунок N ________
      на пенсію ________________________________
                (вид пенсії)
 
   1. Прізвище, ім'я і по батькові _____________________________
   2. Військове звання _________________________________________
   3. Посада ___________________________________________________
   4. Число, місяць, рік і місце народження ___________________
 _________________________________________________________________
   5. Дата і причина звільнення (стаття і пункт відповідного
Положення про проходження військової служби) _____________________
   6. Грошове утримання для обчислення пенсії:
   а) посадовий оклад __________________________________________
   б) оклад за військовим званням ______________________________
   в) процентна надбавка ___ років вислуги ___ грн.
   г) сума грошової компенсації за продпайок ___ грн.
   д) додаткові види грошового утримання (вказати вид)
 _________________________________  _______ грн.
 _________________________________  _______ грн.
 _________________________________  _______ грн.
      Всього           _______ грн.
      Прийнято до розрахунку   _______ грн.
   7. Пенсія призначена з "___"_________19__р.:
   а) за вислугу ___ років у розмірі ___% грошового утримання;
   б) по інвалідності ___ групи,  зв'язаної(не пов'язаної) з
виконанням обов'язків військової служби, в розмірі __% грошового
утримання.
   8. Підвищення або надбавки до пенсії _______________________
   9. Основний розмір пенсії ____ грн.
   10. Вид і сума підвищення або надбавки до пенсії ____________
 ______________ грн.
 ______________________________________________ _____________ грн.
   11. Сума призначеної пенсії на місяць __________________ грн.
                        (прописом)
(_________грн.)
   12. Умови виплати пенсії ____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   М.П.  Начальник відділу фінансового і
       соціального забезпечення ___________________________
       Начальник відділення соціального
       забезпечення ________________________________________
 
   "___"___________19___р.
 
            Перерахунок пенсії
 -----------------------------------------------------------------
 |Причина перера|З якого часу |Грошове забе|     Пенсія   |
 |хування пенсії|провадиться |зпечення для|---------------------|
 |       |перерахування|обчислення |норма (в % до|сума на|
 |       |пенсії    |пенсії   |грошового ут-|місяць |
 |       |       |      |римання)   |    |
 |--------------+-------------+------------+-------------+-------|
 |   1.   |-------------+----------------------------------|
 |       |Сума прописом|                 |
 |       |------------------------------------------------|
 |       |------------------------------------------------|
 |       |Умови виплати|                 |
 |       |пенсії:   |                 |
 |       -------------------------------------------------|
 |                                |
 | М.П.  Начальник відділу фінансового і           |
 |     соціального забезпечення __________________________ |
 |     Начальник відділення соціального           |
 |     забезпечення       __________________________ |
 |                                |
 | "___"___________19___р.                   |
 |                                |
 |---------------------------------------------------------------|
 |   2.   |-------------+----------------------------------|
 |       |Сума прописом|                 |
 |       |------------------------------------------------|
 |       |------------------------------------------------|
 |       |Умови виплати|                 |
 |       |пенсії:   |                 |
 |       -------------------------------------------------|
 | М.П.  Начальник відділу фінансового і           |
 |     соціального забезпечення __________________________ |
 |     Начальник відділення соціального           |
 |     забезпечення       __________________________ |
 |                                |
 | "___"___________19___р.                   |
 |                                |
 |---------------------------------------------------------------|
 |   3.   |-------------+----------------------------------|
 |       |Сума прописом|                 |
 |       |------------------------------------------------|
 |       |------------------------------------------------|
 |       |Умови виплати|                 |
 |       |пенсії:   |                 |
 |       -------------------------------------------------|
 | М.П.  Начальник відділу фінансового і           |
 |     соціального забезпечення __________________________ |
 |     Начальник відділення соціального           |
 |     забезпечення       __________________________ |
 |                                |
 | "___"___________19___р.                   |
 |                                |
 |---------------------------------------------------------------|
 |   4.   |-------------+----------------------------------|
 |       |Сума прописом|                 |
 |       |------------------------------------------------|
 |       |------------------------------------------------|
 |       |Умови виплати|                 |
 |       |пенсії:   |                 |
 |       -------------------------------------------------|
 | М.П.  Начальник відділу фінансового і           |
 |     соціального забезпечення __________________________ |
 |     Начальник відділення соціального           |
 |     забезпечення       __________________________ |
 |                                |
 | "___"___________19___р.                   |
 |                                |
 -----------------------------------------------------------------
   Пенсійне посвідчення серії _______________ N _______________,
посвідчення про право на пільги, встановлені для інвалідів війни,
серії _______________ N _____________, лист талонів на право
одержання проїзного квитка безкоштовно (з 50-процентною знижкою),
довідка про право на пільгову оплату жилої площі (непотрібне
закреслити) вручені (вислані).
   "____"__________19___р.
   Заступник (помічник) начальника відділення __________________
   Домашня адреса одержувача пенсії: ___________________________
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
 
         Відмітки про висилку в установи
         Ощадного банку України пенсійних
            листів і доручень
 -----------------------------------------------------------------
 | N |Дата |Номер |На строки|Розмір  |В яку устано-|Підпис   |
 | п/п|висил|пенсій+---------|пенсії  |ву Ощадбанку |заступника |
 |  |ки  |них ли| з | по |на місяць|України висла|(помічника)|
 |  |   |стів, |  |  |(або сума|ні пенсійні |нач. відді-|
 |  |   |дору- |  |  |доручення|документи  |лення   |
 |  |   |чень |  |  |     |       |      |
 |----+-----+------+----+----+---------+-------------+-----------|
 | 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |  6  |    7   |   8   |
 -----------------------------------------------------------------
   Відмітки про видачу путівок, надання одноразової грошової
допомоги, забезпечення автомобілями і мотоколясками і т.д.
   Видані путівки: _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Надана одноразова грошова допомога: _________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Інші відмітки: _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Зауваження по пенсійній справі: _____________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
                        Додаток N 8
                   до п.47   Інструкції  по
                   організації  роботи   по
                   пенсійному   забезпеченню
                   військовослужбовців    та
                   членів   їх   сімей  і
                   соціальному  обслуговуванню
                   пенсіонерів у Міністерстві
                   оборони України
 
               Пенсійна
          справа N __________________
             N __________________
             N __________________
   Іншим членам сім'ї, крім вказаних у цьому розрахунку, пенсія

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner