Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

групи на підприємствах і у віддалених населених пунктах, жіночі
ради та ін.
   13. На обласні військові комісаріати покладається:
   а) призначення   звільненим   з   військової   служби
військовослужбовцям,  сім'ям  померлих  військовослужбовців  і
пенсіонерів з числа військовослужбовців  пенсій  і  допомог,
передбачених  Положенням, забезпечення перерахунку призначених
пенсій і своєчасного припинення їх виплати у встановлених випадках
(розділи IV, VI Інструкції);
   б) забезпечення виплати через установи Ощадного банку України
у належних випадках грошової компенсації витрат на транспортне
обслуговування інвалідів і компенсації витрат на бензин, ремонт,
технічне  обслуговування  автомобілів  та  мотоколясок,  які
знаходяться в користуванні інвалідів, та запасні частини до них
(пункти 125 і 126 Інструкції);
   в) керівництво та контроль за роботою районних військових
комісаріатів по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів їх сімей, державному обов'язковому особистому страхуванню
військовослужбовців і соціальному обслуговуванню пенсіонерів у
районних військових комісаріатах;
   г) здійснення ревізій та перевірок роботи по пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей і соціальному
обслуговуванню пенсіонерів у районних військових комісаріатах;
   д) забезпечення правильного та цільового використання коштів,
які виділяються за статтею 1823 кошторису Міністерства оборони
України для надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим
пенсіонерам, санаторно-курортного лікування пенсіонерів з числа
військовослужбовців і проведення дитячих  оздоровчих  заходів
(пункти 101-105 і 107 Положення, розділ VI Інструкції);
   е) організація та здійснення контролю за правильністю виплати
пенсій і допомог установами Ощадного банку України, правильністю
одержання пенсіонерами пенсій, що виплачуються з врахуванням умов,
які впливають на розмір пенсії або визначають право на подальше їх
одержання, і компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне
обслуговування  автомобілів і мотоколясок, які знаходяться в
користуванні інвалідів, і запасні частини до них (пункт 126
Інструкції), вживання заходів до запобігання фактам одержання
пенсіонерами надмірних сум пенсій і зазначеної компенсації витрат
та до своєчасного відшкодування допущених переплат (розділ VIII
Інструкції);
   є) розгляд  пропозицій,  що  надходять  до  військового
комісаріату, заяв і скарг з питань пенсійного  забезпечення
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціального
обслуговування пенсіонерів (розділ Х Інструкції), а також прийом
громадян, які звернулися з цих питань;
   ж) організація  та  здійснення  роботи  по  роз'ясненню
законодавства з питань пенсійного забезпечення та пільг, що
надаються пенсіонерам з числа військовослужбовців і членам їх
сімей, серед пенсіонерів Міністерства оборони України (проведення
зборів пенсіонерів, консультацій, оформлення наочних посібників,
виступи у періодичній пресі та ін.);
   з) проведення навчальних заходів по підвищенню службової
кваліфікації офіцерів та працівників військових комісаріатів, які
виконують роботу по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів.
   14. Обласні військові комісаріати за результатами проведених
у районних військових комісаріатах ревізій і перевірок, а також на
підставі звітних  даних  і  повідомлень  районних  військових
комісаріатів  аналізують  стан  справ  в області по наданню
встановлених пільг пенсіонерам з числа військовослужбовців і
членів їх сімей і по соціальному обслуговуванню пенсіонерів
(пункти 8 і 9 Інструкції), інформують з цих питань органи
виконавчої влади та, при необхідності, при участі відповідних
органів соціального захисту населення, рад ветеранів війни та
праці,  інших громадських організацій вносять на її розгляд
пропозиції, спрямовані на поліпшення соціального обслуговування
пенсіонерів, з поданням проектів відповідних рішень.
   15. Відповідальним за роботу по пенсійному  забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів в області є  обласний  військовий
комісар.
   Уся практична  робота  по   пенсійному   забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів здійснюється відділом фінансового та
соціального забезпечення обласного військового комісаріату при
участі створеного на  громадських  засадах  при  військовому
комісаріаті комітету сприяння.
   Про стан   роботи   по   пенсійному   забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів начальник відділу  фінансового  та
соціального забезпечення, у разі необхідності, але не рідше одного
разу на півріччя, доповідає з відповідними пропозиціями обласному
військовому комісару.
   16.  На  фінансове  управління оперативного командування
покладається:
   а) організація, керівництво та контроль за роботою військових
комісаріатів по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів;
   б) здійснення  ревізій  і  перевірок  роботи  військових
комісаріатів по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та
членів їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів;
   в) надання допомоги військовим комісаріатам в організації
роботи по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та членів їх
сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів, узагальнення та
поширення позитивного досвіду цієї роботи, всебічне сприяння
розвитку громадських засад та ініціативи військових комісаріатів у
роботі по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та членів їх
сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів;
   г) узагальнення та аналіз стану справ в окрузі по соціальному
обслуговуванню пенсіонерів (пункти 8 і 9 Інструкції) і, при
необхідності,  підготовка  доповіді  командуючому  військами
оперативного командування з пропозиціями з даного питання для
внесення їх на розгляд відповідних законодавчих та виконавчих
органів;
   д) обчислення вислуги років (загального трудового стажу) для
пенсії військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової
служби, забезпечення тісної взаємодії в цій роботі з кадровими
органами (пункти 20 - 37 Положення, розділ VII Інструкції);
   е) розгляд пропозицій, що надходять, заяв та скарг з питань
пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і
соціального обслуговування пенсіонерів (розділ Х Інструкції), а
також прийом громадян, які звертаються з цих питань, вжиття
заходів до усунення причин, які викликають обгрунтовані скарги;
   є) здійснення заходів по підбору, розстановці та підвищенню
службової кваліфікації офіцерів військових комісаріатів, зайнятих
на роботі по пенсійному забезпеченню військовослужбовців та членів
їх сімей і соціальному обслуговуванню пенсіонерів;
   ж) організація роботи по роз'ясненню законодавства з питань
пенсійного забезпечення та пільг, які надаються пенсіонерам з
числа військовослужбовців і членам їх сімей.
   16.1. На військову частину А0515 покладається:
   а) обчислення вислуги років (загального трудового стажу) на
пенсію військовослужбовцям цієї та підпорядкованих їй військових
частин, які підлягають звільненню з військової служби;
   б) оформлення  скорочених особових справ для призначення
пенсій звільненим із військової служби військовослужбовцям та
членам сімей померлих під час проходження військової служби
військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства  оборони України та відправка їх до військових
комісаріатів за обраним місцем проживання;
   в) визначення кола осіб з числа військовослужбовців цієї та
підпорядкованих їй військових частин та членів їх сімей, які мають
право на обчислення пенсії відповідно до частини четвертої статті
43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 );
   г) забезпечення правильного оформлення фінансових документів
про грошове  забезпечення  звільнених  з  військової  служби
військовослужбовців цієї та підпорядкованих їй військових частин
та членів їх сімей, з якого підлягають обчисленню пенсії;
   д) ведення  централізованого  обліку пенсіонерів з числа
військовослужбовців-співробітників   розвідувального   органу
Міністерства оборони України та членів їх сімей, які отримують
пенсію від Міністерства оборони України;
   е) підтримання постійного зв'язку з пенсіонерами з числа
співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України
з метою надання їм необхідної допомоги і сприяння в наданні пільг,
встановлених для них чинним законодавством України, та задоволення
їх невідкладних потреб;
   ж) роз'яснення законодавства з питань пенсійного забезпечення
в межах наданої компетенції;
   з) розгляд пропозицій, заяв і скарг, участь у  судових
засіданнях по розгляду позовів громадян, які проходили військову
службу в цій та підпорядкованих їй військових частинах, та членів
їх сімей з питань обчислення вислуги років та пенсії.
( Розділ II доповнено пунктом 16.1 згідно з Наказом Міноборони
N 222 ( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
   17. Безпосередня  робота  по  пенсійному  забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню пенсіонерів виконується у фінансовому управлінні
оперативного командування відділом соціального забезпечення.
   Про стан   роботи   по   пенсійному   забезпеченню
військовослужбовців  та  членів  їх  сімей  і  соціальному
обслуговуванню  пенсіонерів  в  окрузі  начальник фінансового
управління за потребою, але не рідше одного разу у півріччя,
доповідає командуючому військами або військовій раді оперативного
командування, розробляє в необхідних випадках проекти наказів і
директив  командуючого  військами,  постанов  військової ради
оперативного командування та вказівок, спрямованих на усунення
наявних недоліків і поліпшення цієї роботи.
   17.1. Безпосередня робота щодо обчислення вислуги років на
пенсію  військовослужбовцям  військової  частини  А0515  та
підпорядкованих їй військових частин, що звільняються з військової
служби,  здійснюється  у  фінансово-економічному  управлінні
військової частини А0515.
   Про стан  роботи  з обчислення вислуги років на пенсію
військовослужбовцям і соціального обслуговування пенсіонерів та
членів їх сімей з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України у військовій частині А0515  та
підпорядкованих   їй   військових   частин   начальник
фінансово-економічного управління за потребою, але не рідше одного
разу на півріччя, доповідає командиру військової частини А0515,
розробляє в необхідних випадках проекти наказів і розпоряджень,
спрямовані  на усунення наявних недоліків і поліпшення цієї
роботи.
( Розділ II доповнено пунктом 17.1 згідно з Наказом Міноборони
N 222 ( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
 
 
    III. Оформлення документів для призначення пенсій
       і допомог у районних військових комісаріатах
 
   18. З метою своєчасного призначення  пенсій  і  допомог
звільненим з військової служби військовослужбовцям і членам сімей
померлих  військовослужбовців  районні  військові  комісаріати
сприяють їм в оформленні необхідних документів.
   19. Для визначення права на пенсію по інвалідності або у разі
втрати годувальника районний військовий комісаріат направляє на
огляд у МСЕК через відповідні медичні установи для вирішення
питання про можливість встановлення інвалідності:
   а) усіх військовослужбовців, які звільнені з  військової
служби  за  станом  здоров'я, для визначення ступеня втрати
працездатності;
   б) військовослужбовців, звільнених з військової служби за
вислугою строків служби та за іншими причинами, - за їх бажанням;
   в) повнолітніх членів сімей померлих військовослужбовців, які
заявили про свою непрацездатність, якщо право на пенсію цих членів
сімей визначається залежно від встановлення їм інвалідності, -
незалежно від часу, який минув з дня смерті годувальника.
   20. При направленні на огляд у МСЕК військовослужбовців,
зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 19 Інструкції, їм
видаються на руки засвідчена районним або обласним військовим
комісаріатом  копія  свідоцтва  про  хворобу,   виданого
військово-лікувальною комісією (надалі - ВЛК), або копії довідок
про поранення, контузії, каліцтва та перебування на лікуванні у
військово-лікувальних закладах, які наявні в їх особових справах,
а при відсутності зазначених документів - довідка із зазначенням
даних  про  проходження  військової служби (без найменування
військових частин), періодів перебування у складі діючої армії,
дати та причини звільнення з військової служби*).
 _________________________________________________
   *) З метою збереження медичної таємниці у необхідних випадках
медичні  документи  передаються  або  пересилаються  у  МСЕК
безпосередньо військовим комісаріатом.
 
   21. Для призначення пенсій звільненим з військової служби
військовослужбовцям районний військовий комісаріат оформляє та
подає в обласний військовий комісаріат такі документи:
   а) для призначення пенсії за вислугу років:
   - заяву про призначення (поновлення) пенсії (додаток N 1 до
Інструкції);
   - розрахункову книжку військовослужбовця, грошовий атестат
або документ, який їх заміняє, а при необхідності - довідку про
одержані на день звільнення додаткові види грошового утримання;
   - довідку будинкоуправління (ЖЕК, ЖБК) або місцевих органів
виконавчої влади*)  про  непрацездатних  членів  сім'ї,  які
перебувають на утриманні звільненого військовослужбовця (тільки на
тих, які не одержують трудової або соціальної пенсії),  із
зазначенням віку або встановленої їм групи інвалідності, та про
те, що глава сім'ї не працює, - при призначенні пенсії з
надбавкою,  передбаченою підпунктом "а" пункту 18 Положення,
військовослужбовцям, які не працюють та звільнені з військової
служби (з урахуванням вимог абзаца першого пункту 29 Інструкції);
   - витяг з акта огляду в МСЕК про встановлення групи та
причини інвалідності**) - при призначенні пенсії з підвищенням,
передбаченим підпунктом "а" пункту 17 Положення або з надбавкою на
догляд за пенсіонером, який є інвалідом I групи (підпункт "б"
пункту 18 Положення)***);
 ____________________________________________
   *) У цьому та інших випадках, передбачених Інструкцією,
довідки  про  склад сім'ї можуть видаватися також вуличними
(квартальними) комітетами, якщо чинним Положенням про ці комітети
їм надане таке право. У цьому та наступних пунктах Інструкції
будинкоуправління (ЖЕК,    ЖБК)    буде    іменуватися
житлово-експлуатаційною організацією.
   **) У цьому та інших випадках, передбачених цією Інструкцією,
витяг з акта огляду у МСЕК може надсилатися в обласний військовий
комісаріат безпосередньо відповідною медико-соціальною експертною
комісією.
   ***) Особова справа військовослужбовця з долученим до неї
розрахунком вислуги років, витягом з наказу про звільнення з
військової служби, свідоцтвом про хворобу (у разі огляду у ВЛК)
надсилається  в  обласний військовий комісаріат безпосередньо
управлінням (відділом) кадрів або військовою  частиною,  які
оформлювали звільнення військовослужбовця з військової служби.
 
   - висновок медичних установ про потребу самотніх пенсіонерів
у  сторонньому  догляді  та  довідка  житлово-експлуатаційної
організації або органу виконавчої влади про членів сім'ї, які
проживають разом з ними, із зазначенням їх віку та працездатності
(або про відсутність членів сім'ї, які проживають разом) - для
вирішення питання про нарахування надбавки до пенсії на догляд за
самотнім пенсіонером (підпункт "б" пункту 18 Положення);
   б) для призначення пенсії по інвалідності:
   - заяву про призначення (поновлення) пенсії (додаток N 1 до
Інструкції);
   - розрахункову книжку військовослужбовця, грошовий атестат
або документ, який їх заміняє, а при необхідності, - довідку про
одержані на день звільнення додаткові види грошового утримання;
   - витяг з наказу про звільнення з військової служби, який
знаходиться в особовій справі, копію послужного списку*), а на
військовослужбовця, звільненого за станом здоров'я, - і копію
виданого ВЛК свідоцтва про хворобу;
 ____________________________________________
   *) Якщо в послужному списку військовослужбовця, який визнаний
інвалідом внаслідок причин, зазначених у підпункті "б" пункту 42
Положення, що проходив службу в складі діючої армії або брав
участь у бойових діях у мирний час, даних про це немає, подаються
додатково копія посвідчення учасника війни або свідоцтва про право
на пільги, встановлені для військовослужбовців, які брали участь у
бойових діях у мирний час, у тому числі в країнах, які ведуть
бойові дії, або інші документи, що підтверджують право цього
військовослужбовця на підвищення пенсії, передбачене пунктом 49
Положення.
 
   - витяг з акта огляду в МСЕК про встановлення групи і причини
інвалідності;
   - довідку  житлово-експлуатаційної організації або органу
місцевої виконавчої влади про непрацездатних членів сім'ї, які
перебувають на утриманні інваліда (тільки на тих, які не одержують
трудової або соціальної пенсії), із зазначенням їх віку або
встановленої їм групи інвалідності та про те, що глава сім'ї не
працює, - при призначенні пенсії  непрацюючим  інвалідам  з
надбавкою, передбаченою підпунктом "а" пункту 46 Положення (з
урахуванням вимог абзаца першого пункту 29 Інструкції);
   - висновок відповідної медичної установи про потребу інваліда
II або III групи у сторонньому догляді, а  також  довідку
житлово-експлуатаційної організації або органа місцевої виконавчої
влади про членів сім'ї, які проживають разом з інвалідом, із
зазначенням їх віку та працездатності (або про відсутність членів
сім'ї, які проживають разом) - при призначенні пенсії з надбавкою
на догляд, передбаченою підпунктом "б" пункту 46 Положення,
інвалідам II і III груп, які потребують постійної допомоги, разом
з якими не проживають повнолітні працездатні члени сім'ї*).
 ________________________________________________
  *) На інвалідів, які досягли пенсійного віку, довідки
відповідних медичних органів про потребу в сторонньому догляді
не подаються.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   22. Для призначення пенсії за вислугу років або за
інвалідністю  від Міністерства оборони України звільненому з
військової служби військовослужбовцю, який одержував пенсію від
інших  органів  (пункт  132  Положення), районний військовий
комісаріат поряд з  документами,  передбаченими  пунктом  21
Інструкції, подає в обласний військовий комісаріат також довідку
відповідного органу про припинення виплати цієї пенсії (зняття з
обліку пенсіонерів).
   Зазначена довідка подається в обласний військовий комісаріат
і  при  відновленні  виплати  пенсії  колишньому  пенсіонеру
Міністерства оборони України, який одержував пенсію від інших
органів. При цьому разом з довідкою подаються тільки ті із
зазначених у пункті 21 Інструкції документів, яких немає в
пенсійній справі пенсіонера.
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   23. Для призначення членам сімей померлих військовослужбовців
пенсії у разі втрати годувальника районний військовий комісаріат
оформляє та подає в обласний військовий комісаріат:
   - заяву про призначення (поновлення) пенсії (додаток N 2 до
Інструкції);
   - розрахункову книжку військовослужбовця, грошовий атестат
або документ, що їх заміняє, а при необхідності - довідку про
одержані на день смерті (звільнення з військової служби) додаткові
види грошового забезпечення;
   - витяг з наказу про виключення померлого військовослужбовця
зі списків особового складу Збройних Сил України, який надійшов з
управління (відділу) кадрів або військової частини, або копію
повідомлення військової частини про долю військовослужбовця, а

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner