Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

стосовно звільненого з військової служби військовослужбовця або
пенсіонера з числа військовослужбовців - копію свідоцтва про
смерть, виданого відділом реєстрації актів громадського стану або
іншими органами, на які у встановленому  порядку  покладена
реєстрація актів громадянського стану, або копію рішення суду про
визнання його безвісно відсутнім;
   - копії виданих органами реєстрації актів громадського стану
свідоцтв про народження дітей, братів, сестер та онуків, на яких
призначається пенсія;
   - довідки навчальних закладів про навчання дітей, братів,
сестер та онуків, які досягли 18-річного віку та не є інвалідами,
із зазначенням у необхідних випадках, чи перебуває учень на
повному державному утриманні;
   - копію виданого органом реєстрації актів громадського стану
свідоцтва про шлюб або копію рішення суду про встановлення
фактичних шлюбних стосунків, що виникли до 8 липня 1944 року, -
при призначенні пенсії дружині (чоловіку), вітчиму або мачусі,
пасинкам і падчеркам;
   - копію виданого органом реєстрації актів громадського стану
свідоцтва про усиновлення військовослужбовця - при призначенні
пенсії усиновителям;
   - копії виданих органами реєстрації актів громадського стану
свідоцтв про народження або інші документи, які підтверджують вік
дружини (чоловіка) та батьків (усиновителів), - при призначенні
пенсії дружині (чоловікові) та батькам (усиновителям), які досягли
пенсійного віку;
   - витяги з актів огляду в МСЕК із зазначенням групи та часу
настання інвалідності - при призначенні пенсії дітям, братам,
сестрам та онукам, старшим 18 років, визнаним інвалідами з
дитинства, а також дружині (чоловікові) та батькам (усиновителям),
які не досягли пенсійного віку, визнаним інвалідами;
   - довідку  житлово-експлуатаційної організації або органу
виконавчої влади про склад сім'ї померлого годувальника  із
зазначенням  прізвища, ім'я та по батькові, року та місяця
народження, родинних стосунків до годувальника членів його сім'ї
та про перебування їх на його утриманні (крім членів сім'ї,
зазначених у пункті 57 Положення), а при необхідності - висновок
про сімейно-майновий стан членів сім'ї або копію рішення суду про
встановлення факту перебування на утриманні (пункти 26 і 27
Інструкції).  При  цьому,  якщо пенсія призначається дружині
(чоловікові) або іншому члену сім'ї, який не досяг пенсійного віку
та не визнаний інвалідом, і у зв'язку з доглядом за дітьми,
братами, сестрами або онуками померлого військовослужбовця, які не
досягли 8-річного віку (підпункт "в" пункту 55 Положення), у
довідці житлово-експлуатаційної організації або органу виконавчої
влади про склад сім'ї повинно бути зазначено, що ця дружина
(чоловік) або інший член сім'ї не працюють і зайняті доглядом за
дитиною*);
   - висновок про сімейно-майновий стан членів сім'ї, оформлений
у порядку, викладеному в пункті 28 Інструкції, - при призначенні
пенсії батькам і дружині (чоловіку), які не перебували  на
утриманні  військовослужбовця та втратили джерело засобів до
існування (пункти 59 і 60 Положення);
   - довідку районного відділу (управління) соціального захисту
населення за місцем проживання сім'ї померлого військовослужбовця
про неодержання ними пенсії, а якщо хтось з членів сім'ї пенсію
одержував, - із зазначенням виду, розміру, часу призначення та
припинення виплати пенсії (зняття з обліку пенсіонерів);
   - копію рішення про встановлення опікунства - при наявності
членів сім'ї, над якими встановлена опіка.
   При призначенні пенсії вітчиму чи мачусі або пасинкам і
падчеркам (пункт 61 Положення) поряд з відповідними документами,
передбаченими цим пунктом, для  батьків  і  дітей  померлих
військовослужбовців  подаються  додатково  документи,  які
підтверджують відповідно час, протягом якого вітчим чи мачуха
виховували або утримували пасинка чи падчерку, або неодержання
пасинками або падчерками військовослужбовця аліментів від матері
(батька) (наприклад, довідка житлово-експлуатаційної організації
чи органу виконавчої влади або висновок, складений районним
військовим  комісаріатом спільно з цими організаціями, копія
судового рішення, довідка підприємства зв'язку)**).
 ____________________________________________________
   *) Не вимагається такого зазначення в довідці про склад сім'ї
щодо дружин військовослужбовців, які померли внаслідок причин,
зазначених у підпункті "а" пункту 42 і пункті 43 Положення, пенсія
яким у зв'язку з доглядом за дітьми цих військовослужбовців, які
не досягли 8 років, призначається незалежно від того, працює
дружина чи ні.
   **) У випадках,  коли  пасинкам  і  падчеркам  померлих
військовослужбовців  виплачувалася  пенсія  у  разі  втрати
годувальника за батьків, подання  будь-яких  документів  про
неодержання ними аліментів не вимагається.
 
   При необхідності  уточнення  причинного  зв'язку  смерті
військовослужбовця для вирішення питання про право на пенсію
членів його сім'ї або розміри цієї пенсії можуть витребовуватися
висновки ВЛК і МСЕК, а також слідчих органів.
   При поданні документів для призначення пенсії дітям, братам,
сестрам та онукам, старшим 18 років, з числа вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів і стажистів навчальних закладів
(крім курсантів,  слухачів  військово-навчальних  закладів  і
навчальних закладів органів внутрішніх справ та осіб, зазначених в
абзаці третьому пункту 72 Положення), не визнаним інвалідами,
районний військовий комісаріат повідомляє в обласний військовий
комісаріат про час закінчення ними навчання в цих навчальних
закладах.
   Надбавки до пенсій і  підвищення,  передбачені  пунктами
17, 19,  49,  66 Положення, нараховуються на підставі копій
посвідчень або інших документів, які дають право на відповідні
пільги.
   24. Для вирішення питання про виплату особам офіцерського
складу, звільненим з військової служби без права на пенсію, окладу
за військовим званням протягом року з дня звільнення (пункти 85 і
86 Положення) районний військовий комісаріат оформляє та подає в
обласний військовий комісаріат:
   - заяву довільної форми;
   - розрахункову книжку військовослужбовця, грошовий атестат
або документ, що їх замінює;
   - копію витягу з наказу відповідної посадової особи про
звільнення військовослужбовця з військової служби, засвідчену
підписом військового комісара та гербовою печаткою.
   25. Членам   сімей  померлих  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців, які не мають права на одержання страхових сум
по   обов'язковому   державному   особистому   страхуванню
військовослужбовців, допомога, передбачена пунктом 93 Положення,
призначається на підставі документів, зазначених у пункті 23
Інструкції, що подаються для призначення їм пенсії.
   Для призначення зазначених в абзаці першому цього пункту
допомог  членам  сімей  померлих  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців, яким не призначається пенсія у разі втрати
годувальника, районний військовий комісаріат оформляє та подає в
обласний військовий комісаріат:
   - заяву довільної форми;
   - копію  свідоцтва  про  смерть  пенсіонера  з  числа
військовослужбовців,  виданого  органом  реєстрації  актів
громадського стану, або копію рішення суду про визнання його
безвісно відсутнім;
   - копію виданого органом реєстрації актів громадського стану
свідоцтва про шлюб або копію рішення суду про встановлення
фактичних шлюбних стосунків, які виникли до 8 липня 1944 року;
   - довідку житлово-експлуатаційної організації або  органу
виконавчої влади про те, що батьки померлого пенсіонера з числа
військовослужбовців, які звернулися за допомогою, перебували на
його утриманні, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові,
року та місяця народження або, при необхідності, відповідний
висновок або копію рішення суду (пункти 26 і 27 Інструкції) - при
призначенні допомоги батькам померлого  пенсіонера  з  числа
військовослужбовців, які досягли пенсійного віку;
   - копії виданих органами реєстрації актів громадського стану
свідоцтв про народження, а також витягів з актів огляду в МСЕК із
зазначенням групи та часу настання інвалідності - для призначення
допомог дітям померлого пенсіонера з числа військовослужбовців;
   - копії витягів з актів огляду в МСЕК із зазначенням групи
інвалідності  -  для  призначення допомоги батькам померлого
пенсіонера з числа військовослужбовців, які не досягли пенсійного
віку*);
 _________________________________________________
   *) Практично  без  призначення  пенсії  у  разі  втрати
годувальника  одноразові  допомоги,  передбачені  пунктом  93
Положення, можуть призначатися:
   - працездатним  дружинам  померлих  пенсіонерів  з числа
військовослужбовців, а також їх непрацездатним дружинам, які не
перебували на утриманні чоловіків або одержували пенсію за свою
працю та не претендують у зв'язку з цим на пенсію у разі втрати
годувальника;
   - дітям померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців,
визнаним інвалідами з дитинства, і непрацездатним батькам, які
перебувають на їх утриманні та одержують пенсію за свою працю і в
зв'язку з цим не претендують на пенсію у разі втрати годувальника.
 
   При оформленні документів на допомогу районний військовий
комісаріат уточнює, чи перебувало подружжя в зареєстрованому
шлюбі, про що робиться відмітка на заяві  про  призначення
допомоги із зазначенням номера свідоцтва про шлюб, місця та дати
його видачі.
   26. У тих випадках, коли житлово-експлуатаційна організація
чи орган виконавчої влади не мають даних про перебування членів
сім'ї (крім зазначених у пункті 57 Положення) на  утриманні
військовослужбовця (пенсіонера) або вагаються висловити такий
висновок, факт перебування (або неперебування) на його утриманні
для визначення права цих членів сім'ї на пенсію у разі втрати
годувальника, а батьків - на одноразову допомогу (пункт 93
Положення)  встановлюється шляхом ознайомлення з матеріальним
становищем  сім'ї  померлого  військовослужбовця  (пенсіонера)
представниками   районного   військового   комісаріату  та
житловоексплуатаційної організації або органу виконавчої влади.
   Результати ознайомлення з матеріальним станом оформляються
висновком, який складається за формою, наведеною в додатку N 3 до
Інструкції, в якому повинні бути зазначені такі дані: тривалість
спільного проживання членів сім'ї з військовослужбовцем і ведення
ними спільного господарства; джерела та розміри доходів кожного з
них  (у тому числі від особистого підсобного господарства);
характер  і  розмір  матеріальної  допомоги,  що  надається
військовослужбовцем цим членам сім'ї, а стосовно батьків, крім
того, чи мають вони інших дітей, вік, працездатність цих дітей,
характер  і  розмір  матеріальної допомоги батькам, що ними
надається. У підтвердження зазначених даних до висновків при
необхідності долучаються відповідні документи (талони поштових
переказів, розрахункові листи до грошових  атестатів,  копії
виконавчих листів та ін.).
   Висновок про сімейно-майновий стан членів сім'ї підписується
зазначеними вище представниками, а висновки про те, чи перебували
члени сім'ї на  утриманні  військовослужбовця,  засвідчуються
підписом районного військового комісара.
   27. Якщо для визначення права на пенсію у разі втрати
годувальника або на одноразову допомогу факт перебування членів
сім'ї на утриманні військовослужбовця встановлюється в судовому
порядку,  то  районний  військовий  комісаріат виділяє свого
представника для участі в розгляді позовної заяви.
   28. У тих випадках, коли право на пенсію непрацездатних
батьків або дружини (чоловіка)  військовослужбовця,  які  не
перебували на його утриманні, визначається залежно від втрати ними
джерела засобів до існування (пункти 59 і 60 Положення), факт
втрати  джерела  засобів  до  існування  визначається шляхом
ознайомлення з матеріальним станом  членів  сім'ї  померлого
військовослужбовця   представниками   районного  військового
комісаріату та житлово-експлуатаційної організації або органу
виконавчої влади.
   Результати ознайомлення з матеріальним станом оформляються
висновком, який складається за формою, наведеною в додатку N 3 до
Інструкції, в якому повинні бути зазначені такі дані: вік і
працездатність батьків або дружини (чоловіка), чи мають вони
заробіток та його розмір; чи є вони пенсіонерами та в якому
розмірі одержують пенсію; чи мають вони власне господарство
(присадибну ділянку, домашню худобу)  та  доход  від  цього
господарства; чи мають вони дітей, вік, працездатність, місце
проживання, сімейний стан, заробіток цих дітей та яку вони надають
їм допомогу.
   У підтвердження зазначених даних до висновку при необхідності
долучаються копії витягів з актів огляду в МСЕК дітей, копії
виконавчих листів і рішень суду про увільнення  дітей  від
обов'язків утримувати батьків та інші документи.
   Висновок про сімейно-майновий стан членів сім'ї підписується
зазначеними  вище  представниками, а висновки про можливість
віднесення  батьків  або  дружини  (чоловіка)  померлого
військовослужбовця до числа таких, які втратили джерело засобів до
існування,  підтверджуються  підписом  районного  військового
комісара.
   29. У випадках оформлення документів для призначення пенсій
за вислугу років або за інвалідністю I і II груп з
передбаченими підпунктом "а" пункту 18 і підпунктом "а" пункту 46
Положення надбавками на непрацездатних членів сім'ї, які мають
право на соціальну пенсію, поряд із зазначеною в пункті 21
Інструкції  довідкою  про  непрацездатних  членів сім'ї, які
перебувають на утриманні  звільненого  з  військової  служби
військовослужбовця, подається також довідка районного відділу
(управління) соціального захисту населення про неодержання пенсії
цими членами сім'ї або припинення її виплати.
   Для призначення пенсій з надбавками на дітей, які навчаються,
братів, сестер та онуків, старших 18 років, які не є інвалідами,
подається додатково довідка відповідного навчального закладу про
їх навчання.
( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   30. Одержана районним військовим комісаріатом заява  про
призначення або відновлення виплати пенсії або про призначення
допомоги разом з доданими документами реєструється в  книзі
пропозицій, заяв і скарг у встановленому порядку. На заяві
зазначається дата її надходження.
   Якщо в заяві про призначення пенсії або допомоги і в доданих
до неї документах наявні суперечні дані, районний військовий
комісаріат  вживає  заходів  щодо  виявлення  причин  таких
суперечностей і уточнення відповідних даних.
   Повністю та правильно оформлені документи на пенсію або
допомогу в 7-денний строк з дня надходження заяви подаються в
обласний військовий комісаріат.
   У тих випадках, коли документи не містять тих чи інших даних,
які мають значення для вирішення питання про право на пенсію або
одноразову  допомогу   (наприклад,   про   наявність   у
військовослужбовця, який помер, інших членів сім'ї), і встановити
їх неможливо, районний військовий комісаріат зазначає про це в
супровідному листі, при якому документи подаються в обласний
військовий комісаріат. У листі при необхідності зазначається також
про неможливість подання того або іншого документа та з яких
причин.
   При поданні документів для призначення пенсії у разі втрати
годувальника дітям, братам,  сестрам  або  онукам  померлого
військовослужбовця, які досягли 18-річного віку та навчаються, або
для призначення пенсії за вислугу років  або  за
інвалідністю  з  надбавкою  на зазначених членів сім'ї, які
перебувають на утриманні непрацюючого пенсіонера, у супровідному
листі до цих документів відмічається дата наступного закінчення
ними навчання у відповідних навчальних закладах, а при поданні
документів для призначення пенсії за вислугу років або
за інвалідністю I та II груп з надбавкою на повнолітніх членів
сім'ї, які перебувають на утриманні непрацюючого пенсіонера та
визнані інвалідами на певний строк, - день, до якого встановлена
інвалідність зазначеним членам сім'ї.
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   31. При одержанні від особи, яка звернулася за призначенням
пенсії або допомоги, оригіналів документів, виданих органами
реєстрації актів  громадського  стану,  працівники  районного
військового комісаріату знімають з них копії, засвідчують їх
підписом військового комісара та гербовою печаткою і долучають до
пенсійних документів на допомогу, а оригінали документів, видані
органами реєстрації актів громадського стану, після призначення
або відмови в призначенні пенсії чи допомоги висилаються  у
районний військовий комісаріат для повернення особі, яка їх
подала.
   32. Копія супровідного листа, при якому подаються документи
на пенсію або допомогу в  обласний  військовий  комісаріат,
залишається на контролі до одержання з обласного військового
комісаріату повідомлення про прийняте рішення. Після одержання
повідомлення про призначення (поновлення) або відмову в пенсії або
допомозі робиться відповідна відмітка в книзі пропозицій, заяв або
скарг,  а  копія зазначеного листа підшивається в справу з
листуванням з питань пенсійного забезпечення та  соціального
обслуговування.
   33. Персональний облік пенсіонерів,  які  проживають  на
території  району  (включаючи й тих, яким пенсії призначені
військовими комісаріатами інших областей), районні  військові
комісаріати ведуть на картках встановленої форми (додаток N 4 до
Інструкції).
   Картки персонального  обліку  пенсіонерів  зберігаються в
належно обладнаній картотеці, яка забезпечує повне їх збереження.
   Для зручності  користування картотека може поділятися за
видами пенсій, місцем проживання пенсіонерів (населеним пунктом,
сільрадами),  а в кожному її розділі картки розміщуються в
алфавітному порядку.
   34. Відповідальність  за  збереження карток персонального
обліку пенсіонерів покладається на посадову особу, яка виконує в
районному  військовому  комісаріаті  роботу  по  пенсійному
забезпеченню військовослужбовців та членів їх сімей та соціальному
обслуговуванню пенсіонерів.
 
    IV. Оформлення документів при призначенні пенсій,
      ведення діловодства по пенсійному забезпеченню
      в обласних військових комісаріатах
 
   35. Особові справи військовослужбовців, скорочені особові
справи військовослужбовців з числа співробітників розвідувального
органу Міністерства оборони України (з розрахунками вислуги років
та витягами з наказів про звільнення), а також витяги з наказів
про виключення військовослужбовців зі списків особового складу
Збройних Сил України у зв'язку зі смертю, що надійшли з управлінь
(відділів) кадрів або військових частин в обласний військовий
комісаріат, реєструються в книзі обліку пенсійних документів
(додаток N 5 до Інструкції) з присвоєнням облікових номерів, до
яких додаються літери "д" (при надходженні особової справи) або
"в" (при надходженні витягу з наказу). ( Абзац перший пункту 35 в
редакції Наказу Міноборони N 222 ( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
   При цьому  з  витягів  з  наказів  про  виключення
військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил
України знімаються копії в двох примірниках: перший надсилається
до районного військового комісаріату і є підставою для вручення
членам сім'ї військовослужбовця повідомлення про його долю та
наступного оформлення документів на пенсію, а другий - залишається
в обласному військовому комісаріаті для здійснення контролю за
надходженням  з  районного військового комісаріату оформлених
документів або донесення про відсутність членів сім'ї, які мають
право на пенсію.
   36. При надсиланні в районний військовий комісаріат копії
витягу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків
особового складу Збройних Сил  України  обласний  військовий
комісаріат, враховуючи конкретні обставини, встановлює строк (але
не більше одного місяця) для перевірки права членів сім'ї на
пенсію  та  оформлення  військовим  комісаріатом  документів,

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner