Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

Інструкції) служить для обліку пенсіонерів районними військовими
комісаріатами.  Ця  картка  заповнюється  обласним військовим
комісаріатом на усіх пенсіонерів, яким знов призначена  або
поновлена пенсія, а також на пенсіонерів, які прибули з іншої
області (району)**). Заповнені картки персонального обліку (в тому
числі на пенсіонерів, які одержують пенсії за суміжними пенсійними
справами та проживають в інших областях) групуються за районними
військовими комісаріатами за місцем проживання пенсіонерів і один
раз на місяць розсилаються цим військовим комісаріатам.
 ____________________________________________
   *) Якщо за припиненою пенсійною справою, що надійшла з іншого
обласного військового комісаріату, поновлюється виплата пенсії
пенсіонеру або призначається пенсія у разі втрати годувальника
членам сім'ї, облікова картка долучається до розділу другого
припиненої пенсійної справи.
   **) При переїзді пенсіонерів з одного району до іншого у
межах однієї області обласний військовий комісаріат з урахуванням
конкретних  обставин  може  організовувати  пересилку  карток
персонального  обліку,  які  ведуться  на  цих  пенсіонерів,
безпосередньо районними військовими комісаріатами.
 
   81. Обласний військовий комісаріат щомісячно інформує районні
військові комісаріати про проведені перерахунки та припинення
виплати пенсій, а також про вибуття пенсіонерів на нове місце
проживання, використовуючи для цього супровідні листи на діючі
пенсійні справи, вислані в інші обласні військові комісаріати,
реєстр витягів з особових рахунків пенсіонерів, які надійшли до
закінчення строку дії пенсійного листа (пункти 63, 89 і 93
Інструкції), та інші облікові дані, наявні в обласному військовому
комісаріаті.
   82. Залежно від конкретних обставин обласний  військовий
комісаріат може обрати й інший придатний для нього порядок
повідомлення районним військовим комісаріатам  про  зміни  в
облікових даних пенсіонерів (наприклад, заповнення спеціальних
карток при кожному перерахунку, припиненні виплати пенсії, вибутті
пенсіонера та надіслання їх у районні військові комісаріати).
 
  V. Зберігання, пересилання пенсійних справ та їх оформлення
    при припиненні виплати пенсії, відбір та  ліквідація
    пенсійних справ і документів, за якими відмовлено в
    призначенні пенсії
 
   83. Пенсійні  справи  зберігаються  в належно обладнаних
приміщеннях у порядку номерів, присвоєних їм за реєстром пенсійних
справ. При цьому припинені пенсійні справи зберігаються окремо від
діючих. Відповідальність за схоронність пенсійних справ несуть
начальник  відділу фінансового і соціального забезпечення та
начальник відділення соціального забезпечення. Безпосередньо за
схоронність пенсійних справ відповідає одна з посадових осіб
відділу фінансового і соціального забезпечення, призначена наказом
обласного військового комісара.
   Видача пенсійних справ посадовим особам обласного військового
комісаріату,  що  безпосередньо  зайняті призначенням пенсій,
провадиться під їх розпис у картці-заступнику, яка заводиться на
кожну пенсійну справу*).
 _____________________________________________
   *) Залежно від конкретних обставин  обласний  військовий
комісаріат може обирати й інший, придатний для нього порядок
видачі пенсійних справ, який гарантує їх надійну схоронність
(наприклад, заведення на кожного виконавця особового рахунку, в
який записуються номери виданих пенсійних справ).
 
   84. При здаванні посади начальником відділу фінансового і
соціального забезпечення або начальником відділення соціального
забезпечення новопризначеним особам або заміні посадової особи,
безпосередньо  відповідальної  за зберігання пенсійних справ,
робиться звіряння наявних пенсійних справ з даними реєстру.
   Повна інвентаризація пенсійних справ з одночасною перевіркою
наявності облікових карток на діючі пенсійні справи (пункт 76
Інструкції) провадиться не рідше одного разу в п'ять років.
   Результати інвентаризації  пенсійних  справ  і  перевірки
наявності облікових карток на діючі пенсійні справи оформлюються
актом, що затверджується обласним військовим комісаром.
   85. При одержанні з установи Ощадного банку України витягу з
особового рахунку пенсіонера разом з його заявою про зміну місця
проживання у межах тієї ж області обласний військовий комісаріат у
10-денний строк виписує новий пенсійний лист і висилає його в
установу Ощадного банку України за новим місцем  проживання
пенсіонера, про що повідомляє пенсіонера.
   У разі переїзду пенсіонера на проживання в іншу область його
пенсійна справа у 7-денний строк пересилається у відповідний
обласний військовий комісаріат для продовження виплати пенсії.
   86. При переїзді в іншу область члена сім'ї, який одержує
пенсію за основною пенсійною  справою,  обласний  військовий
комісаріат дає вказівку установі Ощадного банку України про
виплату пенсії членам сім'ї, які одержують пенсію за суміжною
пенсійною справою, за один місяць наперед і подання в обласний
військовий комісаріат витягу з особового рахунку по виплаті пенсії
цим членам сім'ї.
   Після одержання з установи Ощадного банку України зазначеного
витягу основна та суміжна пенсійні справи разом з витягами з
особових рахунків пересилаються в обласний військовий комісаріат
за новим місцем проживання основної сім'ї, про що повідомляється
одержувач пенсії за суміжною пенсійною справою.
   У разі зміни місця проживання пенсіонером, який одержує
пенсію за суміжною пенсійною  справою,  обласний  військовий
комісаріат, не відкликаючи пенсійного листа, повідомляє установі
Ощадного банку України нову адресу пенсіонера для переказу пенсії
поштою.
   87. У разі влаштування пенсіонера до лікувально-трудового
профілакторію, розташованого на території іншої області, його
пенсійна справа для подальшої виплати пенсії пересилається в
обласний  військовий  комісаріат  за  місцем  розташування
профілакторію.
   88. Пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне
місце проживання в інші держави СНД, надсилаються безпосередньо
військовим  комісаріатом  у відповідний обласний або міський
військовий комісаріат за обраним пенсіонером постійним місцем
проживання.
   Пенсійні справи пенсіонерів,  які  виїхали  на  постійне
проживання в інші держави (крім держав СНД), зберігаються разом з
іншими  припиненими  справами  безстроково  і  знищенню  не
підлягають*).
 _______________________________________________
   *) Пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали в країни, з якими
Україна має угоди  (договори)  про  соціальне  забезпечення,
повертаються з фінансового управління у відповідний обласний
військовий комісаріат після оформлення документів, необхідних для
призначення їм пенсії за кордоном.
 
   89. Обласний військовий комісаріат при пересилці пенсійної
справи  в інший військовий комісаріат перевіряє правильність
проведення за даною справою виплат пенсії та наявність у справі
усіх необхідних документів. Супровідний лист до пенсійної справи
підписується начальником відділу фінансового  та  соціального
забезпечення та начальником відділення соціального забезпечення.
   Копія супровідного листа залишається в обласному військовому
комісаріаті на контролі до надходження підтвердження про одержання
пенсійної справи (пункт 91 Інструкції).
   По закінченню місяця після повідомлення районним військовим
комісаріатом про зміни в облікових даних пенсіонерів і внесення
записів у відомість обліку руху пенсійних справ (пункти 80 і 101
Інструкції) копії супровідних листів на пенсійні справи, переслані
в інші обласні військові комісаріати, разом з підтвердженнями про
одержання цих справ і заявами пенсіонерів про зміну  місця
проживання, які надійшли, підшиваються у справи-заступники, які
зберігаються на місті пересланих пенсійних справ або долучаються
до справи з листуванням по пересилці пенсійних справ, якщо
справи-заступники в обласному військовому комісаріаті не ведуться.
   90. Пенсійні справи (у тому числі й припинені) пересилаються
в інші обласні військові комісаріати разом з обліковими картками
(пункти 76 і 78 Інструкції).
   Пересилка пенсійних справ, у яких наявні особові справи
військовослужбовців, здійснюється в порядку, передбаченому для
пересилки таємних документів, а інших пенсійних справ - цінними
пакетами з оцінкою вартості.
   91. Обласний військовий комісаріат, який одержав пенсійну
справу з іншого військового комісаріату, перевіряє правильність
проведених за даною справою виплат пенсії, наявність у ній усіх
необхідних документів, правильність заповнення облікової картки та
висилає у військовий комісаріат, з якого одержана пенсійна справа,
підтвердження про одержання справи із зауваженнями за результатами
її перевірки.
   Якщо є відомості про нове місце проживання пенсіонера, то
обласний військовий комісаріат у 10-денний строк з дня одержання
пенсійної справи надсилає у відповідну установу Ощадного банку
України пенсійний лист для продовження виплати пенсії, про що при
наявності адреси повідомляє пенсіонера. При відсутності в справі,
що надійшла, відомостей про нове місце проживання пенсіонера
пенсійний лист для продовження виплати пенсії надсилається в
установу  Ощадного банку України після звернення пенсіонера.
Облікова картка, що надійшла разом з пенсійною справою, після
висилки  пенсійного листа в установу Ощадного банку України
поміщується в облікову картотеку (пункт 76 Інструкції).
   Якщо крім  основної пенсійної справи надійшла й суміжна
пенсійна справа, то одержувачу пенсії за суміжною пенсійною
справою обласний військовий комісаріат при необхідності повідомляє
також про те, які документи і в які строки він повинен подати для
продовження виплати пенсії.
   92. Якщо в пенсійній справі, що надійшла з іншого обласного
військового комісаріату, відомостей про нове місце проживання
пенсіонера немає, а пенсіонер протягом трьох місяців не звернувся
за одержанням пенсії, і вжиті заходи по встановленню його місця
знаходження не дали позитивних результатів, то пенсійна справа
повертається в обласний військовий комісаріат, з якого вона
надійшла.
   93. У разі втрати пенсіонером права на одержання пенсії в
обласному військовому комісаріаті  перевіряється  правильність
проведених виплат за пенсійною справою та у тримісячний строк з
дня втрати права на пенсію оформляється припинення пенсійної
справи: робиться запис на обкладинці справи про дату її припинення
та встановлений строк зберігання (пункт 102 Інструкції), а також
відповідні відмітки в реєстрі пенсійних справ, обліковій та
алфавітній картках; складається висновок про припинення виплати
пенсії (додаток N 12), який підшивається в припинену пенсійну
справу*).
 ___________________________________________
   *) Зазначені висновки можуть бути  використані  обласним
військовим комісаріатом для доведення до районних військових
комісаріатів змін в облікових даних пенсіонерів і  внесення
відповідних записів у відомість обліку руху пенсійних справ
(пункти 82 і 101 Інструкції). З цією метою при заповненні
висновків на звороті зазначаються вид одержуваної пенсіонером
пенсії та районний військовий комісаріат, в якому пенсіонер
перебував на обліку.
 
   94. У разі припинення виплати пенсії пенсіонеру з числа
військовослужбовців у зв'язку з його смертю обласний військовий
комісаріат негайно з'ясовує, чи мають право члени сім'ї померлого
на пенсію у разі втрати годувальника та на одноразову допомогу, і
вживає  заходів  щодо  оформлення відповідних документів для
призначення пенсії та допомоги.
   Якщо членам  сім'ї  померлого  пенсіонера  з  числа
військовослужбовців призначається пенсія, то припинена пенсійна
справа  померлого  разом з обліковою карткою долучається до
пенсійної справи сім'ї, про що зазначається в алфавітній картці
померлого пенсіонера та в графі 8 реєстру пенсійних справ. При
цьому припинена пенсійна справа померлого пенсіонера, яка долучена
до пенсійної справи сім'ї та являє собою його складову частину,
надалі самостійно не враховується.
   95. У разі припинення виплати пенсії за суміжною пенсійною
справою припинена пенсійна справа та облікова картка на цю справу
зберігаються в порядку, передбаченому відповідно пунктами 78 і 83
Інструкції.
   96. Якщо пенсіонер, який одержує пенсію по інвалідності, не
пройшов своєчасно переогляду в МСЕК, у зв'язку з чим витяг з акта
огляду в МСЕК в обласний військовий комісаріат не надходив,
останній вживає заходів до з'ясування причини неявки пенсіонера в
МСЕК  і при необхідності надає йому допомогу в проходженні
переогляду. Якщо буде встановлено, що пенсіонер втратив право на
одержання пенсії або відмовляється проходити переогляд у МСЕК,
обласний військовий комісаріат  після  відповідної  перевірки
правильності  проведених виплат оформляє припинення пенсійної
справи в порядку, передбаченому пунктом 93 Інструкції.
   97. У разі надходження з установи Ощадного банку України
витягу з особового рахунку пенсіонера у зв'язку з неявкою його за
одержанням пенсії або неподання встановленої довідки про навчання
дітей, братів, сестер та онуків, старших 18 років, обласний
військовий комісаріат вживає заходів щодо з'ясування причини
неодержання пенсії або неподання довідки. Якщо буде встановлено,
що  пенсіонер  втратив  право на одержання пенсії, обласний
військовий комісаріат після відповідної перевірки правильності
проведених виплат оформляє припинену пенсійну справу в порядку,
передбаченому пунктом 93 Інструкції.
   98. У разі переходу пенсіонера на інший вид пенсії та
складання нового розрахунку на пенсію (пункт 48 Інструкції)
робиться висновок про припинення виплати попереднього виду пенсії,
пенсійній справі присвоюється новий порядковий номер за реєстром
пенсійних  справ,  про що відмічається в алфавітній картці,
виписується нова облікова картка, а облікова картка на припинену
пенсійну справу долучається до розділу другого цієї справи. При
цьому в реєстрі проти номера, за яким справа була зареєстрована
раніше, робиться посилання на новий номер пенсійної справи.
Припинена пенсійна справа, яка долучена до заново оформленої
пенсійної справи та являє собою складову її частину, надалі
самостійно не враховується.
   99. Якщо пенсійна справа припиняється у зв'язку з переходом
пенсіонера, який одержує пенсію по інвалідності від Міністерства
оборони  України, на пенсію від органів соціального захисту
населення України, обласний військовий комісаріат при необхідності
пересилає відповідному відділу (управлінню) соціального захисту
населення оригінал витягу з акта огляду в МСЕК, залишаючи в
припиненій пенсійній справі копію цього витягу, засвідчену в
порядку, передбаченому пунктом 31 Інструкції.
   100. При відновленні виплати пенсії за раніше припиненою
пенсійною справою або при поверненні пенсійної справи з іншого
обласного військового комісаріату (у тому числі у випадках,
зазначених у пункті 92 Інструкції) ці справи реєструються в
реєстрі пенсійних  справ  з  присвоєнням їм нових порядкових
номерів*), про що відмічається в алфавітних картках. При цьому в
реєстрі проти номера, за яким справа була зареєстрована раніше,
робиться посилання на новий номер пенсійної справи.
 ________________________________________________
   *) У випадку одноразової виплати (доплати) пенсії за раніше
припиненою пенсійною  справою  ця  справа  за  реєстром  не
перереєстровується.
 
   На пенсійну  справу,  за якою поновлена виплата пенсії,
облікова картка заповнюється, як і при призначенні пенсії, а
облікова  картка,  раніше  заповнена на цю пенсійну справу,
вилучається з картотеки, зазначеної в пункті 78 Інструкції, та
долучається до розділу другого пенсійної справи.
   101. Для обліку руху пенсійних справ обласний військовий
комісаріат веде відомість, в якій відображається кількість діючих
пенсійних справ: наново заведених і поновлених, що надійшли з
інших обласних військових комісаріатів, пересланих в інші обласні
військові комісаріати і припинених, а також зміни чисельності
пенсіонерів відповідних категорій за групами інвалідності та за
числом непрацездатних членів сім'ї, на яких виплачується пенсія у
разі втрати годувальника, - відповідно до "Звіту про роботу по
призначенню пенсій".
   Записи у відомості обліку руху пенсійних справ провадяться
щомісячно на підставі підсумкових записів у реєстрі пенсійних
справ, копій супровідних листів на діючі пенсійні справи, вислані
в інші обласні військові комісаріати, повідомлень про перерахунки
і припинення виплат пенсій (пункти 45, 89 і 93 Інструкції).
   102. Припинені пенсійні справи та справи з документами, за
якими відмовлено в призначенні пенсії, зберігаються протягом таких
строків:
   а) пенсійні справи пенсіонерів з числа військовослужбовців
(крім справ, зазначених у пункті 104 Інструкції і підпункті "б"
цього пункту) - 25 років після припинення виплати пенсії;
   б) пенсійні  справи  померлих  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців,  в  яких  немає їх особових справ, при
відсутності у цих пенсіонерів членів сім'ї, які потім могли б
реально претендувати на пенсію у разі втрати годувальника, -
5 років після смерті пенсіонерів;
   в) пенсійні справи пенсіонерів з числа членів сімей померлих
військовослужбовців,   в   яких   немає  особових  справ
військовослужбовців, - 5 років після припинення виплати пенсії;
   г) справи з документами, за якими відмовлено в призначенні
пенсії за вислугою строків служби або по інвалідності, якщо в них
немає особових справ військовослужбовців, - 10 років з часу
останнього звернення за призначенням пенсії;
   д) справи з документами, за якими відмовлено в призначенні
пенсії у разі втрати годувальника, якщо в них немає особових справ
військовослужбовців, - 5 років з часу останнього звернення за
призначенням пенсії;
   е) пенсійні справи пенсіонерів і справи з документами, за
якими відмовлено в призначенні пенсії (підпункти "б", "в", "г",
"д"  цього  пункту),  в  яких  наявні  особові  справи
військовослужбовців (крім справ військовослужбовців, зазначених у
пункті 104 Інструкції), - 25 років після смерті пенсіонера,
припинення виплати пенсії або останнього звернення за призначенням
пенсії відповідно.
   Стосовно окремих справ, зазначених у підпунктах "в", "д"
цього пункту, за якими в подальшому може реально виникнути питання
про призначення або поновлення виплати пенсії, строк зберігання
може бути продовжений обласним військовим комісаром до 10 років.
   103. Строки зберігання справ, зазначені  в  пункті  102
Інструкції, обчислюються з 1 січня року, що йде за роком після
смерті пенсіонера, припинення виплати пенсії або  останнього
звернення за призначенням пенсії відповідно.
   Після закінчення встановлених строків зберігання пенсійні
справи та справи з документами, за якими відмовлено в призначенні
пенсії, підлягають знищенню.
   104. Припинені  пенсійні  справи  маршалів, генералів та
адміралів, а також військовослужбовців - Героїв Радянського Союзу,
Героїв  Соціалістичної  Праці,  кавалерів ордена Слави трьох
ступенів, лауреатів Ленінської та Державної премій (у тому числі
тих, в яких немає їх особових справ) зберігаються постійно.
   Постійному зберіганню підлягають також припинені пенсійні
справи та справи з документами, за якими відмовлено в призначенні
пенсії, якщо в цих справах є особові справи старших офіцерів або
особові справи молодших офіцерів - ветеранів війни*).
 _____________________________________________
   *) Припинені пенсійні справи та справи з документами, за
якими відмовлено в призначенні пенсії, в яких наявні особові
справи молодших офіцерів, які не є ветеранами війни, або особові
справи прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової
служби,  підлягають ліквідації у встановленому порядку після
закінчення строків зберігання, зазначених у підпунктах "а" та "е"
пункту 102 Інструкції.
 
   105. Для відбору пенсійних справ і справ з документами, що
підлягають ліквідації, за якими відмовлено в призначенні пенсії,
наказом обласного військового комісара призначається комісія у
складі не менше трьох осіб. До складу комісії поряд з іншими
посадовими особами залучаються офіцери з числа керівного складу
відділу фінансового та соціального забезпечення та 3 відділу

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner