Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

обласного військового комісаріату.
   106. Комісія, використовуючи картотеку з обліковими картками
на припинені пенсійні справи та книгу обліку пенсійних документів
(пункти 35 і 78 Інструкції), відбирає справи, строки зберігання
яких закінчилися, і переглядає їх для визначення можливості
знищення. При цьому в залежності від конкретних обставин (причини
припинення виплати пенсії, віку осіб, які можуть претендувати на
пенсію, і т.д.) комісія при необхідності приймає рішення про
продовження за деякими справами, зазначеними в підпунктах "в", "д"
пункту 102 Інструкції, строків зберігання понад встановлені. При
цьому строк подальшого зберігання, що визначається комісією,
зазначається на обкладинці кожної справи і засвідчується підписами
членів комісії.
   З відібраних  для  знищення  справ вилучаються оригінали
особових  документів,  (свідоцтва  органів  реєстрації  актів
громадського  стану  про народження, шлюб, розірвання шлюбу,
повідомлення військових частин про долю військовослужбовців і
т.д.), а також військово-медичні документи та витяги з актів
огляду в МСЕК, які групуються в окремі справи і зберігаються у
встановленому  порядку  або  при необхідності висилаються за
належністю власникам документів або членам їх сімей.
   107. У пункті 18 облікових карток на пенсійні справи, які
відібрані для знищення, робиться відмітка про знищення за підписом
начальника відділу  фінансового  і  соціального  забезпечення
обласного військового комісаріату з посиланням на номер і дату
акта (пункт 108 Інструкції), а на відібрані на знищення справи з
документами, за якими відмовлено в призначенні пенсії, складаються
спеціальні картки (додатки N 13а і N 13б Інструкції),  які
підписуються усіма членами комісії та засвідчуються гербовою
печаткою обласного військового комісаріату.
   108. Справи, які відібрані для ліквідації, вносяться  в
алфавітному порядку в акт (додаток N 14).
   Акт складається окремо на пенсійні справи і на справи з
документами,  за  якими  відмовлено в призначенні пенсії, і
затверджується обласним військовим комісаром, після чого комісія
знищує справи у встановленому порядку та засвідчує це відповідним
записом в акті.
   Про знищення справ робляться відповідні відмітки в алфавітних
картках, а також у реєстрі пенсійних справ або книзі обліку
пенсійних документів.
   109. Облікові картки на знищені пенсійні справи та картки на
знищені справи з документами, за якими відмовлено в призначенні
пенсії,  зберігаються  обласним  військовим  комісаріатом  у
спеціальній картотеці в алфавітному порядку або в порядку номерів,
присвоєних справам за реєстром пенсійних справ і книгою обліку
пенсійних справ відповідно.
   110. У разі поновлення виплати  пенсії  після  знищення
пенсійної справи облікова картка з картотеки, зазначеної  в
пункті 109 Інструкції, вилучається та разом з наявними справжніми
документами  (пункт  106  Інструкції)  долучається до заново
оформленої пенсійної справи. При цьому відомості, наявні у картці,
при необхідності уточнюються, а в реєстрі пенсійних справ та
алфавітній картці робляться відмітки, передбачені пунктом 100
Інструкції.
   111. Якщо поновлення виплати пенсії після знищення пенсійної
справи  проводяться  іншим  обласним військовим комісаріатом,
останньому за його запитом пересилається справжня облікова картка
на  ліквідовану пенсійну справу разом з наявними справжніми
документами (пункт 106 Інструкції). Про надсилання облікової
картки робляться відповідні відмітки в реєстрі пенсійних справ та
алфавітній картці.
   112. Обласний військовий комісаріат, що одержав справжню
облікову картку на знищену пенсійну справу, долучає її до заново
оформленої пенсійної справи, а в обласний військовий комісаріат, з
якого надійшла картка, висилає підтвердження про її одержання.
   Справжні облікові  картки  на  знищені  пенсійні справи,
переслані з одного обласного військового комісаріату в інший, якщо
вони не підлягають долученню до заново оформлених пенсійних справ,
повинні бути повернені за належністю.
   113. Справи-заступники (справи з документами по пересилці
пенсійних справ) зберігаються в обласному військовому комісаріаті
протягом трьох років і знищуються у встановленому порядку.
 
    VI. Порядок оформлення документів при призначенні та
      виплаті допомог. Облік і видача санаторних путівок
 
   114. Виплата особам офіцерського  складу,  звільненим  з
військової служби без права на пенсію, окладу за військовим
званням протягом одного року з дня звільнення (пункти 85 і 87
Положення)  провадиться  обласним  військовим комісаріатом на
підставі грошового атестату (розрахункової книжки), а  також
засвідченої підписом районного військового комісара та гербовою
печаткою копії витягу з наказу відповідної посадової особи про
звільнення військовослужбовця з військової служби.
   115. Оклад за військовим званням особам офіцерського складу,
звільненим з військової служби та взятим на військовий облік,
виплачується обласним військовим комісаріатом за рахунок коштів
кошторису Міністерства оборони України в період з 15-го по 20-е
число кожного місяця особисто одержувачу за роздавальною відомістю
або, за його бажанням, шляхом переказу поштою.
   Виплата окладу за військовим званням за період до  дня
звернення за одержанням цього окладу провадиться одноразово, а за
час, який лишився до закінчення річного терміну, - щомісячно у
встановлені строки.
   116. При виплаті особам офіцерського складу, звільненим з
військової  служби,  окладу  за військовим званням з них у
встановленому порядку провадяться відрахування  аліментів  за
виконавчими  листами  або  записами  у  грошових  атестатах
(розрахункових книжках) або за їх письмовою заявою при виявленні
бажання  добровільно  сплачувати  аліменти,  а  також  інші
відрахування, що передбачені чинним законодавством.
   117. При зміні особами офіцерського складу, звільненими з
військової служби, місця проживання, також у зв'язку з переїздом в
іншу область, оклад за військовим званням до закінчення річного
строку з дня звільнення виплачується щомісячно обласним військовим
комісаріатом, що робив первісну виплату цього окладу.
   118. Після закінчення виплати окладу за військовим званням у
грошовому  атестаті  (розрахунковій книжці) військовослужбовця
записується, за який період і в якій сумі йому виплачений оклад за
військовим званням. Цей запис засвідчується підписом начальника
відділу фінансового  та  соціального  забезпечення  обласного
військового комісаріату та гербовою печаткою.
   Грошові атестати (розрахункові книжки) осіб  офіцерського
складу, звільнених з військової служби, яким виплачується оклад за
військовим званням, після остаточного розрахунку з ними  та
обревізування  виплат долучаються до їх особових справ і в
подальшому зберігаються в цих справах.
   119. Одноразові допомоги і допомога на поховання померлих
членів сім'ї непрацюючого пенсіонера, передбачені пунктами 91 і 97
Положення, виплачуються відповідними установами Ощадного банку
України на підставі доручень на одноразову виплату (пункт 65
Інструкції), що виписуються обласними військовими комісаріатами.
   120. Доручення на одноразову виплату для виплати допомог
відповідно до пунктів 91 і 97 Положення оформляються у порядку,
передбаченому пунктами  65 і 69 Інструкції, і висилаються в
установи Ощадного банку України за місцем проживання одержувачів,
а у разі виплати одноразової допомоги, передбаченої пунктом 91
Положення, членам сім'ї, які проживають окремо від основної сім'ї
на території іншої області, - в установу Ощадного банку України
того ж міста, де знаходиться обласний військовий комісаріат із
зазначенням про переказ грошей поштою (пункт 68 Інструкції).
   Про надіслання в установу Ощадного банку України доручення на
одноразову виплату одержувачу надсилається  повідомлення  про
висилку доручення на одноразову виплату.
   121. На суму одноразової допомоги, передбаченої пунктом 91
Положення,  належної  батькам  померлого  пенсіонера з числа
військовослужбовців, виписується окреме доручення на одноразову
виплату.
   Окремі доручення на одноразову виплату виписуються також на
суму зазначеної одноразової допомоги, належної кожному з дітей -
круглих сиріт і дітей, які перебувають на день звернення за
допомогою на повному державному утриманні. При цьому в дорученнях
дається вказівка про зарахування суми допомоги до вкладу на їх
ім'я у відповідній установі Ощадного банку України.
   122. При виплаті одноразових допомог, передбачених пунктом 93
Положення,   дружинам   померлих   пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців, які були на день смерті інвалідами внаслідок
причин,  зазначених у підпункті "а" пункту 42 і пункті 43
Положення, якщо цим дружинам не призначається пенсія у разі втрати
годувальника (на себе або на дітей), оформляються відповідні
довідки про збереження ними права на пільги по оплаті жилої площі,
комунальних послуг та придбаного за встановленими нормами палива,
якими вони користувалися за життя чоловіка. Ці довідки вручаються
їм безпосередньо в обласному військовому комісаріаті або через
районний військовий комісаріат. Такі ж довідки оформлюються і
вручаються при виплаті одноразової допомоги без  призначення
пенсії в разі втрати годувальника також  дружинам  померлих
військовослужбовців з числа учасників бойових дій і  війни,
визнаних за життя інвалідами від загального захворювання та з
інших причин*).
 _______________________________________________
   *) Порядок вручення відповідних документів про право на
пільги при призначенні пенсії у разі втрати годувальника дружинам
зазначених  пенсіонерів-інвалідів  викладений  у  пункті  46
Інструкції.
( Пункт 122 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   123. Допомога на поховання померлих пенсіонерів, передбачена
пунктом 96 Положення, виплачується членам їх сімей установою
Ощадного банку України на підставі пенсійного листа, за яким
виплачувалась пенсія померлому пенсіонеру, за поданими ними:
заявою одержувача допомоги про те, що він проводить поховання
померлого пенсіонера за свій рахунок; документом органу реєстрації
актів громадського стану про смерть пенсіонера із спеціальним
надписом: "Для подання в страхкасу". Якщо поховання пенсіонера
здійснено особами, які не відносяться до членів його сім'ї,
допомога на поховання сплачується їм за наявності також довідки
житлово-експлуатаційної організації (органів виконавчої влади) або
документів органів ритуальної служби, що підтверджують надання
відповідних послуг щодо здійснення поховання.
   124. Документи,  що  є  підставою для виплати  допомог
(пункти 93, 96 і 97 Положення), а також повідомлення до доручень
на одноразову виплату, які надійшли в  обласний  військовий
комісаріат з установ Ощадного банку України після виплати допомог,
долучаються до відповідних пенсійних справ.
   125. Виплата  пенсіонерам  - інвалідам внаслідок причин,
зазначених у підпункті "а" пункту 42 та пункті 43 Положення,
грошової  компенсації  витрат  на  транспортне обслуговування
провадиться на підставі відповідних висновків МСЕК за кожне
півріччя  рівними частками у січні та липні дорученнями на
одноразову виплату (пункт 65 Інструкції). Для виплати грошової
компенсації витрат на транспортне обслуговування в обласному
військовому комісаріаті ведеться облік пенсіонерів-інвалідів, які
мають  право  на її одержання. За даними цього обліку, що
уточнюються через районні військові комісаріати, кожне півріччя
складається список пенсіонерів-інвалідів на виплату їм зазначеної
компенсації, який затверджується обласним військовим комісаром.
   126. Виплата пенсіонерам-інвалідам, які мають в користуванні
легкові автомобілі або мотоколяски, компенсації витрат на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок та
запасні частини до них провадяться у належних випадках*) установою
Ощадного банку України за пенсійним листом для виплати пенсії
пенсіонеру на підставі відповідної вказівки обласного військового
комісаріату у розділі дозволу "Умови виплати пенсії", а при
первинному  одержанні  (придбанні)  легкового  автомобіля або
мотоколяски - на  підставі  виписаного  обласним  військовим
комісаріатом повідомлення встановленної форми*).
 _____________________________________________
   *) Право на одержання зазначеної компенсації мають інваліди,
які отримали легкові автомобілі та мотоколяски безкоштовно або на
пільгових умовах, а також інваліди І і ІІ груп  з  числа
військовослужбовців,  зазначені в підпункті "а" пункту 42 і
пункті 43 Положення, які придбали легкові автомобілі за повну
вартість.
 
   127. Виплата сум одноразової грошової допомоги (підпункт "б"
пункту  101  Положення)  провадиться в обласному військовому
комісаріаті за роздавальною відомістю чи шляхом переказу поштою (з
віднесенням поштових витрат на фонд допомог) або через районні
військові комісаріати. В останньому випадку обласний військовий
комісаріат, що дав доручення районному військовому комісаріату,
одночасно повідомляє про це пенсіонера поштовою листівкою, яка
надалі  районним  військовим  комісаріатом  долучається  до
роздавальної відомості.
   Облік виплачених сум одноразової грошової допомоги ведеться
обласним військовим  комісаріатом  за  довільною  формою  із
зазначенням  прізвища, ім'я та по батькові пенсіонера, виду
одержуваної їм пенсії, номера пенсійної справи та районного
військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку, дати та
суми виплаченої допомоги.
   128. Облік надходження та видачі санаторних путівок ведеться
обласним  військовим  комісаріатом  за  формою,  наведеною в
додатку N 15 до Інструкції**).
 ______________________________________________
   *) З   врахуванням   конкретних   обставин   виплата
пенсіонерам-інвалідам, які мають в користуванні легкові автомобілі
або мотоколяски, компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автомобілів і мотоколясок та запасні частини до них
може здійснюватися обласним військовим комісаріатом в порядку,
передбаченому пунктом 125 Інструкції.
   **) Стосовно форми, наведеної в додатку N 15 до Інструкції, в
обласному військовому комісаріаті ведеться також облік надходження
та видачі путівок у дитячі оздоровчі установи.
 
   Відповідальність  за  правильність  обліку,  видачі  та
зберігання путівок  наказом  обласного  військового  комісара
покладається на одну з посадових осіб відділу фінансового та
соціального забезпечення.
   В  управлінні оперативного командування облік санаторних
путівок ведеться в кількісному та вартісному виразі із зазначенням
санаторіїв,  а  також обласних військових комісаріатів, яким
виділяються путівки.
( Пункт 128 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   129. Для  належної  організації  забезпечення  санаторним
лікуванням пенсіонерів-інвалідів з числа військовослужбовців та
дотримання суворої черговості у видачі їм санаторних путівок
обласний військовий комісаріат веде персональний облік таких
пенсіонерів,  в  якому  відображаються  дані  про  характер
захворювання, профіль санаторію, рекомендоване лікування, час
санаторного  лікування  (із зазначенням назви санаторію), що
надавалося раніше, а також дані про виплату в певних випадках
грошової компенсації замість санаторної путівки.
   Пенсіонери, хворі на туберкульоз, враховуються військовим
комісаріатом окремо. Військовий комісаріат при необхідності сприяє
цим пенсіонерам в одержанні спеціалізованого лікування через
місцеві органи охорони здоров'я.
   130. Санаторні путівки вручаються пенсіонерам під їх розпис у
книзі обліку надходження та видачі санаторних путівок (пункт 128
Інструкції).
   Якщо видача путівки здійснюється через районний військовий
комісаріат, останній до поданого в обласний військовий комісаріат
підтвердження про видачу путівки долучає розписку пенсіонера, яка
після відповідної відмітки в книзі обліку надходження та видачі
санаторних путівок підшивається в його пенсійну справу.
   131. Контроль за використанням виданих пенсіонерам санаторних
путівок  здійснюється обласним військовим комісаріатом шляхом
витребування від них через районні військові комісаріати зворотних
талонів  до  путівок або інших документів, що підтверджують
перебування їх у санаторіях.
   132. Правильність обліку та видачі санаторних путівок та їх
наявність перевіряються внутрішніми комісіями, що створюються
відповідно до Положення про фінансове господарство військової
частини при проведенні перевірок витрачання бланків  суворої
звітності.
   133. Для виплати компенсації замість санаторної  путівки
(пункт  106  Положення)  в обласному військовому комісаріаті
складається   список   пенсіонерів-інвалідів   з   числа
військовослужбовців,  які  мають  право  на  одержання  цієї
компенсації. У цей список включаються із зазначенням суми належної
компенсації  пенсіонери  з  числа військовослужбовців, які є
інвалідами І групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, що мали місце в період проходження військової
служби, пенсіонери-інваліди ІІ групи внаслідок причин, зазначених
у  підпункті "а" пункту 42 і пункті 43 Положення, та інваліди
III групи, які внаслідок цих причин мають право на забезпечення
санаторними путівками безкоштовно (пункт 102 Положення) та які
протягом  двох  останніх  календарних років не користувалися
безкоштовним санаторним лікуванням. Перед складанням списку через
районні  військові  комісаріати  уточнюється,  чи  видавалися
пенсіонерам протягом двох останніх календарних років безкоштовні
санаторні  путівки  органами та установами охорони здоров'я,
підприємствами, установами та організаціями за місцем їх роботи*),
і визначається право кожного інваліда на одержання компенсації.
Окремо включаються  в  список  пенсіонери-інваліди  з  числа
військовослужбовців,  зазначені в абзаці третьому пункті 102
Положення, які виявили бажання замість санаторної путівки одержати
компенсацію.
 _______________________________________________
   *) Путівки в туберкульозні санаторії та санаторні путівки,
одержані за місцем роботи з оплатою їх повної або часткової
вартості, при виплаті грошової компенсації замість санаторної
путівки не враховуються.
 
   На підставі цього списку, затвердженого обласним військовим
комісаром, оформляються та надсилаються у відповідні установи
Ощадного банку України доручення на одноразову виплату (пункт 65
Інструкції). Номер і дата кожного доручення на одноразову виплату
зазначаються в списку.
   Стосовно порядку, передбаченого цим пунктом, виплачується
щорічно  допомога  на  оздоровлення  відповідним  категоріям
пенсіонерів, зазначеним у пункті 99 Положення.
   134. Документи,  що є підставою для надання одноразової
грошової допомоги, видачі санаторних путівок, путівок у дитячі
оздоровчі  установи,  виплати  грошової  компенсації  замість
санаторної путівки, підшиваються до розділів других пенсійних
справ пенсіонерів або в окремі справи, що заводяться з цією метою.
   Записи про надання одноразової грошової допомоги, видачу
санаторних путівок і путівок у дитячі оздоровчі установи, виплату
грошової компенсації замість санаторної путівки  провадяться:
районним військовим комісаріатом - у картках персонального обліку
пенсіонерів, а обласним військовим комісаріатом - у відповідному
розділі розрахунку на пенсію пенсійної справи. При цьому записи
про видачу санаторних путівок підтверджуються підписами начальника
відділу фінансового та соціального забезпечення та посадової
особи, відповідальної за облік та збереження путівок (пункт 128
Інструкції).
 
     VII. Оформлення документів при обчисленні вислуги
        років на пенсію
 
   135. Обчислення вислуги років (трудового стажу) на пенсію
військовослужбовцям, які підлягають звільненню  з  військової
служби,  провадиться в порядку, передбаченому пунктами 29-35
Положення.
   136. При  обчисленні  вислуги   років   на   пенсію
військовослужбовцю, який підлягає звільненню з військової служби,
складається розрахунок вислуги років військовослужбовця на пенсію
(додаток N 16а). У розрахунку зазначаються усі календарні періоди

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner