Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1256 від 29.06.2004

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

військової служби і окремо періоди, що зараховуються у вислугу
років на пільгових умовах, а також загальна вислуга років на
пенсію.
   137. У такому ж порядку оформляється розрахунок вислуги років
на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню та раніше
проходили службу в органах внутрішніх справ.
   138. Якщо військовослужбовець, який підлягає звільненню з
військової служби, має право на  пенсію,  що  призначається
відповідно до підпункту "б" пункту 12 і пункту 14 Положення, то у
розрахунку загального трудового стажу на пенсію за вислугу років
з урахуванням трудового стажу (додаток N 16б до Інструкції)
зазначаються усі календарні періоди військової служби та окремо
календарні періоди роботи як працівника, а також навчання у вищих
і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, школах і на
курсах по  підготовці  кадрів,  підвищенню  кваліфікації  та
перекваліфікації, в аспірантурі,  докторантурі  та  клінічній
ординатурі. ( Пункт 138 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міноборони N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
   139. Попередній розрахунок вислуги років (трудового стажу)
на пенсію складається кадровим органом і передається разом з
особовою справою у відповідне фінансове управління оперативного
командування  (Військово-Морських  Сил Збройних Сил України),
військову частину А0515 або в  Головне  фінансово-економічне
управління.
   Фінансовим управлінням    оперативного    командування
(Військово-Морських Сил Збройних Сил України), військової частини
А0515 або Головним фінансово-економічним управлінням складається
основний розрахунок вислуги років (трудового стажу) на пенсію,
який передається у відповідне управління (відділ) кадрів для
долучення  до  примірника особової справи, на підставі якої
складається  розрахунок  вислуги  років.  Після  звільнення
військовослужбовця  з  військової служби зазначений примірник
особової справи (крім особових справ військовослужбовців з числа
співробітників  розвідувального  органу  Міністерства  оборони
України) разом з основним розрахунком вислуги років надсилається в
обласний військовий комісаріат за обраним місцем проживання, а
попередній розрахунок залишається в справах фінансового органу та
зберігається протягом трьох років.
   Розрахунок вислуги    років    (трудового    стажу)
військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України, складений військовою частиною А0515,
долучається до оформленої у військовій частині скороченої особової
справи і також надсилається в обласний військовий комісаріат за
обраним місцем проживання звільненого військовослужбовця.
( Пункт 139 в редакції Наказу Міноборони N 222 ( z0833-04 ) від
21.06.2004 )
   140. Підставою для призначення пенсії військовослужбовцям,
які були звільнені зі Збройних Сил інших держав Співдружності
Незалежних Держав або з Об'єднаних Збройних Сил цієї Співдружності
та обрали для постійного проживання Україну, є розрахунок вислуги
років (трудового стажу), складений відповідним фінансовим органом
зазначених Збройних Сил згідно з  чинним  у  цих  державах
законодавством.
   141. Розрахунок вислуги років (трудового стажу) на пенсію у
разі затримки з поданням військовослужбовця до звільнення з
військової служби вважається дійсним протягом одного року, а якщо
у ньому немає періодів служби, зарахованих у вислугу років на
пільгових умовах, - протягом трьох років складення розрахунку до
звільнення військовослужбовця.
   142. Обласний військовий комісаріат при призначенні пенсій
перевіряє розрахунки вислуги років і додатково включає до них
невраховану службу військовослужбовців з дня складення розрахунку
вислуги років по день звільнення з військової служби. При цьому
невраховані періоди служби, передбаченої підпунктами "в", "г"
пункту 22 Положення, зараховуються у вислугу років на відповідних
пільгових умовах. Підставою для зарахування цих періодів  є
підтвердження управління (відділу) кадрів або військової частини
про те, що військовослужбовець у відповідний період мав право на
таку пільгу, а для зарахування служби у високогірних місцевостях
України - витяг з наказу командира військової частини або запис у
розрахунковій книжці про день вибуття з цих місцевостей у зв'язку
зі звільненням з військової служби.
   Додаткове  зарахування  у  вислугу років у календарному
обчисленні  або  пільгових  умовах  будь-яких інших періодів
військової служби провадиться фінансовим управлінням спільно з
управлінням кадрів оперативного командування за місцем проживання
звільненого з військової служби військовослужбовця, а звільненим
військовослужбовцям з числа співробітників розвідувального органу
Міністерства оборони України - безпосередньо у військовій частині
А0515. ( Абзац другий пункту 142 в редакції Наказу Міноборони
N 222 ( z0833-04 ) від 21.06.2004 )
 
      VIII. Заходи по запобіганню переплат пенсій та
         контроль за їх виплатою. Облік і стягнення
         переплат пенсій
 
   143. З метою запобігання переплат і одержання надмірних сум
пенсій обласні та районні військові комісаріати здійснюють такі
заходи:
   - організовують і провадять  роз'яснювальну  роботу  серед
відповідних категорій пенсіонерів про порядок виплати пенсій з
врахуванням умов, які впливають на розмір пенсії або визначають
право на подальше її отримання;
   - інформують  посадових  осіб  установ  та  організацій,
відповідальних за видачу документів для призначення та виплати
пенсій, про порядок оформлення цих документів;
   - підтримують постійний зв'язок з житлово-експлуатаційними
організаціями, органами виконавчої влади, органами реєстрації
актів громадського стану, органами соціального захисту населення,
судовими та слідчими органами з питань оперативного одержання
відомостей  про  пенсіонерів  (зарахування на повне державне
утримання, призначення трудової або соціальної пенсії, смерть
пенсіонера і т. п.), що мають значення для виплати пенсій;
   - організовують та забезпечують контроль за виплатою пенсій;
   - вживають відповідні заходи впливу щодо пенсіонерів, які
умисно отримали надмірні суми пенсій, організовують обговорення їх
проступків на зборах пенсіонерів, засіданнях комітетів (груп)
сприяння та їх соціально-побутових секцій;
   - домагаються відшкодування державі у можливо короткий строк
переплачених пенсіонерам сум пенсій.
   144. Контроль за виплатою пенсій пенсіонерам Міністерства
оборони України здійснюється:
   а) обласними військовими комісаріатами - шляхом перевірки
виписок з особових рахунків пенсіонерів і повідомлень до доручень
на одноразову виплату, що надходять з установ Ощадного банку
України;
   б) обласними та районними військовими комісаріатами спільно з
установами Ощадного банку України і місцевими фінансовими органами
із залученням активу пенсіонерів - шляхом перевірки дотримання
відповідними категоріями пенсіонерів  даного  ними  обов'язку
своєчасно повідомляти в установи Ощадного банку України або
військовий комісаріат про зміни,  що  впливають  на  розмір
виплачуваної пенсії або позбавлюють права на подальше її одержання
(пункт 138 Положення);
   в) обласними і районними військовими комісаріатами спільно з
органами соціального забезпечення із залученням активу пенсіонерів
- шляхом взаємної звірки облікових даних про пенсіонерів з метою
запобігання фактам одночасного одержання пенсіонерами пенсій від
двох органів, а також фактам виплати надбавок до пенсії на членів
сім'ї, які самі одержують пенсію.
   145. Перевірка правильності проведених установами Ощадного
банку України виплат пенсій за витягами з особових рахунків
пенсіонерів,  які  надійшли, здійснюється обласним військовим
комісаріатом у двомісячний строк, а  за  повідомленнями  на
одноразову виплату, що надійшли, - у 10-денний строк з дня
надходження зазначених витягів і повідомлень.
   146. Якщо при перевірці витягу з особового рахунку пенсіонера
або повідомлення до доручення на  одноразову  виплату  буде
встановлена переплата пенсії з вини установи Ощадного банку
України, обласний військовий комісаріат  повідомляє  установі
Ощадного  банку  України  про  суму переплати з відповідним
обгрунтуванням. Копію цього повідомлення обласний  військовий
комісаріат надсилає в обласне управління Ощадного банку України.
   Повідомлення про допущену переплату пенсії висилається в
установу Ощадного банку України з таким розрахунком, щоб воно було
одержано ним до закінчення трьох місяців з дня відправлення
обласному військовому комісаріату витягу з особового рахунку
пенсіонера або повідомлення до доручення на одноразову виплату.
   У разі несвоєчасного подання претензії до установи Ощадного
банку України відповідальність за переплату пенсій несуть посадові
особи обласного військового комісаріату, винні в несвоєчасному
поданні претензії.
   147. Виявлені при перевірці витягів з особових рахунків
пенсіонерів недоплачені суми пенсій доплачуються дорученнями на
одноразову виплату.
   148. При перевірці правильності виплати пенсій за витягом з
особового рахунку пенсіонера, що надійшов з установи Ощадного
банку України, в пункті 15 облікової картки пенсіонера (пункт 76
Інструкції) записується, по який час виплачена йому пенсія.
   149. Після перевірки правильності  проведених  установами
Ощадного банку України виплат пенсій витяги з особових рахунків
пенсіонерів, які надійшли, (крім витягів, зазначених в абзаці
другому цього пункту) разом з доданими до них документами,
передбаченими умовами виплати пенсій, поміщуються  в  справу
"Документи по виплаті пенсій установами Ощадного банку України"
(пункт 150 Інструкції).
   Витяги з особових рахунків пенсіонерів, що надійшли з установ
Ощадного банку України у зв'язку з переїздом пенсіонера на нове
місце проживання в іншу область або з припиненням виплати пенсії у
зв'язку зі смертю пенсіонера, разом з доданими до них документами,
передбаченими умовами виплати пенсій, а також повідомлення до
доручень на одноразову виплату долучаються до пенсійних справ
пенсіонерів*).
 _____________________________________________
   *) У випадках, коли установою  Ощадного  банку  України
подаються щомісячні витяги з особових рахунків пенсіонерів, у
справу з документами по виплаті пенсій або пенсійні справи
пенсіонерів  поміщуються заповнені при перевірці цих витягів
довідки із зазначенням у них строку виплати і суми виплаченої
пенсіонеру пенсії, а щомісячні витяги з його особового рахунку
ліквідуються.
 
   150. Справи з документами по виплаті пенсій  установами
Ощадного  банку  України  заводяться в обласному військовому
комісаріаті за місяцями, в які установою Ощадного банку України
проведена остання виплата за особовим рахунком пенсіонера. Витяги
з особових рахунків пенсіонерів разом з документами, що належать
до них, поміщуються в справу по виплаті пенсій за відповідний
місяць в порядку номерів пенсійних справ пенсіонерів*).
 _____________________________________________
   *) З урахуванням конкретних обставин обласним військовим
комісаріатом зазначені справи можуть не заводитися, а усі витяги з
особових рахунків пенсіонерів з документами по виплаті пенсій
можуть долучаться до пенсійних справ.
 
   Справи з документами по виплаті пенсій установами Ощадного
банку України зберігаються в обласному військовому комісаріаті
протягом трьох років і після закінчення цього строку ліквідуються
у встановленому порядку.
   151. Обласні та районні військові комісаріати організовують і
проводять систематичні перевірки правильності одержання пенсій, що
виплачуються з урахуванням умов, які впливають на розмір пенсії
або визначають право на подальше її одержання, щодо:
   а) пенсіонерів з числа військовослужбовців, які одержують
пенсії за вислугу років і по інвалідності з надбавками на
непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на їх утриманні та не
мають права на соціальну пенсію;
   б) пенсіонерів з числа членів сімей військовослужбовців, які
одержують пенсію у разі втрати годувальника:
   - на дітей, братів, сестер та онуків, старших 18 років,
зазначених в абзаці другому пункті 72 Положення (крім визнаних
інвалідами з дитинства);
   - на дружину (чоловіка), батьків та інших членів сім'ї у
зв'язку з їх доглядом за дітьми, братами, сестрами або онуками
померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку (крім
дружин, зайнятих доглядом за дітьми військовослужбовців, які
померли внаслідок причин, зазначених у підпункті "а" пункту 42 і
пункті 43 Положення).
   152. У  процесі перевірок правильності одержання пенсій,
проведених стосовно пенсіонерів, зазначених у підпункті "а" пункту
151 Інструкції, з'ясовується, чи не влаштувався пенсіонер на
роботу і чи не зараховані члени сім'ї, на яких йому виплачується
надбавка до пенсії, на повне державне утримання, а якщо надбавка
до пенсії виплачується на дітей, братів, сестер та онуків, старших
18 років, які навчаються та не є інвалідами, з'ясовується також,
чи не припинили вони навчання.
   Щодо членів сімей, зазначених у підпункті "б" пункту 151
Інструкції, при проведенні перевірок правильності одержання пенсій
з'ясовується відповідно, чи не припинили діти, брати, сестри та
онуки навчання та чи не влаштувалися на роботу члени сім'ї, які
одержують пенсію у зв'язку з доглядом за дітьми, братами, сестрами
або онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку.
   Поряд з  проведенням систематичних перевірок правильності
одержання пенсій  пенсіонерами,  зазначеними  у  пункті  151
Інструкції, обласні та районні військові комісаріати щодо дітей,
братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років, на яких
виплачується  пенсія  у разі втрати годувальника, періодично
(наприклад, після закінчення ними середньої загальноосвітньої
школи) уточнюють, чи не перебувають вони на повному державному
утриманні.
   153. Періодичність   перевірок  правильності  одержання
пенсіонерами пенсій, що виплачуються з урахуванням умов, які
впливають на розмір пенсії чи визначають право на подальше її
одержання, встановлюється обласними та районними  військовими
комісаріатами  з  урахуванням  конкретних  обставин: часу та
результатів попередніх перевірок, віку, стану здоров'я пенсіонера
тощо.
   Форми та методи зазначених перевірок  повинні  виключати
можливість будь-якого приниження честі та гідності пенсіонерів.
   154. Результати перевірок правильності  одержання  пенсій
пенсіонерами районні військові комісаріати заносять у картки
персонального обліку пенсіонерів, а при виявленні переплат пенсій
доповідають  про  це  обласному  військовому  комісаріату  з
повідомленням про вжиті заходи щодо їх відшкодування.
   Узагальнені дані  про  проведену  роботу по контролю за
правильністю одержання пенсій пенсіонерами та її  результати
подаються  районними військовими комісаріатами у порядку, що
встановлюється обласним військовим комісаріатом.
   155. У разі виявлення факту одержання пенсіонером надмірних
сум пенсії або незаконного її одержання обласний військовий
комісаріат дає вказівку установі Ощадного банку України про
припинення виплати йому пенсії за висланим пенсійним листом, а
після надходження витягу з його  особового  рахунку  робить
перерахунок призначеної пенсії з надісланням в установу Ощадного
банку України нового дозволу або оформляє припинення виплати йому
пенсії (пункт 93 Інструкції) і вживає заходів щодо відшкодування
державі незаконно одержаної суми пенсії.
( Пункт 155 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 83 ( z0159-97 ) від 12.03.97 )
 
   156. Звіряння з обліковими даними про пенсіонерів органів
соціального  захисту  (підпункт  "в"  пункту 144 Інструкції)
провадиться стосовно пенсіонерів Міністерства оборони України, які
з урахуванням їх віку або встановленої їм групи інвалідності та
стажу роботи мають одночасно право на трудову та соціальну пенсію,
а  також  стосовно  членів  сімей  пенсіонерів  з  числа
військовослужбовців, які мають право на трудову та соціальну
пенсію і на яких цим пенсіонерам виплачуються надбавки до пенсії
(підпункт "а" пункту 18 і підпункт "а" пункту 46 Положення).
   Кількість пенсіонерів Міністерства оборони України і членів
сімей пенсіонерів з числа військовослужбовців, стосовно яких
повинні проводитись звіряння з обліковими даними про пенсіонерів
органів соціального захисту населення, а також строки проведення
таких звірянь визначаються обласними та районними військовими
комісаріатами з урахуванням часу досягнення пенсіонерами і членами
їх сімей пенсійного віку або віку, що дає право на соціальну
пенсію, встановлення або підвищення їм  групи  інвалідності,
залишення роботи, результатів раніше проведених звірянь та інших
конкретних обставин.
   157. При виявленні факту одночасного одержання пенсіонером
пенсій від двох органів або отримання надбавки до пенсії на членів
сім'ї, які самі одержують пенсію, військовий комісаріат спільно з
відповідним органом соціального захисту населення вживає заходів
щодо негайного припинення виплати однієї з пенсій (надбавки до
пенсії) і відшкодування переодержаної суми, а також здійснює
необхідні заходи по запобіганню таким фактам надалі.
   158. У разі виявлення переплати пенсії, допущеної з вини
службових  осіб  військової  частини  А0515  або  військових
комісаріатів, командир військової частини А0515 та  обласний
військовий комісар призначають службове розслідування.
   Службові особи  військової  частини  А0515,  військових
комісаріатів,  винні  в  переплаті  пенсії,  притягуються до
матеріальної відповідальності: військовослужбовці - відповідно до
Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за
шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради
України від 23 червня 1995 року N 243/95-ВР ( 243/95-ВР ), а
працівники Збройних Сил України - відповідно  до  трудового
законодавства.
( Пункт 158 в редакції Наказу Міноборони N 222 ( z0833-04 ) від
21.06.2004 )
   159. При виявленні допущеної з вини посадових осіб переплати
пенсії або допомоги за пенсійною справою, що надійшла з іншого
обласного військового комісаріату, ця справа для перевірки та
прийняття рішення надсилається в фінансове управління оперативного
командування, до складу якого належить військовий комісаріат, який
допустив переплату.
   У разі непогодження з висновками  обласного  військового
комісаріату,  який  виявив  переплату,  начальник фінансового
управління  оперативного  командування матеріал про переплату
доповідає  на  рішення  командуючого  військами  оперативного
командування.  Рішення  командуючого  військами  оперативного
командування, що є остаточним, фінансове управління оперативного
командування повідомляє обласному військовому комісаріату, який
допустив переплату та який виявив її.
   160. Обласний  військовий комісаріат враховує в порядку,
передбаченому пунктами 161-164 Інструкції:
   а) незаконно одержані пенсіонерами суми пенсій, виявлені
перевірками, що провадяться (підпункт "б" пункту 144 і пункт 151
Інструкції),  або за інших обставин, для відшкодування яких
військовим комісаріатом надсилаються відповідні розпорядження в
установи Ощадного банку України або подаються позови до суду;
   б) незаконно одержані пенсіонерами суми пенсій у зв'язку з
нарахуванням пенсії від двох органів або одержанням надбавки до
пенсії на членів сім'ї, яким теж виплачується пенсія, виявлені
проведеними  звіряннями  облікових  даних  про  пенсіонерів
(підпункт "в" пункту 144 і пункт 156 Інструкції), або за інших
обставин, якщо надалі виплата пенсії зазначеним пенсіонерам буде
провадитися від Міністерства оборони України з відшкодуванням
незаконно одержаних сум в порядку, передбаченому підпунктом "а"
цього пункту;
   в) переплати і незаконно виплачені суми пенсій і допомог з
вини посадових осіб військового комісаріату (пункти 158 і 159
Інструкції) або внаслідок необгрунтованого призначення пенсій з
вини пенсіонерів.
   161. Для обліку переплат і незаконно одержаних сум пенсій, а
також для систематичного контролю за своєчасним відшкодуванням
винними  збитків державі в обласному військовому комісаріаті
ведуться:
   а) картки обліку переплат і незаконно одержаних сум пенсій,
допомог і компенсацій (додаток N 17 до Інструкції);

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner