Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 41 від 24.05.2004

Про затвердження і введення в дію тарифу за надання додаткових платних послуг, які надає залізниця пасажирам та особам


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

            ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 106/115 від 26.06.95        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 серпня 1995 р.
                   за N 286/822
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок депонування
    в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення
            патентної процедури
 
 
 
   На  виконання  постанови   Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1994 року N 705 ( 705-94-п ) "Про державну систему
депонування штамів мікроорганізмів", відповідно до Закону України
від 15 грудня 1993 року N 3687-12 "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі", Правил складання та подання заявки на видачу
патенту України на винахід і корисну модель (затверджені наказом
Держпатенту України від 17.11.94 р. N 132 і зареєстровані в
Мінюсті України 27.12.94 р. N 318/828 ( z0318-94 ), за погодженням
з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством сільського
господарства та продовольства України, а також враховуючи вимоги
Будапештського  договору  про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури та Інструкції до нього
(Будапешт,  1977,  переглянуто  у  1980)  (  995_039  ),
Н А К А З У Є М О:
 
   затвердити Інструкцію  про порядок депонування в Україні
штамів мікроорганізмів з метою здійснення потентної процедури, що
додається.
 
 Голова Держпатенту України             В.Л.Петров
 
 В.О.Президента Національної
 академії наук України                В.Г.Бар'яхтар
 
 
                        Затверджено
                   наказом Держпатенту  України
                   та Національної академії наук
                   України від 26 червня 1995 р.
                   N 106/115
 
              Інструкція
       про порядок депонування в Україні штамів
   мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури
 
   Ця Інструкція регламентує порядок прийняття на депонування,
реєстрації, обліку, зберігання штамів мікроорганізмів та видачі їх
зразків зацікавленим особам відповідно до Закону України "Про
охорону  прав  на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 р.
N 3687-12 і Правил складання та подання заявки на видачу патенту
України  на  винахід і корисну модель, затверджених наказом
Держпатенту України від 17.11.94 р. N 132 ( z0318-94 ) та згідно з
постановою  Кабінету Міністрів України "Про державну систему
депонування штамів  мікроорганізмів" від  12.10.94 р. N 705
( 705-94-п ).
   До даної Інструкції можуть бути внесені зміни та доповнення.
 
           Визначення та скорочення
 
   Відомство    - Держпатент України
 
   Депозитарій   - офіційно  затверджена установа,   яка
            проводить   депонування     штамів
            мікроорганізмів
 
   депозитор    - фізична чи юридична особа,  яка  передає
            мікроорганізм Депозитарію для депонування,
            або правонаступник зазначеної фізичної чи
            юридичної особи
 
   депонування
   мікроорганізму  - дії, які здійснюються відповідно до цієї
            Інструкції, а саме передача мікроорганізму
            Депозитарію, який реєструє та перевіряє
            його  життєздатність,  мікробіологічну
            чистоту;   довгострокове   гарантоване
            зберігання   мікроорганізму;   видача
            свідоцтва про депонування штамів, його
            життєздатність; а також видача їх зразків
            зацікавленим особам на відповідні запити
            тощо
 
   колекція     - колекція  штамів  мікроорганізмів, які
            зберігаються в Депозитарії
 
   патентна
   процедура    - будь-яка  адміністративна  чи  юридична
            процедура, що стосується заявки на винахід
            або патенту
 
  упаковка     - будь-який пристрій   для культивування,
            зберігання    і     транспортування
            мікроорганізмів (ампула, пробірка, флакон
            тощо).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Якщо заявка відноситься до винаходу, для реалізації
якого використовується мікроорганізм, який недоступний будь-якій
особі, і якщо він не може бути описаний таким чином, щоб фахівець
в даній галузі міг реалізувати винахід за описом, відповідна
культура  штаму  мікроорганізму  повинна бути задепонована в
Депозитарії.
   1.2. Депонування штаму мікроорганізму повинно  передувати
поданню заявки на винахід, тобто дата депонування штаму має
передувати даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті
пріоритету заявки.
   1.3. Депонування з метою патентної процедури необхідно лише
тоді, коли винахід стосується конкретного штаму мікроорганізму
(штаму як такого, його одержання), або коли для здійснення
винаходу потрібен саме цей штам; при цьому винахід може бути
визнаний як такий, що передано суспільству лише тоді, коли
суспільство може мати доступ до цього штаму.
   Якщо для здійснення винаходу необхідне використання штаму
мікроорганізму, який доступний суспільству, потреба в процедурі
депонування відпадає, при цьому заявник (депозитор) у заявці на
винахід зазначає, що будь-яка зацікавлена особа може одержати
потрібний штам мікроорганізму у Депозитарії, зазначивши номер, за
яким він зберігається.
   Якщо для здійснення винаходу необхідне використання штаму
мікроорганізму, який є власністю винахідника  і  недоступний
суспільству, процедура депонування обов'язкова.
   1.4. Потреба в процедурі депонування відпадає, якщо для
здійснення винаходу, що заявляється, передбачається використання
не конкретного штаму, а можливість вибору його з будь-якого роду
або виду мікроорганізмів, тобто, можна використати цілий ряд
штамів певного виду мікроорганізмів. Ця ситуація поширюється і на
випадки, коли передбачається можливість використання різних штамів
мікроорганізмів, яким притаманна однакова функція або якщо штами
регулярно і досить часто виділяються з певних природних джерел
(грунт, вода тощо).
   1.5. Депонування з метою патентної процедури втрачає сенс як
таке стосовно мікроорганізмів, які є таксономічними еталонами
(типові, неотипові штами) або які широко розповсюджені у науковій
практиці.
   1.6. Якщо штам раніше зберігався в колекції не з метою
патентної процедури, то депонування його визнається обов'язковим,
якщо штам і зараз є недоступним суспільству, при цьому депозитору
необхідно повторно подати штам мікроорганізму на депонування.
 
             2. Депозитарії
 
   2.1. Депонування штамів мікроорганізмів з метою патентної
процедури в Україні вважається таким, що відбулося, якщо воно
здійснене в офіційно затверджених Депозитаріях:
   мікроорганізми, які непатогенні для людини і(або) тварин,
непатогенні для рослин або фітопатогенні  (штами  мікоплазм,
бактерій, ціанобактерій, актиноміцетів, дріжджів, міцеліальних
грибів, вірусів та фагів, які використовуються у промисловості як
продуценти  заквасок,  пробіотиків,  амінокислот,  вітамінів,
ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин), - в
Депозитарії   Інституту   мікробіології   та   вірусології
ім.Д.К.Заболотного Національної академії наук України (252143,
Київ-143, вул.Заболотного,154);
   мікроорганізми, які  патогенні для людини (штами грибів,
бактерій  та  вірусів),  -  в  Депозитарії  Київського
науково-дослідного інституту епідеміології та інфекційних хвороб
Міністерства охорони здоров'я України та його філіях, які працюють
на базі інших науково-дослідних установ України медичного профілю
(252038, Київ-38, узвіз Протасів Яр, 4);
   мікроорганізми, які патогенні для тварин (штами  грибів,
бактерій та вірусів) - в Депозитарії Київської філії державного
науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових
добавок  Мінсільгосппроду   України  (252151,   Київ-151,
вул.Донецька, 30).
   2.2. Депонування з метою патентної процедури в Україні може
відбуватись у будь-якій установі, яка має статус міжнародного
органу по депонуванню відповідно до Будапештського договору за
умови, що у Депозитаріях України даний мікроорганізм не може бути
задепонований.
   2.3. Зазначені в п.2.1. Депозитарії повинні відповідати таким
вимогам:
   мати Положення про Депозитарій, узгоджене з Держпатентом
України і затверджене керівником установи, на базі якої його
створено;
   мати персонал відповідної кваліфікації;
   бути укомплектованими необхідним устаткуванням для виконання
наукових і  адміністративних  робіт  по  депонуванню  штамів
мікроорганізмів та забезпеченню заходів безпеки;
   бути доступними для будь-якого депозитора;
   забезпечувати прийняття,  реєстрацію та зберігання штамів
мікроорганізмів життєздатними і незабрудненими протягом 30 років
від дати депонування та не менш ніж протягом 5 років від дати
останнього запиту про видачу депонованого штаму мікроорганізму;
   перевіряти життєздатність штамів мікроорганізмів;
   видавати свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму;
   видавати свідоцтво про життєздатність штамів мікроорганізмів;
   видавати зразки депонованих штамів мікроорганізмів на запит
будь-якої зацікавленої особи;
   дотримуватись конфіденційності при зберіганні  депонованих
штамів мікроорганізмів.
   2.4. Депозитарії нікому не повинні надавати інформацію про
факт депонування штамів мікроорганізмів та депоновані  штами
мікроорганізмів до публікації відомостей про видачу патенту на
винахід, за винятком осіб і(або) організацій, які мають право на
одержання як безпосередньо штамів мікроорганізмів, так і даних про
них.
   2.5. При виникненні спірних питань Депозитарії, що зазначені
в п.2.1. цієї Інструкції, за клопотанням Держпатенту України при
згоді заявника та за наявністю технічної можливості  можуть
здійснювати перевірку активності відповідного штаму або надавати
інші сервісні послуги. Розмір плати за надані послуги визначається
в індивідуальному порядку відповідно до Положення про Депозитарій,
при цьому витрати бере на себе організація, підприємство чи
установа, яка зацікавлена в такій перевірці.
   2.6. Спори, що пов'язані з процедурою депонування штамів
мікроорганізмів, розглядаються у порядку, визначеному  чинним
законодавством України.
 
            3. Права депозитарія
 
   3.1. Депозитарій має право відмовити депозитору у прийнятті
штаму мікроорганізму на депонування у таких випадках:
   якщо штам не відноситься до напрямку діяльності Депозитарія;
   якщо штам одержано від депозитора у стані, який свідчить про
відсутність мікроорганізму, його нежиттєздатність, або є ознаки
забруднення його іншими мікроорганізмами;
   якщо неможливо технічно забезпечити специфічні умови та режим
тривалого зберігання особливо цінних штамів мікроорганізмів.
   При цьому депозитору надсилається повідомлення із зазначенням
мотивів відмови у депонуванні, за підписом особи, яка уповноважена
на це Депозитарієм. Особа, якій надано повноваження виступати від
імені Депозитарія, призначається наказом керівника установи, при
якій його створено.
   3.2. Депозитарій має право вносити зміни до таксономічного
визначення штаму мікроорганізму та уточнювати його науковий опис
на підставі наданих депозитором даних.
   3.3. Депозитарій  має  право  здійснювати  маркування
депонованого штаму  мікроорганізму  (імунологічне,  генетичне,
біохімічне).
   3.4. Депозитарій має право залучати депозитора до здійснення
перевірки життєздатності штаму мікроорганізму.
 
        4. Первісне та повторне депонування
           штамів мікроорганізмів
 
   На депонування передається культура штаму мікроорганізму у
кількості і вигляді, що визначаються Депозитарієм, при цьому
кількість упаковок не повинна бути менше ніж 5, а для вірусів та
бактеріофагів - 10. У випадку вірусів та бактеріофагів кількість
часток в упаковці має бути достатньою для закладки на довготривале
зберігання без попереднього розмноження.
   4.1. При первісному депонуванні до штаму мікроорганізму, який
передається на депонування, додаються:
   клопотання  про  депонування  штаму  мікроорганізму -
1 примірник;
   паспорт штаму   мікроорганізму,  засвідчений  підписами
депозитора і(або) керівника організації-депозитора та відповідною
печаткою (додатки 1-3) - 2 примірники;
   довідка про результати перевірки штаму мікроорганізму на
наявність патогенних властивостей, яка надається у залежності від
виду  мікроорганізму,  і  яка має бути підписана керівником
перевіряючої  установи та засвідчена  відповідною  печаткою -
1 примірник;
   договір, що укладається  між  депозитором  і Депозитарієм
(додаток 4) - 1 примірник;
   документ про сплату збору за зберігання штаму мікроорганізму.
   4.1.1. Клопотання  про  депонування  штаму мікроорганізму
складається у довільній формі і містить такі відомості:
   зазначення про те, що депонування здійснюється з  метою
патентної процедури;
   прізвище, ім'я та по батькові депозитора і(або) повну назву
організації-депозитора із зазначенням їх адреси;
   позначення (номер, символи тощо), надане штаму мікрооганізму
депозитором;
   родову (видову) назву культури штаму мікроорганізму;
   відомості про матеріали, що додаються.
   4.1.2. Паспорт штаму мікроорганізму повинен включати видову
(родову) назву штаму мікроорганізму, номер, родовід, науковий опис
(культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості,
інформацію про наявність патогенних властивостей тощо), необхідні
вказівки на умови культивування, зберігання, реактивації, способів
перевірки життєздатності та специфічної активності штаму. При
депонуванні консорціуму штамів мікроорганізмів додається опис
кожного окремого компонента консорціуму та їх суміші, а також
методів, які дозволяють перевірити наявність кожного окремого
штаму.
   Депозитор, при необхідності, може внести до наукового опису і
(або) таксономічного визначення штаму мікроорганізму, що наведене
у паспорті, будь-яке доповнення. Доповнення має бути зроблене у
вигляді  письмового повідомлення (додаток 5) і містити таку
інформацію:
   прізвище, ім'я, по батькові депозитора і(або) повну назву
організації-депозитора із зазначенням їх адреси;
   назву та реєстраційний номер, наданий Депозитарієм штаму
мікроорганізму;
   паспорт штаму мікроорганізму;
   попередній паспорт штаму мікроорганізму.
   До повідомлення додається документ про сплату послуг за
внесення доповнень.
   На підставі зазначеного  повідомлення  Депозитарій  видає
депозитору свідоцтво про внесення відповідних змін (додаток 6).
   4.1.3. Довідка про результати перевірки штаму мікроорганізму
на наявність патогенних властивостей та заходи безпеки, що є
обов'язковими при роботі з ним, складається організацією, яка
здійснює  цю  перевірку,  і  підписується  її керівником та
скріплюється печаткою.
   Довідка про  результати  перевірки  мікроорганізмів  на
патогенність може бути видана однією із компетентних організацій
МОЗ України або іншого відомства, якому чинним законодавством
надане таке право. Довідка складається в довільній формі.
   При депонуванні штамів мікроорганізмів, підозрілих з точки
зору патогенності для людини, тварин або рослин, чи штамів
мікроорганізмів, які могли б призвести до небезпеки навколишнього
середовища, Депозитарій має право вимагати довідку про результати
перевірки штаму мікроорганізму на патогенність з використанням
піддослідних тварин або рослин.
   Якщо депонується   безпосередньо   консорціум   штамів
мікроорганізмів, на патогенність перевіряються не окремі штами
мікроорганізмів, а консорціум як такий.
   4.2. Депозитарій видає депозитору свідоцтво про первісне
депонування штаму мікроорганізму не пізніше двох місяців після
дати його надходження до Депозитарія, яке містить такі відомості
(додаток 7):
   повну назву і адресу Депозитарія;
   прізвище, ім'я, по батькові депозитора і(або) повну назву
організації-депозитора із зазначенням їх адрес;
   назву та позначення (номер, символ тощо), надане депонованому
штаму мікроорганізму депозитором;
   дату депонування мікроорганізму;
   реєстраційний номер,   наданий   штаму   мікроорганізму
Депозитарієм;
   підтвердження про одержання паспорта штаму та довідки про
його патогенність.
   При цьому в журналі обліку та реєстрації робиться запис про
видачу депозитору свідоцтва про депонування штаму.
   Датою депонування вважається дата, з якої Депозитарій має у
своєму  розпорядженні  життєздатний,  незабруднений   штам
мікроорганізму у достатній кількості та при наявності документів,
зазначених в п.4.1 цієї Інструкції.
   4.3. При втраті штаму мікроорганізму або його життєздатності,
в тому числі у зв'язку з відсутністю методів його довгострокового
зберігання, Депозитарій надсилає депозитору  повідомлення  із
зазначенням причин втрати штаму та пропозицією зробити повторне
депонування. Невиконання депозитором повторного депонування може
призвести до анулювання патенту на винахід.
   Повторне депонування потрібне також, якщо у  Депозитарія
виникли сумніви щодо відповідності штаму мікроорганізму, який
знаходиться у депозитора, своєму початковому науковому опису

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner