Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 41 від 24.05.2004

Про затвердження і введення в дію тарифу за надання додаткових платних послуг, які надає залізниця пасажирам та особам


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. Відомості про заявника винаходу (прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повна назва юридичної особи - адреса, факс,
телетайп, телефон,  заявка  і(або)  патент  N___ від ____)***
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата _________   ________    _____________________________
          (підпис)    (буквене позначення прізвища)
_____________________________
*  заповнюється для патогенних мікроорганізмів;
** бажано вносити;
*** при первісному депонуванні не заповнюється.
 
                       Додаток N 2
                 до Інструкції   про  порядок
                 депонування в Україні  штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
               Паспорт
       фагу, який передається на депонування
       _____________________________________
          (повна назва Депозитарія)
 
                    Дата надходження _________
                    Номер ____________________
1. Найменування фагу _____________________________________________
2. Звідки, ким і коли ізольовано фаг _____________________________
3. Де фаг описаний _______________________________________________
4. Індикаторна культура (якщо в колекціі такоі культури нема, то
фаг передається разом з культурою) _______________________________
5. Середовище та умови розмноження фагу __________________________
__________________________________________________________________
6. Середовище та умови визначення титру фагу _____________________
__________________________________________________________________
7. Морфологія негативних колоній фагу ____________________________
8. Характеристика вірулентності фагу _____________________________
9. Швидкість та ступінь адсорбції фагу ___________________________
10. Латентний період, урожай фагу ________________________________
11. Середовище, строк та умови зберігання фаголізату _____________
__________________________________________________________________
12. Відсутність сторонньої мікрофлори у представленому фаголізаті
__________________________________________________________________
13. Титр фагу у представленому фаголізаті ________________________
__________________________________________________________________
14. Причина депонування __________________________________________
15. Відомості  про  депозитора  (назва організації, автор чи
авторський колектив, адреса, факс, телетайп, телефон) ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Відомості про заявника винаходу (найменування, адреса, факс,
телетайп, телефон, заявка і(або) патент N___ від ______)* ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата ________   ________    ______________________________
          (підпис)     (буквене позначення прізвища)
____________________________
* при первісному депонуванні не заповнюється
 
                       Додаток N 3
                 до Інструкції  про   порядок
                 депонування  в Україні штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
               Паспорт
    віруса хребетних, який передається на депонування
    _________________________________________________
          (повна назва Депозитарія)
 
                      Дата надходження ______
                      Номер _________________
 
1. Видова назва вірусу ___________________________________________
2. Позначення (авторська назва) вірусу ___________________________
3. Назва вірусу відповідно до сучасної системи класифікації та
правил номенклатури ______________________________________________
4. Нуклеінова кислота (тип, структура, молекулярна маса) _________
__________________________________________________________________
5. Характеристика  віріону  (розміри,  маса,  хімічний склад,
морфологія  з  посиланням  на  наявність  або  відсутність
ліпопротеідної оболонки, тип симетрії капсіду, фізико-хімічні
властивості) _____________________________________________________
6. Стійкість до дії зовнішніх чинників та хімічних речовин _______
__________________________________________________________________
7. Культуральні ознаки (умови культивування in vitro і in vivo,
цитопатичний ефект, вкраплення, титри вірусу тощо) _______________
__________________________________________________________________
8. Здатність трансформувати клітину-живителя _____________________
9. Патогенність для організму (механізм передачі, географічне
поширення, вірулентість, контагіозність, антигенні властивості -
константа   нейтралізації   гомологічною   антисироваткою,
імуногенність, реактогенність) ___________________________________
10. Генетична взаємодія __________________________________________
__________________________________________________________________
11. Характеристика життєвого циклу вірусу ________________________
__________________________________________________________________
12. Стабільність  біологічних  властивостей   (для мутантів -
реверсибельність) ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
14. Нешкідливість вірусу (для вакцинних штамів) __________________
__________________________________________________________________
15. Здатність до індукції інтерферону ____________________________
16. Інші особливості вірусу ______________________________________
17. Спосіб одержання вірусу ______________________________________
__________________________________________________________________
18. Біотехнологічні особливості організму-живителя _______________
19. Спосіб та умови довгострокового зберігання вірусу ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Сфера використання вірусу (вакцинний, діагностичний тощо) ____
 _________________________________________________________________
21. Причини депонування __________________________________________
21. Відомості про депозитора (повна назва організації, автор чи
авторський колектив, адреса, факс, телетайп, телефон) ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
22. Відомості про заявника винаходу (найменування, адреса, факс,
телетайп, телефон, заявка і(або) патент N_____ від _____)*________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата ________   _________   _________________________________
          (підпис)    (буквене позначення прізвища)
_________________________
* при первісному депонуванні не заповнюється.
 
                        Додаток 4
                 до Інструкції   про  порядок
                 депонування в Україні  штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
              Договір N
 
 "____" ________ 199  р.                  м.Киів
 
__________________________________________________________________
        (повна назва організації-депозитора)
в особі керівника __________________________ (далі - депозитор),
         (прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, і ______________________________________________
               (повна назва Депозитарія)
в особі керівника __________________________ (далі - Депозитарій),
         (прізвище, ім'я, по батькові)
з другої сторони, уклали цей договір:
   1. Предмет договору
   Депонування штаму мікроорганізму відповідно до Інструкції про
порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою
патентної процедури (далі - Інструкція)
   2. Умови виконання договору
   2.1. Депозитарій
   забезпечує прийом,  реєстрацію,  перевірку життєздатності,
довгострокове зберігання штаму мікроорганізму, що депонується;
   використовує зазначені депозитором методи  довгострокового
зберігання штаму мікроорганізму;
   забезпечує видачу зразків депонованих штамів мікроорганізмів
у випадках, що регламентовані Інструкцією, при умові сплати
відповідного збору;
   інформує Депозитора  про  факти  видачі  зразків  штамів
мікроорганізмів разом з копіями відповідних запитів;
   несе відповідальність за невиконання режиму конфіденційності
та за зберігання  штаму протягом 30 років, але не менше, ніж
5 років після дати останнього запиту на штам мікроорганізму;
   видає депозитору  свідоцтво  про  депонування   штаму
мікроорганізму не пізніше, ніж через 2 місяці після дати його
надходження до Депозитарію.
   2.2. Депозитор
   перераховує  Депозитарію  за  проведення   депонування
_______________________________________________________ млн. крб.;
   вирішує доцільність включення інформації про штам в каталог
колекції до одержання патенту;
   інформує Депозитарій про одержання патенту із зазначенням
номеру патенту на винахід;
   інформує Депозитарій про відхилення заявки на винахід або
передає в Депозитарій копію рішення Держпатенту України про
відхилення заявки на винахід та вирішує питання про доцільність
подальшого зберігання штаму мікроорганізму у Депозитаріі;
   здійснює повторне депонування штаму в Депозитарії, якщо штам
мікроорганізму втратив життєздатність, в тому числі у зв'язку з
відсутністю методів його довгострокового зберігання.
   3. Строк дії договору
   Договір вступає в силу з моменту його підписання. Строк дії
договору - 30 років.
 
   Адреси сторін:
 Депозитор:             Депозитарій:
 М.П.                М.П.
 ________  ___________________   ________ ___________________
 (підпис)  (буквене позначення   (підпис) (буквене позначення
           прізвища)             прізвища)
 
                        Додаток N 5
                 до Інструкції  про   порядок
                 депонування  в Україні штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
              Повідомлення
       про доповнення наукового опису і (або)
     таксономічного визначення штаму мікроорганізму
 
Кому _____________________________________________________________
         (повна назва та адреса Депозитарія)
__________________________________________________________________
1. Назва та реєстраційний номер, наданий штаму мікроорганізму
Депозитарієм _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Попередній науковий опис і(або) запропоноване таксономічне
визначення мікроорганізму ________________________________________
              (приводиться текст або посилання на те
__________________________________________________________________
що вся інформація зазначена в паспорті штаму мікроорганізму, який
__________________________________________________________________
              додається)
3. Доповнений науковий опис і(або) таксономічне визначення штаму
мікроорганізму ___________________________________________________
            (текст або посилання на паспорт штаму
__________________________________________________________________
         мікроорганізму, який додається)
__________________________________________________________________
4. Вимога про видачу свідоцтва про внесення змін* ________________
__________________________________________________________________
      (прошу видати свідоцтво про внесення змін)
   Депозитор:
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові і(або) назва організації-депозитора)
__________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата ________  ________   ___________________________________
         (підпис)    (буквене позначення прізвища)
 
                        Додаток N 6
                 до Інструкції   про  порядок
                 депонування в Україні  штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
              Свідоцтво
      про внесення змін до наукового опису і(або)
      запропонованого таксономічного визначення
 
Кому _____________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові і(або) повна назва
__________________________________________________________________
        організації-депозитора, її адреса)
 _________________________________________________________________
1. Назва та реєстраційний номер, наданий штаму мікроорганізму
Депозитарієм _____________________________________________________
2. Попередній науковий опис і(або) запропоноване таксономічне
визначення мікроорганізму* _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Доповнений науковий опис і(або) запропоноване таксономічне
визначення мікроорганізму ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Дата одержання повідомлення від депозитора ____________________
5. Додаток: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Депозитарій: _____________________________________________________
               (повна назва)
Адреса: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата__________  ________     _ ____________________________
         (підпис)      (буквене позначення прізвища)
___________________________
* заповнюється за умови внесення змін
 
                       Додаток N 7
                 до Інструкції   про  порядок
                 депонування в Україні  штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
              Свідоцтво
      про первісне депонування штаму мікроорганізму
      в ___________________________________________
           (повна назва Депозитарія)
 
Кому видано ______________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) і(або)
__________________________________________________________________
     повна назва організації-депозитора та їх адреса)
__________________________________________________________________
Цим підтверджується, що штам мікроорганізму ______________________
                       (назва і позначення
__________________________________________________________________
 (номер, символ тощо), надане штаму мікроорганізму депозитором)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
первісно депонований в ___________________________________________
                 (повна назва Депозитарію)
Реєстраційний номер, наданий штаму мікроорганізму Депозитарієм
__________________________________________________________________
Супроводжувальна документація від депозитора одержана: ___________
__________________________________________________________________
       (паспорт, довідка про непатогенність)
Дата первісного депонування ______________________________________
Депозитарій: _____________________________________________________
               (повна назва)
Адреса: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 М.П.
 Дата __________  ________     _____________________________
          (підпис)     (буквене позначення прізвища)
 
                       Додаток N 8
                 до Інструкції   про  порядок
                 депонування в Україні  штамів
                 мікроорганізмів   з   метою
                 здійснення патентної процедури
 
               Заява
     про повторне депонування штаму мікроорганізму
 
Кому _____________________________________________________________
        (повна назва Депозитарію та його адреса)
__________________________________________________________________
 
Прошу здійснити повторне депонування штаму мікроорганізму ________
__________________________________________________________________
  (назва та реєстраційний номер, наданий штаму Депозитарієм)
__________________________________________________________________
1. Причина повторного депонування: _______________________________
                (первісно (попередньо) депонований
__________________________________________________________________
мікроорганізм не життєздатний, інші причини (зазначити, які саме)
__________________________________________________________________
Дата одержання відповідного повідомлення Депозитарія _____________

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner