Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 160 від 23.12.1998

Про затвердження Інструкції про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 166 від 2.04.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 травня 1994 р.
                   за N 107/316
 
 
     Про затвердження зразка талону до посвідчення
     водія, Положення про талон до посвідчення водія
     та внесення доповнень до Інструкції про порядок
     приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну)
    посвідчень водія, обліку та зберігання документів,
        які стосуються екзаменаційної роботи
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
       N 672 ( z0726-00, z0727-00 ) від 03.10.2000 )
 
 
   З метою виконання вимог Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня
1993 року N 980 ( 980-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами" (додається) Н А К А З У Ю :
 
   1. Затвердити зразок талону до посвідчення водія та Положення
про талон до посвідчення водія (додається).
   2. Внести до Інструкції про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання
документів, які стосуються екзаменаційної роботи, затвердженої
наказом МВС України від 21 червня 1993 р. N 394 ( z0125-93 )
доповнення згідно з додатком N 1 ( z0108-94 ).
   3. Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам
ГУВС м. Києва та Київської області, УВС областей і м. Севастополя:
   3.1. Організувати вивчення Положення про талон до посвідчення
водія, Інструкції про порядок направлення водіїв на перевірку
знань правил дорожнього руху і внесених змін і доповнень до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами та Інструкції про порядок
приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія,
обліку і зберігання документів, які стосуються екзаменаційної
роботи.
   3.2. Забезпечити до 1 липня 1994 року видачу талонів до
посвідчення водія.
   4. У відповідності з статтею 15 Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ) уповноважити службових осіб органів внутрішніх
справ, перелік яких наведено у пункті 2 частини другої статті 222
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ),
направляти, у відповідності з Положенням, водіїв на перевірку
знань правил дорожнього руху.
   5. ГУДАІ (Масловському Б.П.), ГЦГЗ (Левченку І.В.), Міністру
внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам ГУВС м. Києва та
Київської області, УВС областей і м. Севастополя забезпечити
широке висвітлення в засобах масової інформації та серед населення
питань, пов'язаних із введенням талону до посвідчення водія.
   6. З 1 липня 1994 року посвідчення водія без талону до нього
вважати таким, що не дає права громадянам України на керування
транспортними засобами.
   7. Начальникам  навчальних  закладів  МВС України внести
відповідні зміни до програм підготовки й підвищення кваліфікації
працівників Державтоінспекції.
   8. Головному  управлінню  Державтоінспекції  МВС  України
(Масловському Б.П.) у місячний строк організувати виготовлення
талонів до посвідчення водія.
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на ГУДАІ МВС
України (Масловського Б.П.).
 
 
 Міністр генерал внутрішньої
 служби України                А.В.Василишин
 
 
 
   ( Зразок Талона до посвідчення водія втратив чинність на
підставі Наказу МВС N 672 ( z0726-00 ) від 03.10.2000 )
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом  Міністерства
                    внутрішніх справ України
                    від 2 квітня 1994 р. N 166
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про талон до посвідчення водія
 
   1. Талон до посвідчення водія (надалі талон) запроваджується
на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня
1993 р. N 980 ( 980-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян
до керування транспортними засобами" з метою обліку та аналізу
порушень Правил дорожнього руху (надалі Правил), допущених водіями
автомототранспортних  засобів,  тролейбусів  та трамваїв, які
постійно проживають на території України.
   Талони по замовленню МВС України виготовляються на цупкому
папері розміром 105 х 75 мм, друкарським способом.
   На лицьовому боці талона зазначаються: повна назва талона,
його серія з трьох літер українського алфавіту, номер з шести
арабських цифр, перелік категорій транспортних засобів; прізвище,
ім'я та по батькові власника талона; найменування підрозділу ДАІ,
який  видав  талон,  дата видачі та повернення талона, які
завіряються печаткою підрозділу ДАІ; відмітки про вилучення;
посада і прізвище службової особи, яка виконала вищевказані дії.
( Абзац третій пункту 1 в редакції Наказу МВС N 672 ( z0727-00 )
від 03.10.2000 )
   На зворотному боці талона зазначаються: дата порушення ПДР,
серія, номер нагрудного знака працівника ДАІ, перелік порушень
правил  дорожнього руху водієм, за які компостером робиться
відмітка у відповідній графі талона. ( Абзац четвертий пункту 1 в
редакції Наказу МВС N 672 ( z0727-00 ) від 03.10.2000 )
   2. Посвідчення водія без такого талону не дає права на
керування транспортними засобами. В талон вписується серія і номер
посвідчення водія, до якого він виданий. Літери в талоні, які
свідчать про категорію посвідчення водія, залишаються, а решта
викреслюється.  Серія,  номер  талону і дата його видачі в
посвідчення водія не вписуються, за винятком посвідчень старого
зразка (незаламінованих).
   3. Початкова видача талонів громадянам провадиться відділами,
відділеннями   (групами)  Державтоінспекції  (надалі  ДАІ)
міськрайвідділів внутрішніх справ, реєстраційно-екзаменаційними
підрозділами ДАІ (надалі РЕП) без перевірки знань Правил при
наявності особистого паспорта або документа, що його замінює,
посвідчення водія та квитанції про оплату за талон.
   У подальшому  талони  до  посвідчення  водія  видаються
(обмінюються) тільки РЕП.
   4. При вилученні посвідчення водія талон до нього дає право
керувати транспортними засобами відповідної категорії протягом
одного місяця. Після закінчення цього строку, якщо він не був
продовжений в ДАІ, талон підлягає вилученню.
   5. Продовження строку дії талону провадиться  посадовими
особами підрозділів ДАІ, у віданні яких знаходиться розгляд
адміністративного матеріалу або заяви водія, а також РЕП, після
перевірки знань Правил. При подовженні строку дії талону запис про
це здійснюється у довільному місці на талоні і скріплюється
печаткою РЕП або підрозділу ДАІ, який подовжує його дію.
   6. В разі втрати, дублікат талону видається при пред'явленні
посвідчення водія, документу, що засвідчує особу, квитанції про
оплату за талон та після складання теоретичного екзамену з Правил,
а особам, які не керували транспортними засобами протягом останніх
12 місяців, - також практичного екзамену. Оформлення дублікату
талону замість втраченого внаслідок стихійного лиха, пожежі,
повені і т.і., якщо це підтверджується документами, провадиться
без екзаменів.
   7. Обмін талону до посвідчення водія на новий проводиться: -
   при  заміні  посвідчення водія;
   - у випадку, коли він непридатний для користування;
   - при відсутності вільних рядків для обліку порушень Правил,
а також місця для записів про вилучення посвідчення водія;
   - у разі успішного складання теоретичного екзамену з Правил
після призначення перевірки.
   8. При видачі нового талону, коли екзамен з Правил не
складається, в нього переносяться дані про раніше  допущені
порушення, якщо з дня їх скоєння не минуло 12 місяців.
   9. Талон, який має виправлення та підчистки, обмінюється на
новий тільки після складання заявником теоретичного екзамену з
Правил.
   10. При успішному складанні теоретичного екзамену на знання
Правил, який перший раз проводиться безкоштовно, посвідчення водія
повертається власнику, а також видається новий талон. До нового
талону переносяться тільки ті порушення Правил, відповідальність
за які передбачена частинами 4 та 5 ст. 121 (крім керування
транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам
стандарту) та частинами 1 та 2 ст. 130 (крім передачі керування
транспортним засобом особі, яка перебуває у стані сп'яніння)
Кодексу  України  про  адміністративні правопорушення (надалі
Кодекс), і з моменту скоєння яких не минуло 12 місяців.
   11. При  зверненні  в  РЕП водія з відміткою в талоні
"Направлено на перевірку ПДР" екзамен проводиться незалежно від
наявності в РЕП вилученого посвідчення водія. При позитивному
результаті і відсутності в РЕП вилученого посвідчення водія на
зворотному  боці  талону,  після  порушення, робиться запис,
наприклад: "Знання ПДР перевірені", вказуються посада, звання та
прізвище, а також підпис службової особи, яка здійснила перевірку.
Запис скріплюється печаткою РЕП, де провадилась перевірка. До
надходження в РЕП вилученого посвідчення водія строк дії талону
подовжується  працівниками  цього  підрозділу,  після  чого
здійснюється його заміна.
   12. Особа, яку було позбавлено права керування транспортними
засобами,  отримує  посвідчення  водія  і новий талон після
проходження нею перевірки знань Правил у  РЕП.  При  цьому
перенесення зафіксованих в попередньому талоні порушень Правил до
нового талону здійснюється у відповідності до п. 10  цього
Положення.
   13. Якщо водій при перевірці  знань  Правил  не  склав
теоретичного екзамену, то талон у нього вилучається, а повторний
екзамен призначається не раніше, ніж через 5 днів.
   14. Бланки талонів відносяться до бланків суворої звітності.
Їх отримання, облік, зберігання та витрачання здійснюються у
відповідності до встановлених для таких документів правилами.
 
       Порядок направлення водіїв на перевірку
          знань Правил дорожнього руху
 
   15. У відповідності до вимог ст. 15 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ) водій у разі систематичного порушення
Правил може бути направлений на перевірку їх знань.
   Зазначений захід має виключно кваліфікаційний характер.
   16. Необхідною умовою щодо направлення водія на перевірку
знань Правил ( 1094-93-п ) однозначно слід вважати скоєння ним
протягом астрономічного року (365 днів) більше трьох порушень
Правил, які (порушення) оформлені відповідно до вимог чинного
законодавства і перелік яких наведено в талоні до посвідчення
водія. ( Пункт 16 в редакції Наказу МВС N 672 ( z0727-00 ) від
03.10.2000 )
   17. Терміни, порядок та правові наслідки перевірки викладені
в Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі
(обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які
стосуються екзаменаційної роботи, затвердженій наказом МВС України
від 21 червня 1993 р. N 394 ( z0125-93 ), та в цьому наказі.
   18. У разі виникнення умов, викладених  у  п.16  цього
Положення, працівник ДАІ вилучає у порушника посвідчення водія,
яке додає до протоколу про адміністративне правопорушення, про що
робиться запис у протоколі. Адміністративний матеріал з вилученим
посвідченням водія розглядається за місцем скоєння правопорушення
службовими  особами  органів  внутрішніх справ, перелік яких
викладений у п. 2 ч. 2 ст. 222 Кодексу. У випадку неможливості
такого розгляду за місцем скоєння правопорушення адміністративний
протокол та вилучене посвідчення водія пересилаються для розгляду
за місцем проживання порушника.
   19. При вилученні посвідчення водія у талоні на лицевому боці
проставляються дата вилучення, посада, прізвище працівника ДАІ, а
на зворотному боці робляться такі записи:
   19.1. У графі "Дата порушення" вказують день, місяць та рік
вчинення порушення (наприклад: 12.12.94).
 
 
   ( Підпункт 19.2 вилучено на підставі Наказу МВС N 672
( z0727-00 ) від 03.10.2000 )
 
 
   ( Підпункт 19.3 вилучено на підставі Наказу МВС N 672
( z0727-00 ) від 03.10.2000 )
 
 
   19.2. У графі "Серія, N нагрудного знака" проставляються
серія та номер нагрудного знака працівника ДАІ, який склав
протокол (виявив порушення).
 
 
   ( Підпункт 19.5 вилучено на підставі Наказу МВС N 672
( z0727-00 ) від 03.10.2000 )
 
   19.3. У графі, де проставлена цифра, яка відповідає вчиненому
порушенню,  компостером  проставляється відмітка. ( Пункт 19
доповнено підпунктом 19.3 згідно з Наказом МВС N 672 ( z0727-00 )
від 03.10.2000 )
   20. Відмітки у талоні робить працівник ДАІ, який виявив
порушення. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 672 ( z0727-00 ) від 03.10.2000 )
 
 
   ( Пункт 21 вилучено на підставі Наказу МВС N 672 ( z0727-00 )
від 03.10.2000 )
 
 
   21. Справа про адміністративне правопорушення,  оформлена
відповідно п.16 цього Положення, розглядається уповноваженою на те
посадовою особою у відповідності до Інструкції по організації
провадження у справах про адміністративні порушення Правил, норм і
стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженою
наказом МВС України від 25 лютого 1994 р. N 91 ( z0061-94 ). При
цьому, крім адміністративного стягнення, згідно  з  вимогами
Кодексу, службова особа приймає рішення про доцільність перевірки
знань Правил цим порушником.
   22. Якщо посадова особа прийняла рішення про доцільність
такої перевірки, на зворотному боці талону  робиться  запис
"Направлено  на перевірку ПДР", проставляються дата прийняття
рішення, посада, звання та прізвище посадової особи, а також її
підпис,  який  завіряється  печаткою  підрозділу ДАІ (органу
внутрішніх справ). Після цього талон повертається порушнику, якому
пропонується протягом місяця звернутися для перевірки знання
Правил в РЕП за місцем проживання. Для приймання таких екзаменів в
РЕП встановлюється окремий день. При наявності вказаної відмітки в
талоні водію  дозволяється  керувати  транспортними  засобами
відповідної категорії протягом 30 діб з моменту прийняття рішення
про направлення його на перевірку знань Правил.
   23. Посвідчення водія із супровідним листом у триденний строк
після виконання постанови  про  накладення  адміністративного
стягнення направляється в ДАІ за місцем проживання порушника для
подальшої передачі в РЕП, який обслуговує цю територію або в РЕП,
якщо наявні відомості про його місцезнаходження.
   24. У  разі  прийняття  посадовою  особою  рішення  про
недоцільність перевірки знання Правил, у встановленому порядку
виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення і
після його виконання посвідчення водія і талон повертаються
власнику.
   При наступному порушенні водієм Правил і виникненні умов,
викладених  у п.16 цього Положення, працівники ДАІ діють у
відповідності до п. 18 цього Положення.
   25. У випадку оскарження водієм дій працівників ДАІ  і
винесення  мотивованого висновку про скасування постанови із
закриттям справи про адміністративне правопорушення або повернення
стягнених грошових сум штрафу у вільному рядку талону робиться
запис, наприклад: "Порушення від 17.07.93 скасовано", в якому
вказується дата порушення, яке відміняється. Запис завіряється
підписом посадової особи, яка винесла висновок, із зазначенням її
посади, звання, прізвища і скріплюється печаткою підрозділу ДАІ,
де розглядалася скарга і було винесено висновок. Після цього водій
звертається в РЕП за місцем проживання, де йому без перевірки
знань Правил і безкоштовно видається новий талон. При цьому
перенесення зафіксованих в попередньому талоні порушень Правил до
нового талону здійснюється у відповідності до п. 8 Положення, за
винятком порушення, яке скасовано.




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner