Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 281 від 30.10.1998

Щодо затвердження Порядку ведення Державного реєстру технопарків та інноваційних структур інших типів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

              Н А К А З
 
 N 13 від 12.03.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 травня 1994 р.
                   за N 100/309
 
 
    Про затвердження "Положення про порядок здійснення
    страхової діяльності відокремленими підрозділами
              страховиків"
 
 
 
   Чинним законодавством  України  не  урегульовано  порядок
здійснення страхової  діяльності  відокремленими  підрозділами
страховиків. З метою врегулювання цього питання Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити "Положення про порядок здійснення страхової
діяльності відокремленими підрозділами страховиків" (додається).
   2. Начальнику організаційно-аналітичного відділу Бондаренку
А.А. ознайомити  з  Положенням  співробітників  Комітету  для
використання його при виконанні службових обов'язків.
 
 
 Голова Комітету                  І.В.Яковенко
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказом Комітету у справах нагляду
                за страховою діяльністю
                N 13 від 12 березня 1994 р.
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок здійснення страхової діяльності
       відокремленими підрозділами страховиків
 
            I. Загальні умови
 
   1.1. Згідно Законів України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ) та Декрету Кабінету
Міністрів України "Про страхування" ( 47-93 ) страховики мають
право створювати на території України та за її межами, з правами
відокремлених підрозділів страховиків, представництва, а також
філії, що здійснюють свою діяльність тільки на території України
відповідно до чинного законодавства України.
   Ці підрозділи у своїй діяльності керуються Положенням про
філію (представництво), що затверджується  загальними  зборами
учасників. Положення про філію (представництво) повинно містити
відомості про те, що філія (представництво) не є юридичною особою,
повну та  скорочену  назву,  мету та функції, відомості про
керівництво та  порядок  ліквідації.  Положення  про  філію
(представництво) не повинно суперечити чинному законодавству та
цьому Положенню.
   1.2. Філія страховика (надалі - філія) - це відокремлений
підрозділ страховика, який не є юридичною особою, може мати власну
назву, яка повинна використовуватися згідно Положення про філію,
має відокремлений баланс та здійснює страхову діяльність по видах,
на які страховик одержав ліцензії Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю (надалі - Комітет) і право на проведення яких
було надане  філії загальними зборами учасників страховика в
повному обсязі або з обмеженнями.
   1.3. Представництво страховика (надалі - представництво) - це
відокремлений підрозділ страховика, який не є юридичною особою,
діє у відповідності з Положенням про представництво, не має права
займатися страховою, а також будь-якою підприємницькою діяльністю.
Представництво виконує функції і задачі сприяння організації і
здійсненню статутної діяльності страховика, виступає від імені
страховика та фінансується останнім.
   1.4. Страховик несе повну відповідальність за діяльність
своїх філій та представництв, організує контроль за страховими
операціями філій.
 
  II. Порядок подання страховиками відомостей про створення
          відокремлених підрозділів
 
   2.1. При  своренні страховиками відокремлених підрозділів
страховики зобов'язані подати до Комітету такі відомості:
   а) рішення  загальних  зборів  учасників  страховика про
створення філії чи представництва;
   б) положення про філію чи представництво;
   в) перелік ліцензованих видів страхової діяльності, ведення
яких віднесено до компетенції філії, з визначеним або невизначеним
терміном дії, з обов'язковим зазначенням максимального обсягу
страхових зобов'язань  за  окремим  договором  страхування  і
загального обсягу страхових зобов'язань філії;
   г) інформацію про керівників філії (керуючого та головного
бухгалтера) з зазначенням їх освіти, кваліфікації та спеціального
трудового стажу.
   2.2. Інформація,  зазначена  в  пункті  2.1.,  подається
страховиками до Комітету у десятиденний термін з дня прийняття
рішення про створення філії (представництва).
   2.3. У разі внесення змін чи доповнень до Положення про філію
(представництво), або зміни відомостей про філію, які зазначені в
підпунктах в) і г) п.2.1., страховики зобов'язані у встановлений в
пункті 2.2. термін подати до Комітету відповідну інформацію.
   2.4. У  разі  прийняття  рішення  про  ліквідацію філії
(представництва) страховики зобов'язані сповістити  Комітет  у
десятиденний термін, з моменту прийняття такого рішення.
 
      III. Створення представництв на території
              інших держав
 
   3.1. Страховики мають право створювати на території інших
держав представництва, діяльність яких підпорядковується вимогам
цього Положення.
   3.2. Після  реєстрації представництва контрольним органом
держави, на території якого воно створюється, страховик у місячний
термін подає до Комітету такі відомості:
   а) положення  про  представництво,  з  зазначенням  його
місцезнаходження (поштова адреса);
   б) рішення  загальних  зборів  учасників  про  створення
представництва (протокол або витяг з нього);
   в) обгрунтування доцільності його створення, за підписом
керівника страховика, завірене печаткою страховика;
   г) документи про  реєстрацію  представництва  контрольним
органом держави, легалізовані в установленому порядку.
 
      IV. Обмеження діяльності філій страховиків
 
   4.1. Діяльність філій страховиків здійснюється у межах видів
діяльності, які  віднесені  до  компетенції  філії,  при
умові додержання нормативів страхових зобов'язань, встановлених
для філії.
   4.2. При виявленні у страховиків таких порушень, як:
   а) порушення чинного законодавства при виконанні  філією
страхових операцій;
   б) перевищення повноважень, передбачених  Положенням  про
філію, недодержання   (перевищення)   нормативів   страхових
зобов'язань;
   в) коли внаслідок непрофесійної або незаконної діяльності
філії виникла загроза виконанню її страхових зобов'язань;
   Комітет видає приписи про їх усунення, а у разі невиконання
приписів, зупиняє або обмежує дію ліцензій цих страховиків до
усунення виявлених порушень або приймає рішення про відкликання
ліцензій.
   4.3. У разі прийняття рішення про обмеження дії ліцензії,
Комітет сповіщає страховика про таке обмеження у десятиденний
термін з моменту прийняття відповідного рішення.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner