Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 371/321/1777 від 17.09.1998

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення конкурсу на участь вітчизняних та іноземних інвесторів у заснуванні лізингової компанії "Укртранслізинг"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 3/5 від 20.01.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 лютого 1994 р.
                   за N 27/236
 
 
     Про затвердження Положення про порядок видачі
      свідоцтва про право на заняття нотаріальною
              діяльністю
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                           юстиції
    N 88/5 ( z0632-97 ) від 25.12.97 
    N 106/5 ( z1148-04 ) від 14.09.2004 
    N 596/5 ( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
 
 
 
   У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції України
відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) обов'язків
по видачі свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок видачі свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю, що додається.
 
   2. Управлінню організації юридичної допомоги  населенню
(Павлова Л. М.) довести Положення до відома Міністерства юстиції
Республіки Крим, управлінь  юстиції  обласних,  Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій та забезпечити
контроль за його виконанням.
 
 Міністр                     В.В.Онопенко
 
                       Затверджено
                   Наказом Міністерства юстиції
                   України від 20.01.94 р. N 3/5
 
              Положення
       про порядок видачі свідоцтва про право
        на заняття нотаріальною діяльністю
 
  ( У тексті Положення слова "Міністерства юстиції Республіки
   Крим,  управлінь   юстиції  обласних, Київської та
   Севастопольської  міських  державних  адміністрацій",
   "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України
   в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та
   Севастопольського міських управлінь юстиції", "управлінь
   юстиції в областях" замінено словами "Головного управління
   юстиції Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
   Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
   містах Києві  та Севастополі" у відповідних відмінках
   згідно з Наказом Міністерства юстиції N 596/5 ( z0877-07 )
   від 02.08.2007 )
 
 
   1. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
(далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України, який має
вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут), пройшов
стажування в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що
займається приватною  нотаріальною  практикою,  та  склав
кваліфікаційний іспит.
   Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
   2. Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на
підставі рішення  кваліфікаційної  комісії  нотаріату  при
Головному  управлінні юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, а у випадку успішного складання
особою повторного іспиту Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату
при Міністерстві юстиції України - на підставі її рішення.
   3. Для одержання свідоцтва до Міністерства юстиції України
подаються такі документи:
   - заява (у разі, якщо заява направляється поштою, підпис
особи на ній має бути нотаріально засвідчений);
   - рішення кваліфікаційної комісії або Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату;
   - документ про внесення плати за видачу свідоцтва про право
на заняття нотаріальною діяльністю (копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку);
   - копія диплома про вищу юридичну освіту;
   - копія трудової книжки;
   - копія довідки про відсутність судимості;
   - ксерокопія паспорта.
   Копії документів  повинні  бути  засвідчені  нотаріусом
або уповноваженою особою Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
   При поданні заяви особисто має бути пред'явлений документ,
що посвідчує особу заявника.
( Пункт 3 в  редакції  Наказу Міністерства юстиції N 106/5
( z1148-04 ) від 14.09.2004 )
   4. Заява та подані документи розглядаються протягом одного
місяця з дня їх подачі. ( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства
юстиції N 596/5 ( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   5. За результатами розгляду заяви приймається рішення:
   про видачу свідоцтва;
   про відмову у видачі свідоцтва;
   про залишення заяви без розгляду.
   6. У разі надання повного комплекту документів, передбачених
пунктом 3 Положення та відповідності їх чинному законодавству,
готується висновок про видачу свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю, який є підставою для підготовки проекту
наказу про його видачу.
   Висновок підписується виконавцем, начальником відділу або
особою,  яка виконує його обов'язки, погоджується директором
Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (далі
- Департамент) і затверджується заступником Міністра юстиції.
   Наказ підписується Міністром юстиції.
   На підставі наказу видається свідоцтво про право на заняття
нотаріальною діяльністю, яке підписується Міністром юстиції, за
встановленою формою (додаток 1).
   Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих свідоцтв
про право на заняття нотаріальною діяльністю (додаток 2).
( Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції  N 596/5
( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   7. Рішення про відмову у видачі свідоцтва приймається у
випадку, коли на момент звернення особи до Міністерства юстиції
України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва,
зокрема: втрата особою громадянства України;
   винесення щодо цієї особи обвинувального вироку, який набрав
чинності;
   винесення ухвали про застосування  примусових  заходів
медичного характеру, що набрала законної сили;
   винесення рішення  суду,  що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, визнання її недієздатною, а також
інші  випадки,  передбачені  Законом  України "Про нотаріат"
( 3425-12 ).
   У разі  невідповідності  поданих  документів  чинному
законодавству та у випадках, передбачених абзацом першим цього
пункту, готується висновок про відмову у видачі свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю. ( Пункт 7 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 596/5
( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   Висновок підписується виконавцем, начальником відділу або
особою, яка виконує його обов'язки, погоджується  директором
Департаменту і затверджується заступником Міністра юстиції. Про
результати розгляду Департамент інформує заявника. ( Пункт 7
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 596/5 ( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена у суд в
місячний строк з дня її одержання.
   8. Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо
вона подана без документів, передбачених пунктом  3  цього
Положення.
   9. У разі втрати або пошкодження свідоцтва видається його
дублікат.
   Для одержання дубліката свідоцтва до Міністерства юстиції
України подаються такі документи:
   - заява (у разі, якщо заява направляється поштою, підпис
особи на ній має бути нотаріально засвідчений);
   - документ про внесення плати за видачу дубліката свідоцтва
про право на заняття нотаріальною діяльністю (копія квитанції,
виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку);
   - ксерокопія паспорта;
   - повідомлення про втрату свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю в засобах масової інформації, довідка
органів внутрішніх справ тощо, або оригінал свідоцтва,  яке
пошкоджено.
   У разі надання повного комплекту документів, передбачених цим
пунктом Положення, та відповідності їх чинному законодавству,
приймається рішення про видачу дубліката свідоцтва в порядку,
передбаченому пунктом 6 Положення.
   Особі, яка в установленому порядку позбавлена права займатися
нотаріальною діяльністю, за її заявою видається виписка з Журналу
реєстрації виданих свідоцтв.
( Пункт  9  в редакції Наказу Міністерства юстиції N 596/5
( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   10. Свідоцтво може бути анульоване Міністерством юстиції
України:
   з власної ініціативи нотаріуса;
   за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі у випадках:
   а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на
постійне проживання;
   б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який
набрав чинності;
   в) винесення ухвали про застосування  щодо  нотаріуса
примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;
   г) винесення постанови про припинення кримінальної справи
щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;
   д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса,
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її
померлою;
   е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства
при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке
завдало шкоди  інтересам  держави,  підприємств,  установ,
організацій, громадян;
   є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану
здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;
   ж) перебування нотаріуса в штаті інших державних, приватних
та громадських підприємств і організацій, заняття підприємницькою
і посередницькою діяльністю, а також виконання іншої оплачуваної
роботи, крім складання проектів угод і заяв, виготовлення копій
документів та виписок з них, дачі роз'яснень з питань вчинення
нотаріальних дій і консультацій правового характеру, заняття
викладацькою і науковою роботою у вільний від роботи час;
   з) порушення вимог щодо додержання таємниці  вчинюваних
нотаріальних дій;
   і) вчинення нотаріальних дій на своє ім'я і від свого імені,
на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їх та своїх
родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а
також на ім'я та від імені працівників даної нотаріальної контори,
працівників, що перебувають у трудових відносинах з приватним
нотаріусом.
   11. Подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі про анулювання свідоцтва
попередньо  розглядається комісією, склад якої затверджується
наказом Міністерства юстиції України.
   12. На термін розгляду комісією при Міністерстві юстиції
подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України
в  Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі щодо анулювання свідоцтва
про право на заняття нотаріальною діяльністю така діяльність
нотаріуса призупиняється. Печатка, реєстри, архів та кількість
спеціальних бланків нотаріальних документів, що залишилися у
нотаріуса,  опечатуються представниками управління юстиції та
передаються їм на збереження. Максимальний термін призупинення
нотаріальної діяльності становить 6 місяців. ( Положення доповнено
пунктом 12 згідно з Наказом Мінюсту N 88/5 ( z0632-97 ) від
25.12.97, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 596/5 ( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
   13. Рішення про анулювання свідоцтва може бути оскаржено до
суду в місячний строк з дня його одержання.
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 6 Положення про
                   порядок видачі свідоцтва
                   про право на заняття
                   нотаріальною діяльністю
 
 
              Герб України
 
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              СВІДОЦТВО
      про право на заняття нотаріальною діяльністю
 
                N
 
 
   Видане ______________________________________________________
 
   Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
 
                    "___" ____________ 20__ р.
 
   М.П.
 
 Міністр юстиції
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 596/5
( z0877-07 ) від 02.08.2007 )
 
 
                      Додаток N 2
                  до Положення про порядок видачі
                  свідоцтва про право на заняття
                  нотаріальною діяльністю
 
     Журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на
         заняття нотаріальною діяльністю
 
 -----------------------------------------------------------------
 Реєстра-|Прізвище,|Назва  |Дата ви-|Дата ви-|Розписка| Примітка|
 ційний |ім'я та |кваліфі-|дачі  |несення |особи, |     |
 номер  |по бать- |каційної|свідоцт-|рішення |яка одер|     |
     |кові осо-|комісії |ва   |про ану-|жала сві|     |
     |би, якій |нотаріа-|    |лювання |доцтва |     |
     |видано  |ту, дата|    |свідоцт-|    |     |
     |свідоц- |і номер |    |ва   |    |     |
     |тво   |рішення |    |    |    |     |
     |     |про вида|    |    |    |     |
     |     |чу сві- |    |    |    |     |
     |     |доцтва |    |    |    |     |
 --------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   7  |
 -----------------------------------------------------------------
 
              Герб України
          Міністерство юстиції України
 
              Свідоцтво
        про право на заняття нотаріальною
              діяльністю
              N_________
 
   Видане ______________________________________________________
           прізвище, ім'я та по батькові
      ______________________________________________________
 
   Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного
нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності
 
   М. П. "___"___________ 199_ р.
 
 Заступник Міністра юстиції<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner