Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 244/164 від 12.08.1998

Про затвердження Порядку забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
 N 859/550/86 від 31.12.93      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 лютого 1994 р.
                   за N 29/238
 
 
     Про затвердження Положення про спеціалізовані
        служби організації дорожнього руху
 
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
21.10.93 N 16054/1 Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про спеціалізовані служби організації
дорожнього руху (додається), розроблене відповідно до Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).
   2. Головному  Управлінню  ДАІ  МВС України, Департаменту
автомобільних доріг Мінтрансу України та Управлінню інвестицій
ремонтно-будівельних та дорожніх робіт Держжитлокомунгоспу України
підготувати пропозиції Раді Міністрів Республіки Крим, державним
адміністраціям областей, міст Києва і Севастополя про:
   - здійснення організаційних та практичних  заходів  щодо
виконання  Положення  про  спеціалізовані  служби організації
дорожнього руху:
   - визначення необхідної штатної чисельності служб організації
дорожнього руху в апараті виконавчої влади:
   - передбачення під час щорічного формування плану соціального
та економічного розвитку необхідних коштів на  заходи  щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього
середовища від забруднення транспортними засобами та на утримання,
підготовку  і  підвищення  кваліфікації  спеціалістів  служб
організації дорожнього руху.
   3. МВС Республіки Крим, ГУВС м. Києва, УВС областей і м.
Севастополя,  міськрайвідділам  органів  внутрішніх  справ,
Департаменту автомобільних доріг, об'єднанням автомобільних доріг,
автодору Республіки Крим, облавтодорам, управлінням автомобільних
доріг, дорожньо-експлуатаційним підприємствам, Держжитлокомунгоспу
Республіки Крим, управлінням житлово-комунального господарства
областей,   міста   Севастополя,   дорожньо-експлуатаційним
підприємствам комунальних господарств міських і районних органів
виконавчої  влади,  підрозділам  проектування  впровадження
комплексних схем, технічних засобів та автоматизованих систем
керування дорожнім рухом:
   3.1. Забезпечити належну роботу служб організації дорожнього
руху щодо виконання покладених на них завдань.
   3.2. Організувати вивчення Положення  про  спеціалізовані
служби організації дорожнього руху всіма працівниками, які беруть
участь у забезпеченні його безпеки, та виконання покладених на них
вимог.
   3.3. Щорічно подавати місцевим органам виконавчої  влади
спільні пропозиції і кошторис видатків для включення до плану
соціального й економічного розвитку заходів щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від
забруднення транспортними засобами, матеріального і технічного
забезпечення служб організації дорожнього руху, а також утримання,
підготовки та підвищення кваліфікації їх спеціалістів.
   3.4. Внести необхідні зміни і доповнення до штатного розкладу
у відповідності з додатком NN 1-3 до Положення.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Головне
управління  Державтоінспекції  МВС  України,   Департамент
автомобільних доріг Мінтрансу України та Управління інвестицій,
ремонтно-будівельних  та  дорожніх  робіт  Держжитлокомунгоспу
України.
 
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                 А.Василишин
 
 Міністр транспорту
 України                    О.Климпуш
 
 Голова Державного
 комітету України по
 житлово-комунальному
 господарству                  А.Дронь
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              наказом МВС України, Мінтрансу України
              та Держжитлокомунгоспу України
              від 31 грудня 1993 р. N 859/550/86
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про спеціалізовані служби організації дорожнього руху
 
           I. Загальні положення
 
   1. Спеціалізовані  служби  організації  дорожнього  руху
провадять  державну  політику  в галузі забезпечення безпеки
дорожнього руху, відвернення та зменшення забруднення атмосферного
повітря автомототранспортними засобами.
   2. Спеціалізовані служби організації дорожнього руху у своїй
діяльності керуються Конституцією і законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями спеціалізованих служб організації
дорожнього руху є:
   здійснення заходів щодо розробки і впровадження цільових
державних  та  регіональних програм удосконалення організації
дорожнього руху;
   виявлення та усунення недоліків, що призвели до появи на
автомобільних  дорогах  і  вулицях  місць   концентрації
дорожньо-транспортних пригод та перевищених нормативних рівнів
загазованості й шуму від експлуатації транспортних засобів;
   розробка та  впровадження  проектів  і  схем організації
дорожнього руху за допомогою технічних засобів і автоматизованих
систем його регулювання;
   формування й розміщення замовлень на виготовлення технічних
засобів і апаратури регулювання дорожнього руху, спеціальних
транспортних засобів і механізмів,  кабельної  продукції  та
розмічальних матеріалів;
   контроль за виконанням законів, правил, норм і стандартів з
безпеки дорожнього руху.
   4. Спеціалізовані  служби  організації  дорожнього  руху
вирішують покладені на них завдання у постійній взаємодії із
спорідненими  відомчими  службами і підрозділами, а також з
автотранспортними,   залізничними,   природоохоронними   та
санітарноепідеміологічними  організаціями,  науково-дослідними,
конструкторськими й навчальними  закладами,  діяльність  яких
пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища.
   5. Визначення та затвердження нормативних положень з питань
технічного забезпечення, виробничої  діяльності  та  штатного
розкладу  для  підрозділів  по встановленню, експлуатації та
впровадженню технічних засобів і автоматизованих систем керування
дорожнім  рухом  здійснюється  МВС  і Мінтрансом України за
підлеглістю.
 
            II. Функціонування
 
   1. Спеціалізовані  служби  організації  дорожнього  руху
створюються в:
   системі МВС України: служби організації дорожнього руху та
нагляду за станом автомобільних доріг і вулиць Державтоінспекції
(згідно з додатком 1),
   системі Мінтрансу    України:   дорожньо-експлуатаційні
підприємства (згідно з додатком 2);
   проектних, навчальних  та  науково-дослідних  установах:
підрозділи по  проектуванню  впровадження  комплексних  схем,
технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім
рухом, а також
   власником вулиць:   уповноважені  ним  підрозділи  по
встановленню, експлуатації та впровадженню технічних засобів і
автоматизованих   систем  керування  дорожнім  рухом  та
дорожньо-експлуатаційні підприємства комунального  господарства
(згідно з додатком 3).
   2. Підготовка спеціалістів з організації дорожнього руху
здійснюється  в інженерно-будівельних та автомобільно-дорожніх
інститутах (університетах) на договірних засадах.
 
     III. Організація роботи спеціалізованих служб
          організації дорожнього руху
 
   1. Служби організації дорожнього руху та нагляду за станом
автомобільних доріг і вулиць Державтоінспекції МВС України:
   1.1. Разом  із власниками автомобільних доріг загального
користування та вулиць чи уповноваженими ними органами вивчають
умови і стан дорожнього руху, аналізують дорожньо-транспортні
пригоди, забезпечують ведення  та  облік  місць  і  ділянок
концентрації дорожньо-транспортних пригод, встановлюють причини їх
появи.  Готують  пропозиції  щодо  удосконалення  організації
дорожнього руху, а також беруть участь у проведенні дорожніми,
комунальними, залізничними і  автотранспортними  організаціями
обстежень стану вулично-шляхової мережі і вносять пропозиції з
питань усунення виявлених недоліків та доцільності відкриття,
закриття чи поновлення руху пасажирського транспорту загального
користування.
   1.2. Розглядають  та  готують  висновки  на  подані  до
Державтоінспекції для погодження маршрути перевезення небезпечних,
надгабаритних та великовагових вантажів.
   1.3. Здійснюють  нагляд  за  дотриманням  установами  і
організаціями незалежно від форм їх власності та господарювання, а
також посадовими особами і громадянами законів, правил, нормативів
та стандартів з безпеки дорожнього руху.
   1.4. Розглядають проекти нормативів з питань проектування,
будівництва, реконструкції, експлуатації та охорони вулиць, доріг,
залізничних переїздів і порядку оцінки відповідності їх стану
діючим вимогам безпеки дорожнього руху, розробки та впровадження
генеральних планів, проектів детального планування та забудови
населених пунктів, комплексних схем пасажирського транспорту і
планів окремих забудов, проектів та схем організації дорожнього
руху і автоматизованих систем його керування і готують висновки по
них.
   1.5. Узагальнюють заявки на технічні засоби і автоматизовані
системи керування дорожнім рухом, кабельну продукцію, розмічальні
матеріали, спеціальні транспортні засоби і механізми для вирішення
питань щодо укладання угод із  заводами,  організаціями  та
установами на їх розробку, виготовлення і постачання підрозділам
по встановленню, експлуатації та впровадженню технічних засобів і
автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
   1.6. Вивчають вплив технічних засобів і  автоматизованих
систем керування дорожнім рухом на стан безпеки останнього та
розробляють заходи щодо підвищення ефективності їх дій.
   1.7. Беруть  участь  у  встановленні  причин і обставин
дорожньо-транспортних пригод та визначають разом із зацікавленими
організаціями заходи щодо усунення недоліків та порушень правил,
норм і стандартів з питань організації дорожнього руху.
   1.8. Узагальнюють та поширюють позитивний досвід роботи з
питань організації дорожнього руху і нагляду за станом вулиць та
автомобільних  доріг,  готують  пропозиції щодо морального й
матеріального  заохочення  підвідомчих  трудових  колективів
підрозділів  по  встановленню,  експлуатації  та впровадженню
технічних засобів і автоматизованих систем керування дорожнім
рухом та їх окремих працівників.
   1.9. Беруть участь у визначенні тематики науково-дослідних та
конструкторських розробок з питань організації дорожнього руху та
їх впровадженні.
   2. Служби організації дорожнього руху Мінтрансу України:
   2.1. Вживають заходів щодо забезпечення належних умов і стану
дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування
та позачергового виконання  робіт  на  ділянках  та  місцях
концентрації дорожньо-транспортних пригод, з вичерпаною пропускною
спроможністю.
   2.2. Організовують комісійне обстеження автомобільних доріг
та беруть участь у виявленні причин дорожньо-транспортних пригод;
вживають заходів щодо усунення порушень правил, нормативів і
стандартів з безпеки дорожнього руху.
   2.3. Узагальнюють та поширюють позитивний досвід роботи з
питань організації руху на  автомобільних  дорогах,  готують
пропозиції  про  моральне та матеріальне заохочення трудових
колективів та їх окремих працівників.
   2.4. Вирішують  питання  щодо організації виробництва на
підприємствах України технічних  засобів  і  матеріалів  для
забезпечення регулювання дорожнього руху та готують пропозиції з
цього питання відповідним державним і місцевим структурам.
   2.5. Сприяють   дорожньо-експлуатаційним   підприємствами
Мінтрансу України у придбанні необхідної техніки і матеріалів для
виконання робіт по встановленню і експлуатації технічних засобів
регулювання дорожнього руху.
   2.6. Визначають підвідомчим науково-дослідним та проектним
організаціям тематику (поточну та перспективну) науково-дослідних,
проектних і конструкторських робіт з питань організації дорожнього
руху та контролюють їх виконання.
   3. Дорожньо-експлуатаційні підприємства Мінтрансу України:
   3.1. Організують розробку і поновлення проектів та схем
організації дорожнього руху та заходів щодо усунення недоліків,
які  привели  до  появи  місць  (ділянок)  концентрації
дорожньо-транспортних пригод.
   3.2. Встановлюють та забезпечують належний експлуатаційний
стан  дорожніх знаків, інформаційних щитів по безпеці руху,
дорожних  огороджень  і  направляючих  пристроїв,  наносять
горизонтальну та вертикальну розмітку.
   3.3. Утримують на балансі, ведуть облік та документацію на
технічні засоби організації дорожнього руху, які експлуатуються,
та здійснюють їх профілактичне обслуговування і проведення заходів
щодо підвищення надійності їх функціонування.
   3.4. Складають кошторис, поточні та  перспективні  плани
встановлення технічних засобів організації дорожнього руху згідно
розроблених проектів та схем організації дорожнього руху  і
приписів Державтоінспекції.
   3.5. Виготовляють нестандартне обладнання і вироби,  які
необхідні  для проведення робіт по встановленню, ремонту та
експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху.
   3.6. Укладають  договори  на  виготовлення  і  своєчасне
постачання  необхідних  для  встановлення,  експлуатації  і
впровадження  технічних  засобів організації дорожнього руху,
розміточних матеріалів, обладнання, спеціального транспорту і
механізмів.
   3.7. Отримують,  складують  та  забезпечують  зберігання
матеріалів, обладнання і технічних засобів організації дорожнього
руху, ведуть облік цієї роботи та забезпечують їх використання за
призначенням.
   3.8. Забезпечують утримання автомобільних доріг у стані, що
відповідає встановленим вимогам по забезпеченню безпеки дорожнього
руху.
   3.9. Виявляють перешкоди дорожньому руху та забезпечують
своєчасне їх усунення, а у разі неможливості - невідкладно
позначають  відповідними  дорожніми  знаками, огороджуючими і
направляючими засобами.
   3.10. Здійснюють заходи для своєчасної заборони або обмеження
дорожнього руху при виникненні умов, що створюють загрозу його
безпеці, а також своєчасно відновлюють безпечні для руху умови.
   3.11. Вживають заходи щодо обладнання ділянок будівництва,
реконструкції  та  ремонту  автомобільних  доріг відповідними
дорожніми знаками, огороджуючими і направляючими засобами, а також
своєчасної відміни обмежень дорожнього руху по закінченню робіт.
   3.12. Позначають місця виконання робіт,  місця,  де  на
автомобільній дорозі залишено машини і механізми, будівельні
матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджуючими і
направляючими засобами.
   3.13. Після закінчення робіт на автомобільній дорозі негайно
приводять її у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух
транспортних засобів і пішоходів та впорядковують зони відчуження.
   3.14. У разі забруднення проїзної частини автомобільних доріг
невідкладно здійснюють заходи для її очищення і своєчасного
попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху,
що виникла.
   3.15. Забезпечують  впровадження  на  аварійно-небезпечних
ділянках та в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод
відповідних  заходів  по  удосконаленню  умов та організації
дорожнього руху.
   4. Підрозділи по проектуванню впровадження комплексних схем,
технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім
рухом:
   4.1. Беруть участь у  підготовці  проектів  розпоряджень
(рішень)  власників  вулиць  та  залізничних  переїздів  або
уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху та завдань на
розробку проектів і схем організації дорожнього руху, дислокацій
технічних засобів і автоматизованих систем організації дорожнім
рухом, а також інших заходів щодо усунення недоліків, які призвели
до появи місць (ділянок)  концентрації  дорожньо-транспортних
пригод.
   4.2. Виконують замовлення щодо вивчення  умов  і  стану
дорожнього руху на ділянках вулично-шляхової мережі, залізничних
переїздах, мостах, шляхопроводах та інших дорожніх спорудах.
   4.3. Розробляють проектно-кошторисну документацію згідно з
прийнятими розпорядженнями (рішеннями), завданнями та договорами,
погоджують їх з відповідними органами та своєчасно передають на
затвердження і впровадження.
   4.4. Беруть  участь  у  розробці  нормативно-методичних
матеріалів щодо  проектування  організації  дорожнього  руху,
впровадження і розвитку автоматизованих систем керування дорожнім
рухом та науково-дослідних заходів з цих питань.
   5. Власники  вулиць  чи уповноважені ними підрозділи по
встановленню, експлуатації та впровадженню технічних засобів і
автоматизованих систем керування дорожнім рухом:
   5.1. Забезпечують належний експлуатаційний стан транспортних
і пішохідних світлофорів та світлофорів для регулювання руху
пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків,
інформаційних щитів з безпеки руху, пішохідних огороджень та інших
технічних засобів регулювання дорожнього руху,  наносять  та
поновлюють лінії дорожньої розмітки.
   5.2. Забезпечують виконання поточних (перспективних) планів
встановлення технічних засобів та впровадження автоматизованих
систем керування дорожнім рухом згідно з проектно-кошторисною
документацією, проектами і схемами організації дорожнього руху та
приписами Державтоінспекції.
   5.3. Утримують на балансі, ведуть облік та документацію
технічних засобів і автоматизованих систем регулювання дорожнього
руху,  що  експлуатуються,  та  здійснюють  їх профілактичне
обслуговування і проведення заходів щодо підвищення надійності
функціонування.
   5.4. Виготовляють нестандартне обладнання й вироби,  які
необхідні для проведення робіт щодо встановлення, монтажу, ремонту
та експлуатації технічних засобів і  автоматизованих  систем
керування дорожнім рухом.
   5.5. Ведуть облік та аналізують надійність технічних засобів
і автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
   5.6. Готують кошторис та заявки на виконання планів робіт по
забезпеченню безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього
середовища від забруднення автотранспортом шляхом встановлення,
експлуатації та впровадження технічних засобів і автоматизованих
систем керування дорожнім рухом.
   5.7. Укладають  договори  на  виготовлення  та своєчасне
постачання  необхідних  для  встановлення,  експлуатації  і
впровадження технічних засобів і автоматизованих систем керування
дорожнім рухом, матеріалів,  обладнання,  кабельних  виробів,
дорожніх  знаків  та  контролерів,  світлофорів,  розміточних
матеріалів, спеціального транспорту і механізмів.
   5.8. Ведуть бухгалтерський, оперативний, статистичний облік і
звіти, касові операції, нарахування і виплати заробітної плати.
   5.9. Укладають  договори  на  розробку  проектів і схем
організації дорожнього руху за допомогою дислокацій технічних
засобів і автоматизованих систем керування дорожнім рухом та
заходів щодо усунення недоліків в організації дорожнього руху, які
привели   до   появи   місць   (ділянок)   концентрації
дорожньо-транспортних пригод.
   5.10. Отримують,  складують  та  забезпечують  зберігання
матеріалів, обладнання і технічних засобів регулювання дорожнього
руху та забезпечують їх використання за призначенням, ведуть облік
цієї роботи.
   5.11. Надають фінансовим органам місцевої виконавчої влади
можливість безперешкодно здійснювати контроль за використанням
бюджетних та позабюджетних коштів на встановлення, експлуатацію та
впровадження технічних засобів і автоматизованих систем керування
дорожнім рухом.
   5.12. Погоджують з Державтоінспекцією плани і графіки робіт
по  встановленню  та  впровадженню  технічних  засобів  і
автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
   5.13. Здійснюють позачергове виконання робіт по удосконаленню
організації дорожнього руху в місцях (ділянках) концентрації
дорожньо-транспортних пригод.
   5.14. Утворюють комісії по прийманню в експлуатацію технічних
засобів  та автоматизованих систем керування дорожнім рухом,
оформляють і зберігають акти перевірок їх роботи.
   6. Власники    вулиць    чи   уповноважені   ними
дорожньо-експлуатаційні підприємства комунальних господарств:
   6.1. Беруть участь у розробці та реалізації міських програм
розвитку дорожнього руху з питань його організації.
   6.2. Здійснюють лінійний аналіз аварійності на підвідомчих
автомобільних дорогах та вулицях, виявляють аварійно-небезпечні
ділянки  та  місця концентрації дорожньо-транспортних пригод,
організовують або приймають участь у комісійному їх обстеженні,
позачергово розробляють та впроваджують у цих місцях відповідні
заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху, усунення
порушень правил, нормативів і стандартів з безпеки дорожнього руху
на них.
   6.3. Розглядають та погоджують маршрути перевезення в межах
міста небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів.
   6.4. Забезпечують учасників дорожнього руху інформацією з
питань  стану  аварійності   та   дорожнього   покриття,
гідрометероологічних умов тощо.
   6.5. Організовують та здійснюють роботи по усуненню перешкод
дорожньому  руху,  а в разі неможливості - щодо позначення
відповідними дорожніми знаками, огороджуючими і направляючими
засобами.
   6.6. Беруть участь у розробці схем обладнання доріг та вулиць
технічними  засобами  і  автоматизованими системами керування
дорожнім рухом, їх впровадження та утримання.
   6.7. Розглядають та погоджують генеральні плани, проекти
детального планування та забудови міст в частині, що стосується
організації  дорожнього  руху,  автоматизованих  систем  його
керування, комплексних транспортних схем, проектів  та  схем
організації дорожнього руху, схем та маршрутів пасажирського
транспорту загального користування.
   6.8. Приймають участь у роботі комісій по розслідуванню
дорожньо-транспортних пригод, що сталися на підвідомчих дорогах та
вулицях.
 
      IV. Права спеціалізованих служб організації
             дорожнього руху
 
   1. Служби по організації дорожнього руху та нагляду за станом
автомобільних доріг і вулиць Державтоінспекції МВС України мають
право:
   1.1. Відвідувати  об'єднання,  установи  та  організації,
незалежно від форм їх власності і господарювання з метою перевірки
виконання законодавства, правил, нормативів і стандартів,  з
безпеки  дорожнього руху і охорони навколишнього середовища,
отримувати безкоштовно необхідні відомості та документацію.
   1.2. Давати  посадовим  особам,  винним  у  порушенні
законодавства, правил, нормативів і  стандартів,  з  безпеки
дорожнього руху, при проектуванні, будівництві, реконструкції,
ремонті, експлуатації та обладнанні автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів та інших дорожніх споруд, впровадженні
технічних засобів і автоматизованих систем керування дорожнім
рухом обов'язкові для виконання приписи про усунення цих порушень
та притягати їх до відповідальності відповідно  до  чинного
законодавства у межах своєї компетенції.
   1.3. Розглядати та погоджувати проекти і схеми організації
дорожнього руху, подані відповідними організаціями.
   Давати посадовим особам приписи на  введення  обмеження,
заборони дорожнього руху чи внесення оперативних змін в його
організацію на автомобільних дорогах і вулицях, коли користування
ними загрожує безпеці дорожнього руху, при виникненні перешкод або
під час стихійного лиха тощо, а також на залізничних переїздах, що
не відповідають правилам їх утримання у безпечному для дорожнього
руху стані, а також на зняття, демонтаж або перенесення кіосків,
панно, плакатів, транспорантів та інших предметів, що впливають на
стан, організацію та безпеку дорожнього руху. Припиняти проведення
ремонтно-будівельних та інших робіт на автомобільних дорогах,
вулицях і залізничних переїздах, що здійснюються з порушенням
законодавства,  правил,  нормативів  і  стандартів з безпеки
дорожнього руху, якщо це загрожує або може загрожувати безпеці
руху транспорту і пішоходів.
   1.4. Використовувати  у  відповідному  порядку  засоби
вимірювань, спеціальні технічні і транспортні засоби для нагляду
за станом автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів.
   1.5. Складати  та узгоджувати з територіальними органами
Держстандарту перелік засобів вимірювань, що підлягають державній
повірці, та своєчасно подавати їх на періодичну державну повірку.
   1.6. Готувати висновки щодо стану дорожнього руху та подавати
пропозиції  відповідним органам місцевої виконавчої влади та
посадовим особам про виконання робіт для його поліпшення.
   1.7. Брати участь у роботі:
   технічних і науково-технічних рад архітектурно-планувальних,
проектних і господарських організацій при розгляді планів і
проектів розвитку та забудови  міст  і  населених  пунктів,
комплексних схем та маршрутів пасажирського транспорту загального
користування, комплексних схем та автоматизованих систем керування
дорожнім рухом, будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів та інших дорожніх споруд;
   комісій по обстеженню маршрутів руху пасажирського транспорту
загального користування, ділянок автомобільних доріг, вулиць,
дорожніх  споруд  та  залізничних  переїздів  для визначення
експлуатаційного стану і умов дорожнього руху та необхідності
виконання робіт по їх реконструкції чи ремонту.
   2. Служби по організації дорожнього руху Мінтрансу України
мають право:
   2.1. Брати участь  у  розробці  та  обговоренні  планів
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг.
   2.2. Давати висновки на проекти будівництва, реконструкції і
ремонту доріг щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
   2.3. Здійснювати замовлення на розробку проектів інструкцій,
положень, рекомендацій, методичних посібників і других відомчих
нормативних документів з питань організації і безпеки дорожнього
руху.
   3. Дорожньо-експлуатаційні підприємства Мінтрансу  України
мають право:
   3.1. Виступати в межах передбаченого кошторису замовником та
залучати відповідні організації, кооперативи, малі підприємства і
громадян для виконання проектних, будівельно-монтажних та інших
робіт,  що  стосуються  безпеки  руху на дорогах загального
користування та розміщувати замовлення на розробку і виготовлення
для таких потреб необхідних виробів.
   3.2. Виконувати роботи по встановленню  та  експлуатації
технічних засобів організації дорожнього руху за господарськими
угодами з колективними сільськогосподарськими підприємствами за їх
кошти.
   3.3. Реалізовувати основні засоби і матеріали, які не знайшли
використання в їх виробничій діяльності та направляти одержані
кошти на відновлення кошторису видатків.
   4. Підрозділи по проектуванню впровадження комплексних схем,
технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім
рухом мають право:
   4.1. Безкоштовно отримувати необхідні відомості по плануванню
та  проектуванню,  будівництва,  реконструкції  і  ремонту
вулично-шляхової мережі та ліній зв'язку, про стан і заходи по
забезпеченню безпеки дорожнього руху, що вживаються органами
державного нагляду з цих питань.
   4.2. Брати участь у роботі комісій по обстеженню маршрутів
руху пасажирського транспорту загального користування, ділянок
вулично-шляхової мережі, залізничних переїздів та інших дорожніх
споруд при визначенні їх експлуатаційного стану і умов дорожнього
руху.
   5. Власники вулиць чи уповноважені ними  підрозділи  по
встановленню, експлуатації та впровадженню технічних засобів і
автоматизованих систем керування дорожнім рухом мають право:
   5.1. Здійснювати витрати на виробничу діяльність та утримання
підрозділів за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів місцевих
органів влади, відрахувань автотранспортних підприємств та інших
організацій і установ, спрямованих на  будівництво,  монтаж,
впровадження та експлуатацію технічних засобів і автоматизованих
систем керування дорожнім рухом.
   5.2. Встановлювати чисельність працівників підрозділів на
основі нормативів  виконання  ними  робіт  по  встановленню,
експлуатації і впровадженню технічних засобів та автоматизованих
систем керування дорожнім рухом, нанесенню та поновленню ліній
розмітки.
   5.3. Пов'язувати розміри посадових окладів і умов преміювання
керівників підрозділів з тими, які затверджені для керівників
аналогічних підприємств базових галузей промисловості України.
   5.4. Визначати структуру та умови оплати праці працівників
підрозділів із застосуванням поправочних коефіцієнтів на обсяги
робіт  по встановленню, реконструкції і ремонту світлофорних
об'єктів, дорожніх знаків, огороджень та нанесенню ліній розмітки
довготривкими  матеріалами,  які  використовуються  місцевими
будівельними організаціями.
   5.5. Подавати місцевим органам виконавчої влади кошторис та
плани робіт на встановлення,  експлуатацію  та  впровадження
технічних засобів і автоматизованих систем керування дорожнім
рухом на розгляд і включення до планів соціального та економічного
розвитку Республіки Крим, області, міста (району).
   5.6. Виступати в межах передбаченого кошторису замовниками та
залучати відповідні організації, кооперативи, малі підприємства і
громадян для виконання проектних, будівельно-монтажних та інших
робіт, що стосуються безпеки дорожнього руху та розміщувати
замовлення на розробку і виготовлення для таких потреб необхідних
виробів.
   5.7. Виконувати роботи по встановленню, ремонту, впровадженню
та  експлуатації  технічних засобів і автоматизованих систем
керування дорожнім рухом на дорогах загального користування і
вулицях за господарськими угодами з дорожньо-експлуатаційними
організаціями, а також з підприємствами, об'єднаннями, колективним
сільськогосподарським  підприємствам,  кооперативами та іншими
організаціями за їх кошти.
   5.8. Реалізовувати основні засоби і матеріали (дорожні знаки,
світлофори та інше майно), які не знайшли використання в їх
виробничій діяльності та направляти одержані кошти на відновлення
кошторису видатків.
   6. Власники    вулиць    чи   уповноважені   ними
дорожньо-експлуатаційні підприємства комунальних господарств мають
право:
   6.1. Вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху
при виникненні загрози його безпеці.
   6.2. Брати участь у роботі:
   технічних і науково-технічних рад архітектурно-планувальних,
проектних і господарських організацій при розгляді планів і
проектів  розвитку  та  забудови  міст і населених пунктів,
комплексних транспортних схем, схем організації дорожнього руху та
маршрутів пасажирського транспорту загального користування;
   комісій по прийманню завершених будівництвом, реконструкцією
і ремонтом автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та
інших дорожніх споруд, технічних засобів та автоматизованих систем
керування дорожнім рухом.
 
        V. Матеріально-технічне забезпечення
 
   1. Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих служб
організації дорожнього руху здійснюється:
   1.1. МВС та Мінтрансом України за підлеглістю:
   підрозділів служби  організації  дорожнього  руху   в
передбаченому відомчими нормативами порядку та автотранспортними
засобами і оргтехнікою згідно з додатком N 4.
   підрозділів по встановленню, експлуатації та впровадженню
технічних засобів і автоматизованих систем керування дорожнім
рухом - засобами регулювання та запасними частинами до них,
автокранами,  автонавантажувачами,  автовишками,  причепами,
пересувними компресорами, зварювальними агрегатами, машинами для
нанесення дорожньої розмітки, кабельно-провідниковою продукцією та
розміточними матеріалами.
   1.2. Місцевими  територіальними  органами  -   іншими
матеріально-технічними ресурсами, що не зазначені в п. 1 та
нафтопродуктами.
 
                         Додаток N 1
                      до  Положення  про
                      спеціалізовані служби
                      організації дорожнього
                      руху
 
         НОРМАТИВИ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
   спеціалістів з організації дорожнього руху та нагляду за
  станом автомобільних доріг і вулиць Державної автомобільної
       інспекції Міністерства внутрішніх справ
 
   1. В штати ДАІ міських та районних органів внутрішніх справ
посада спеціаліста з організації дорожнього руху вводиться при
наявності на території обслуговування регульованого перехрестя та
додатково з розрахунку по одній одиниці на наступні 25 таких
об'єктів і спеціаліста з нагляду за станом автомобільних доріг і
вулиць - з розрахунку по одній одиниці на 250 км протяжності
автомобільних доріг або 50 км протяжності вулиць.
   2. В штати ДАІ МВС Республіки Крим і УВС областей посада
спеціаліста з організації дорожнього руху вводиться з розрахунку
по одній одиниці на 50 світлофорних об'єктів, що знаходяться на
території обслуговування, та спеціаліста з нагляду за станом
автомобільних доріг і вулиць - з розрахунку по одній одиниці на
500 км протяжності автомобільних доріг.
   3. В штати ДАІ МВС України посада спеціаліста з організації
дорожнього руху вводиться з розрахунку по одній одиниці на 500
світлофорних об'єктів та спеціаліста з  нагляду  за  станом
автомобільних доріг і вулиць - з розрахунку по одній одиниці на 15
тис. км протяжності автомобільних доріг.
   4. За  наявності  загальноміської автоматизованої системи
керування дорожнім рухом до штатів ДАІ міських органів внутрішніх
справ додатково вводиться дві посади спеціалістів з організації
дорожнього руху.
 
                         Додаток N 2
                      до  Положення  про
                      спеціалізовані служби
                      організації дорожнього
                      руху
 
         НОРМАТИВИ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
    спеціалістів з організації дорожнього руху дорожніх
      організацій Міністерства транспорту України
 
   1. До штатів дорожньо-експлуатаційних підприємств (райШД,
райШРБУ, ШЕД) посада спеціаліста з організації дорожнього руху
вводиться з розрахунку по одній одиниці на всю протяжність
автомобільних доріг, які ними обслуговуються.
   2. До штатів автодору Республіки Крим, облавтодорів  та
управлінь доріг посади спеціалістів з організації дорожнього руху
вводяться з розрахунку до трьох одиниць на кожний підрозділ.
   3. В штати Департаменту та об'єднання автомобільних доріг
посади спеціалістів з організації дорожнього руху вводяться з
розрахунку до двох і п'яти одиниць відповідно.
 
                      Додаток N 3
                      до  Положення  про
                      спеціалізовані служби
                      організації дорожнього
                      руху
 
         РЕКОМЕНДОВАНА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
      спеціалістів з організації дорожнього руху
        дорожньо-експлуатаційних підприємств
           комунальних господарств
 
   До штатів дорожньо-експлуатаційних підприємств комунальних
господарств міст без поділу на райони посада спеціаліста по
організації дорожнього руху вводиться з розрахунку по одній
одиниці  на всю протяжність вулиць, які цими підприємствами
обслуговуються, та до штатів дорожньо-експлуатаційних підприємств
комунальних господарств міст з поділом на райони - до трьох
одиниць.
 
                      Додаток N 4
                      до  Положення  про
                      спеціалізовані служби
                      організації дорожнього
                      руху
 
               ТАБЕЛЬ
    оснащення підрозділів по організації дорожнього руху
   автотранспортними засобами та обчислювальною технікою
 ---------------------------------------------------------------
  N | Н а й м е н у в а н н я |Одиниця|Кіль-|  Примітка   |
 п/п|             |виміру |кість|         |
 ---+--------------------------+-------+-----+-----------------|
  1 |        2     |  3  |  4 |    5    |
 ---+--------------------------+-------+-----+-----------------|
  1.|Пересувна лабораторія по |    |   |         |
   |вивченню умов та стану до-|    |   |         |
   |рожнього руху на базі:  |    |   |         |
   |- легкового автомобіля  | шт. |  1 |Управління,відділ|
   |- мікроавтобуса      | шт. |  1 |Управління,відділ|
   |             |    |   |         |
  2.|Пересувна лабораторія по |    |   |         |
   |вивченню умов та стану до-|    |   |         |
   |рожноьго руху на базі:  |    |   |         |
   |- легкового автомобіля або| шт. |  1 |Відділення, група|
   | мікроавтобуса      |    |   |         |
   |             |    |   |         |
  3.|Персональна електронно-об-|    |   |         |
   |числювальна машина    |    |   |         |
  3.|    - " -       | шт. |  1 |Окрема група   |
  3.|    - " -       | шт. |  2 |Відділення    |
  3.|    - " -       | шт. |  3 |Відділ      |
  3.|    - " -       | шт. |  6 |Управління    |
   |             |    |   |         |
  4.|Електронна клавішно-обчи- | шт. |  1 |На двох співро- |
   |слювальна машина     |    |   |бітників     |
 ---------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner