Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 64 від 23.06.1998

Про затвердження термінів та порядку проведення полювання на пернату дичину на території України в мисливський сезон 1998-1999 рр.


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
         З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 
              Н А К А З
 
 N 213 від 22.12.93 р.        Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   30 грудня 1993 р.
 vd931222 vn213           за N 202
 
 
       Про затвердження Тимчасового положення
       про порядок видачі спеціальних дозволів
     (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок,
    умови та правила здійснення цього виду діяльності,
         та контроль за їх дотриманням.
 
 
   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13
січня 1993 року ( 18-93-п ) та на підставі рішення колегії
Держатомнагляду  України  від  22 грудня 1993 року  N 31
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про  порядок  видачі
спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок,
умови та правила здійснення цього виду діяльності, та контроль за
їх дотриманням.
   2. Науково-технічному управлінню (Грищенко В. В.) внести
зазначений документ на державну реєстрацію в Міністерство Юстиції
України.
 
 
   Голова                  М. Штейнберг
 
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом Держатомнагляду
                    України
                    від 22 грудня 1993 р. N 213
 
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
 
       про порядок видачі спеціальних дозволів
     (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок,
    умови та правила здійснення цього виду діяльності
         та контроль за їх дотриманням
 
 
 
  Терміни та визначення, використані у Тимчасовому положенні
 
 
   Ядерні установки - джерела іонізуючого випромінювання, в яких
видобуваються, використовуються, переробляються або зберігаються
ядерні матеріали.
 
   Сховища ядерних матеріалів - споруди для зберігання ядерних
матеріалів, що забезпечують їх  розміщення  з  дотриманням
радіаційної та ядерної безпеки.
 
   Критичний стенд (критстенд) - комплекс, що включає критичну
збірку та обладнання, необхідне для проведення експериментів,
управління критзбіркою та для забезпечення ядерної, радіаційної і
загальнопромислової безпеки.
 
   Критична збірка (критзбірка) - збірка ядерного реактора, в
якій відбувається самопідтримуюча ланцюгова реакція розщеплення
ядер у заданих умовах, що управляється.
   Критзбірка характеризується незначною потужністю та гнучкістю
конструкції, що дозволяє змінювати геометрію і склад активної зони
та відбивача.
 
   Стенд підкритичної збірки (підкритичний стенд) - комплекс, що
включає підкритичну збірку та  обладнання,  необхідне  для
експлуатації збірки, проведення експериментів та забезпечення
ядерної, радіаційної і загальнопромислової безпеки.
 
   Підкритична збірка - пристрій  для  експериментального
дослідження характеристик і параметрів розмножуючого середовища,
склад і геометрія якого забезпечують затухання ланцюгової реакції
при відсутності сторонніх джерел нейтронів.
 
 
 
   I. Загальні положення
 
 
   1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України "Про
підприємництво", Положення про  порядок  надання  суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 року N 99, постанови Кабінету
Міністрів України від 13 січня 1993 року N 18 "Про внесення змін
та доповнень до постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991
року N 99" і визначає спеціальні умови видачі Держатомнаглядом
України суб'єктам підприємницької  діяльності  ліцензій  на
експлуатацію ядерних установок.
 
   1.2. Дія цього  Положення  поширюється  на  суб'єкти
підприємницької діяльності, які безпосередньо експлуатують ядерні
установки: енергоблоки атомних електростанцій, дослідницькі ядерні
реактори, критичні та підкритичні ядерні стенди, сховища ядерних
матеріалів, якщо ці сховища не входять до складу іншої ядерної
установки.
 
   1.3. Видача ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності
провадиться на введення в експлуатацію та експлуатацію ядерних
установок, у тому числі по  кожному  енергоблоку  атомних
електростанцій окремо.
 
   1.4. Ліцензія Держатомнагляду України на експлуатацію ядерних
установок є офіційним документом, який:
   дозволяє власнику ліцензії конкретний  вид  діяльності,
зазначений у ліцензії;
   встановлює обов'язкові особливі умови, за дотримання яких
дозволяється ведення цього виду діяльності.
   Ліцензія видається за формою згідно з додатком 1.
 
   1.5. Ліцензія видається суб'єкту підприємницької діяльності,
діяльність якого не суперечить законодавству України та який:
   зобов'язується нести повну відповідальність за  безпеку
ядерної установки;
   продемонстрував Держатомнагляду свою спроможність  діяти
відповідно до вимог норм і правил з безпеки та умов дозволу;
   отримав дозвіл органів Держохоронпраці.
 
 
   2. Порядок отримання ліцензії
 
 
   2.1. Отримання ліцензії здійснюється на підставі розгляду
таких документів:
   - заяви (додаток 2);
   - копії документа, що засвідчує факт державної реєстрації
підприємства;
   - копії затвердженого у встановленому порядку  статуту
підприємства.
 
 
   3. Особливі умови експлуатації ядерних установок
 
 
   3.1. Експлуатація ядерної установки дозволяється за наявності
позитивних висновків Держатомнагляду України на підставі розгляду
таких документів:
   - звіту з безпеки ядерної установки;
   - санітарного паспорта, виданого Держсаннаглядом України і
зареєстрованого МВС;
   - акта приймання ядерної установки державною приймальною
комісією в експлуатацію;
   - переліку відступів від діючих норм і правил з безпеки,
компенсуючих заходів;
   - технологічного регламенту безпечної експлуатації ядерної
установки;
   - інструкцій по ліквідації аварії;
   - планів заходів по ліквідації аварії;
   - довідки про атестацію персоналу;
   - програми забезпечення якості.
 
 
   4. Порядок видачі ліцензії
 
 
   4.1. Попередній розгляд матеріалів заяви
 
   4.1.1. Попередній розгляд матеріалів заяви проводиться з
метою визначення повноти та достатності поданих документів та
дотримання правил їх оформлення.
   Попередній розгляд проводить управління ядерної  безпеки
Держатомнагляду.
   Підставою для відхилення заяви від подальшого розгляду може
бути невідповідність номенклатури документів, їх змісту  або
оформлення вимогам даного Положення.
   Рішення, прийняте за результатами попереднього  розгляду
матеріалів заяви затверджується начальником управління ядерної
безпеки. У випадку відхилення заяви від подальшого розгляду в
повідомленні наводяться мотиви, які призвели до такого рішення.
 
   4.2. Проведення інспекцій ядерної  установки  органами
Держатомнагляду.
 
   4.2.1. Інспекційне обстеження стану безпеки ядерної установки
може бути здійснене як паралельно з розглядом матеріалів заявки,
так і після його закінчення.
   Для проведення інспекційного обстеження створюється комісія з
фахівців Держатомнагляду. В комісію можуть залучатись фахівці
природоохоронних органів та органів і служб Державного санітарного
та пожежного нагляду, а також представників органів місцевого та
регіонального самоврядування.
   В кожному конкретному  випадку  складається  програма
інспекційного обстеження, яка підписується заступником Голови
Держатомнагляду України.
   Результати інспекційного обстеження складаються у вигляді
акта, який підписується головою комісії та всіма її членами і
подається до управління ядерної безпеки.
 
   4.3.1. Розгляд звіту щодо безпеки ядерної установки проводить
Управління ядерної безпеки Держатомнагляду згідно з розкладом,
затвердженим Головою Держатомнагляду або його першим заступником.
   До розгляду звіту можуть бути залучені фахівці  інших
структурних підрозділів центрального апарату  Держатомнагляду,
Головної державної інспекції по нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою (надалі - Держатомінспекція) та Науково-технічного центру
з ядерної та радіаційної безпеки Держатомнагляду (надалі - НТЦ
безпеки), Державного центру якості поставок Держатомнагляду, а
також на договірній або безоплатній основі сторонні організації та
незалежні експерти.
 
   4.4.  Підготовка  матеріалів  до  засідання  колегії
Держатомнагляду.
 
   4.4.1. Результати розгляду матеріалів заяви та інспекційного
обстеження оформлюються у вигляді висновку-рекомендації, який
підписується начальником управління ядерної безпеки та подається
на розгляд колегії Держатомнагляду України.
 
   4.5. Розгляд питання  надання  ліцензії  на  колегії
Держатомнагляду.
 
   4.5.1. За результатами розгляду поданих заявником документів
та висновку-рекомендації, підготовленого управлінням  ядерної
безпеки, колегія Держатомнагляду приймає рішення про надання
заявнику ліцензії на експлуатацію ядерної установки або про
відмову у видачі такої ліцензії.
 
   4.6. Оформлення ліцензії або офіційної відмови у наданні
такої.
 
   4.6.1. На підставі рішення колегії Держатомнагляд у 30-денний
строк з дня одержання заяви і необхідних документів видає ліцензію
або мотивовану відмову в отриманні такої.
   Відмова у видачі ліцензії є актом письмової форми  і
відбувається у випадках, якщо результати розгляду матеріалів заяви
або інспекційного  обстеження  засвідчили,  що  суб'єктом
підприємницької діяльності не забезпечується виконання  вимог
ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні видів діяльності,
які заявляються.
 
   4.6.2. Ліцензія складається в чотирьох  примірниках  і
зберігається (по одному примірнику):
   - в Управлінні справами Держатомнагляду;
   - в Управлінні ядерної безпеки;
   - в Держатомінспекції;
   - в експлуатуючій організації.
 
   4.7. Строк дії ліцензії визначається Держатомнаглядом, але не
може бути менше 3-х років.
 
   4.8. Відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому
порядку або до арбітражного суду.
 
 
   5. Правила здійснення дозволеної діяльності
 
 
   5.1. Суб'єкт підприємницької діяльності,  який  отримав
ліцензію на експлуатацію ядерної установки, зобов'язується:
   забезпечувати виконання умов ліцензії та вимог діючих норм і
правил в атомній енергетиці;
   сповіщати Держатомнагляд про всі випадки порушення умов
дозволу та норм і правил діючих в атомній енергетиці.
 
   5.2. Ліцензія не підлягає передачі іншій юридичній або
фізичній особі.
 
 
   6. Державний контроль за виконанням умов та правил
    при експлуатації ядерної установки
 
 
   6.1. Державний контроль за виконанням умов ліцензії та вимог
норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації
ядерної  установки  покладається  на    Держатомінспекцію
Держатомнагляду.
 
   6.2. Зміни до умов ліцензії  вносяться  за  рішенням
Держатомнагляду за необхідності посилення  безпеки  ядерної
установки.
   Відповідні процедури встановлюються Держатомнаглядом окремо у
кожному конкретному випадку.
 
   6.3. В разі порушення власником ліцензії умов та правил
здійснення експлуатації ядерної установки Держатомнагляд може дати
розпорядження про усунення порушень чи зупинити дію ліцензії на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   У разі повторного або грубого порушення правил здійснення
цієї діяльності ліцензію може бути анульовано.
 
 
 
 ПОГОДЖЕНО
 
 Перший заступник Голови
 Держкомпідприємництва України            І. Замалдінов
 
 23 грудня 1993 р.
 
 
 
 
                    Додаток 1
                    до Тимчасового положення
                    про порядок видачі дозволів
                    (ліцензій) на експлуатацію
                    ядерних установок, умови та
                    правила здійснення цього
                    виду діяльності та контроль
                    за їх дотриманням
 
 
 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 
        Л І Ц Е Н З І Я  N_____________
 
 
 "___"________________199__ р.       Примірник _____________
 
 
   Видано Держатомнаглядом України
 
 _________________________________________________________________
   (найменування та адреса, банківські реквізити суб'єкта
 
 _________________________________________________________________
   підприємницької діяльності, місце здійснення діяльності)
 
   Суб'єкт підприємницької діяльності має право здійснювати такі
види діяльності:
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Зазначені види діяльності повинні здійснюватись згідно з
чинним законодавством України, вимогами норм та правил з ядерної і
радіаційної безпеки, а також такими особливими умовами:
 
   1. ______________________________________________
   2. ______________________________________________
   ...
 
   Держатомнагляд може в односторонньому  порядку  змінити
особливі умови даного дозволу або встановити нові особливі умови
за необхідності посилення безпеки ядерної установки.
   Державний контроль за дотриманням вимог норм та правил з
ядерної та радіаційної безпеки, а також за виконанням особливих
умов ліцензії покладається на Головну державну інспекцію України
по нагляду за ядерною та радіаційною безпекою.
 
   Ліцензія набуває чинності з "___"________________199___ р. і
діє до "___"________________199___ р.
 
 
 
 Голова
 Держатомнагляду України    Підпис     Ініціали, прізвище
 
   М. П.
 
 
 
 
                    Додаток 2
                    до Тимчасового положення
                    про порядок видачі дозволів
                    (ліцензій) на експлуатацію
                    ядерних установок, умови та
                    правила здійснення цього
                    виду діяльності та контроль
                    за їх дотриманням
 
 
 
           Фірмовий бланк заявника
 
 
 
                    Голові Державного комітету
                    України з ядерної та
                    радіаційної безпеки
 
 
 
 
             З А Я В А
 
 
   Прошу надати дозвіл на експлуатацію ядерної установки:
 
 _________________________________________________________________
          (назва ядерної установки)
 
 _________________________________________________________________
 
   Місцезнаходження установки:
 
 _________________________________________________________________
 
   При цьому заявник в особі ___________________________________
 
 _________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
 зобов'язується виконувати експлуатацію __________________________
 
 _________________________________________________________________
          (назва ядерної установки)
   безпечним способом з додержанням норм, правил та вимог з
ядерної та радіаційної безпеки.
 
 
 Додаток: перелік документів, що додаються.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner