Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 35 від 10.03.1998

Про розподіл лімітів на квоти вилову хамси і тюльки в Азовському морі та хамси в Чорному морі на 1998 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 95 від 23.11.93 р.         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 грудня 1993 р.
 vd931123 vn95            за N 186
 
 
         Про затвердження Порядку видачі,
         обліку і пред'явлення до оплати
         простих  векселів  у  сплату
         вивізного (експортного)  мита
 
 
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 12 січня
1993 р. N 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів
(робіт, послуг)" (із змінами і доповненнями, внесеними Декретом
Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 54-93 "Про
лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності"),
               НАКАЗУЮ:
 
   Затвердити Порядок видачі, обліку і пред'явлення до оплати
простих векселів у сплату вивізного (експортного)  мита,  що
додається.
 
 
 в.о. Міністра                  П.К.Германчук
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Міністерства фінансів України
                від 23 листопада 1993 р. N 95
 
               Порядок
         видачі, обліку і пред'явлення
          до оплати простих векселів у
            сплату  вивізного
            (експортного) мита
 
 
   Цей Порядок  розроблений  відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 6-93 "Про квотування і
ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" (із змінами і
доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 20
травня 1993 р. N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної
діяльності").
 
            I. Видача векселя
 
   1. Простий вексель у сплату вивізного (експортного) мита
(надалі вексель) видається суб'єктом підприємницької діяльності,
який вивозить товари за межі України (надалі векселедавець) з
метою відстрочення сплати вивізного (експортного) мита на товари,
які вивозяться.
 
   Відстрочення сплати вивізного (експортного)  мита  шляхом
видачі векселя провадиться по товарах, щодо яких період між днем
оформлення вантажних митних декларацій на вивіз  товарів  та
терміном виконання експортного контракту становить:
 
   - понад 6 робочих днів, якщо місце, в якому повинен відбутись
платіж по векселю, знаходиться у межах області, на території якої
розташований митний орган, який нараховує вивізне (експортне)
мито;
 
   - понад 10 робочих днів, якщо місце, в якому  повинен
відбутись платіж по векселю, знаходиться за межами області, на
території якої розташований митний орган, який нараховує вивізне
(експортне) мито.
 
   2. Вексель виписується на суму вивізного (експортного) мита,
нарахованого митним органом в іноземній валюті, в якій визначена
вартість товару (надалі - вексельна сума).
 
   Вексель виписується в іноземній валюті, в якій визначена
митна вартість товару.
   Місцем, в  якому  повинен відбутись платіж, визначається
місцезнаходження банку векселедавця. При цьому зазначається повна
юридична адреса  (місцезнаходження)  банку  векселедавця  і
розрахунковий рахунок векселедавця.
   Датою складання  векселя  визначається  дата  заповнення
вантажних митних декларацій.
   Вексель видається терміном на певний день. Терміном платежу
по векселю є:
   а) термін (день) виконання експортного контракту, якщо період
між датою складання  векселя  і  терміном  (днем)  виконання
експортного контракту не перевищує 90 (дев'яносто) календарних
днів;
   б) день, наступний після 90 ( дев'яносто) календарних днів з
дня заповнення вантажних митних декларацій - в інших випадках.
   Митний орган при прийнятті векселя перевіряє правильність
зазначення терміну платежу. Для цього митний орган при оформленні
вантажних митних  декларацій  має право вимагати пред'явлення
експортного контракту чи копії з нього.
 
   3. Для видачі векселя використовуються вексельні  бланки
згідно з додатком N 2 до Правил виготовлення і використання
вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. N
528.
   Зразок заповнення векселя наведений у додатку 1 до цього
Порядку.
   Митний орган при прийнятті векселя перевіряє дотримання форми
складання векселя.
 
   4. З векселя складається дві копії.
 
   5. Вексель разом з копіями з нього подається митному органу.
   Митний орган повідомляє векселедавцю необхідні відомості щодо
рахунку, на який має бути сплачене вивізне (експортне) мито. При
цьому митний орган має право вимагати розписку векселедавця в
отриманні такого повідомлення.
 
 
            II. Облік векселів
 
   6. Облік  векселів  ведеться  митним  органом України в
спеціальному журналі за формою згідно з додатком 2 до цього
Порядку. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та
засвідчений печаткою митного органу.
 
 
        III. Пред'явлення векселя до оплати
 
   7. Протягом  робочого дня, наступного за днем отримання
векселя, митний орган передає вексель, разом з копіями з нього, на
інкасо банку, який обслуговує цей митний орган, з дорученням щодо
отримання платежу по векселю в державний бюджет. Для цього на
звороті векселя пишеться бланковий індосамент у вигляді: "На
інкасо. Платіть наказу". На копії векселя банк робить відмітку про
прийняття векселя на інкасо і повертає цю копію митному органу.
Друга копія векселя залишається у банку.
 
   8. Банк, що обслуговує митний орган, не пізніше робочого дня,
наступного за  днем  отримання  векселя, спецзв'язком передає
отриманий вексель банку векселедавця, зазначеному у векселі. Банк
векселедавця, до настання терміну платежу за векселем, повідомляє
векселедавця про надходження векселя на інкаса шляхом надсилання
останньому письмового повідомлення та повідомлення по телефону.
 
   9. Векселедавець, незалежно від того чи надійшло від його
банку повідомлення, зазначене у пункті 8 цього  Порядку,  у
зазначений у векселі термін сплачує відповідному митному органу,
який нараховував вивізне (експортне)  мито,  вексельну  суму,
перераховану у  валюту України за валютним (обмінним) курсом
Національного банку України  на  день  платежу.  Допускається
дострокова повна сплата вексельної суми. Сплата вексельної суми
провадиться із застосуванням платіжного доручення, тексті якого
додатково до встановленого зазначається таке: "У сплату вивізного
(експортного) мита по векселю від ...".  При  цьому  місяць
зазначається літерами.
   Митний орган у встановленому порядку здійснює  перерахування
сплаченої вексельної суми до державного бюджету.
 
   10. Оплачений вексель повертається векселедавцю.
 
 
           IV. Заключні положення
 
   11. У випадку неоплати векселя у зазначений у векселі термін,
банк-векселедержатель (банк векселедавця) на наступний день після
закінчення терміну платежу за векселем, але не пізніше 12 години
наступного за  цим  терміном  дня,  подає  вексель державній
нотаріальній конторі за місцем знаходження платника для здійснення
протесту про неоплату.
 
   12. Протест векселів про неоплату провадиться нотаріусами в
порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   13. Опротестований вексель видається банку векселедавця, який
протягом наступних  двох  робочих днів передає опротестований
вексель спецзв'язком банку митного органу, зазначеному у пункті 7
цього Порядку, який в свою чергу протягом двох робочих днів
передає опротестований вексель митному органу.
   Митний орган закреслює бланковий індосамент, написаний на
звороті векселя, і видає розпорядження про безспірне стягнення
вексельної суми. Вексель подається в банк, що обслуговує митний
орган, разом з розпорядженням про безспірне стягнення. Банк, що
обслуговує митний орган, не пізніше робочого дня, наступного за
днем отримання розпорядження про безспірне стягнення, передає
спецзв'язком опротестований вексель разом з розпорядженням про
безспірне стягнення  до  банку  векселедавця,  який  приймає
розпорядження до виконання. При цьому розпорядження видається у
валюті векселя, а стягнення недоїмки провадиться банком у валюті
України виходячи з вексельної суми і відповідного валютного
(обмінного) курсу Національного банку України на день фактичної
сплати недоїмки (вексельної суми).
   Опротестований вексель повертається векселедавцю після повної
сплати недоїмки по вивізному (експортному) миту (вексельної суми).
 
   14. Векселедавець оплачує банку  витрати  останнього  по
здійсненню протесту у неплатежі та інші витрати щодо обробки
векселів.
 
   15. Пеня, інші фінансові санкції та адміністративні штрафи за
своєчасну сплату  вексельної  суми  визначаються  виходячи  з
вексельної суми,  перерахованої у валюту України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України на день платежу по
векселю. День платежу по векселю визначається відповідно до вимог,
викладених у частині п'ятій пункту 2 цього Порядку.
 
 
   З Міністерством економіки України погоджено.
 
 
 Заступник Міністра економіки          А.І.Даниленкої
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner