Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 57 від 03.03.1998

Про пільги при проходженні медичного освідчення водіїв і кандидатів у водії


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
           ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 
              Н А К А З
 
 N 99 від 22.11.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   14 грудня 1993 р.
 vd931122 vn99            за N 188
 
 
     Про затвердження Тимчасового положення щодо
     порядку визначення розмірів і початкової ціни
     земельних ділянок, відведених під  об'єкти
     загальнодержавної власності, що перебувають
     у стані незавершеного будівництва і підлягають
              приватизації
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
     N 76/230/325/150 ( z0427-95 ) від 27.11.95 )
 
 
 
   Для забезпечення приватизації (оренди) земельних ділянок,
відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають
у стані незавершеного будівництва і підлягають приватизації,
згідно з Указом Президента України від 14 жовтня 1993 р.( 456/93 )
"Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" та виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 р. N 894
( 894-93-п ) "Про заходи щодо виконання Указу Президента України
від 14 жовтня 1993 р. "Про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва" НАКАЗУЮ:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення щодо порядку визначення
розмірів і початкової ціни земельних ділянок, відведених під
об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають  у  стані
незавершеного будівництва і підлягають приватизації.
   2. Державному комітету по земельних ресурсах Ради Міністрів
Республіки Крим, обласним і Севастопольському міському управлінням
земельних ресурсів, Київському земельному  комітету  Київської
міської державної адміністрації взяти Тимчасове положення щодо
порядку визначення розмірів і початкової ціни земельних ділянок,
відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають
у стані незавершеного будівництва і підлягають приватизації, до
відома і керівництва в роботі.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Державного Комітету України по земельних ресурсах Губарєва
В. С.
 
   Голова Комітету                  Б. Чепков
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказом Державного комітету України
                   по земельних ресурсах
                 від 22 листопада 1993 р. N 99
 
 
  ( Тимчасове положення втратило чинність на підставі Наказу
   Держкомзему N 76/230/325/150 ( z0427-95 ) від 27.11.95 )
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     щодо порядку визначення розмірів і початкової
     ціни земельних ділянок, відведених під об'єкти
     загальнодержавної власності, що перебувають у
     стані незавершеного будівництва і підлягають
             приватизації
 
            1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Тимчасове положення щодо порядку визначення розмірів і
початкової ціни  земельних  ділянок,  відведених  під об'єкти
загальнодержавної власності, що перебувають у стані незавершеного
будівництва і  підлягають  приватизації  (надалі-Положення),
розроблено згідно Указом Президента України від 14 жовтня 1993 р.
"Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" N 456/93 та
постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 р. 
N 894 ( 894-93-п ) "Про заходи щодо виконання Указу Президента
України від 14 жовтня 1993 р. "Про  приватизацію  об'єктів
незавершеного будівництва" та чинного законодавства.
   1.2. Положення регламентує:
   порядок визначення розмірів земельних ділянок, відведених під
об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають  у  стані
незавершеного будівництва і підлягають приватизації;
   порядок визначення  початкової  ціни  земельних  ділянок,
відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають
у стані незавершеного будівництва і підлягають приватизації.
 
     2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
 
   2.1. Визначення розмірів земельних ділянок провадиться шляхом
обміру її в натурі та аналізу відповідної документації, до якої
входить:
   схема розташування підприємства (об'єкта) з експлуатацією
споруд;
   копія плану відведення та копія рішення відповідного органу
влади про надання земельної ділянки;
   абрис земельної ділянки;
   акт встановлення та узгодження зовнішніх  меж  земельної
ділянки;
   план встановлення меж земельної ділянки;
   каталог координат кутів повороту меж земельної ділянки;
   обгрунтування розмірів земельної ділянки для об'єкта, що
приватизується відповідно  до державних будівельних норм (ДБН
360-92), затверджених Мінінвестбудом України 17 квітня 1992 р.
N 44, та інших державних норм і правил;
   інформація щодо категорії земель,  на  яких  розташована
земельна ділянка,  приватизація  (оренда) якої регламентується
чинним законодавством, про спірні питання по земельній ділянці;
   висновки щодо подальшого використання (завершення розпочатого
будівництва чи  перепрофілювання  об'єкта)  земельної  ділянки
землевпорядного, природоохоронного, санітарного органів і органу
архітектури.
   2.2. Вказані документи готуються Державним комітетом України
по земельних ресурсах, його місцевими органами з залучення органів
архітектури і   містобудування,  міськвиконкомів,  державних
адміністрацій м. м. Києва та Севастополя і районних державних
адміністрацій та Української академії аграрних наук.
 
 
     3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ
               ДІЛЯНКИ
 
 
   3.1. Вартість земельної  ділянки  визначається  Державним
комітетом України по земельних ресурсах та його місцевими органами
(в карбованцях або у вільно конвертованій валюті) на підставі
експертної оцінки з метою встановлення початкової ціни продажу
земельної ділянки на аукціоні або за конкурсом.
   3.2. Експертна  оцінка земельної ділянки здійснюється на
основі комплексних даних про її місцеположення та економічної
оцінки території, яка враховує рівень інженерного забезпечення,
екологічний стан, містобудівну,  соціальну,  історико-культурну
цінність, дані  земельного кадастру і матеріалів, вказаних в
розділі 2. даного  Положення.  Експертна  оцінка  виконується
Держкомземом, його місцевими органами з залученням організацій
Міністерства у справах будівництва і архітектури України  та
Української академії аграрних наук. Висновки експертної оцінки
оформляються актом (додаток 1).
   3.3. При відсутності по окремих населених пунктах економічної
оцінки території вона має бути проведена за Методикою визначання
ставок земельного податку за групами грунтів та в межах населених
пунктів (Київ, 1992, розділ 111).
   3.4. Експертна оцінка земельної ділянки здійснюється за кошти
позабюджетного фонду приватизації. Вартість робіт по експертній
оцінці земельної ділянки визначається з врахуванням наявності
вихідних даних (економічної оцінки та даних кадастру).
   3.5. Початкова ціна продажу земельної ділянки визначається з
нормативної ціни ділянки,  що  дорівнює  стократному  розміру
земельного податку  на  цю ділянку, ставки якого встановлені
статтями 6, 7, 8, 9, 10, 23 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) та збільшені на 1993 рік у 30 разів згідно з ст.9
Закону України "Про державний бюджет України" ( 3091-12 ) в
зв'язку з інфляцією (Кі) з урахуванням коефіцієнтів: положення
населеного пункту в системі розселення по Україні (Кс); положення
об'єкту в межах населеного пункту (Км); локальних, що враховують
особливості місця розташування в межах економічно-планувальної
зони (Кл), зонального для курортних зон або зон відпочинку (Кз).
Початкова ціна продажу земельної ділянки щомісячно індексується з
урахуванням темпів інфляції.
   3.6. Розмір орендної плати за землю встановлюється за угодою
сторін у договорі оренди і не може бути меншим від розміру податку
за земельну ділянку, що орендується відповідно до ст.18 Закону
України "Про плату за землю".
 
   4. Зазначені  матеріали  розділів  2  і  3 Положення
систематизуються відповідними органами Держкомзему і передаються
Фонду державного майна у місячний строк.
   5. Право власності  на  приватизовану  земельну  ділянку
посвідчується актом, який видається і реєструється місцевою Радою
народних депутатів.
   Право тимчасового користування земельною ділянкою на умовах
оренди оформляється договором за формою, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 197 
( 197-93-п ).
   6.  Кошти  одержані  від  продажу  земельних  ділянок,
зараховуються на спеціальні бюджетні  рахунки  місцевих  Рад
народних депутатів, на території яких знаходиться приватизовані
земельні ділянки, та використовуються в порядку, передбаченому
статтями 20 і 21 Закону України "Про плату за землю".
 
 
 
 ПОГОДЖЕНО         ПОГОДЖЕНО        ПОГОДЖЕНО
 
Перший заступник     Заступник Міністра    Віце-президент
Міністра України     фінансів України     Української
у справах будівництва               академії
і архітектури                   аграрних наук
 
  В. Гусаков         Б. Соболев        В. Круть
 
 
            22 листопада 1993 р.
 
 
 
 
   ПОГОДЖЕНО:
 
  Заступник голови Комітету             В. Лисий
 
  Заступник начальника управління
  земельної реформи                 В. Потапенко
 
  Начальник відділу нормативів
  і експертизи                   Г. Волошин
 
  Головний юрисконсульт управління
  оргроботи, кадрів і зовнішніх
  зв'язків Мінбудархітектури            В. Колосов
 
  Начальник Головного управління
  архітектури і містобудування
  Мінбудархітектури                 В. Присяжнюк
 
                      Додаток 1
              до Тимчасового положення щодо порядку
              визначення розмірів і початкової ціни
              земельних ділянок, відведених під
              об'єкти загальнодержавної власності,
              що перебувають у стані незавершеного
              будівництва і підлягають приватизації
 
 
               АКТ
      експертної оцінки та визначення початкової
      ціни земельної ділянки, що приватизується
      одночасно з об'єктом незавершеного будів-
      ництва згідно з Указом Президента України
      від 14 жовтня 1993 р. "Про приватизацію
      об'єктів незавершеного будівництва".
 
   "______" _____________ 199 р.     ______________________
                        (місто, селище)
 
   Комісія в складі ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на підставі протокольного рішення засідання комісії з проведення
приватизації об'єктів незавершеного будівництва від "________ "
_______________ 199 р. провела експертну оцінку вартості земель-
ної ділянки, що приватизується одночасно з _______________________
__________________________________________________________________
      (назва об'єкта незавершеного будівництва)
   Комісія встановила, що земельна ділянка розташована
__________________________________________________________________
            (а д р е с а)
__________________________________________________________________
площа земельної ділянки складає________________________ м. кв. __
 
   Початкова ціна земельної ділянки визначається за формулою:
 
        Цп = Р х П х 100, де
 
   Цп - початкова ціна земельної ділянки;
   Р - площа земельної ділянки;
   П - розрахунковий розмір земельного податку.
 
   Розрахунковий розмір земельного податку визначається за
   формулою:
 
   П = Пс х Кі х Кс х Км х Кл х Кз, де
 
   Пс - середня ставка податку;
   Кі - коефіцієнт індексації в зв'язку з інфляцією;
   Кс - коефіцієнт, що враховує положення населеного пункту в
     системі розселення України;
   Км - коефіцієнт, що враховує положення об'єкту приватизації
     в межах населеного пункту (зона містобудівної цінності);
   Кл - локальні коефіцієнти, що враховують особливості місця
     розташування в межах економічно-планувальної зони;
   Кз - зональний коефіцієнт для курортних зон або зон
     відпочинку.
 
   На підставі викладеного, з урахуванням  аналізу  поданих
матеріалів, комісія  встановила,  що початкова ціна земельної
ділянки становить ______________________________________ млн. крб.
                   (сума прописом)
 
Голова експертної комісії ________________ ______________________
               (підпис)    (ім'я, прізвище)
Члени комісії       ________________ ______________________
             ________________ ______________________
             ________________ ______________________
             ________________ ______________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner