Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 45 від 27.02.1998

Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 86 від 09.11.93 р.         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 листопада 1993 р.
                   за N 170
 
 
     Про затвердження Порядку відрахування в доход
       державного бюджету 10 відсотків вартості
        продукції, виготовленої з тимчасовим
        відхиленням від вимог відповідних
          стандартів щодо її якості
 
 
 
   На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про  державний  нагляд  за  додержанням  стандартів,
норм і правил та відповідальність за їх порушення" ( 30-93 )
 
             Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок відрахування в доход державного бюджету
10 відсотків вартості продукції, виготовленої  з  тимчасовим
відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості
(додається).
 
   2. Контроль за виконанням зазначеного Порядку покласти на
Головну державну податкову інспекцію України.
 
 
   Міністр                   Г.О.П'ятаченко
 
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства фінансів
                        України
                   від 9 листопада 1993 р. N 86
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 листопада 1993 р.
                   за N 86
 
 
               Порядок
     відрахування в доход державного бюджету 10
     відсотків  вартості продукції, виготовленої
     з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних
          стандартів щодо її якості
 
 
   На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення" Міністерство фінансів України встановлює такий порядок
відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості
продукції, виготовленої з тимчасовим  відхиленням  від  вимог
відповідних стандартів щодо її якості.
 
   1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які  одержали  у
Держстандарті України дозвіл на випуск продукції із відхиленням
від вимог відповідних стандартів щодо її якості, відраховують 10
відсотків вартості реалізованої такої продукції в межах України
(без урахування податку на добавлену вартість і акцизного збору)
до державного бюджету України протягом усього періода реалізації
продукції, випущеної за вказаним дозволом.
 
   2. Перерахування  до  державного  бюджету  здійснюється
щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, на
розділ 12, параграф 33 бюджетної класифікації.
 
   3. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і
своєчасність внесення  до  бюджету  10  відсотків  вартості
реалізованої продукції, виготовленої на підставі  дозволу  на
тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її
якості, покладається на суб'єкт підприємницької діяльності, що
виготовляє таку продукцію.
 
   4. Платники 10 відсотків вартості реалізованої продукції,
виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог
відповідних стандартів щодо її якості,  подають  щоквартально
податковим органам  за  місцем  свого  знаходження у строки,
визначенні для подання квартальних і річних бухгалтерських звітів
і балансів, розрахунок за формою, що додається.
 
   5. Належні до сплати до державного  бюджету  суми  від
реалізації продукції,  виготовленої  на  підставі  дозволу на
тимчасове відхилення від вимог відповідальних стандартів щодо її
якості, суб'єкт підприємницької діяльності відображає по дебету
рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки  з
бюджетом" і показує у рядку 030 та у статті "Інші податки"
бухгалтерського звіту про фінансові результати та їх використання
(форма N2).
 
   6. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
10 відсотків  вартості  реалізації продукції, виготовленої на
підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних
стандартів щодо  якості  продукції,  здійснюється  державними
податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" і чинного законодавства щодо стягнення
не внесених у строк податків і неподаткових платежів.
 
 
 
У державну податкову інспекцію        Додаток
по_______________________________  до Порядку відрахування в
 (найменування міста, району)    доход державного бюджету 10
_________________________________  відсотків вартості продукції,
(повне найменування підприємства)  виготовленої  з тимчасовим
_________________________________  відхиленням від вимог відпо-
     (адреса)          відних  стандартів  щодо
_________________________________  її якості
(прізвище відповідальної особи)
тел. N___________________________   Одержано "__" _______199__р.
 
 
            Р О З Р А Х У Н О К
     10 відсотків вартості реалізованої продукції
     (без врахування податку на добавлену вартість
     і акцизного  збору ), на  випуск якої з
     тимчасовим відхиленням від вимог відповідних
     стандартів щодо її якості  видано дозвіл
     Держстандартом   України,  що  вносяться
           до державного бюджету
     за_____________________________________199__р.
       (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
                           (тис. крб.)
 -----------------------------------------------------------------
  NN |               | Код  |За даними |За даними
 п/п |    Показники       | рядка |платника |податкової
   |               |    |     |інспекції
 -----------------------------------------------------------------
  1. Вартість реалізованої про-    010
   дукції з дати одержання
   дозволу на тимчасове від-
   хилення  (без податку на
   добавлену вартість і ак-
   цизного збору)
 
  2. Сума, що підлягає перераху-    020
   ванню до державного бюдже-
   ту (додаток 1x10) : 100
 
  3. Перераховано до державного    030
   бюджету за попередній пе-
   ріод з дати одержання доз-
   волу на тимчасове відхи-
   лення
 
  4. До сплати (+) строку       040
 
  5. До зниження (-)          050
 
 
 Керівник підприємства
 
 Головний бухгалтер
                       Начальник Державної
                       податкової інспекції
 
                       Державний податковий
                         інспектор
 
 
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 
 Начальник Управління фінансів
 матеріального виробництва            В.О.Ліпашов
 
 Заступник начальника Головної
 державної податкової інспекції
 України                     В.А.Мороз
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку              В.М.Пархоменко
 
 Начальник юридичного відділу           Л.Б.Скрипченко
 
 Головний спеціаліст (літредактор)        Є.С.Бондаренко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner