Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 347 від 11.12.1997

Про затвердження методики визначення чисельності населення регіонів, що повинно враховуватися під час застосування нормативів потреби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тися


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Міністерство соціаль-  Міністерство праці  Міністерство фінансів
ного захисту населен-    України        України
ня України
 
              Н А К А З
 
 N 107/04-2900/13-306         Зареєстровано в Міністерстві
 від 11 серпня 1993 р.        юстиції України
   м.Київ              3 вересня 1993 р.
                   за N 126
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
      призначення і виплати щомісячної цільової
     грошової допомоги на оплату житла, комунальних
     послуг, електроенергії та придбання і доставку
     палива непрацездатним громадянам з мінімальними
               доходами
 
   Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від  02.06.93  "Про  цільову  грошову допомогу громадянам з
мінімальними доходами" ( 394-93-п ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про порядок призначення і виплати
щомісячної цільової грошової допомоги на оплату житла, комунальних
послуг,  електроенергії  та  придбання  і  доставку  палива
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами (додається).
 
   2. Зареєструвати Положення у Міністерстві юстиції України.
 
 
Заступник Міністра   Заступник Міністра   Заступник Міністра
соціального захисту    праці України    фінансів України
населення України
  Б. Г. Алейник     Е. І. Андрющенко    В. М. Матвійч
 
  N 107           04-2900         13-306
 11.08.93          11.08.93        11.08.93
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   соціального захисту
                   населення України,
                   Міністерства праці України,
                   Міністерства фінансів 
                   України
                   11.08.1993 
                   N 107/04-2900/13-306
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 вересня 1993 р.
                   за N 126
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про порядок призначення і виплати щомісячної цільової
   грошової допомоги на оплату житла, комунальних послуг,
     електроенергії та придбання і доставку палива
    непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
 
 
   Це Положення розроблене відповідно до постанов  Кабінету
Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 394 ( 394-93-п ) "Про
цільову грошову допомогу громадянам з мінімальними доходами" і
N 395 ( 395-93-п ) "Про розміри цільової грошової допомоги
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами" і визначає
порядок призначення та виплати щомісячної грошової допомоги на
сплату житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання і
доставку палива непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.
   1. Щомісячна цільова грошова допомога на оплату  житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
призначається і виплачується з 1 червня 1993 р. непрацездатним
громадянам, крім дітей, які одержують пенсію незалежно від її
виду.
   Вказана допомога не виплачується громадянам, які перебувають
на повному державному утриманні, а також дітям, допомога яким
передбачена Законом України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ).
   2. Щомісячна  цільова грошова допомога на оплату житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
призначається непрацездатним громадянам у сім'ях, де фактичний
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї за три
попередні місяці перед місяцем звернення за допомогою не досягав
граничного розміру середньомісячного сукупного доходу 24400 крб.
на одного члена сім'ї.
   3. Для самотніх непрацездатних громадян і  сімей,  які
складаються  лише  з  непрацездатних  громадян,  фактичний
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї обчислюється
в порядку, встановленому в пунктах 2 і 8 Положення про порядок
призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на
прожиття  непрацездатним  громадянам з мінімальними доходами,
затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення,
Міністерства праці і Міністерства фінансів України від 25 червня
1993 р. N 84/41/13-306 ( z0082-93 ).
   У разі, якщо непрацездатний громадянин проживає спільно з
працездатними членами сім'ї  у  фактичному  середньомісячному
сукупному доході враховуються доходи працездатних осіб в порядку,
передбаченому в пунктах 194 і 195  Положення  про  порядок
призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми від
11 березня 1993 року ( z0010-93 ).
   У сукупному доході не враховуються виплати, що надаються
непрацездатним громадянам відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів України N 395 ( 395-93-п ) від 2 червня 1993 року "Про
розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з
мінімальними доходами", а також грошової виплати, передбачені
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ( 796-12 ) в
тому числі і додаткова пенсія.
   4. Щомісячна  цільова грошова допомога на оплату житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
призначається для самотніх непрацездатних громадян, які проживають
в окремому будинку (квартирі) у розмірі до 3400 крб., іншим
громадянам до 2300 крб. в такому порядку:
   4.1. У разі, коли середньомісячний доход кожного з членів
сім'ї не досягає граничного розміру середньомісячного сукупного
доходу на одного члена сім'ї, допомога визначається як різниця між
розміром  і  розмірами середньомісячного доходу та одержаної
допомоги на прожиття кожного члена сім'ї за три попередні місяці.
 
   Приклад для червня 1993 р.
Сім'я складається з двох пенсіонерів.
Дружина одержала пенсію (соціальну)
за три місяці (березень, квітень, травень)
     (2300х3)                    6900 крб.
Її чоловік мав доходи за цей період
     (7000х3)                    21000 крб.
Середньомісячний сукупний доход сім'ї
складає (6900+21000:3:2)                 4650 крб.
Коефіцієнт коригування                   3,0
Скоригований середньомісячний доход на
одного члена сім'ї (4650х3)               13950 крб.
Допомога на прожиття:
Дружині                         8300 крб.
Чоловікові                        1100 крб.
   Допомога на прожиття:
Дружині
(24400-6900-8300=9200)                  2300 крб.
Чоловікові
(24400-21000-1100=2300)                 2300 крб.
 
   4.2. У  випадках,  коли  у  одного  із  членів  сім'ї
середньомісячний   доход   перевищує   граничний   розмір
середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї, то
допомога призначається на члена сім'ї, у якого середньомісячний
доход  нижче  граничного доходу і розміром середньомісячного
сукупного доходу на одного члена сім'ї.
   4.3. У разі, коли середньомісячний доход кожного члена сім'ї
не досягає граничного розміру середньомісячного сукупного доходу
на одного члена сім'ї, але перевищує межу малозабезпеченості,
допомога призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї як
різниця  між  розміром  граничного  доходу  і  розміром
середньомісячного доходу на кожного члена сім'ї.
   У аналогічному  порядку  обчислюється  розмір  допомоги
непрацездатному громадянину, який проживає спільно з працездатними
особами.
   4.4. Одиноким непрацездатним громадянам допомога визначається
як  різниця  між  розміром  граничного  доходу  і  розміром
середньомісячного доходу з урахуванням допомоги на прожиття.
 
   Приклад для серпня       I варіант     II варіант
Пенсія за три місяці
(травень, червень, липень)       12600       56700
Середньомісячна пенсія         4200       18900
Коефіцієнт коригування         1,286       1,286
Скоригована середньомісячна
пенсія                 5401       23305
Допомога на прожиття          8300        -
Граничний розмір доходу        24400       24400
Допомога призначається:
I (24400-5401-8300=10699)        3400
II (24400-24305=95)                     95
 
   5. Для  непрацездатних громадян, які проживають у жилих
будинках, що знаходяться у власності місцевих Рад  народних
депутатів та на балансі підприємств, установ і організацій розмір
виплат на оплату житла, комунальних послуг, електроенергії та
придбання  і  доставку  палива  непрацездатним  громадянам
встановлюється виходячи із фактичних витрат на ці цілі, але не
більше сум, обчислених у порядку, передбаченому пунктом 4 цього
Положення.
   Для непрацездатних  громадян,  які  проживають спільно з
працездатними членами сім'ї, розмір виплат визначається виходячи
із фактичних витрат на вказані цілі з розрахунку на одну особу.
   6. Розмір виплат на оплату комунальних послуг, електроенергії
та придбання і доставку палива непрацездатним громадянам, які
проживають у власних  будинках,  встановлюється  в  порядку,
передбаченому пунктом 4 цього Положення.
   7. Щомісячна цільова грошова допомога на оплату  житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
призначається органами, що призначають пенсію,  на  підставі
звернення громадян та індивідуального визначення ступеня нужди
непрацездатних громадян.
   8. Щомісячна  цільова грошова допомога на оплату житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
призначається з місяця звернення за нею на три місяці, але не
раніше ніж з 1 червня 1993 р. При зверненні за допомогою по
закінченні трьох місяців після виникнення права на неї допомога
призначається і виплачується за минулий час, але не більше ніж за
три місяці до місяця, в якому подано заяву про призначення
допомоги з усіма необхідними для цього документами. При цьому для
визначення  права  на  допомогу  за  минулий час обчислення
середньомісячного сукупного доходу проводиться додатково за три
місяці, які передують виникненню права на неї.
   9. Щомісячна цільова грошова допомога на оплату  житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
для непрацездатних громадян, які проживають в жилих будинках, що
знаходяться у власності місцевих Рад народних депутатів та балансі
підприємств, установ і організацій (надалі - власники житла),
надається шляхом перерахування коштів на рахунки власників житла.
   Громадянам, які проживають у власних  будинках,  виплата
допомоги провадиться органами, що призначають допомогу разом з
виплатою пенсії.
   10. У випадках, коли щомісячна цільова грошова допомога на
оплату житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання і
доставку палива надається шляхом перерахування коштів на рахунки
власників житла, для визначення суми коштів, які підлягають
перерахуванню  органам  житлово-комунального  господарства  із
місцевих бюджетів, органи, що призначають допомогу, до 10 числа
місяця,  що  наступив  після  звітного,  подають  органам
житлово-комунального господарства (районним, міським управлінням
житлово-комунального  господарства,  комбінатам  комунальних
підприємств, до складу яких входять житлові організації) списки
громадян із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, адреси,
номера житлово-експлуатаційної дільниці  та  розмір  грошової
допомоги, в межах якого може бути проведена оплата зазначених
витрат.
   Після зазначених  списків  органи  житлово-комунального
господарства провадять розрахунки фактичних витрат на оплату
житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку
палива кожного громадянина, зазначеного в поданих списках, в межах
яких сума грошової допомоги підглядає заліку при перерахуванні
коштів із місцевого бюджету.
   Загальна сума грошової допомоги після проведення розрахунків
підлягає перерахуванню органами житлово-комунального господарства,
органами, що призначають допомогу.
   По результатах розрахунків між органами, що  призначають
допомогу,  та  органами  житлово-комунального  господарства
провадиться збірка розрахунків, яка оформляється актом (додаток N
1).
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2
червня 1993 р. N 395 ( 395-93-п ) "Про розміри цільової грошової
допомоги непрацездатним громадянам з  мінімальними  доходами"
місцеві державні адміністрації, виконкоми Рад народних депутатів
міст обласного підпорядкування можуть визначати інший порядок
взаємодії  місцевих  органів,  що  призначають  допомогу,  і
житлово-комунального господарства щодо призначення і  виплати
цільової грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами.
   11. Фінансування витрат на виплату допомоги провадиться за
рахунок коштів місцевих бюджетів у загальному порядку.
   Видатки місцевих бюджетів на цю мету відображаються  по
розділу 90 "Соціальний захист населення" 31 "Цільова грошова
допомога громадянам з мінімальними доходами". Класифікація доходів
і видатків державного та місцевих бюджетів України.
   12. Для одержання щомісячної цільової грошової допомоги на
оплату житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання і
доставку палива подаються такі документи:
   заява (додаток N 2);
   довідка про склад сім'ї (додається один раз до наступної
зміни в складі сім'ї, про що зобов'язаний повідомити заявник) із
зазначенням утриманців;
   довідка про доходи кожного з членів сім'ї за три попередні
місяці.
   У разі,  коли непрацездатний громадянин подав документи,
зазначені у пункті 10 Положення про порядок призначення і виплати
щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним
громадянам з  мінімальними  доходами,  затвердженого  наказом
Міністерства соціального захисту населення, Міністерства праці,
Міністерства  фінансів  України  від 25.06.93 N 84/41/13-306
( z0082-93 ) для призначення допомоги на прожиття, то додаткові
документи (крім заяви) для призначення допомоги на оплату житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива
не подаються,  за  винятком  випадків,  коли  непрацездатний
громадянин проживає спільно з працездатними членами сім'ї і
повинен подати довідки про їх доходи.
   За висновком органу, що призначає щомісячну цільову грошову
допомогу, про необхідність проведення обстеження умов проживання
заявника провадиться таке обстеження і складається акт.
   Не складається акт обстеження умов проживання на осіб, які
обслуговуються теріторіальними центрами обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян, відділеннями  соціальної
допомоги на дому.
   13. Міністерство соціального захисту населення, Міністерство
праці та Міністерство фінансів України дають роз'яснення щодо
порядку застосування цього Положення.
   14. Контроль  за  правильністю  призначення  та  виплати
щомісячної цільової грошової допомоги на оплату житла, комунальних
послуг,  електроенергії  та  придбання  і  доставку  палива
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами здійснюється
органами соціального захисту населення і фінансовими органами.
 
 
                         Додаток N 1
 
 
                А К Т
 
   звірки розрахунків між ______________________________ органом
   соціального захисту та ______________________________________
                   (органом ЖКГ)
 
   за __________________ 199____ р.
      (місяць)
 
   Надіслано списків ___________________________________
   Кількість одержувачів _______________________________
   Загальна сума _______________________________________
   в т. ч. _______________________ за минулий час
   за поточний місяць __________________________________
   Перераховано коштів _________________________________
   Фактично надано
   послуг    _____________________________ чол.
   на загальну суму ____________________________________
   в т. ч. _______________________ за минулий час
   _____________________________ за поточний місяць
 
   Підлягає по розрахунку:
         до зменшення ____________________________
 
 
 
   Керівник органу,              Керівник органу
   що призначає                   ЖКГ
    пенсію
 
   Головний бухгалтер             Головний бухгалтер
 
 
 
                      Додаток N 2
 
                __________________________________
                 (назва органу, що призначає
                __________________________________
                  допомогу)
                __________________________________
 
                Гр. ______________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
                __________________________________
                      (адреса)
 
 
               З А Я В А
 
   Прошу призначити щомісячну цільову грошову допомогу на оплату
житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку
палива.
           (необхідне підкреслити)
 
   Повідомляю, що проживаю у приватному будинку, в будинку який
належить
           (необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
(зазначити N житлово-експлуатаційної організації житлового фонду
__________________________________________________________________
 місцевої Ради народних депутатів, відомчого житлового фонду чи
__________________________________________________________________
 житлового фонду ЖБК).
 
 
   _______________               ________________
    (дата)                    (підпис)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner