Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 60/28/227 від 10.10.1997

Про затвердження Порядку погашення суб'єктами підприємницької діяльності агропромислового комплексу заборгованості за електричну та теплову енергію шляхом передачі сільськогосподарської продукції та продукції переробки через управління "Укрдержресурссиро


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
         З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
           (Держатомнагляд України)
 
              Н А К А З
 
 N 111 від 17.06.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 червня 1993 р.
                   за N 75
 
 
      Про затвердження Тимчасового положення про
       порядок видачі дозволів (ліцензій) на
       ведення діяльності в галузі поводження
          з радіоактивними відходами
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13
січня 1993 року N 18 ( 18-93-п ) та на основі рішення колегії
Держатомнагляду  України  від  26  травня  1993 року N 17,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про порядок видачі дозволів
(ліцензій) на ведення діяльності в  галузі  поводження  з
радіоактивними відходами, що додається.
 
   2. Науково-технічному управлінню (Грищенко В.В.) у триденний
строк внести зазначений документ на державну реєстрацію  в
Міністерство юстиції України.
 
 Голова                        М. ШТЕЙНБЕРГ
 
 Погоджено:
 
 Перший заступник голови 
 Держкомпідприємництва України            І.ЗАМАЛДІНОВ
 24 червня 1993 р.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держатомнагляду
                   України
                   17.06.1993 N 111
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 червня 1993 р.
                   за N 75
 
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок видачі дозволів (ліцензій)
      на ведення діяльності в галузі поводження
          з радіоактивними відходами
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
 
   1.1. Це положення розроблено на підставі Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів  діяльності,
затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991
року N 99 ( 99-91-п ), та Постанови КМ України від 13 січня 1993
року N 18 ( 18-93-п ) і визначає спеціальні умови видачі
Держатомнаглядом  України суб'єктам підприємницької діяльності
дозволів  (ліцензій)  на  ведення  переробки  та  поховання
радіоактивних відходів (надалі - РАВ).
 
   1.2. Дія цього положення  поширюється  на  суб'єктів
підприємницької діяльності, які приймають для переробки  та
поховання РАВ від інших юридичних осіб -виробників РАВ та/або
здійснюють переробку та захоронення РАВ  від  дезактивації
радіоактивно забруднених територій, будівель та споруд.
 
   1.3. Видача суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на ведення діяльності в галузі поводження з
радіоактивними відходами провадиться на:
 
   1.3.1. Спорудження установок для радіоактивних відходів, в
тому числі установок для переробки та кондиціювання РАВ та сховищ
для тимчасового зберігання та остаточного захоронення РАВ;
 
   1.3.2. Введення в експлуатацію та експлуатацію установок для
РАВ;
 
   1.3.3. зняття з експлуатації установок для РАВ.
 
   1.4. Дозвіл (ліцензія) Держатомнагляду України на ведення
діяльності в галузі поводження з РАВ є офіційним документом, який:
   дозволяє власнику дозволу  (ліцензії)  конкретні  види
діяльності, зазначені в дозволі (ліцензії);
   встановлює обов'язкові особливі умови, при дотриманні яких
дозволяється ведення цих видів діяльності.
 Дозвіл (ліцензія) видається за формою згідно з додатком N 1.
 
   1.5. Дозвіл  (ліцензія)  видається  кожному  суб'єкту
підприємницької діяльності окремо, при цьому одним дозволом може
надаватись право на ведення кількох видів діяльності.
 
   1.6. Дозвіл (ліцензія) видається суб'єкту підприємницької
діяльності, діяльність якого не вступає  у  протиріччя  з
законодавством України та який:
   зобов'язується нести повну відповідальність за  безпеку
установок для радіоактивних відходів;
   продемонстрував Держатомнагляду свою спроможність  діяти
відповідно до вимог діячих норм і правил з безпеки поводження з
радіоактивними відходами та особливих умов дозволу;
   отримав встановлені діючими нормами та правилами з ядерної та
радіаційної  безпеки  документи   органів    Мінприроди,
Мінохоронздоров'я, Держохоронпраці, МВС, СБУ та Держкомгеології.
 
         2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
 
   2.1. Видача дозволу (ліцензій) здійснюється на підставі таких
документів:
   заяви із зазначенням видів діяльності та підрозділів, в яких
ця діяльність здійснюється або передбачається до здійснення;
   копій засновницьких документів;
   відповідних документів органів Мінприроди, Мінохоронздоров'я,
Держохоронпраці, МВС, СБУ та Держкомгеології;
   звіту щодо безпеки поводження з РАВ (до 01.01.96  р.
- інформації щодо безпеки поводження з РАВ згідно з додатком N 2).
   Всі  документи  повинні бути засвідчені у встановленому
порядку.
 
   2.2. Порядок видачі дозволу (ліцензії) складається з таких
етапів:
 
   2.2.1. Попередній розгляд матеріалів заявки;
 
   2.2.2. розгляд звіту щодо безпеки поводження з РАВ;
 
   2.2.3. інспекційна перевірка комісією Держатомнагляду стану
безпеки та достовірності поданого звіту щодо безпеки поводження з
РАВ;
 
   2.2.4. підготовка попередніх висновків на основі результатів
розгляду звіту щодо безпеки поводження з РАВ і інспекційної
перевірки;
 
   2.2.5. розгляд питання видачі дозволу (ліцензії) на колегії
Держатомнагляду;
 
   2.2.6 оформлення дозволу (ліцензії)  із  встановленням
особливих умов ведення дозвольної діяльності або  оформлення
офіційної відмови у видачі дозволу (ліцензії).
 
   2.3. Попередній розгляд матеріалів заявки проводиться з метою
визначення повноти та достатності поданих документів і дотримання
правил їх оформлення.
   Попередній розгляд проводить Управління безпеки поводження з
РАВ Держатомнагляду України.
   Підставою для відхилення заявки від подальшого розгляду може
бути невідповідність переліку документів заявки вимогам даного
Положення або невідповідність змісту або оформлення зазначених
документів встановленим вимогам.
   Рішення, прийняте за результатами попереднього  розгляду
матеріалів заявки, затверджується начальником Управління безпеки
поводження з РАВ. У випадку відхилення заявки від подальшого
розгляду в повідомленні вказується недоліки, які призвели до
такого рішення.
   Зазначене рішення зберігається в справі Управління протягом
10 років.
 
   2.4. Розгляд звіту щодо безпеки поводження з РАВ проводить
Управління безпеки поводження з РАВ Держатомнагляду України згідно
з графіком, затвердженим Головою Держатомнагляду  або  його
заступником.
   До розгляду звіту можуть бути залучені фахівці  інших
структурних підрозділів Держатомнагляду,  Головної  державної
інспекції по нагляду за ядерною та радіаційною безпекою (надалі
- Головна державна інспекція) та Науково-технічного центру з
ядерної та радіаційної безпеки, а також на договірній  або
безоплатній основі сторонні організації та незалежні експерти.
Оплата експертизи здійснюється за рахунок замовника.
 
   2.5. Інспекційна перевірка стану безпеки та достовірності
поданого звіту щодо безпеки поводження з РАВ може бути здійснена
як паралельно з розглядом матеріалів заявки, так і після його
закінчення.
   До проведення інспекційної перевірки можуть бути залучені за
погодженням фахівці інших органів, в функції яких входить нагляд
за додержанням установлених правил при поводженні з радіоактивними
відходами, а також представники органів місцевого та регіонального
самоврядування.
   В кожному конкретному  випадку  складається  програма
інспекційної перевірки, яка підписується начальником Управління
безпеки поводження з РАВ та затверджується заступником голови
Держатомнагляду.
   Результати інспекційної перевірки оформляються у вигляді
акта, який підписується головою комісії та всіма її членами і
подається до Управління безпеки поводження з РАВ.
 
   2.6. Результати розгляду матеріалів заявки та інспекційної
перевірки оформляються у вигляді висновку-рекомендації,  який
підписується начальником Управління безпеки поводження з РАВ і
подається на розгляд колегії Держатомнагляду в установленому
порядку.
 
   2.7. Відмова у видачі дозволу (ліцензії) є актом письмової
форми і відбувається у випадках, якщо результати  розгляду
матеріалів заявки або інспекційної перевірки засвідчили,  що
суб'єктом підприємницької діяльності не забезпечується виконання
вимог ядерної та радіаційної безпеки при  здісненні  видів
діяльності, які заявляються.
 
   2.8. Дозвіл (ліцензія) складається в чотирьох примірниках,
які зберігаються (по одному примірнику):
   в Управлінні справами Держатомнагляду України;
   в  Управлінні  безпеки поводження з РАВ Держатомнагляду
України;
   в Головній державній інспекції;
   у адміністрації суб'єкта підприємницької діяльності.
 
   2.9. Рішення про видачу дозволу (ліцензії) або відмова у її
видачі приймаються у строк не пізнише 30 днів з дня одержання
заяви і необхідних документів.
 
   2.10.  Строк  дії  дозволу  (ліцензії)  визначається
Держатомнаглядом, але не може бути менше 3 років.
 
         3. РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛЕНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав дозвіл
(ліцензію) Держатомнагляду України на ведення діяльності в галузі
поводження  з  РАВ,  контролюється  Держатомнаглядом  та
зобов'язується:
   забезпечувати виконання особливих умов дозволу та вимог норм
і правил з безпеки поводження з РАВ;
   сповіщати Держатомнагляд України щодо всіх аварійних ситуацій
та випадків порушення умов дозволу та норм і правил з безпеки
поводження з РАВ;
   надавати Держатомнагляду України за його вимогою відомості
щодо стану безпеки при здійснені дозволених видів діяльності та
іншу інформацію.
   Державний контроль включає інспекцію дозволеної діяльності та
вживання санкції згідно з законодавством України в разі порушень
умов дозволу та вимог норм і правил з безпеки поводження з РАВ.
 
   3.2. Державний контроль за виконанням особливих умов дозволу
та вимог норм і правил з безпеки поводження з РАВ покладається на
Головну державну інспекцію.
 
   3.3. Зміни до особливих умов дозволу вносяться за рішенням
Держатомнагляду, в тому числі і з ініциативи підприємства.
   Відповідні процедури встановлюються Держатомнаглядом окремо у
кожному конкретному випадку.
 
   3.4. В разі невиконання власником дозволу його особливих умов
Держатомнагляд може припинити його дію до часу усунення порушень.
Щодо припинення дії дозволу його власник та орган державної
виконавчої  влади  згідно  з  підпорядкованістю  суб'єкта
підприємницької діяльності повідомляються в письмовому вигляді
Держатомнаглядом не пізніше ніж через 3 дні з часу прийняття
такого рішення.
 
 
                      Додаток N 1
               до Тимчасового положення про порядок
              видачі дозволів (ліцензій) на введення
                діяльності в галузі поводження з
                  радіоактивними відходами
 
 
       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЯДЕРНОЇ ТА
            РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 
 
           ЛІЦЕНЗІЯ N __________
 
   "___"_____199 р. Примірник N_________
 
   Видано Держатомнаглядом України
   __________________________________________________________
   (найменування та юридична адреса, банківські реквізити
   __________________________________________________________
   суб'єкта підприємницькоі діяльності)
 
   Держатомнагляд України  дозволяє  зазначеному  суб'єкту
підприємницької діяльності:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   Зазначенні види діяльності повинні здійснюватись згідно з
чинним законодавством України, вимогами норм та правил з ядерної і
радіаційної безпеки, а також такими особливими умовами:
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   У випадку виявлення невідомих раніше факторів, що впливають
на безпеку дозволеної діяльності.  Держатомнагляд  може  в
односторонньому порядку змінити особливі умови даної ліцензії або
встановити нові особливі умови.
 
   Державний нагляд за дотриманням вимог норм та правил з
ядерної та радіаційної безпеки, а також за виконанням особливих
умов ліцензії покладається на Головну державну інспекцію України
по нагляду за ядерною та радіаційною безпекою.
 
   Ліцензія вступає в дію з "___"__________199__р. і діє до
"___"____________ або до моменту, коли її дія буде припинена
Держатомнаглядом України.
 
 
  Голова Держатомнагляду України  Підпис  Ініціали  Прізвище
  м. п.
 
 
                        Додаток N 2
               до Тимчасового положення про порядок
               видачі дозволів (ліцензій)на ведення
                діяльності в галузі поводження з
                   радіоактивними відходами
 
 
               ВИМОГИ
       ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ
          З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
 
 
              1. ВВЕДЕННЯ
 
   1.1. Інформація щодо безпеки поводження з радіоактивними
відходами (надалі - інформація з безпеки) є документом, який
подається суб'єктом підприємницької діяльності Держатомнагляду
України для отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право
ведення діяльності в галузі поводження з радіоактивними відходами.
 
   1.2. На основі аналізу інформації з безпеки Держатомнагляд
України готує висновки щодо відповідальності безпеки установки для
РАВ вимогам діючих норм правил з ядерної та радіаційної безпеки.
 
        2. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ З БЕЗПЕКИ
 
   2.1. В інформації з безпеки в обов'язковому порядку мають
бути відображені такі питання:
 
   2.1.1. Характеристика умов розміщення установок для РАВ:
   географія, демографія, топографія (опис місцерозташування з
використанням карт, характер використання  сусідніх  земель,
чисельність населення в регіоні, основні виробництва, в т. ч.
споживання місцевої продукції сільського господарства, наявність
транспортних магістралей тощо), а також ступінь їх врахування при
розміщенні та експлуатації підприємства:
   техногенні зовнішні фактори (промислові підприємства  та
споруди, що знаходяться або проектуються поблизу від  місця
розміщення підприємства, в тому числі транспортні магістралі,
газо-та продуктопроводи, хімічні підприємства, військові частини,
аеродроми тощо) та оцінка їх можливого впливу на  безпеку
підприємства;
   метеорологія (зокрема метеорологічні умови, що впливають на
наслідки нормальних та аварійних скидів та викидів, вірогідність
екстремальних
   метеорологічних умов, врахування метеорологічних факторів в
проекті виробництв та протиаварійному плані);
   гідрологія (якісна та кількісна характеристика поверхневих та
грунтових вод в місці розміщення підприємства, аналіз впливу на ці
характеристики планового водокористування та скидів при нормальній
експлуатації, вірогідність та можливі наслідки різкого підвищення
рівня грунтових вод);
   геологія (характеристики геологічної  формації  та  їх
врахування при проектуванні та експлуатації підприємства);
   сейсмічність (сейсмічна  історія  та  сейсмотектонічна
обстановка, їх врахування при проектуванні);
   радіоекологія (вихідні дані щодо рівнів радіоактивності,
аналіз можливого радіаційного впливу від діяльності підприємства,
зокрема на біологічні системи).
 
   2.1.2. Проект на спорудження або проектно-конструкторська
документація, які б відображали  характеристику  виробничої
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності:
   тип об'єктів та виробництв, етапи поводження з РАВ та їх
послідовність, достатність та відповідність сучасним  вимогам
наявних установок, обладнання та видів діяльності, розміщення
споруд та будівель та сполучення між ними;
   допоміжні системи  (енерго-,  водо-,  теплопостачання,
вентиляція тощо), забезпечення їх нормального функціонування за
нормальних умов та режим експлуатації в аварійних ситуаціях;
   використання  джерел  іонізуючого  випромінювання,  їх
характеристики та організація поводження з ними;
   планування поводження з РАВ (об'єми, вхідні вимоги  до
активності та попереднього  кондиціювання,  обладнання  для
перевантаження та транспортування, поводження з власними відходами
тощо);
   система реєстрації та обігу документації, необхідна для
належного обліку РАВ;
   експлуатація систем, пов'язаних з радіоактивними скидами та
викидами;
   системи управління і захисту та  контрольно-вимірювальні
прилади, стабільність та надійність їх функціонування, дублювання
в аварійних ситуаціях, контроль за їх роботою.
 
   2.1.3. Перелік нормативно-технічної документації, що діє на
підприємстві: державна, галузева, по підприємству, по підрозділам;
   відповідність об'єктів та виробництв вимогам державних та
галузевих нормативних документів;
   термін  дії,  рівень  погодження  та   затвердження
нормативнотехнічної документації підприємства та підрозділів;
   система  ознайомлення  персоналу    з    вимогами
нормативно-технічної документації.
 
   2.1.4. Аналіз безпеки поводження з радіоактивними відходами:
   обгрунтування безпеки підприємства, яке включає зазначення
відступів від вимог нормативно-технічної документації та їх вплив
на безпеку, опис систем забезпечення безпеки тощо;
   аналіз ситуацій втручання людини в  діяльність  систем
забезпечення безпеки;
   аналіз можливого впливу зовнішніх факторів (землетрус, повінь
і т. д.) на безпеку.
 
   2.1.5. Організаційні фактори забезпечення безпеки поводження
з РАВ:
   організація робіт щодо забезпечення безпеки в тому числі
наявність спеціальних підрозділів та розподіл функцій між ними,
організація радіаційного захисту персоналу,  наявні  засоби
радіаційного захисту, програма дозиметричного контролю систем,
приміщень, персоналу, скидів та  викидів  і  навколишнього
середовища, відповідні методи вимірювання опромінення, наявність,
достатність, обслуговування  та  характеристики  відповідних
приладів, графік та сітка відбору проб;
   кваліфікація персоналу, навчання, атестація,  організація
допуска до робіт, права та відповідальність персоналу  щодо
забезпечення безпеки;
   організаційні заходи, що здійснюються разом з іншими органами
( поставщиками, органами державної виконавчої влади тощо);
   організаційні заходи  щодо  медичного  обслуговування,
інспектування, технічного обслуговування та випробувань.
 
   2.1.6. Готовність підрозділів та підприємства до дій в
надзвичайних та аварійних ситуаціях (наявність погодженого у
встановленому порядку протиаварійного плану, система ознайомлення
та тренування персоналу на випадок дій в аварійній ситуації,
наявність необхідних технічних та медичних засобів, результати
останньої перевірки підготовленості персоналу, готовність  до
участі в ліквідації аварії за межами промплощадки,  порядок
взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади увипадку
у аварії).
 
   2.1.7. У вигляді самостійної частини до інформації з безпеки
включаються:
   затверджений в  установленому  порядку висновок державної
екологічної експертизи, а для діючих підприємств також копії актів
останніх перевірок підприємства органами Державного санітарного
нагляду, Держатомінспекцією, інспекторськими службами Мінприроди
та плани заходів, розроблені за їх результатами, і хід їх
виконання, акти розслідування порушень в роботі підприємства (з
порушенням меж безпечної експлуатації).
 
   2.2. Інформація з безпеки складається в довільній формі,
затверджується підписом керівника та печаткою підприємства.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner