Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 325 від 28.08.1997

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 148/32 від 20.05.93        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 червня 1993 р.
                   за N 71
 
 
        Про затвердження Типового положення
         про навчально-курсовий комбінат
         професійного навчання робітників
 
   З метою підвищення якості професійного навчання робітників на
виробництві Міністерство освіти України і міністерство праці
України, н а к а з у ю т ь:
 
   Затвердити Типове положення про навчально-курсовий комбінат
професійного навчання робітників
 
 Міністр освіти України          Міністр праці України
 М.П.Таланчук               М.Г.Каскевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міносвіти України,
                   Мінпраці України
                   20.05.1993 N 148/32
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 червня 1993 р.
                   за N 71
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про навчально-курсовий комбінат (центр, пункт)
         професійного навчання робітників
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного
навчання робітників (надалі -навчально-курсовий комбінат)  є
навчальним закладом системи освіти з професійного  навчання
робітничих кадрів на виробництві.
 
   1.2. Основними завданнями навчально-курсового комбінату є:
   -  підготовка  робітників початкового рівня кваліфікації
(розряду, класу, категорії);
   -  перепідготовка,  навчання робітників іншим (суміжним)
професіям;
   - підвищення кваліфікації робітників відповідно до вимог
наукового, культурного, технологічного прогресу  і  ринкової
економіки;
   - методична допомога підприємствам, організаціям, фірмам у
здійсненні професійно-орієнтаційної роботи та організації навчання
робітників на виробництві.
 
   1.3. Навчально-курсові комбінати створюються міністерствами,
відомствами, підприємствами, іншими державними, кооперативними,
громадськими організаціями, установами,  приватними  особами
відповідно до соціально-економічних потреб у  них  галузей
господарства, регіонів і відкриваються при наявності необхідної
матеріально-технічної,  науково-методичної    бази    та
висококваліфікованих педагогічних кадрів.
 
   1.4.  Навчально-курсовий  комбінат  знаходиться    у
підпорядкуванні засновника, здійснює свою діяльність під його
керівництвом, звітується перед ним.
 
   1.5. Підготовка нових робітників, перепідготовка, підвищення
кваліфікації працюючих та вивільнюваних працівників і незайнятого
населення навчально-курсовим комбінатом здійснюється за державним
замовленням,  договорами  з  підприємствами,  організаціями,
установами, громадянами.
   Приорітет у професійному навчанні робітничих кадрів надається
засновникам навчально-курсового комбінату.
 
   1.6. Навчально-курсовий комбінат є юридичною особою, має
самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в
установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням.
 
   1.7. Структура і штати  навчально-курсового  комбінату
визначаються засновником відповідно до потреб його функціонування
і виконання навчально-виховних завдань.
 
   1.8. У своїй діяльності навчально-курсовий комбінат керується
Законом  України  "Про  освіту"  ( 1060-12 ), іншим чинним
законодавством, нормативними актами центрального органу державного
управління  освітою,  міністерства,  відомства,  підприємства,
організації у підпорядкуванні яких він знаходиться, цим Положенням
та власним Статутом.
 
     2. Навчально-матеріальна база та фінансування
         навчально-курсового комбінату
 
   2.1. Для  забезпечення  якісної  професійної  підготовки,
перепідготовки,  підвищення  кваліфікації робітників з кожної
професії чи групи професій у розпорядженні навчально-виробничого
комбінату мають бути відповідні навчальні кабінети, лабораторії,
майстерні (дільниці, полігони), оснащені необхідними засобами
навчання,  верстатами,  машинами,  механізмами,  тренажерами,
електронно-обчислювальною технікою, інструментами, тощо, а також
бібліотека,  культурно-побутові,  адміністративні  та  інші
приміщення.
 
   2.2. Навчально-матеріальна база навчально-курсового комбінату
створюється  його  засновником.  Споруди,  навально-виробничі,
культурно-побутові  приміщення  навчально-курсового  комбінату
обладнуються і експлуатуються відповідно до санітарно-гігієнічних
норм, правил охорони праці та протипожежної безпеки.
 
   2.3. Будівлі, комунікації, транспорт та інше майно державного
навчально-курсового комбінату є державною власністю і перебуває у
розпорядженні  навчального  закладу.  Суб'єктом  власності
недержавного навчально-курсового комбінату є його засновник.
 
   2.4. Засновники навчально-курсових комбінатів, засновники на
професійне навчання робітничих кадрів мають право передавати їм
техніку, прилади, інструменти, транспортні засоби, фінансові та
матеріально-технічні  ресурси,  забезпечувати  їх  ремонт,
господарське обслуговування, робочі місця  для  виробничого
навчання.
 
   2.5. Фінансово-господарська діяльність навчально-курсового
комбінату здійснюється на основі власного бюджету. Джерелами
формування бюджету є:
   - кошти, що надходять від галузевих міністерств і відомств,
підприємств,  організацій,  приватних  осіб  -  засновників
навчально-курсового комбінату;
   - кошти одержані за підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів;
   - доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних
майстернях, оренди приміщень, споруд, обладнання;
   - кредити і позики банків;
   - добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані
від підприємств, організацій, установ, окремих громадян, іноземних
юридичних і фізичних осіб.
   Фінансування навчально-курсового комбінату має здійснюватися
у розмірі не нижчому від нормативів фінансування  державних
професійних навчальних закладів системи освіти.
 
   2.6. Професійне навчання робітників у навчально-курсових
комбінатах здійснюється за рахунок підприємств,  організацій,
установ, що направили їх на навчання відповідно  укладених
договорів, або за власні кошти громадян.
   Перепідготовка,  підвищення  кваліфікації  вивільнюваних
працівників підприємств, організацій, установ і  незайнятого
населення, а також їх матеріальне забезпечення у період навчання
здійснюється за рахунок державного фонду сприяння зайнятості
відповідно укладеного договору із місцевими службами зайнятості.
 
        3. Організація навчального процесу
 
   3.1. Професійне навчання робітників у навчально-курсовому
комбінаті може здійснюватися за  денною,  вечірньою  формами
навчання, з відривом і без відриву від роботи, а також у формі
екстернату.
 
   3.2. Навчально-курсовий комбінат незалежно від його статусу і
незалежності забезпечує якість і рівень професійної кваліфікації
осіб, які пройшли повний курс навчання в обсязі державних вимог.
 
   3.3. Навчальний процес, який включає теоретичне і виробниче
навчання,  здійснюється  за навчальними планами і програмами
розробленими навчально-курсовим комбінатом  і  підприємствами,
організаціями,  установами,  для яких здійснюється професійне
навчання робітників, на основі типових навчальних планів  і
програм, схвалених Міністерством освіти України, відповідними
галузевими міністерствами і відомствами.
 
   3.4. Форми, терміни і  зміст  навчання  визначаються
навчально-курсовим комбінатом за погодженням із замовником на
професійне навчання кадрів у відповідності до вимог навчальних
планів і програм.
   Термін навчання  при  підготовці  нових  робітників,
перепідготовці на інші (суміжні) професії встановлюється до 6
місяців, при підвищенні кваліфікації робітників до 6 місяців без
відриву і до 3 місяців з відривом від роботи. Терміни навчання
можуть бути збільшені за згодою замовника на професійне навчання
робітників.
 
   3.5. Уроки теоретичного навчання встановлюються тривалістю 45
хвилин з перервами між ними не менше 10 хвилин, заняття з
виробничого навчання в  учбових  майстернях  (на  полігонах,
дільницях) проводяться з перервами через кожні 50 хвилин.
 
   3.6. Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня,
тижня визначається розкладом, затвердженим керівником навчального
закладу.
 
   3.7. Теоретичне навчання здійснюється в обладнаних для цього
учбових кабінетах, лабораторіях, аудиторіях; виробниче навчання -
в учбово-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах, а також
на робочих місцях підприємств.
 
   3.8. Теоретичне навчання здійснюється в навчальних групах
чисельністю 10-30 чоловік, виробниче навчання -в групах 10-15 чол.
   Навчально-курсовий комбінат має право встановлювати кількість
учнів у навчальних групах нижчу нормативної при умові оплати
замовником вартості навчання повної навчальної групи.
   Комплектування навчальних груп  учнів  проводиться  з
врахуванням їх загальноосвітнього рівня, професії і кваліфікації.
   Виробниче навчання здійснюється, як правило, під керівництвом
майстра (інструктора) виробничого навчання.
 
   3.9. Планування і облік навчальної роботи ведеться  у
відповідальності з установленим Міносвіти України порядком. Знання
учнів оцінюються за п'ятибальною системою. Екзамени, заліки,
кваліфікаційні (пробні) роботи, термін їх проведення чи виконання
встановлюються навчально-курсовим комбінатом згідно з навчальними
планами.
 
   3.10. Атестація і присвоєння кваліфікації особам, які успішно
закінчили повний курс навчання у навчально-курсовому комбінаті
здійснюється шляхом випускних кваліфікаційних екзаменів.
 
   3.11. До випускних кваліфікаційних екзаменів допускаються
особи, які закінчили повний курс навчання, мають  позитивні
підсумкові оцінки з усіх предметів професійно-технічного циклу,
виробничого навчання та виконали пробні кваліфікаційні роботи.
 
   3.12. При підготовці робітників з двох і більше суміжних
професій, на окремих етапах навчання проводиться їх поетапна
атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна кваліфікація
(розряд, клас, категорія) окремо з кожної професії. Особи, які з
різних  причин не завершили повного курсу навчання, але за
результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію,
мають право на достроковий випуск.
 
   3.13. Громадяни, які бажають пройти атестацію на присвоєння
їм відповідного рівня професійної кваліфікації шляхом екстернату
складають кваліфікаційні екзамени на загальних підставах.
 
   3.14. Особам,  яким  присвоєна  відповідна  робітнича
кваліфікація видається свідоцтво встановленого зразка.
   Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами
на  об'єктах, що перебувають під наглядом спеціальних служб
Державного комітету України по нагляду за  охороною  праці,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх
справ України та інш., разом з свідоцтвом видається посвідчення
про допуск до роботи на цих об'єктах, машинах, механізмах тощо.
 
   3.15. Для розгляду питань, пов'язаних з навчальним процесом,
у навчально-курсовому комбінаті створюється педагогічна рада, що
об'єднує педагогічних та інших працівників, які безпосередньо
беруть участь у навчально-виховній роботі.
 
         4. Учасники навчального процесу
 
   4.1. Учасниками навчального процесу в навчально-курсовому
комбінаті є особи,  які  навчаються,  викладачі,  майстри
(інструктори) виробничого  навчання,  вихователі,  практичні
психологи, соціальні педагоги, методисти,  інженерно-технічні
працівники,  навчально-допоміжний  персонал,   представники
підприємств, установ, кооперативних, громадських  організацій,
фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
 
   4.2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу
у навчально-курсовому комбінаті визначаються Законом України "Про
освіту" ( 1060-12 ), іншим чинним законодавством, статутом цього
навчального закладу, кваліфікаційними характеристиками, службовими
інструкціями та відповідними договірними зобов'язаннями.
 
   4.3. Прийом громадян на навчання  у  навчально-курсовому
комбінаті  здійснюється  за  договорами  з  підприємствами,
організаціями,  державними  службами  зайнятості  та  за  їх
направленням, а також за угодами з приватними особами.
   Вік, стать і стан здоров'я осіб, які зараховуються на
навчання, повинні відповідати медичним вимогам та законодавству
про працю для робітників відповідних професій  і  галузей
господарства.
 
   4.4. На осіб, які направлені для професійного навчання у
навчально-курсових   комбінатах,    поширюються    умови
соціально-матеріального  забезпечення,  передбачені   чинним
законодавством України та обумовлені договірними зобов'язаннями
підприємств і навчальних закладів.
 
   4.5. За успіхи  у  навчанні,  оволодінні  професією,
спеціальністю, за активну участь у навчально-виробничій діяльності
та інші досягнення для осіб, які навчаються у навчально-курсовому
комбінаті, встановлюються різні форми заохочення.
 
   4.6. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється
директором навчально-курсового комбінату за трудовими договорами
або контрактами.
 
   4.7. Викладачами навчально-курсового комбінату призначаються
особи, які мають вищу освіту за профілем навчання (бакалаври,
спеціалісти, магістри), майстрами виробничого навчання фахівці з
вищою освітою різного рівня, які мають відповідну кваліфікацію і
стаж роботи за професією не менше 3 років.
 
   4.8. Педагогічні працівники навчально-курсового комбінату
атестуються. Періодичність і порядок  атестації  передбачені
Тимчасовим положенням про атестацію педагогічних  працівників
навчально-виховних закладів  та  установ  освіти  України,
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 10.09.92 р.
N  125. За результатами атестації визначаються відповідність
працівника зайнятій  посаді,  рівень  його  кваліфікації,
категорійність. Рішення атестаційної комісії є також підставою для
звільнення його з роботи в порядку,  встановленому  чинним
законодавством.
 
      5. Управління навчально-курсовим комбінатом
 
   5.1. Управління державним навчально-курсовим  комбінатом
здійснюється на основі поєднання централізованого керівництва і
самостійності навчального закладу, самоврядування його колективу.
   Форми управління навчальним закладом  недержавних  форм
власності визначає засновник.
 
   5.2. Вищим   органом   громадського   самоврядування
навчально-курсового комбінату є загальні збори його колективу.
Вони скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори за
участю не менш як двох третин від наявності працівників створюють
Раду навчально-курсового комбінату, яка затверджує його Статут,
який  реєструється  відповідним  міністерством,  відомством,
підприємством-засновником, виконавчим комітетом міської, районної
в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст
Києва та Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням
навчально-курсового комбінату.
 
   5.3. Навчально-курсовий комбінат  очолює  директор,  який
призначається  на  посаду  за контрактом, трудовим договором
засновником навчального закладу або  органом  управління,  у
підпорядкуванні якого він знаходиться.
 
   5.4. Директор  навчально-курсового  комбінату  забезпечує
реалізацію державної політики в галузі професійного навчання
робітників, організує діяльність комбінату, від його імені діє,
представляє в усіх організаціях, розпоряджається майном і коштами,
затверджує і виконує кошторис, є розпорядником кредитів, укладає
угоди, видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників навчального закладу та осіб, які
навчаються.
 
   5.5. Директор навчально-курсового комбінату підбирає  і
призначає педагогічних та інших працівників комбінату, створює
необхідні  умови  для  їх  творчої  праці,  організовує
навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом, несе
персональну відповідальність за результати роботи навчального
закладу.
 
   5.6. Навчально-курсовий комбінат має право на здійснення в
установленому порядку міжнародних зв'язків самостійно і через
засновника, відповідне міністерство, відомство, у підпорядкуванні
якого знаходиться, а також зовнішньоекономічної діяльності.
 
   5.7.  Навчально-курсовий  комбінат  веде  передбачене
відповідними нормативними документами діловодство, звітує  в
установленому порядку за свою діяльність.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner