Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 424 від 08.08.1997

Про затвердження "Порядку узгодження тематичних планів виробництва фільмів в Україні за рахунок бюджетних коштів"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 219 від 17.05.93         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   2 липня 1993 р.
                   за N 81
 
 
          Про затвердження Положення
           про конкурсну комісію з
             продажу майна
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                Фонду державного майна
        N 884 ( z0635-04 ) від 30.04.2004 )
 
 
 
 
   Згідно з Державною програмою приватизації майна державних
підприємств ( 2545-12 ) та Законом України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизації)" ( 2171-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з продажу
майна, що додається.
   2. Начальнику Управління справами Соколенку М.О. до 25 червня
1993 року розіслати Положення відповідно до розрахунку розсилки.
   3. Начальнику відділу кадрів Пясецькому А.В. організувати для
керівників регіональних відділень семінари по вивченню порядку
застосування Положення.
   4. Начальнику    інформаційно-видавничого     відділу
Пономарьову С.М. забезпечити опублікування Положення та цього
Наказу в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".
   5. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Крещенко І.В.
до 1 червня 1993 року розробити Порядок оплати праці членів
конкурсної комісії з продажу майна.
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
 Голова Фонду                      В.Прядко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   17.05.93 N 219
                   (у редакції наказу Фонду
                   державного майна України
                   від 30.04.2004 N 884
                   ( z0635-04 )
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про конкурсну комісію з продажу об'єктів приватизації
 
 
 
   Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) та Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ), визначає порядок створення та діяльності конкурсної
комісії з продажу об'єктів.
   Положення визначає  процедуру  створення  та  діяльності
конкурсної комісії з продажу об'єктів груп А, Д, Ж та Е (далі -
об'єкти).
 
       1. Порядок створення та склад конкурсної
          комісії з продажу об'єктів
 
   1.1. Конкурсна комісія з продажу об'єктів (далі - комісія) -
тимчасово діючий  колегіальний  орган,  що  створюється  при
приватизації об'єкта шляхом продажу його за конкурсом.
 
   1.2. При приватизації об'єктів державної власності комісія
створюється Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями, представництвами, державними органами приватизації
Автономної Республіки Крим (далі - органи приватизації).
   Комісія створюється органами приватизації при приватизації
об'єктів  комунальної  власності в разі делегування органами
місцевого самоврядування відповідних повноважень з приватизації
цих об'єктів.
 
   1.3. Основні принципи діяльності комісії:
   дотримання вимог законодавства;
   колегіальність та обгрунтованість прийнятих рішень;
   рівність усіх учасників конкурсу;
   професіоналізм, неупередженість  та  незалежність  членів
комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких
органів влади, а також учасників конкурсу).
 
   1.4. Комісія створюється відповідним органом приватизації у
місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію
об'єкта за конкурсом. Кількість членів комісії - 5-9 чоловік.
 
   1.5. До  складу  комісії  можуть  входити:  представники
відповідного органу приватизації, органів виконавчої влади, в тому
числі, представники органу виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи або його територіального відділення,
органів місцевого самоврядування, на території яких знаходиться
об'єкт, спеціалісти, експерти, представники трудового колективу
підприємства, що приватизується.
 
   1.6. Орган  приватизації  протягом п'яти днів з моменту
прийняття рішення про приватизацію об'єкта шляхом продажу за
конкурсом  направляє  у  відповідні  органи державної влади,
організації та підприємства письмові запити про залучення їх
представників  до  роботи  у  складі  комісії.  Делегування
представників до складу комісії є обов'язковим для керівництва
державних організацій, установ. Протягом п'яти робочих днів з дня
одержання повідомлення вони зобов'язані надати органу приватизації
відомості  про  кандидатури, рекомендовані до складу комісії
(прізвище, ім'я та по батькові, посада,  номер  контактного
телефону, факсу).
 
   1.7. Склад комісії затверджується наказом відповідного органу
приватизації. Цим же наказом призначається голова комісії, який
має бути представником органу приватизації.
   Голова комісії забезпечує інформування всіх членів комісії
про дату, час та місце проведення засідань комісії не пізніш ніж
за три дні до дати їх проведення. Повідомлення можуть направлятися
поштою, факсом, телефонограмою, електронною поштою.
 
   1.8. Зміни  у  складі  комісії  затверджуються  наказами
відповідного органу приватизації.
 
         2. Права та обов'язки комісії
 
   2.1. Основними функціями та обов'язками комісії є:
   1) розробка умов та визначення терміну (строку) проведення
конкурсу;
   2) розкриття конвертів з пропозиціями учасників конкурсу щодо
приватизації об'єкта;
   3) розгляд  пропозицій  та  пакета  документів учасників
конкурсу;
   4) визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу
при приватизації об'єктів груп А, Д, Ж, а також переможця конкурсу
при приватизації об'єкта групи Е;
   5) складання та подання на затвердження органу приватизації
протоколів засідань комісії.
 
   2.2. Комісія має право:
   під час розробки умов конкурсу вносити пропозиції органу
приватизації щодо запитів до органів державної влади, організацій,
та підприємств стосовно подання відомостей, документів та інших
матеріалів, необхідних для ознайомлення з об'єктом продажу;
   вносити пропозиції органу приватизації  щодо  направлення
запитів спеціалістам, експертам;
   за наявності відповідного рішення органу приватизації, якщо
конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному
продажу об'єкта, в тому числі щодо початкової вартості продажу;
   запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання
комісії для надання роз'яснень з питань, які виникли у комісії під
час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій.
 
   2.3. Члени  комісії не можуть перебувати у майнових та
немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права
самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.
   Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про
склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст їх
пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 
 
    3. Організація діяльності та порядок роботи комісії
 
   3.1. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова,
який скликає засідання та головує на них.
 
   3.2. На  першому засіданні комісії зі складу її членів
призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку
матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень
голови, інформує всіх членів комісії про дату і час проведення її
засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження органу
приватизації протоколів засідань комісії.
   Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами
і порядком роботи комісії та обов'язками її членів відповідно до
цього Положення.
 
   3.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.
   При ухиленні  членом  комісії  від виконання обов'язків,
визначених  Положенням,  орган  приватизації  звертається  до
відповідного органу державної влади, організації, підприємства,
яке надавало кандидатуру члена комісії, з метою заміни члена
комісії або виключає його зі складу та включає до складу комісії
іншу кандидатуру, надану відповідно до п. 1.5.
 
   3.4. Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді
пропозицій учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу.
 
   3.5. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не
менш ніж 2/3 складу комісії. Засідання комісії є закритими.
   У разі необхідності комісія має право заслуховувати на своїх
засіданнях пояснення спеціалістів, експертів, залучених до її
роботи.
 
   3.6. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол. У
протоколі засідання комісії мають бути зазначені:
   дата засідання;
   дані щодо присутності членів комісії;
   порядок денний;
   суть обговорення питань порядку денного;
   рішення комісії та результати голосувань,
   а також, залежно від порядку денного:
   умови конкурсу;
   відомості про учасників конкурсу;
   пропозиції учасників конкурсу;
   мотивації вибору переможця.
 
   3.7. Рішення комісії про вибір попереднього та остаточного
переможця  конкурсу приймаються 2/3 голосів присутніх членів
комісії. В інших випадках рішення приймаються простою більшістю
голосів.  Усі  рішення комісії приймаються шляхом відкритого
голосування (тільки "за" або "проти"). Протоколи засідань комісії
підписуються  усіма  присутніми членами конкурсної комісії і
подаються на затвердження відповідному органу приватизації у
триденний строк з дня проведення конкурсу.
 
   3.8. Діяльність  комісії  припиняється  наказом  органу
приватизації.
 
( Положення в редакції Наказу Фонду державного майна N 884
( z0635-04 ) від 30.04.2004 )
 
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner