Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 223/154/165 від 31.12.1996

Про затвердження Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 195 від 25.12.92
   м.Київ
 
 
   Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних
    навчальних закладів, підготовка і отримання звання в
    яких дають право займатися медичною і фармацевтичною
              діяльністю
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 141 ( v0141282-94 ) від 18.08.94
    N 45 ( v0045282-95 ) від 14.03.95 )
 
 
   У зв'язку із становленням державності України, необхідністю
подальшого удосконалення порядку допуску фахівців до медичної і
фармацевтичної діяльності та з метою забезпечення функціонування
галузі в умовах нового господарювання на період до завершення
підготовки фахівців згідно з Програмою реформи медичної освіти в
Україні затверджую:
 
   Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів,
підготовка і отримання звання в яких дають право займатися
медичною і фармацевтичною діяльністю (додаток 1).
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Начальникам головних управлінь та управлінь Міністерства
охорони здоров'я України, директорам (генеральним директорам)
медичних підприємств (науково-виробничих об'єднань), керівникам
установ, що підпорядковані МОЗ України, завідуючим відділами
(начальникам управлінь) охорони здоров'я  обласних  (міських)
державних адміністрацій, Ради міністрів Республіки Крим:
   1.1. Забезпечити суворе дотримання порядку зарахування на
посади лікарів, провізорів, середнього медичного і фармацевтичного
персоналу осіб, що здобули спеціальну підготовку та отримали
звання  у  вищих і середніх спеціальних навчальних закладах
відповідно до "Переліку ...", який затверджено цим наказом.
   1.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 13 липня
1989 р. N 418 "Про затвердження нової редакції "Переліку вищих і
середніх спеціальних учбових закладів, підготовка і отримання
звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною
діяльністю",  затверджений додатком 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я СРСР від 21.10.74 р. N 990, та додаток 2 до
наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 21.10.74 р. N 990
вважати такими, що втратили чинність на території України.
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко
 
                    Додаток 1
                    до наказу Міністерства
                    охорони здоров'я України
                    від 25 грудня 1992 р. N 195
 
               Перелік
    вищих і середніх спеціальних навчальних закладів,
    підготовка і отримання звання в яких дають право
     займатися медичною і фармацевтичною діяльністю
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N п/п    |Назва      |Факультет,   |Набута спеціальність, |Посади, які може обіймати  |
|спеціальність  |навчального   |відділення   |кваліфікація або курс |спеціаліст в установах    |
|        |закладу, термін |        |вузу, закінчення   |охорони здоров'я       |
|        |навчання    |        |якого дає право    |               |
|        |        |        |обіймати посади    |               |
|        |        |        |медичних і      |               |
|        |        |        |фармацевтичних    |               |
|        |        |        |працівників      |               |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|  1      |    2    |   3     |     4      |    5          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             I. Лікарські посади                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Лікувальна  |Вищий медичний |лікувальний  |лікувальна справа;  |               |
|справа     |навчальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |заклад (в тому |        |лікар         |лікарські посади всіх    |
|        |числі      |        |           |найменувань в        |
|        |військовий),  |        |           |лікувально-профілактичних  |
|        |медичний    |        |           |установах, в тому числі   |
|        |факультет    |        |           |лікаря-керівника;      |
|        |університету  |        |           |               |
|        |        |        |           |в санітарно-епідеміологічних |
|        |        |        |           |установах:          |
|        |        |        |           |лікарські посади всіх    |
|        |        |        |           |найменувань в лабораторії, в |
|        |        |        |           |тому числі лікаря-керівника; |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-статистиків, в тому |
|        |        |        |           |числі лікаря-керівника    |
|        |        |        |           |підрозділу обліку і медичної |
|        |        |        |           |статистики;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-керівників      |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|2. Педіатрія  |- " -      |педіатричний  |педіатрія;      |               |
|        |        |        |----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар-педіатр     |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|3. Стоматологія |- " -      |стоматологічний|стоматологія;     |               |
|        |        |        |----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар-стоматолог   |посади лікарів-стоматологів |
|        |        |        |           |всіх найменувань, в тому   |
|        |        |        |           |числі лікаря-керівника    |
|        |        |        |           |установи охорони здоров'я,  |
|        |        |        |           |крім             |
|        |        |        |           |санітарно-епідеміологічних  |
|        |        |        |           |установ;           |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-анестезіологів-   |
|        |        |        |           |реаніматологів і       |
|        |        |        |           |лікарів-фізіотерапевтів   |
|        |        |        |           |установи або підрозділу   |
|        |        |        |           |стоматологічного профілю;  |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-статистиків, в тому |
|        |        |        |           |числі лікаря-керівника    |
|        |        |        |           |підрозділу обліку і     |
|        |        |        |           |медичної статистики;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-рентгенологів    |
|        |        |        |           |установ стоматологічного   |
|        |        |        |           |профілю;           |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарські посади всіх    |
|        |        |        |           |найменувань в лабораторії,  |
|        |        |        |           |в тому числі         |
|        |        |        |           |лікаря-керівника       |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|4. Гігієна,   |- " -      |санітарно-   |гігієна,       |               |
|санітарія,   |        |гігієнічний  |санітарія,      |               |
|епідеміологія  |        |(медико-    |епідеміологія;    |               |
|        |        |профілактичний)|----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар-        |лікарські посади всіх    |
|        |        |        |гігієніст,      |найменувань в        |
|        |        |        |епідеміолог      |санітарно-профілактичних   |
|        |        |        |           |установах, в тому числі   |
|        |        |        |           |лікаря-керівника;      |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарські посади всіх    |
|        |        |        |           |найменувань в лабораторії,  |
|        |        |        |           |в тому числі         |
|        |        |        |           |лікаря-керівника;      |
|        |        |        |           |лікарів-статистиків, в    |
|        |        |        |           |тому числі          |
|        |        |        |           |лікаря-керівника       |
|        |        |        |           |підрозділу обліку і     |
|        |        |        |           |медичної статистики;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-профпатологів;    |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікарів-інфекціоністів;   |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |лікаря-керівника установи  |
|        |        |        |           |охорони здоров'я       |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|( Пункт 5 розділу I втрачає чинність з 1 квітня 1995 року на підставі                 |
| Наказу МОЗ N 45 ( v0045282-95 ) від 14.03.95 )                           |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|( Пункт 6 розділу I втрачає чинність з 1 квітня 1995 року на підставі                 |
| Наказу МОЗ N 45 ( v0045282-95 ) від 14.03.95 )                           |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|( Пункт 7 розділу I втрачає чинність з 1 квітня 1995 року на підставі                 |
| Наказу МОЗ N 45 ( v0045282-95 ) від 14.03.95 )                           |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
| ( Пункт 8 розділу I втрачає чинність з 1 жовтня 1994 року на                     |
|  підставі Наказу МОЗ N 141 ( v0141282-94 ) від 18.08.94 )                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               II. Провізорські посади                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Фармація   |Вищий медичний, |фармацевтичний |фармація;       |               |
|        |фармацевтичний |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |провізор       |посади фармацевтичного    |
|        |заклад     |        |           |персоналу всіх найменувань, |
|        |        |        |           |в тому числі керівників   |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний |лікувальний  |лікувальна справа;  |               |
|        |навчальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |заклад     |        |лікар         |провізорів-аналітиків    |
|        |        |        |           |контрольно-аналітичних    |
|        |        |        |           |лабораторій         |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий      |біологічний  |біологія;       |               |
|        |навчальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |заклад     |        |біолог        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |хімічний    |хімія;        |               |
|        |        |        |----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |хімік         |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |хіміко-    |хімік-фармацевт    |- " -            |
|        |        |фармацевтичний |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний |лікувальний  |лікувальна справа;  |               |
|        |навчальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |заклад     |        |лікар         |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий навчальний|        |товарознавець,    |- " -            |
|        |заклад     |        |фахівці з       |               |
|        |        |        |торгівлі,       |               |
|        |        |        |технічною,      |               |
|        |        |        |економічною і     |               |
|        |        |        |юридичною       |               |
|        |        |        |освітою        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Примітка:                                               |
|   1. До роботи на посадах лікарів і провізорів допускаються                  |
|фахівці, що отримали спеціальну підготовку у вищих, навчальних                  |
|закладах відповідно до "Переліку ...", затвердженого цим наказом,                  |
|та звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності (для                  |
|лікарів), провізора загального профілю (для фармацевтів). Фахівці                  |
|з вищою немедичною освітою, які зараховані на лікарські посади в                  |
|закладах охорони здоров'я до 1 жовтня 1994 року, згідно з вимогами                  |
|наказу   МОЗ   України  від  25.12.92 N 195, зберігають                  |
|право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань.                  |
|Зарахування фахівців з вищою немедичною освітою на посади лікарів                  |
|після 1 жовтня 1994 року не допускається. ( Пункт 1 примітки в                  |
|в редакції Наказу МОЗ N 141 ( v0141282-94 ) від 18.08.94 )                     |
|   Випускники   медико-біологічного   факультету  вузів за                  |
|спеціальністю  "Біофізика",  "Кібернетика" і "Біохімія", які                  |
|зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров'я  до                  |
|01.04.95 р., згідно з вимогами наказу МОЗ України від 25.12.92 р.                  |
|N 195, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах                  |
|тих же найменувань. Зарахування названих фахівців на посади                  |
|лікарів після 01.04.95 р. здійснювати згідно з вимогами наказу МОЗ                  |
|України від 19.08.94 р. N 118-С ( z0218-94 ) "Про Порядок допуску                  |
|до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які                  |
|пройшли  медичну  або  фармацевтичну підготовку в навчальних                  |
|закладах іноземних країн. ( Пункт 1 примітки доповнено абзацом                  |
|згідно з Наказом МОЗ N 45 ( v0045282-95 ) від 14.03.95 )                       |
|                                                   |
|   2. Фахівці з вищою спеціальною освітою, що допущені до роботи в                |
|установах охорони здоров'я до 1 січня 1993 року на посадах лікарів і                |
|провізорів, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 9 вересня                |
|1964 р. N 496 ( v0496400-64 ) (додаток 3), від 21 жовтня 1974 р. N 990                |
|і від 13 липня 1989 р. N 418, зберігають право на допуск до роботи в                |
|такому порядку до чергової атестації - надалі це право за ними                |
|зберігається при умові дотримання вимог пункту 1 цієї примітки.                    |
|                                                   |
|   3. Спеціалісти, що за станом здоров'я чи з інших причин не можуть                |
|працювати за спеціальністю згідно "Переліку...", та особи, освіта яких                |
|не відповідає його вимогам, можуть бути використані на посадах лікарів                |
|і провізорів тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я України з                |
|проходженням спеціалізації та отриманням відповідного сертифіката.                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           III. Посади середнього медичного персоналу                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Стоматологія |Середній    |стоматологічне |стоматологія;     |               |
|        |спеціальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |медичний    |        |зубний лікар     |зубних лікарів, в тому    |
|        |навчальний   |        |           |числі зубного        |
|        |заклад     |        |           |лікаря-керівника       |
|        |        |        |           |стоматологічного       |
|        |        |        |           |(зуболікарського)      |
|        |        |        |           |підрозділу;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних сестер всіх     |
|        |        |        |           |найменувань;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |завідуючих кімнатою     |
|        |        |        |           |матері і дитини;       |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів: з трудової   |
|        |        |        |           |терапії, санітарної     |
|        |        |        |           |просвіти;          |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний |стоматологічний|стоматологія;     |               |
|        |стоматологічний |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |лікар-стоматолог   |- " -            |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |- " -     |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |- " -     |4 курси        |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|2. Стоматологія |Середній    |зуботехнічне  |стоматологія     |               |
|і ортопедія   |спеціальний   |        |і ортопедія;     |               |
|        |медичний    |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |зубний технік     |зубних техніків;       |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |        |        |           |посади середнього      |
|        |        |        |           |медичного персоналу в    |
|        |        |        |           |зубопротезних        |
|        |        |        |           |підрозділах;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|3. Лікувальна  |Середній    |фельдшерське  |лікувальна      |               |
|справа     |спеціальний   |        |справа;        |               |
|        |медичний    |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |фельдшер       |посади середнього      |
|        |заклад     |        |           |медичного персоналу всіх   |
|        |        |        |           |найменувань, в тому     |
|        |        |        |           |числі керівників, крім    |
|        |        |        |           |посад зубних лікарів і    |
|        |        |        |           |зубних техніків (в т. ч.   |
|        |        |        |           |старших)           |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |фельдшерсько- |фельдшер-акушерка   |- " -            |
|        |        |акушерське   |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний |лікувальний  |лікувальна      |               |
|        |навчальний   |        |справа;        |               |
|        |заклад     |        |----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар         |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |педіатричний  |педіатрія;      |               |
|        |        |        |----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар-педіатр     |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |лікувальний і |           |               |
|        |        |педіатричний  |4 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |- " -     |3 курси        |медичних сестер всіх     |
|        |        |        |           |найменувань;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів: з трудової   |
|        |        |        |           |терапії, санітарної     |
|        |        |        |           |просвіти, лікувальної    |
|        |        |        |           |фізкультури;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних лаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |гіпсових           |
|        |        |        |           |техніків-ортезистів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |рентгенолаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|4. Акушерська  |Середній    |акушерське   |акушерська      |               |
|справа     |спеціальний   |        |справа;        |               |
|        |медичний    |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |акушерка       |акушерок;          |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних сестер всіх     |
|        |        |        |           |найменувань;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |завідуючих:         |
|        |        |        |           |фельдшерсько-акушерським   |
|        |        |        |           |пунктом, молочною      |
|        |        |        |           |кухнею, кімнатою матері   |
|        |        |        |           |і дитини, реєстратурою;   |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів: з трудової   |
|        |        |        |           |терапії, санітарної     |
|        |        |        |           |просвіти, лікувальної    |
|        |        |        |           |фізкультури;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних лаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |гіпсових           |
|        |        |        |           |техників-ортезистів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |рентгенолаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|5. Сестринська |Середній    |медсестринське |сестринська      |               |
|справа     |спеціальний   |        |справа;        |               |
|        |медичний    |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |медсестра       |медичних сестер всіх     |
|        |заклад,     |        |           |найменувань;         |
|        |факультет з  |        |           |               |
|        |передпідготовки |        |           |завідуючих: молочною     |
|        |кадрів     |        |           |кухнею, кімнатою матері   |
|        |медінституту  |        |           |і дитини, реєстратурою;   |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів: з трудової   |
|        |        |        |           |терапії, санітарної     |
|        |        |        |           |просвіти, лікувальної    |
|        |        |        |           |фізкультури;         |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних лаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |гіпсових           |
|        |        |        |           |техників-ортезистів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |рентгенолаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
| ( Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ                   |
|  N 141 ( v0141282-94 ) від 18.08.94 )                                |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|6. Гігієна,   |Середній    |санфельдшерське|гігієна,       |               |
|санітарія,   |спеціальний   |        |санітарія,      |               |
|епідеміологія  |медичний    |        |епідеміологія;    |               |
|        |навчальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |заклад     |        |санітарний фельдшер  |посади середнього      |
|        |        |        |           |медичного персоналу всіх   |
|        |        |        |           |найменувань в        |
|        |        |        |           |санітарно-профілактичних   |
|        |        |        |           |установах;          |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |санітарних фельдшерів;    |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |фельдшерів-лаборантів;    |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних лаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків;    |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів з        |
|        |        |        |           |санітарної просвіти     |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний |санітарно-   |гігієна,       |               |
|        |навчальний   |гігієнічний  |санітарія,      |               |
|        |заклад     |(медико-    |епідеміологія;    |               |
|        |        |профілактичний)|----------------------+-----------------------------|
|        |        |        |лікар-гігієніст,   |- " -            |
|        |        |        |епідеміолог      |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |- " -     |4 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |- " -     |3 курси        |медичних лаборантів;     |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків;    |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |інструкторів з санітарної  |
|        |        |        |           |просвіти           |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|7. Лабораторна |Середній    |фельдшерсько- |лабораторна      |               |
|діагностика   |спеціальний   |лаборантське  |діагностика;     |               |
|        |медичний    |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |фельдшер-лаборант   |посади середнього медичного |
|        |заклад     |        |           |персоналу всіх найменувань  |
|        |        |        |           |в лабораторії;        |
|        |        |        |           |               |
|        |        |        |           |медичних статистиків     |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|8. Лабораторна |Середній    |лаборантське  |медичний лаборант   |медичних лаборантів;     |
|справа     |спеціальний   |        |           |               |
|        |медичний    |        |           |медичних статистиків;    |
|        |навчальний   |        |           |               |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Середній    |        |технік-хімік     |медичних-лаборантів     |
|        |спеціальний   |        |           |санітарно-профілактичних   |
|        |навчальний   |        |           |установ           |
|        |заклад     |        |           |               |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|9. Рентгенівська|Рентгенівський |        |рентгенотехнік    |рентгенолаборантів      |
|справа     |технікум    |        |           |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Медичний    |        |- " -         |- " -            |
|        |електротехнічний|        |           |               |
|        |технікум    |        |           |               |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|10. Фармація  |Середній    |фармацевтичне |фармація;       |               |
|        |спеціальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |медичний,    |        |фармацевт       |медичних лаборантів;     |
|        |фармацевтичний |        |           |               |
|        |навчальний   |        |           |медичних статистиків     |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний, |фармацевтичний |фармація;       |               |
|        |фармацевтичний |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |провізор       |- " -            |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |- " -     |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |- " -     |4 курси        |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|11. Фахівець з |Середній    |        |фахівець з      |інструкторів з лікувальної  |
|фізкультурною  |спеціальний   |        |фізкультурною     |фізкультури;         |
|освітою     |навчальний   |        |освітою        |               |
|        |заклад     |        |           |медичних сестер з масажу;  |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий навчальний|        |фахівець з      |- " -            |
|        |заклад     |        |фізкультурною     |               |
|        |        |        |освітою, в тому    |               |
|        |        |        |числі учитель     |               |
|        |        |        |фізкультури      |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |        |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |        |4 курси        |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|12. Фахівець з |Середній    |        |фахівець з      |помічників ентомолога    |
|ентомологічною |спеціальний   |        |ентомологічною    |               |
|освітою     |навчальний   |        |освітою        |               |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий      |        |- " -         |- " -            |
|        |навчальний   |        |           |               |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |        |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |        |4 курси        |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|13. Фахівець з |Середній    |        |фахівець з      |медичних статистиків     |
|економічною   |спеціальний   |        |економічною освітою  |               |
|освітою     |навчальний   |        |           |               |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий      |        |фахівці з       |- " -            |
|        |навчальний   |        |економічною,     |               |
|        |заклад     |        |економіко-      |               |
|        |        |        |статистичною,     |               |
|        |        |        |інженерно-      |               |
|        |        |        |економічною і     |               |
|        |        |        |статистичною     |               |
|        |        |        |освітою        |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |        |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |        |4 курси        |- " -            |
|----------------+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|14. Фахівець з |Середній    |        |фахівець з середньою |інструкторів з трудової   |
|освітою за   |спеціальний   |        |спеціальною освітою  |терапії           |
|профілем роботи,|навчальний   |        |за профілем роботи,  |               |
|що виконується |заклад     |        |що виконується    |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий      |        |фахівець з середньою |- " -            |
|        |навчальний   |        |спеціальною освітою  |               |
|        |заклад     |        |за профілем роботи,  |               |
|        |        |        |що виконується    |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |        |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |        |4 курси        |- " -            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          IV. Посади середнього фармацевтичного персоналу                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Фармація   |Середній    |фармацевтичне |фармація;       |               |
|        |спеціальний   |        |----------------------+-----------------------------|
|        |медичний,    |        |фармацевт       |посади середнього      |
|        |фармацевтичний |        |           |фармацевтичного персоналу  |
|        |навчальний   |        |           |всіх найменувань, в тому   |
|        |заклад     |        |           |числі керівників       |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Вищий медичний, |фармацевтичний |фармація;       |               |
|        |фармацевтичний |        |----------------------+-----------------------------|
|        |навчальний   |        |провізор       |- " -            |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |із строком   |        |           |               |
|        |навчання:    |        |           |               |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |4 роки     |        |3 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |більше 4 років |        |4 курси        |- " -            |
|        |----------------+---------------+----------------------+-----------------------------|
|        |Середній    |        |фахівці з медичною,  |лаборантів          |
|        |спеціальний   |        |хімічною,       |контрольно-аналітичної    |
|        |навчальний   |        |біологічною освітою  |лабораторії         |
|        |заклад     |        |           |               |
|        |----------------|        |----------------------+-----------------------------|
|        |- " -      |        |товарознавець,    |посади середніх       |
|        |        |        |спеціалісти по    |фармацевтичних працівників  |
|        |        |        |торгівлі, фахівці з  |всіх найменувань в      |
|        |        |        |медичною, технічною, |магазинах, складах і базах  |
|        |        |        |економічною,     |медичної техніки, в тому   |
|        |        |        |юридичною освітою   |числі керівників, а також  |
|        |        |        |           |в магазинах оптики і     |
|        |        |        |           |оптичних відділах аптек   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Примітка:                                            |
|   1. Фахівці з середньою спеціальною освітою, що допущені до роботи                |
|в установах охорони здоров'я до 1 січня 1993 року відповідно на                |
|посадах середніх медичних і фармацевтичних працівників, в порядку,                |
|передбаченому наказами МОЗ СРСР від 9 вересня 1964 р.  N  496                |
|( v0496400-64 ) (додаток 3), від 21 жовтня 1974 р. N 990 і від 13                |
|липня 1989 р. N 418, зберігають право на допуск до роботи на посадах,                |
|які вони обіймали на 01.01.93 р. - подальший перехід на інші посади                |
|можливий тільки у відповідності з вимогами даного наказу.                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner