Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 393 від 27.12.1996

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
 N 467 від 02.11.92
   м. Київ
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
      розрахунків за придбані об'єкти приватизації
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
                Фонду державного майна
       N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 
       N 169  ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
 
   З метою застосування єдиного порядку розрахунків за придбані
об'єкти приватизації  НАКАЗУЮ:
 
   Затвердити погоджене з Національним банком України Положення
про порядок розрахунків  за  придбані  об'єкти  приватизації
(додається).
 
 
 Голова Фонду                       В.Прядко
 
 
 
   ЗАТВЕРДЖУЮ                  ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Фонду державного           Голова Національного
  майна України                 банку України
 
   В.В.Прядко                    В.П.Гетьман
 
   02.11.1992 р.                  30.10.1992 р.
    N 467                      N 467
 
 
               ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок розрахунків за придбані
            об'єкти приватизації
 
            1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти
приватизації (надалі - Положення) розроблено віфповідно до Законів
України  "Про  приватизацію  майна  державних  підприємств"
( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" ( 2171-12 ), "Про приватизаційні папери"
( 2173-12 ), Державної програми приватизації майна державних
підприємств та інших нормативних актів.
 
   1.2. Положення визначає джерела коштів для придбання об'єкта
приватизації і встановлює порядок зарахування коштів покупців на
відповідні  рахунки  та  порядок  розрахунку  за об'єкт, що
приватизується.
 
   1.3. Покупці здійснюють оплату вартості об'єкта приватизації
іменними приватизаційними паперами у  готівковій  формі  або
приватизаційними платіжними дорученнями встановленого зразка при
використанні приватизаційних паперів у безготівковій формі або
коштів (додатки 1-4). Платіжні доручення видаються державними
органами приватизації або уповноваженими органами у порядку,
визначеному  Фондом державного майна України з відображенням
вартісних показників у національній валюті - гривнях.
   Платіжні документи  при  розрахунках за придбані об'єкти
приватизації складаються тільки у гривнях, а відповідні реєстри,
що супроводжують ці документи - у карбованцях та гривнях, із
дотриманням співвідношення 100000:1.
   На приватизаційних паперах у готівковій формі, що видаються
установами Ощадного банку України, не робиться ніяких відміток про
перерахування їх номінальної вартості. 
( Пункт 1.3 в редакції Наказів Фонду державного майна N 690/63
( z0197-95 ) від 09.06.95, N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
   1.4. Облік приватизаційних паперів, які акумулюються для
наступної  оплати об'єкта приватизації центрами сертифікатних
аукціонів, товариствами покупців, комісіями з продажу акцій та
фінансовими посередниками, в  установах  банківської  системи
здійснюється на позабалансових рахунках. ( Пункт 1.4 в редакції
Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   1.5. Перерахування коштів  за  об'єкти  приватизації  з
приватизаційних рахунків здійснюється покупцями через установи
банків  шляхом  безготівкової  оплати  з   використанням
приватизаційних платіжних доручень. Таким же чином відбувається
перерахування залишків коштів з приватизаційних рахунків. Облік
приватизаційних  майнових  сертифікатів  у  готівковій  формі
здійснюється згідно з Положенням "Про умови зберігання, обліку та
погашення приватизаційних майнових сертифікатів у паперовій формі
в установах  банківської  системи",  затвердженим  постановою
Правління Національного банку України від 14 березня 1995 року N
53 ( v0237500-95 ) (далі - Положення Національного банку України
N 53). ( Пункт 1.5 в редакції Наказу Фонду майна N 690/63
( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   1.6. Кошти за об'єкти, що приватизуються, перераховуються на
рахунки:
   позабюджетного Державного фонду приватизації по об'єктах, що
знаходяться в загальнодержавній власності;
   позабюджетного  Фонду  приватизації  Республіки  Крим по
об'єктах, що знаходяться у власності Республіки Крим;
   позабюджетних        фондів        приватизації
адміністративно-територіальних одиниць по об'єктах, що знаходяться
у відповідній комунальній власності.
   Використання  коштів,  зарахованих  на балансові рахунки
відповідних позабюджетних фондів приватизації, здійснюється згідно
з Положенням  про  ці  фонди.  Ведення  рахунків  Державних
позабюджетних фондів приватизації  здійснюється  регіональними
управліннями Національного банку України, або за згодою з Фондом
державного  майна  -  уповноваженими  комерційними  банками.
Обслуговування позабалансових рахунків  центрів  сертифікатних
аукціонів,    позабюджетних    фондів     приватизації
адміністративно-територіальних одиниць та Автономної Республіки
Крим може здійснюватись комерційними банками за угодами з ними.
( Пункт 1.6 доповнено згідно з Наказом  Фонду майна N 690/63 
( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   1.7. Приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі
або кошти, використані громадянами для розрахунків за придбані
об'єкти приватизації з  депозитних  приватизаційних  рахунків
(майнові сертифікати,  житлові  чеки,  земельні  бони),  які
зараховані  на  рахунки  відповідних  позабюджетних  фондів
приватизації, погашаються і вилучаються з подальшого обігу. 
( Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   1.8. Апарат управління відповідним позабюджетним  фондом
приватизації здійснює облік надходження коштів окремо за кожним
об'єктом і за джерелами коштів.
 
   1.9. Для придбання об'єктів приватизації  покупці  можуть
використовувати власні та позичені кошти, кошти з приватизаційних
рахунків та приватизаційні папери у готівковій формі. 
( Пункт 1.9 в редакції Наказів Фонду державного майна N 690/63 
( z0197-95 ) від 09.06.95, N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
 
             2. ВЛАСНІ КОШТИ
 
   2.1. Власними коштами покупців є кошти готівкою, заощадження
на особових рахунках громадян в банках України, кошти недержавних
юридичних осіб та кошти, що є власністю трудового колективу згідно
з діючим законодавством України.
 
   2.2. Кошти готівкою для  оплати  за  придбані  об'єкти
приватизації  використовуються громадянами України, іноземними
громадянами, особами без громадянства після зарахування на іменні
рахунки, відкриті в банках України.
 
   2.3.  Розрахунки  за  об'єкти  приватизації  у  вільно
конвертованій валюті здійснюються через  валютні  рахунки  у
комерційних банках України в порядку, визначеному Національним
банком України.
 
   2.4.  Кошти,  що  є  власністю  трудового  колективу,
нагромаджуються за рахунок відрахувань від чистого прибутку, якщо
це передбачено статутом підприємства відповідно  до  чинного
законодавства. Кошти акумулюються на субрахунку N 5 "Власні кошти
трудового  колективу"  рахунку  N  88  "Фонди  спеціального
призначення".
 
   2.5. Використання коштів, що є власністю трудового колективу,
здійснюється після їх персоніфікації, тобто після визначення
частки кожного члена трудового колективу.
   Без персоніфікації можуть бути використані кошти громадських
організацій  інвалідів для придбання членами цих організацій
об'єктів приватизації, якщо ці об'єкти знаходяться в користуванні
громадських організацій інвалідів.
 
   2.6. Персоніфікація здійснюється згідно з Положенням, яке
затверджується рішенням загальних зборів трудового колективу.
 
   2.7. Після визначення особистої частки в  сумі  коштів
трудового  колективу  кожному  працівникові  на  підприємстві
відкривається особовий приватизаційний рахунок на субрахунку N 5
рахунку N 88 з використанням табельного номера працівника. Кошти з
цього субрахунку перераховуються за заявою їх власника на рахунок
відповідного  позабюджетного  фонду  приватизації,  товариства
покупців або фінансового посередника і можуть бути використані
тільки з метою приватизації.
 
     3. КОШТИ НА СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ РАХУНКАХ
 
   3.1. Кошти на спеціальних приватизаційних рахунках - це
суми,  зараховані  Ощадним  банком  України  на  спеціальні
приватизаційні рахунки відповідно до Указу Президента України від
6 березня 1992 року N 138/92 "Про компенсацію населенню України
втрат від знецінення заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін".
 
   3.2.  Використання коштів із спеціальних приватизаційних
рахунків здійснюється відповідно до положення Ощадбанку України
від  5 травня 1992 року N 21-01 "Про порядок використання
вкладниками  Ощадбанку  України  сум  компенсаційних  виплат,
зарахованих на спеціальні приватизаційні рахунки".
 
      4. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ У ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ
         ТА КОШТИ НА ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ РАХУНКАХ
  ( Назва розділу 4 в редакції Наказів Фонду державного майна 
   N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95, N 169 ( z0127-97 ) 
   від 14.02.97 )
 
   4.1. Видача громадянам іменних приватизаційних  майнових
сертифікатів у готівковій формі здійснюється установами Ощадного
банку України у порядку, встановленому Положенням "Про порядок
видачі приватизаційних майнових сертифікатів", що затверджене
наказом Національного банку України від 02.12.94 р. N 204. 
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.1 згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   4.2. При наявності приватизаційного платіжного доручення
громадянам  України  в  установах  Ощадного  банку  України
відкриваються приватизаційні депозитні рахунки окремо на кожний
вид приватизаційних паперів (майнові сертифікати, житлові чеки,
земельні  бони) за номінальною вартістю, встановленою чинним
законодавством.
 
             5. ПОЗИЧЕНІ КОШТИ
 
   5.1. Покупці можуть використовувати кредити  комерційних
банків, при цьому комерційні банки не мають права надавати кредити
на приватизацію за рахунок кредитних ресурсів, одержаних від
Національного банку України та з бюджету.
   Отримана позичка використовується в порядку, викладеному в
розділі 2 цього Положення.
 
        6. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ
 
   6.1. Приватизаційне платіжне доручення - це документ, що
підтверджує доручення покупця установі банку здійснити переказ
належної  суми  зі  свого  рахунку  на рахунок відповідного
позабюджетного Фонду, товариства покупців, комісії з продажу
акцій, центру сертифікатних аукціонів або фінансового посередника
(див. додатки 1-4). ( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   6.2. Приватизаційне платіжне доручення, наведене:
   у додатку 1, застосовується в разі купівлі громадянами
об'єкта приватизації за рахунок власних коштів та спеціальних
приватизаційних коштів;
   у  додатку  2,  -  у разі купівлі громадянами об'єкта
приватизації за рахунок приватизаційних паперів  (коштів  на
приватизаційних депозитних рахунках);
   у  додатку  3,  -  товариством  покупців та фінансовим
посередником для розрахунків за об'єкт приватизації в  разі
використання акумульованих власних та спеціальних приватизаційних
коштів громадян;
   у додатку 4, - товариствами покупців, комісіями з продажу
акцій,  центрами  сертифікатних  аукціонів  та  фінансовими
посередниками при використанні акумульованих на їх  рахунках
приватизаційних коштів. ( Абзац четвертий пункту 6.2 в редакції 
Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   6.3. Приватизаційні платіжні доручення, наведені в додатках 1
і 3, проводяться за балансовими рахунками банків, додатках 2 і 4,
- за позабалансовими.
 
   6.4. У платіжних дорученнях (див. додатки 2 і 4) зазначаються
(окремо  за джерелами) сума використання належних громадянам
України коштів, а саме: майнових сертифікатів, житлових чеків,
земельних бонів, а також загальна сума платежу.
   У дорученнях вказуються реквізити покупця і продавця, назва
та місцезнаходження їх банків, підстава для переказу коштів
(реєстраційний номер договору купівлі-продажу і його сума), код і
повна назва об'єкта приватизації.
 
   6.5.  Приватизаційне  платіжне  доручення  виписується
відповідним органом приватизації або уповноваженим ним органом
(центром сертифікатних аукціонів) у трьох примірниках у разі
розрахунків у межах одного міста і в чотирьох, якщо банк платника
і банк одержувача знаходяться в різних містах. Перший і другий
примірники засвідчуються підписами відповідальних осіб органу
приватизації або уповноваженим ним органом та його печаткою.
   У зазначеному порядку виписують приватизаційні  платіжні
доручення товариства покупців і фінансові посередники.
   Приватизаційне платіжне доручення дійсне протягом одного
місяця з дня його виписування (день виписування доручення не
враховується).
( Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   6.6.  Прийняття  приватизаційних  платіжних  доручень
встановленого зразка (див. додатки 1-4) є обов'язковим для всіх
банків.
   Приватизаційні платіжні доручення повинні відповідати всім
вимогам, які ставляться до відповідних фінансових (платіжних)
документів.
 
   6.7. Суми прийнятих до виконання доручень списуються з
рахунків платників-покупців.
 
   6.8. Платіжні доручення приймаються до виконання в межах
наявних коштів. У разі обмеженості коштів на рахунках покупців
доручення банком не приймається.
 
   6.9. Переадресування коштів за платіжним дорученням, заміна
одержувача чи місця його знаходження не допускаються.
   Переадресування приватизаційних коштів у безготівковій формі
можливо у разі призупинення діяльності комерційного банку, який
обслуговував відповідну юридичну особу, або з ініціативи самої
юридичної особи. ( Пункт 6.9 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
   Власником рахунку  на  адресу  регіонального  управління
Національного банку України подається заява за довільною формою з
викладенням причин переведення приватизаційних коштів до іншого
банку. Переведення позабалансових рахунків 9946-9948 з одного
комерційного банку до іншого здійснюється за погодженням  з
регіональним управлінням Національного банку України. ( Пункт 6.9
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 
( z0197-95 ) від 09.06.95 )
   Переадресування приватизаційних коштів у безготівковій формі
проводиться  з  використанням  приватизаційного  платіжного
доручення-ордера  (додаток  4), у якому платником-покупцем і
одержувачем коштів є одна юридична особа.  Банком-одержувачем
коштів є банк, до якого переводяться акумульовані приватизаційні
кошти юридичної особи. ( Пункт 6.9 доповнено абзацом четвертим
згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від
09.06.95 ) 
   Приватизаційні платіжні доручення громадян (додаток 2) разом
із складеними за ними реєстрами, де вказуються реквізити банку, до
якого переводяться  приватизаційні  кошти,  обандеролюються  і
передаються за призначенням (до банку, який згідно з укладеною
угодою вестиме обслуговування цієї юридичної особи). ( Пункт 6.9
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 
( z0197-95 ) від 09.06.95 )
   Перерахування коштів до банку за місцем нового обслуговування
здійснюється банком-відправником із застосуванням позабалансового
рахунку 9965 "Різні цінності і документи по придбаних об'єктах
приватизації,   відправлені".  Списання  банком-відправником
приватизаційних коштів з  рахунку  9965  здійснюється  після
надходження коштів за призначенням на підставі підтвердження
банку-отримувача.   Підтвердженням   є   третій  примірник
видатково-прибуткового позабалансового ордера.  (  Пункт  6.9
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 
( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
    7. РОЗРАХУНКИ ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ
 
   7.1. Розрахунки за придбані об'єкти приватизації власними
коштами покупців  та  спеціальними  приватизаційними  коштами
здійснюються  за балансовими рахунками, приватизаційні папери
(депозитні приватизаційні рахунки) - за позабалансовими рахунками.
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner