Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 393 від 27.12.1996

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   7.2. Установи банків перевіряють повноту  заповнення  у
приватизаційному платіжному дорученні встановлених реквізитів,
підписів та печатки органу приватизації або уповноваженого ним
органу, який видав доручення.
   У дорученні (див. додатки 1 і 2) перевіряються дані, що
посвідчують особу платника (за паспортом або іншим документом).
Особистий підпис у дорученні проставляється особою у присутності
працівника установи банку.
   Доручення (див. додатки 3 і 4) приймаються тими установами
банків, де відкрито рахунки товариству покупців або фінансовому
посереднику (юридичній особі), який повинен додержувати діючих
правил банків щодо оформлення платіжних документів.
 
   7.3.  Розрахунки  за об'єкти приватизації фізичні особи
здійснюють в установах Ощадного банку, а в комерційних банках -
лише в разі відкриття в них особових рахунків.
   Для використання коштів приватизаційних депозитних рахунків
(майнових  сертифікатів,  житлових  чеків,  земельних  бонів)
громадянин України повинен звернутися до відділення Ощадного банку
за місцем проживання, де знаходятья списки громадян, які мають
право на одержання приватизаційних паперів.
 
   7.4. Після прийняття до виконання приватизаційного платіжного
доручення банк видає платнику-покупцю останній примірник доручення
з відміткою і штампом банку платника для юридичних осіб та
печаткою банку платника щодо фізичних осіб.
   Перший  примірник  приватизаційного  платіжного доручення
залишається в меморіальних документах установи банку як підстава
щодо проведеної операції, другий після здійснення розрахункових
операцій між банками разом з випискою особового рахунку видається
одержувачу коштів.
 
   7.5. Розрахунки між банком, який приймає платежі від фізичних
осіб,  і  банком, де знаходяться рахунки одержувача коштів,
здійснюються відповідно до діючого порядку розрахунків платіжними
дорученнями.
 
   7.6. Списання коштів з кореспондентських рахунків установ
Ощадбанку здійснюється установами комерційних банків на підставі
зведених платіжних доручень на загальну суму, до яких обов'язково
додаються реєстри в трьох примірниках та  другі  примірники
приватизаційних платіжних доручень (див. додаток 1).
   Для переказу коштів з позабалансових рахунків  установи
Ощадбанку  подають  комерційному  банку  видатково-прибутковий
позабалансовий  ордер  разом  з  приватизаційними  платіжними
дорученнями (див. додаток 2).
   При цьому одержувач коштів повинен отримати другий примірник,
засвідчений підписами відповідальних осіб та печаткою органів
приватизації або уповноваженого ним органу, товариства покупців чи
фінансового посередника.
   Відповідальність за тотожність реєстрів та доданих до них
приватизаційних платіжних доручень покладається  на  установи
банків.
 
   7.7. У комерційних банках  України  органам  управління
відповідних позабюджетних фондів відкриваються рахунки:
   балансовий  рахунок N 090 "Позабюджетний Державний фонд
приватизації";
   позабалансові:
     9353 "Розрахунки майновими сертифікатами з
        позабюджетним Державним фондом приватизації";
     9354 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
        Державним фондом приватизації";
     9355 "Розрахунки земельними бонами з позабюджетним
        Державним фондом приватизації";
 
   балансовий рахунок N 091 "Позабюджетний Фонд приватизації
Республіки Крим";
   позабалансові:
     9453 "Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним
        Фондом приватизації Республіки Крим";
     9454 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
        Фондом приватизації Республіки Крим";
     9455 "Розрахунки земельними бонами з позабюджетним
        Фондом приватизації Республіки Крим";
 
   балансові рахунки N 092 "Позабюджетні фонди приватизації
адміністративно-територіальних одиниць";
   позабалансові:
     9553 "Розрахунки майновими сертифікатами з
        позабюджетними фондами приватизації
        адміністративно-територіальних одиниць";
     9554 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетними
        фондами приватизації адміністративно-
        територіальних одиниць";
     9555 "Розрахунки земельними бонами з позабюджетними
        фондами приватизації адміністративно-
        територіальних одиниць".
 
   Облік житлових чеків, що використовуються для приватизації
майна державних підприємств здійснюється на таких позабалансових
рахунках:
   N 9356 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
фондом приватизації за придбане майно";
   N 9357 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним фондом
приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно";
   N 9358 "Розрахунки житловими чеками з позабюджетним фондом
приватизації адміністративно-территоріальних одиниць за придбане
майно".
   Облік здійснюється на окремих субрахунках за формами їх
випуску: безготівкової (у вигляді записів на  рахунках)  та
готівкової.
   Якщо номінальної вартості житлових чеків недостатньо для
здійснення  розрахунків  за  приватизоване  житло,  можливе
використання залишків коштів приватизиційних майнових сертифікатів
у безготівковій формі.
   Облік залишків приватизаційних  майнових  сертифікатів  у
безготівковій  формі,  що  використовуються  для приватизації
державного житлового фонду здійснюється на таких позабалансових
рахунках:
   N 9359 "Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним  Державним фондом приватизації за приватизоване
житло";
   N 9360 "Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за
приватизоване житло";
   N 9361 "Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних
одиниць за приватизоване житло". 
( Пункт 7.7 із  змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
   7.8. Установи банків при перерахуванні одержувачу коштів у
зведеному платіжному дорученні обов'язково показують надходження
за джерелами, тобто окремо за позабалансовими рахунками.
 
   7.9. В установах банківської системи облік власних коштів
громадян, що надійшли до товариств покупців, комісій з продажу
акцій, фінансових посередників  здійснюється  на  балансовому
рахунку N 110 "Фінансові посередники, визначені Фондом державного
майна для акумуляції приватизаційних коштів".  Приватизаційні
папери обліковуються на позабалансових рахунках: ( Абзац перший
пункту 7.9 в редакції Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 )
від 09.06.95 )
     9946 "Майнові сертифікати, акумульовані на рахунках
        фінансових посередників";
     9947 "Житлові чеки, акумульовані на рахунках
        фінансових посередників";
     9948 "Земельні бони, акумульовані на рахунках
        фінансових посередників".
   Облік житлових чеків, що акумулюються для придбання акцій
приватизованих підприємств здійснюється на позабалансовому рахунку
N 9942 "Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані
об'єкти приватизації".
   Облік залишків  приватизаційних майнових сертифікатів, що
акумулюються  для  приватизації  державного  житлового  фонду
здійснюється  на  позабалансовому  рахунку  N  9943 "Майнові
сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло".
   За цими рахунками ведуться субрахунки за формами їх випуску:
безготівкової (у вигляді записів на рахунках) та готівкової.
( Пункт 7.9 із змінами,  внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
   7.10. Позабалансові особові  рахунки  ведуться  у  двох
примірниках, один з яких видається власнику рахунку.
 
   7.11. Відкриття балансового рахунку N 110  та  ведення
позабалансових  рахунків  9946-9948  здійснюється  за  умови
обов'язкового подання  банку  поряд  з  іншими  документами,
необхідними для відкриття рахунку, додаткових документів, виданих
відповідними органами приватизації: фінансовим посередникам, а
також торговцям цінними паперами - ліцензії (дозволу) на право
здійснення  представницької,  посередницької  або  комерційної
діяльності з приватизаційними паперами, товариствам покупців -
свідоцтва про їх реєстрацію, комісіям з продажу акцій, створеним
на підприємствах, що приватизуються, - довідки. ( Пункт 7.11 в
редакції Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   7.12. Акумульовані товариствами  покупців,  комісіями  з
продажу акцій, центрами сертифікатних аукціонів та фінансовими
посередниками  приватизаційні  кошти  громадян  України  на
балансовому рахунку N 110, а також позабалансових  рахунках
9946-9948 можуть бути використані тільки для розрахунків за
придбані об'єкти приватизації. Тобто, із зазначених рахунків
балансового N 110 і позабалансових 9946-9948 установи банківської
системи перераховують суми на відповідні балансові рахунки NN
090, 091, 092 і  позабалансові  рахунки:  9946  -  центрів
сертифікатних аукціонів та 9353-9355, 9453-9455, 9553-9555 -
відповідних позабюджетних фондів приватизації. З позабалансових
рахунків  9946  центрів  сертифікатних  аукціонів  кошти
перераховуються на відповідні  рахунки  позабюджетних  фондів
приватизації. У разі анулювання Фондом державного майна дозволу
(ліцензії) на здійснення діяльності фінансового посередника з
приватизаційними паперами, або невиконання товариством покупців
взятих на себе зобов'язань, установами  банківської  системи
здійснюється перерахування акумульованих ними  приватизаційних
коштів до інших юридичних осіб. Це перерахування здійснюється у
порядку, встановленому  Фондом  державного  майна,  з  метою
подальшого використання акумульованих  коштів  для  придбання
об'єктів приватизації. Дозвіл на виконання установами банків
такого перерахування надається Фондом державного майна України.
Перерахування коштів здійснюється на рахунки N 110, 9946-9948
інших юридичних осіб, визначених Фондом державного майна України,
шляхом використання приватизаційних платіжних доручень-ордерів
(додаток 4), де інформація  щодо  об'єкта  приватизації  не
заповнюється, а також передачі приватизаційних платіжних доручень
громадян (додаток 2) разом із складеними за ними реєстрами згідно
з вимогами пункту 6.9. змін і доповнень до цього Положення.
   Відповідальність  за  цільове  списання  коштів,  що
 акумульовані на балансовому рахунку N 110 і позабалансових
 рахунках 9946-9948, несе банк, у якому відкрито рахунки. ( Пункт
 7.12 в редакції Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від
 09.06.95 )
   З позабалансового рахунка N 9942 суми житлових чеків, що
акумульовані  фінансовими  посередниками  і   товариствами
покупців, перераховуються на позабалансовий рахунок N 9942 центрів
сертифікатних аукціонів. Кошти, які знаходяться на позабалансових
рахунках N 9942 центрів сертифікатних аукціонів та комісій з
продажу  акцій  приватизованих  підприємств  при  здійсненні
розрахунків з позабюджетними фондами приватизації за придбане
майно, перераховуються на позабалансові рахунки NN 9356-9358.
   Акумульовані суми   залишків  приватизаційних  майнових
сертифікатів  для  приватизації  державного  житлового  фонду
перераховуються  з  позабалансового  рахунку  N  9943  за
розпорядженнями відповідних  органів  приватизації  житла  на
позабалансові рахунки NN 9359-9361.
   Перерахування коштів   здійснюється   з   використанням
приватизаційного платіжного доручення-ордера (додаток N 4), де у
вільному рядку після рахунку N 9948 вказується номер відповідного
акумуляційного рахунка.
   У разі розірвання договорів довірчого товариства з його
довірителем   на   розміщення   акумульованих  товариством
приватизаційних паперів, на підставі заяви довірителя банківською
установою  здійснюється  перерахування коштів з безготівкових
приватизаційних рахунків іншим юридичним особам з використанням
платіжного доручення-ордера (додаток N 4).
( Пункт 7.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
   7.13. Для обслуговування господарської діяльності центрам
сертифікатних аукціонів та фінансовим посередникам в установах
банківської  системи  відкриваються  рахунки  у  порядку,
встановленому Національним банком України. ( Пункт  7.13  в
редакції Наказу Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   7.14. ( Пункт 7.14 вилучено на підставі Наказу Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 ) У комерційних банках кошти,
що надійшли від продажу об'єктів приватизації на позабалансові
рахунки 9353 - 9355, 9453 - 9455, 9553 - 9555 відповідних
позабюджетних  фондів  приватизації,  накопичуються  протягом
календарного року, відображаються в річному звіті комерційних
банків і списуються з балансу за розпорядженням Національного
банку України. Протягом  року  списання  за  позабалансовими
рахунками N 9353 - 9355, 9453 - 9455, 9553 - 9555 забороняється.
 
   7.14. Кошти на балансових рахунках N 090, 091, 092, а також
балансового рахунку N 110 не можуть бути використані комерційними
банками як кредитні ресурси.
 
   7.15. Облік  приватизаційних  майнових  сертифікатів  в
установах  банківської системи здійснюється на позабалансових
рахунках окремо за формами їх випуску: безготівкової (у вигляді
записів на рахунках) та готівкової. ( Розділ 7 доповнено пунктом
7.15 згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 ) від
09.06.95 )
 
   7.16. При використанні приватизаційних майнових сертифікатів
у безготівковій формі для придбання на сертифікатних аукціонах
акцій підприємств, що приватизуються, товариства покупців  і
фінансові посередники:
   - подають до центрів сертифікатних аукціонів  відповідні
заявки, де визначається обсяг майнових сертифікатів для участі в
аукціоні  з  викупу  об'єктів  приватизації.  Форми  заявок
встановлюються Фондом державного майна України;
   - перераховують на позабалансовий  рахунок  9946  центру
сертифікатних  аукціонів приватизаційні кошти з використанням
приватизаційного платіжного доручення-ордера (додаток 4) разом з
реєстрами, у яких вказуються реквізити приватизаційних платіжних
доручень громадян.
   Інформація про  об'єкт  приватизації  у  приватизаційному
платіжному дорученні-ордері не вказується, якщо у приватизаційних
платіжних дорученнях громадян це не визначено.
   Облік приватизаційних коштів за їх власниками, видами заявок
та  об'єктами приватизації здійснюється центром сертифікатних
аукціонів у порядку, визначеному Фондом державного майна. 
( Розділ 7 доповнено пунктом 7.16 згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   7.17. За результатами аукціону центр сертифікатних аукціонів
передає товариству покупців або фінансовому посереднику довідку, у
якій вказуються дані щодо підсумків аукціону, а саме: кількість
акцій, які відповідно до наданої заявки придбані товариством
покупців або фінансовим посередником. Форма довідки встановлюється
Фондом державного майна України.
   Перерахування коштів  за придбаний об'єкт приватизації з
рахунків 9946 центру сертифікатних аукціонів до відповідного
позабюджетного фонду приватизації здійснюється з використанням
платіжного доручення-ордера (додаток 4), у якому заповнюються
реквізити об'єкта приватизації та одержувача коштів.
   При індексації вартості основних  фондів  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 року N 34
( 34-95-п ) приватизаційні майнові сертифікати та житлові чеки
(далі - приватизаційні кошти) у безготівковій формі списуються з
позабалансових рахунків N 9946 і N 9942 центру сертифікатних
аукціонів за їх номінальною вартістю (відповідно 10 грн. 50 коп.
та 4 грн. 20 коп.).
   Зарахування приватизаційних   коштів   на   відповідні
позабалансові рахунки здійснюється, виходячи з проіндексованої
вартості приватизаційного папера (відповідно 500 та 200 гривень).
На усіх примірниках приватизаційного платіжного доручення-ордера
(додаток N 4) відповідним органом приватизації ставиться штамп
"Погашено 50 млн.крб.", або "Погашено 20 млн.крб.". Від руки
додатково проставляється сума у гривнях, що зараховується на
відповідні позабалансові рахунки.
   Приватизаційні кошти, що перераховуються за проіндексовані
об'єкти списуються з акумуляційних рахунків N 9946 і N 9942 за
номінальною вартістю (10 грн. 50 коп. або 4 грн. 20 коп.) і
зараховуються на рахунок N 9965, виходячи із їх проіндексованої
вартості (у розмірі 500або 200 гривень). 
( Розділ 7 доповнено пунктом 7.17 згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95, із змінами,
внесеними згідно  з  Наказом  Фонду державного майна N 169
( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
   7.18. Комісії з продажу акцій, що створені на об'єктах
приватизації, здійснюють перерахування коштів до  відповідних
позабюджетних фондів  за розпорядженням органу приватизації у
порядку, визначеному пунктом 7.17 Положення. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.18 згідно з Наказом Фонду майна N 690/63 ( z0197-95 )
від 09.06.95 )
 
   7.19. Залишки коштів приватизаційних майнових сертифікатів та
житлових  чеків  у  безготівковій  формі можуть направлятися
громадянами на придбання акцій приватизованих підприємств  у
порядку,  визначеному  Положенням  про  порядок  проведення
сертифікатних аукціонів, що затверджене  постановою  Кабінету
Міністрів України від 27.03.95 р. N 218 ( 218-95-п ).
( Розділ 7 доповнено пунктом 7.19 згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 169  ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
 
       8. РОЗРАХУНКИ ІМЕННИМИ ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ
      МАЙНОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ У ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ
 
( Положення доповнено розділом 8 згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
   8.1. Громадяни,  які  отримали  приватизаційні  майнові
сертифікати у готівковій формі, особисто або через уповноважених
осіб, передають їх до пунктів прийому заяв центрів сертифікатних
аукціонів, комісій з продажу акцій, створених на підприємствах, що
приватизуються, фінансових посередників або товариств покупців.
Документом, що засвідчує прийняття від громадянина приватизаційних
майнових сертифікатів у готівковій формі, є:
   - другий примірник заяви на придбання акцій, засвідчений
підписами службових осіб та печаткою пункту прийому заяв центру
сертифікатних аукціонів;
   - прибутковий касовий ордер, засвідчений комісією з продажу
акцій або товариством покупців;
   - договір на управління майном довірителя, який укладений ним

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner