Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 393 від 27.12.1996

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

з довірчим товариством або з торговцем цінними паперами, який має
ліцензію на посередницьку діяльність з приватизаційними паперами;
   - інвестиційний сертифікат, виданий інвестиційним фондом або
інвестиційною компанією.
   8.2. Приватизаційні майнові сертифікати у готівковій формі,
які отримані  комісіями  з  продажу  акцій  та  фінансовими
посередниками, обліковуються ними у порядку, встановленому Фондом
державного майна України. На підставі укладеної угоди ведення
розрахунків з  акумуляції  сертифікатів  та  їх  зберігання
здійснюється установами банківської системи.
   На зворотній  стороні  сертифіката  уповноважена  особа
фінансового посередника може проставляти номер  укладеної  з
громадянином угоди, штамп установи, дату та особистий підпис.
Позиція, що характеризує об'єкт приватизації, при  прийнятті
фінансовим посередником приватизаційних майнових сертифікатів у
готівковій формі не заповнюється.
   8.3. Умови зберігання та обліку приватизаційних майнових
сертифікатів у готівковій формі в установах банківської системи
встановлені  у  Положенні Національного  банку  України N 53.
Відповідальність  за  зберігання  приватизаційних  майнових
сертифікатів у готівковій формі, які не надійшли до установ
банків, несуть відповідні службові особи центрів сертифікатних
аукціонів, підприємств, на яких утворено комісії з продажу акцій,
фінансових посередників та товариств покупців.
   8.4. Для  участі  у  сертифікатних  аукціонах громадяни,
фінансові посередники та товариства покупців подають до центрів
сертифікатних аукціонів заявки та готівкові сертифікати у порядку,
встановленому Фондом державного майна України.
   Облік майнових сертифікатів за їх власниками, видами заявок
та об'єктами приватизації здійснюється центром  сертифікатних
аукціонів у порядку, визначеному Фондом державного майна.
   8.5. Приватизаційні майнові сертифікати, що надійшли  до
центру сертифікатних аукціонів, зараховуються установами банків на
позабалансовий рахунок 9946 центру (за готівковою формою випуску
сертифікатів)  у  порядку, встановленому пунктами 3.2 і 3.3
Положення Національного банку України N 53. Приватизаційні майнові
сертифікати, які надійшли до центру сертифікатних аукціонів від
фінансових посередників або товариств покупців, зараховуються на
рахунок  9946 центру сертифікатних аукціонів. Документом, що
підтверджує зарахування  сертифікатів,  є  другий  примірник
позабалансового прибуткового ордера, який передається центром
сертифікатних аукціонів кожному фінансовому  посереднику  або
товариству покупців у обсязі належних йому приватизаційних коштів.
   Зарахування сертифікатів, що надійшли до центру сертифікатних
аукціонів за заявками громадян, здійснюється у погашеному вигляді
згідно  з  вимогами,  встановленими  пунктом  3.7  Положення
Національного банку України N 53 ( v0237500-95 ).
   8.6. За результатами аукціону центр сертифікатних аукціонів
передає кожному переможцю аукціону довідку, у якій вказується
кількість акцій, які відповідно до наданої заявки  придбані
переможцем. Форма довідки встановлюється Фондом державного майна
України.
   Приватизаційні майнові сертифікати учасників аукціону, які за
результатами аукціону не прийняті до сплати за акції, залишаються
на рахунку 9946 центрів сертифікатних аукціонів. Вони беруть
участь у наступних аукціонах згідно з встановленим порядком їх
проведення.
   8.7. Приватизаційні майнові сертифікати, які за результатами
проведеного аукціону підлягають обміну на акції (паї) підприємств,
що приватизуються, передаються банком службовим особам центру
сертифікатних  аукціонів  у порядку, визначеному пунктом 3.4
Положення Національного банку України N 53. Одержані сертифікати
погашаються службовими особами центру сертифікатних аукціонів у
порядку, визначеному пунктом 3.7 Положення Національного банку
України N 53. При цьому зміст обмінної операції може проставлятися
у скороченому вигляді, а саме: код ЗКПО об'єкта приватизації,
печатка та підпис службових осіб, які здійснили обмінну операцію.
   Службові особи центру сертифікатних аукціонів приймають від
фінансових посередників - інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній приватизаційні майнові сертифікати із заповненням ними
правої частини таким чином:
   - проставляється  штамп   "Обмінено  на  інвестиційний
сертифікат";
   - зазначається повна назва інвестиційного фонду (компанії),
ставиться підпис уповноваженої особи та проставляється печатка.
   Погашення паперових  приватизаційних майнових сертифікатів
може здійснюватись регіональним центром сертифікатних аукціонів
(РЦСА) цілим пакетом (як правило, 100 шт. сертифікатів) способом
проставлення на конверт коду ЗКПО об'єкта приватизації, штампа
"Погашено", підпису уповноваженої особи та печатки РЦСА, а також
видаленням кількох літер із слова "приватизаційний".
   Приватизаційні майнові сертифікати у паперовій формі можуть
зараховуватись на позабалансові рахунки в установах банку на
підставі подання РЦСА зведеного реєстру, який складається з
реєстрів  приватизаційних  майнових  сертифікатів  фінансових
посередників (як правило, 100 шт. сертифікатів). Сторінки реєстру
мають бути пронумеровані, остання сторінка завіряється підписом
уповноваженої особи та печаткою РЦСА.
   Службові особи центру сертифікатних аукціонів складають три
примірники реєстрів погашених майнових сертифікатів окремо за
кожним об'єктом приватизації, які засвідчуються їх підписами та
печаткою РЦСА.
   Центр сертифікатних аукціонів складає, засвідчує та подає до
органу приватизації тієї області, в якій знаходиться цей центр,
витяг з протоколу про результати аукціону та заявку на проведення
сплати за придбаний об'єкт (згідно з додатком 5).
   Витяг з протоколу містить окремо за кожним об'єктом дані про
кількість майнових сертифікатів, прийнятих до сплати від заявників
цієї області.
   На підставі заяви на проведення оплати та витягу з протоколу
орган приватизації видає центру сертифікатних аукціонів доручення
на зарахування відповідних сум окремо  за  кожним  об'єктом
приватизації  згідно  з додатком 6. Доручення складаються у
двох примірниках.
   Зарахування погашених майнових сертифікатів до позабалансових
рахунків  відповідних  позабюджетних  фондів  приватизації
здійснюється представниками центрів сертифікатних аукціонів на
підставі доручення власника рахунку у порядку,  встановленому
пунктом 8.10 Положення. 
( Пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 169 ( z0127-97 ) від 14.02.97 )
   8.8. Комісії з продажу акцій, які створені на підприємствах,
що приватизуються, під час проведення пільгового продажу акцій
приймають від громадян приватизаційні майнові сертифікати  у
готівковій  формі.  Прийняті  сертифікати  зберігаються  на
позабалансовому рахунку 9946 в установах банківської системи на
підставі укладеної угоди.
   Після затвердження  відповідним  органом   приватизації
результатів  пільгового  продажу  акцій комісією здійснюється
погашення сертифікатів у  порядку,  визначеному  пунктом 3.7
Положення  Національного банку  України N 53.  При погашенні
сертифікати засвідчуються підписами службових осіб комісії та
печаткою відповідного підприємства, на якому створена комісія.
Комісія складає три примірники реєстрів  погашених  майнових
сертифікатів.  Складені  реєстри  засвідчуються   печаткою
підприємства,  на  якому  створено  комісію,  та  підписами
відповідальних осіб - членів комісії.
   Комісія подає до органу приватизації, який здійснює продаж
вказаного підприємства, затверджений протокол про  результати
пільгового продажу та заяву на проведення оплати (додаток 5).
   На підставі заяви на проведення оплати та протоколу орган
приватизації видає комісії доручення на зарахування готівкових
приватизаційних майнових сертифікатів (додаток 6).  Доручення
складається у двох примірниках.
   Зарахування погашених майнових сертифікатів на позабалансові
рахунки  відповідних  позабюджетних  фондів  приватизації,
здійснюється представниками комісії на підставі доручення власника
рахунку у порядку, встановленому пунктом 8.10 Положення.
   8.9. Сплата об'єктів, придбаних згідно з Законом України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ),  здійснюється покупцями на підставі укладених з
відповідними органами приватизації  договорів  купівлі-продажу
об'єктів.
   Покупці подають до органу приватизації, який здійснює продаж
відповідного   об'єкта   приватизації,  укладений  договір
купівлі-продажу об'єкта приватизації та заяву на зарахування
коштів (додаток 5). На підставі цих документів орган приватизації
видає покупцю доручення на зарахування погашених  готівкових
майнових сертифікатів (додаток 6). Доручення складається у двох
примірниках.
   Покупець здійснює  погашення  сертифікатів  у  порядку,
визначеному пунктом 3.7 Положення Національного банку України
N 53. При погашенні сертифікати засвідчуються підписами службових
осіб та печаткою покупця.
   Покупець складає три примірники реєстрів погашених майнових
сертифікатів. Складені реєстри засвідчуються підписами службових
осіб та печаткою покупця.
   Зарахування погашених майнових сертифікатів до відповідного
позабюджетного  фонду приватизації здійснюється представниками
покупця на підставі доручення власника рахунку  у  порядку,
встановленому пунктом 8.10 Положення.
 
   8.10. Установи  банківської  системи, які ведуть рахунки
відповідних позабюджетних фондів приватизації, приймають погашені
приватизаційні майнові сертифікати разом із трьома примірниками
реєстрів окремо за кожним об'єктом приватизації згідно з пунктами
3.8 і 3.9 Положення Національного банку України N 53 на підставі
доручення (додаток 6).
   Документами, що   підтверджують   зарахування  майнових
сертифікатів установою банку до відповідного позабюджетного фонду
приватизації,  є  треті  примірники реєстрів та прибуткового
позабалансового ордера, а також другий примірник  доручення,
засвідчені печаткою та підписами службових осіб банку-отримувача
сертифікатів.
   Другий примірник доручення повертається уповноваженою особою
до органу  приватизації  для  підтвердження  сплати  об'єкта
приватизації.
 
   8.11. При анулюванні  Фондом  державного  майна  дозволу
(ліцензії) на здійснення діяльності фінансового посередника з
приватизаційними паперами, або невиконанні товариством покупців
взятих на себе зобов'язань, майнові сертифікати, які не вкладені в
об'єкти приватизації, підлягають переданню іншим юридичним особам
для придбання об'єктів приватизації.
   Передання майнових сертифікатів  іншим  юридичним  особам
здійснюється згідно з рішенням Фонду державного майна України у
встановленому ним порядку.
   У разі розірвання договору довірчого товариства з  його
довірителем   на   розміщення   акумульованих  товариством
приватизаційних паперів у готівковій формі, банківською установою
здійснюється списання відповідних коштів з акумуляційного рахунку
посередника на підставі заяви  довірителя  з  видачею  йому
готівкового приватизаційного папера. ( Пункт 8.11  доповнено
абзацом  згідно з  Наказом  Фонду  державного  майна  N 169
( z0127-97 ) від 14.02.97 )
 
( Положення доповнено розділом 8 згідно з Наказом Фонду майна 
N 690/63 ( z0197-95 ) від 09.06.95 )
 
 
 Надходить до                    Додаток N 1
 банку платника
 
      ПРИВАТИЗАЦІЙНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N ______
          "___" ____________ 199 р.
 
Я, _______________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові)
 
доручаю __________________________________________________________
            (назва банку платника,
 
__________________________________________________________________
            його місцезнаходження)
переказати належну мені суму з:
1. Іменного рахунку N ____________________________________________
                   (сума цифрами)
 
__________________________________________________________________
2. Спеціального приватизаційного
рахунку (компенсація вкладів)  N _______________________________
                        (сума цифрами)
 
__________________________________________________________________
 
Загальна сума до оплати __________________________________________
                   (писати літерами)
 
Одержувач коштів _________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Балансовий рахунок N ______________________
 
Банк одержувача і його місцезнаходження __________________________
 
__________________________________________________________________
Особистий
підпис платника __________________  _____________________________
                      (прізвище та ініціали)
Назва документа, що
посвідчує особу _________________________________________________
                 (серія, номер,
__________________________________________________________________
           дата видачі, ким виданий)
))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((
 
Назва органу приватизації ________________________________________
-----------------
| | | | | | | | | ________________________________________________
-----------------     (повна назва об'єкта приватизації)
 (код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
 
Реєстраційний N _______ договору купівлі-продажу
 
Дата його одержання "____" ________________ 199 р.
 
Ціна об'єкта приватизації ________________________________________
                   (цифрами та літерами)
  М. П.          ______________       ___________
одержувача           (підпис          (підпис
 коштів            керівника)       бухгалтера)
 
Проведено банком
                   М. П.     Підписи банку
"___" ______________ 199 р.     банку
 
 
 
 
 Надходить до                    Додаток N 2
 банку платника
 
      ПРИВАТИЗАЦІЙНЕ ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N ________
          "___" ______________ 199 р.
 
Я, _______________________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
доручаю __________________________________________________________
              (назва банку платника,
 
__________________________________________________________________
              його місцезнаходження)
переказати належну мені суму:
1. Майнового сертифіката _________________________________________
                 (сума цифрами та літерами)
 
__________________________________________________________________
 
2. Житлового чека ________________________________________________
                (сума цифрами та літерами)
 
__________________________________________________________________
 
3. Земельної бони ________________________________________________
                (сума цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
 
Загальна сума до оплати __________________________________________
                   (писати літерами)
 
Одержувач коштів _________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Його позабалансові рахунки N _____________________________________
 
N ________________________________________________________________
 
Банк одержувача і його місцезнаходження __________________________
 
__________________________________________________________________
Особистий
підпис платника ______________  _________________________________
                     (прізвище та ініціали)
Назва документа, що
посвідчує особу _________________________________________________
                  (серія, номер,
__________________________________________________________________
            дата видачі, ким виданий)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((
Назва органу приватизації ________________________________________
-----------------
| | | | | | | | | ________________________________________________
-----------------    (повна назва об'єкта приватизації)
 (код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
 
Реєстраційний N ________ договору купівлі-продажу
 
Дата його одержання "____" _________________ 199 р.
 
Ціна об'єкта приватизації ________________________________________
                   (цифрами та літерами)
  М. П.          ______________        ________
одержувача          (підпис          (підпис
 коштів           керівника)        бухгалтера)
 
Проведено банком
                   М. П.      Підписи банку
"___" ______________ 199 р.    банку
 
 
 
 
 Надходить до банку               Додаток N 3
  платника
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner