Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 383 від 16.12.1996

Про визначення військового аеродрому Умань як аеродрому спільного використання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

| 90 | 10  | Пенсії військовослужбовцям служби безпеки Украї-|
|   |    |ни                        |
| 90 | 11  | Пенсії особам начальницького і рядового складу |
|   |    |органів внутрішніх справ України та членам їх  |
|   |    |сімей                      |
| 90 | 13  | Виплати по державному регулюванню цін на худобу |
|   |    |і молоко                     |
| 90 | 14  | Виплати по державному регулюванню цін на продо- |
|   |    |вольчі товари                  |
| 90 | 15  | Виплати по державному регулюванню цін на медика-|
|   |    |менти                      |
| 90 | 16  | Виплати по державному регулюванню цін на тверде |
|   |    |паливо                      |
| 90 | 17  | Виплати по державному регулюванню цін на гас ос-|
|   |    |вітлювальний та пічне побутове паливо      |
| 90 | 18  | Виплати по державному регулюванню цін на газ  |
| 90 | 19  | Дотація житлово-комунальному господарству    |
| 90 | 20  | Відшкодування витрат по шкільних їдальнях    |
| 90 | 21  | Надання пільгового кредиту членам житлово-буді- |
|   |    |вельних кооперативів               |
| 90 | 22  | Компенсація індивідуальним забудовникам частини |
|   |    |вартості будівництва житла та господарських спо- |
|   |    |руд                       |
| 90 | 23  | Виплати компенсації на здешевлення вартості бу- |
|   |    |дівництва житла молодіжними житловими комплексами|
| 90 | 24  | Компенсаційні виплати за надані послуги транспо-|
|   |    |ртом                       |
| 90 | 25  | Установка телефонів учасникам Великої Вітчизня- |
|   |    |ної війни                    |
| 90 | 26  | Погашення пільгових довгострокових банківських |
|   |    |кредитів, наданих індивідуальним сільським забу- |
|   |    |довникам, та відшкодування банкам різниці процен-|
|   |    |тних ставок по цих кредитах           |
| 90 | 27  | Компенсація додаткових затрат підрядних органі- |
|   |    |зацій, пов'язаних з лібералізацією цін, на будів-|
|   |    |ництво об'єктів, що здійснюються за рахунок кош- |
|   |    |тів населення                  |
| 90 | 28  | Компенсація селянським (фермерським) господарст-|
|   |    |вам вартості будівництва об'єктів виробничого і |
|   |    |невиробничого призначення            |
| 90 | 29  | Виплата переселенцям у трудонедостатні сільські |
|   |    |населені пункти одноразової грошової допомоги для|
|   |    |обзаведення господарством            |
| 90 | 30  | Грошова допомога біженцям            |
| 90 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 100 |    |        Народне господарство       |
|   |    | (Глави і параграфи встановлені переліком глав з |
|   |    | розподілом по комплексах)            |
|   |    |                         |
| 150 |    |     Зовнішньоекономічна діяльність     |
| 150 |  1  | Сплата членських внесків до міжнародних органі- |
|   |    |зацій                      |
| 150 |  3  | Видатки, пов'язані з проведенням експортних опе-|
|   |    |рацій, що здійснюються за державним контрактом  |
| 150 |  4  | Платежі по кредитних угодах, укладених під гара-|
|   |    |нтії Уряду                    |
| 150 |  5  | Видатки, пов'язані з обслуговуванням державного |
|   |    |зовнішнього боргу                |
| 150 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 160 |    |       Бюджетне кредитування       |
| 160 |  1  | Кредитування капітальних вкладень        |
| 160 |  2  | Кредити, надані підприємствам, об'єднанням, ор- |
|   |    |ганізаціям, установам, що тимчасово зазнали фі- |
|   |    |нансових труднощів                |
| 160 |  3  | Довгострокові позички, надані місцевим бюджетам |
| 160 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 200 |    |            Освіта          |
| 200 |  1  | Дитячі дошкільні заклади            |
| 200 |  3  | Загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії |
| 200 |  5  | Спеціальні школи                |
| 200 |  6  | Придбання підручників              |
| 200 |  9  | Школи-інтернати                 |
| 200 | 11  | Школи-інтернати з особливим режимом       |
| 200 | 16  | Заклади та інші заходи з позашкільної роботи з |
|   |    |дітьми                      |
| 200 | 19  | Дитячі будинки                 |
| 200 | 23  | Вечірні (змінні) та заочні середні загальноосві-|
|   |    |тні школи                    |
| 200 | 27  | Методична робота, технічна пропаганда та інші  |
|   |    |заходи по народній освіті            |
| 200 | 26  | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, |
|   |    |піклуванням                   |
| 200 | 40  | Професійно-технічні училища           |
| 200 | 43  | Спеціальні професійно-технічні училища     |
| 200 | 44  | Інші навчальні заклади по підготовці кадрів   |
| 200 | 45  | Середні спеціальні навчальні заклади      |
| 200 | 47  | Вищі навчальні заклади             |
| 200 | 48  | Курсові заходи та інститути підвищення кваліфі- |
|   |    |кації                      |
| 200 | 74  | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
|   |    |пітальним ремонтом                |
| 200 | 76  | Централізовані бухгалтерії           |
| 200 | 78  | Групи по централізованому господарському обслу- |
|   |    |говуванню                    |
|   |    |                         |
| 201 |    |    Культура і засоби масової інформації   |
| 201 |  5  | Державні архівні установи            |
| 201 |  6  | Державні премії України у галузі літератури і  |
|   |    |мистецтва                    |
| 201 | 16  | Школи естетичного виховання дітей        |
| 201 | 30  | Бібліотеки                   |
| 201 | 33  | Музеї і виставки                |
| 201 | 36  | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади|
|   |    |клубного типу                  |
| 201 | 39  | Інші культурно-освітні заклади та заходи    |
| 201 | 41  | Творчі спілки                  |
| 201 | 60  | Періодична преса і видавництва         |
| 201 | 62  | Театри, філармонії, музичні колективи і ансамб- |
|   |    |лі та інші заходи по мистецтву          |
| 201 | 64  | Видатки на заходи, передбачені державними і міс-|
|   |    |цевими програмами розвитку культури і мистецтва |
| 201 | 68  | Телебачення та радіомовлення          |
| 201 | 74  | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
|   |    |пітальним ремонтом                |
| 201 | 76  | Централізовані бухгалтерії           |
|   |    |                         |
| 202 |    |           Наука           |
| 202 |  1  | Фундаментальні дослідження, пошукові та приклад-|
|   |    |ні розробки                   |
| 202 |  2  | Державні і міждержавні науково-технічні програми|
| 202 |  3  | Державний фонд фундаментальних досліджень    |
| 202 |  4  | Державний іноваційний фонд           |
| 202 |  5  | Державні премії України у галузі науки і техніки|
| 202 |  6  | Фінансування наукових розробок з проблем стан- |
|   |    |дартизації, сертифікації та еталонної бази    |
| 202 |  7  | Фінансування наукової частини національних, між-|
|   |    |галузевих та галузевих програм          |
| 202 |  8  | Фінансування державних контрактів        |
|   |    |                         |
|   |    |        Охорона здоров'я         |
| 203 |  1  | Лікарні                     |
| 203 |  2  | Територіальні медичні об'єднання        |
| 203 |  3  | Поліклініки і амбулаторії            |
| 203 |  6  | Фельдшерсько-акушерські пункти         |
| 203 |  7  | Станції швидкої і невідкладної медичної допомоги|
| 203 |  8  | Станції переливання крові            |
| 203 |  9  | Санаторії для хворих туберкульозом       |
| 203 | 10  | Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульоз-|
|   |    |них)                       |
| 203 | 11  | Санаторії медичної реабілітації         |
| 203 | 13  | Будинки дитини                 |
| 203 | 14  | Санітарно-епідеміологічні станції        |
| 203 | 15  | Дезинфекційні станції              |
| 203 | 16  | Заходи по боротьбі з епідеміями         |
| 203 | 17  | Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті  |
| 203 | 20  | Інші заходи по охороні здоров'я         |
| 203 | 74  | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
|   |    |пітальним ремонтом                |
| 203 | 76  | Централізовані бухгалтерії           |
| 203 | 78  | Групи по централізованому господарському обслу- |
|   |    |говуванню                    |
| 203 | 79  | Медико-соціальні експертні комісії       |
|   |    |                         |
| 204 |    |  Молодіжні програми, фізична культура і спорт |
| 204 |  1  | Заходи по фізичній культурі і спорту      |
| 204 |  2  | Заходи по виконанню молодіжних програм     |
| 204 |  3  | Відрахування до Фонду України соціальної адапта-|
|   |    |ції молоді                    |
| 204 |  4  | Центральний спортивний клуб "Гарт"       |
| 204 |  5  | Рятувальні служби туристсько-спортивної спілки |
|   |    |України                     |
| 204 |  6  | Сільське фізкультурно-спортивне товариство   |
|   |    |"Колос"                     |
| 204 | 40  | Інші заходи по фізичній культурі і спорту    |
|   |    |                         |
| 205 |    | Державна допомога одиноким матерям та матерям по|
|   |    |         догляду за дітьми        |
| 205 |  1  | Допомога на дітей одиноким матерям       |
| 205 |  2  | Допомога по догляду за дитиною-інвалідом    |
| 205 |  3  | Допомога по догляду за дитиною непрацюючим мате-|
|   |    |рям                       |
| 205 |  4  | Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, бать-|
|   |    |ки яких ухиляються від сплати аліментів     |
| 205 |  5  | Грошові виплати матерям (батькам) зайнятим дог- |
|   |    |лядом трьох і більше дітей віком до 16 років   |
| 205 | 40  | Інші виплати                  |
|   |    |                         |
| 207 |    |       Соціальне забезпечення       |
| 207 |  5  | Навчання та трудове влаштування інвалідів    |
| 207 |  6  | Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів |
| 207 |  7  | Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів   |
| 207 |  8  | Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам|
| 207 | 12  | Інші установи і заходи соціального забезпечення |
| 207 | 13  | Кошти бюджету, що передаються до Фонду соціаль- |
|   |    |ного захисту інвалідів України          |
| 207 | 14  | Територіальні центри і відділення соціальної до-|
|   |    |помоги на дому                  |
| 207 | 17  | Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фон-|
|   |    |ду України                    |
| 207 | 18  | Доплати і надбавки до пенсій          |
| 207 | 74  | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- |
|   |    |пітальним ремонтом                |
| 207 | 76  | Централізовані бухгалтерії           |
|   |    |                         |
| 208 |    |           Оборона          |
| 208 |  1  | Збройні сили України              |
| 208 |  2  | Прикордонні війська України           |
| 208 |  3  | Національна гвардія України           |
| 208 |  4  | Навчальні організації Товариства сприяння оборо-|
|   |    |ні України                    |
| 208 |  5  | Штаби і війська цивільної оборони        |
| 208 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 209 |    |        Правоохоронні органи       |
| 209 |  1  | Служба безпеки України             |
| 209 |  3  | Органи внутрішніх справ та військ внутрішньої і |
|   |    |конвойної охорони України            |
| 209 |  4  | Установи і підприємства Міністерства внутрішніх |
|   |    |справ України по виконанню покарань       |
| 209 | 13  | Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорож- |
|   |    |нього нагляду                  |
| 209 | 14  | Професійно-пожежна охорона           |
| 209 | 15  | Медичні витверезники та підрозділи міліції, що |
|   |    |організують роботу медичних витверезників    |
| 209 | 16  | Адресно-довідкові бюро             |
| 209 | 17  | Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозді-|
|   |    |ли                        |
| 209 | 20  | Інспекції у справах неповнолітніх        |
| 209 | 21  | Приймальники-розподільники для неповнолітніх  |
| 209 | 22  | Спеціальні приймальники-розподільники      |
| 209 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 210 |    |      Органи законодавчої влади      |
| 210 |  1  | Апарат Верховної Ради України          |
| 210 |  2  | Апарат Верховної Ради Республіки Крим      |
| 210 |  7  | Виготовлення орденів, медалей та документів до |
|   |    |них                       |
| 210 | 20  | Виплати, пов'язані із забезпеченням діяльності |
|   |    |народних депутатів України            |
| 210 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 211 |    |          Судова влада         |
| 211 |  1  | Конституційний суд України           |
| 211 |  2  | Верховний суд України              |
| 211 |  3  | Обласні і міські суди              |
| 211 |  4  | Народні суди                  |
| 211 |  8  | Вищий арбітражний суд              |
| 211 |  9  | Арбітражні суди Республіки Крим, областей та  |
|   |    |м.Києва                     |
|   |    |                         |
| 212 |    |          Прокуратура          |
| 212 |  1  | Генеральна прокуратура України         |
| 212 |  2  | Місцеві органи прокуратури           |
|   |    |                         |
| 213 |    | Органи місцевого і регіонального самоврядування |
| 213 |  1  | Обласні Ради народних депутатів         |
| 213 |  2  | Районні Ради народних депутатів         |
| 213 |  3  | Міські і районні у містах Ради народних депута- |
|   |    |тів                       |
| 213 |  4  | Виконкоми міських, районних у містах Рад народ- |
|   |    |них депутатів, виконкоми районних Рад народних  |
|   |    |депутатів Республіки Крим, їх управлінь і відді- |
|   |    |лів                       |
| 213 |  5  | Селищні Ради народних депутатів         |
| 213 |  6  | Сільські Ради народних депутатів        |
| 213 |  7  | Фонди комунального майна            |
| 213 | 40  | Інші видатки                  |
| 213 | 76  | Централізовані бухгалтерії           |
|   |    |                         |
| 214 |    |       Органи виконавчої влади       |
| 214 |  1  | Кабінет Міністрів України            |
| 214 |  3  | Адміністрація Президента України        |
| 214 |  4  | Центральний апарат міністерств, державних комі- |
|   |    |тетів та інших органів, підвідомчих Кабінету Мі- |
|   |    |ністрів та Раді Міністрів Республіки Крим    |
| 214 |  5  | Місцеві органи міністерств, державних комітетів,|
|   |    |комітетів та інших відомств           |
| 214 |  7  | Місцеві державні адміністрації         |
| 214 |  8  | Рада Міністрів Республіки Крим         |
| 214 | 13  | Представництва, консульства, агентства та інші |
|   |    |дипломатичні установи за кордоном        |
| 214 | 14  | Нотаріальні контори               |
| 214 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 215 |    |     Податкова служба та митні органи    |
| 215 |  1  | Місцеві державні податкові інспекції      |
| 215 |  2  | Митні органи                  |
| 215 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 216 |    |         Резервні фонди         |
| 216 |  1  | Резервний фонд Кабінету Міністрів        |
| 216 |  2  | Спеціальний резерв коштів Кабінету Міністрів для|
|   |    |виконання робіт по ліквідації наслідків стихійних|
|   |    |явищ, аварій та катастроф            |
| 216 |  3  | Фонди непередбачених видатків Ради Міністрів Ре-|
|   |    |спубліки Крим та місцевих Рад          |
|   |    |                         |
| 217 |    | Відрахування від державних податків і доходів |
| 217 |  1  | Відрахування від податку на добавлену вартість |
| 217 |  2  | Відрахування від податку на прибуток (доходи)  |
|   |    |підприємств і організацій, що перебувають у за- |
|   |    |гальнодержавній власності            |
| 217 |  3  | Відрахування від акцизного збору        |
|   |    |                         |
| 220 |    | Розрахунки з банками по касовому підкріпленню |
|   |    |         видатків бюджету        |
|   |    |                         |
| 221 |    |          Різні виплати         |
| 221 |  1  | Відшкодування затрат, пов'язаних із залученням |
|   |    |робітників на збирання врожаю          |
| 221 |  5  | Відшкодування з Державного бюджету сум різниці в|
|   |    |торговельних знижках при перевідправці товарів та|
|   |    |інші виплати, проведені за рахунок податку на до-|
|   |    |бавлену вартість                 |
| 221 | 10  | Відшкодування різниці процентних ставок за кори-|
|   |    |стування підприємствами і організаціями пільгови-|
|   |    |ми кредитами банку                |
| 221 | 24  | Виплата доплат та компенсацій на сільськогоспо- |
|   |    |дарську продукцію, що продається державі     |
| 221 | 33  | Відшкодування господарствам коштів, яких невис- |
|   |    |тачає для завершення будівництва об'єктів соціа- |
|   |    |льно-культурного призначення           |
| 221 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 222 |    |          Інші видатки         |
| 222 |  6  | Поштові видатки по переказу податкових платежів |
| 222 |  8  | Різні видатки                  |
| 222 | 13  | Відшкодування збитків, заподіяних громадянам  |
| 222 | 24  | Проведення державних переписів         |
| 222 | 28  | Виготовлення та перевезення національної валюти,|
|   |    |придбання обладнання для виробництва цінних папе-|
|   |    |рів та монет                   |
| 222 | 30  | Мобілізаційна підготовка галузей народного гос- |
|   |    |подарства                    |
|   |    |                         |
| 225 |    |  Фінансування Програми стабілізації економіки |
|   |    |                         |
| 230 |    |  Заходи, пов'язані з поверненням депортованих |
|   |    |           народів          |
| 230 |  1  | Капітальні вкладення, пов'язані з поверненням  |
|   |    |депортованих народів до Республіки Крим     |
| 230 |  2  | Видатки на утримання додаткової мережі соціаль- |
|   |    |но-культурних закладів та виплату компенсацій,  |
|   |    |пов'язаних з поверненням депортованих народів до |
|   |    |Республіки Крим                 |
| 230 |  3  | Капітальні вкладення, пов'язані з поверненням  |
|   |    |депортованих німців до інших регіонів України  |
| 230 |  4  | Видатки на утримання додаткової мережі соціаль- |
|   |    |но-культурних закладів та виплату компенсацій,  |
|   |    |пов'язаних з поверненням депортованих німців до |
|   |    |інших регіонів України              |
| 230 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 231 |    | Витрати Фонду для здійснення заходів по ліквіда-|
|   |    | ції  наслідків Чорнобильської катастрофи та |
|   |    |     соціальному захисту населення     |
| 231 |  1  | Капітальні вкладення              |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner