Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 383 від 16.12.1996

Про визначення військового аеродрому Умань як аеродрому спільного використання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

| 231 |  2  | Проведення робіт по ліквідації наслідків Чорно- |
|   |    |бильської катастрофи               |
| 231 |  3  | Виплата компенсацій і надання пільг       |
| 231 |  4  | Соціальне страхування              |
| 231 |  5  | Надання пільг по пенсійному забезпеченню та до- |
|   |    |помоги                      |
|   |    |                         |
| 233 |    |    Проведення виборів і референдумів    |
| 233 |  2  | Проведення виборів народних депутатів держави  |
| 233 |  3  | Проведення виборів народних депутатів Республіки|
|   |    |Крим та місцевих Рад               |
| 233 |  4  | Проведення виборів у народні суди        |
| 233 |  5  | Проведення референдумів             |
| 233 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 238 |    | Виплата виграшів по грошово-речових лотереях та |
|   |    |          інші видатки         |
|   |    |                         |
| 239 |    |  Обслуговування державного внутрішнього боргу |
| 239 |  1  | Погашення позички та сплата процентів банкам по |
|   |    |залучених кредитних ресурсах           |
| 239 |  2  | Погашення іншої заборгованості перед банками  |
| 239 |  3  | Погашення заборгованості перед юридичними особа-|
|   |    |ми                        |
| 239 |  4  | Погашення заборгованості перед фізичними особами|
| 239 |  9  | Виплати по внутрішній виграшній позиці 1990 року|
| 239 | 40  | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
| 254 |    |     Кошти, передані іншим бюджетам     |
| 254 |  1  | Дотації, видані районним і міським бюджетам,  |
|   |    |міст обласного підпорядкування          |
| 254 |  2  | Дотації, видані сільським бюджетам, бюджетам  |
|   |    |міст районного підпорядкування та робітничих се- |
|   |    |лищ                       |
| 254 |  3  | Субвенції                    |
| 254 |  4  | Кошти, передані по взаємних розрахунках     |
| 254 |  5  | Короткотермінові позички видані         |
| 254 |  6  | Кошти, передані до сільських, селищних та місь- |
|   |    |ких (міст районного підпорядкування) бюджетів  |
------------------------------------------------------------------
   Зарахування доходів і фінансування видатків проводиться по
таких главах:
               Перелік
         глав з розподілом по комплексах
------------------------------------------------------------------
|  Код глави |          Найменування         |
|--------------|                         |
|доходи|видатки|                         |
|------+-------+-------------------------------------------------|
|   |    |     Паливно-енергетичний комплекс     |
|  6 |  6 | Виробниче об'єднання "Укрнафта"         |
| 28 |  28 | Український концерн по будівництву підприємств |
|   |    |нафтової   та   газової   промисловості |
|   |    |"Укрнафтогазбуд"                 |
| 50 |  50 | Державний комітет України по геології і викорис-|
|   |    |танню надр                    |
| 90 |  90 | Державний комітет України по вугільній промисло-|
|   |    |вості                      |
| 98 |  98 | Міністерство енергетики і елекрифікації України |
| 99 |  99 | Державний комітет України з ядерної та радіацій-|
|   |    |ної безпеки (Держатомнагляд України)       |
| 225 | 225 | Виробниче об'єднання робототехніки і аварійно- |
|   |    |відновлювальних робіт "Спецатом"         |
| 226 | 226 | Виробниче об'єднання "Карпатнафтомаш"      |
| 227 | 227 | Виробниче об'єднання "Чорноморнафтогаз"     |
| 228 | 228 | Державний комітет України по використанню ядер- |
|   |    |ної енергії "Держкоматом"            |
| 273 | 237 | Державний комітет України по нафті і газу    |
|   |    |                         |
|   |    |        Промисловий комплекс       |
| 94 |  94 | Міністерство промисловості України       |
| 60 |  60 | Промислово-торгова корпорація "Укрліспром"   |
|   |    |                         |
|   |    |      Агропромисловий комплекс       |
| 52 |  52 | Державний комітет України по хлібопродуктах   |
| 70 |  70 | Державний комітет України по харчовій промисло- |
|   |    |вості                      |
| 76 |  76 | Державний комітет України по рибному господарст-|
|   |    |ву і рибній промисловості            |
| 80 |  80 | Українська кооператино-державна корпорація по  |
|   |    |агропромисловому будівництву "Украгропромбуд"  |
| 82 |  82 | Міністерство сільського господарства і продово- |
|   |    |льства України                  |
|   |    |                         |
|   |    | в тому числі параграфи:             |
|   |  1 | Радгоспи та інші державні сільськогосподарські |
|   |    |підприємства                   |
|   |  2 | Ведення лісового господарства в колгоспах та ін-|
|   |    |ших організаціях                 |
|   |  3 | Центральні зональні та обласні нормативно-дослі-|
|   |    |дні станції по праці               |
|   |  5 | Ветеринарні лабораторії             |
|   |  6 | Вирощування племінної худоби          |
|   |  11 | Державні насінневі інспекції          |
|   |  12 | Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель  |
|   |  13 | Державна інспекція по карантину рослин     |
|   |  14 | Державна комісія України по сортовипробуванню та|
|   |    |охороні сортів рослин              |
|   |  15 | Науково-виробниче об'єднання по випробуванню сі-|
|   |    |льськогосподарської техніки           |
|   |  16 | Ветеринарна служба на залізницях        |
|   |  24 | Станції по боротьбі з хворобами тварин     |
|   |  25 | Інші установи сільського господарства      |
|   |  26 | Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами  |
|   |    | сільськогосподарських рослин          |
|   |  27 | Протиепізоотичні заходи             |
|   |  32 | Державна підтримка колективних сільськогосподар-|
|   |    |ських підприємств                |
|   |  33 | Державна підтримка селянських (фермерських) гос-|
|   |    |подарств                     |
|   |  35 | Інші заходи по сільському господарству     |
|   |  36 | Фінансування господарств, що знаходяться в   |
|   |    |особливо складних кліматичних умовах       |
|   |  37 | Виготовлення нової техніки для сільського гос- |
|   |    |подарства                    |
|   |  40 | Інші видатки                  |
|   |  76 | Централізовані бухгалтерії           |
|   |    |                         |
| 142 | 142 | Міністерство лісового господарства України   |
| 145 | 145 | Державний комітет України по земельних ресурсах |
|   |    |                         |
|   |    | в тому числі параграфи:            |
|   |    |                         |
|   |  22 | Оплата робіт по рекультивації земель      |
|   |  28 | Землеустрій                   |
|   |  34 | Проведення земельної реформи          |
|   |    |                         |
| 170 | 170 | Державний комітет України по водному господарст-|
|   |    |ву                        |
| 190 | 190 | Українська академія аграрних наук        |
|   |    |  в тому числі параграфи:            |
|   |  12 | Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель  |
|   |  40 | Інші видатки                  |
|   |    |                         |
|   |    |        Соціальний комплекс        |
| 54 |  54 | Міністерство охорони здоров'я України      |
| 55 |  55 | Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Мі-|
|   |    |ністрів України                 |
| 56 |  56 | Міністерство культури України          |
| 58 |  58 | Державний комітет України з легкої і текстильної|
|   |    |промисловості                  |
| 75 |  75 | Міністерство освіти України           |
| 117 | 117 | Міністерство соціального захисту населення Укра-|
|   |    |їни                       |
| 133 | 133 | Академія наук України              |
| 134 | 134 | Державний комітет України по пресі       |
|   |    |                         |
|   |    | в тому числі параграфи:            |
|   |    |                         |
|   |  54 | Видавництва                   |
|   |  55 | Поліграфічна промисловість           |
|   |  56 | Книжкова торгівля                |
|   |    |                         |
| 136 | 136 | Національна кінематика України         |
| 137 | 137 | Державна телерадіомовна компанія України    |
| 139 | 139 | Державний комітет України з питань науки і тех- |
|   |    |нологій                     |
|   |    |                         |
|   |    |        Будівельний комплекс       |
| 64 |  64 | Українська державна корпорація по виконанню мон-|
|   |    |тажних і спеціальних будівельних робіт      |
| 77 |  77 | Українська державна корпорація промисловості бу-|
|   |    |дівельних матеріалів               |
| 85 |  85 | Українська державна будівельна корпорація    |
| 119 | 119 | Українська державна корпорація по транспортному |
|   |    |будівництву "Укртрансбуд"            |
| 120 | 120 | Українська державна корпорація по будівництву  |
|   |    |метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд"   |
| 121 | 121 | Державний трест "Укрмостобуд"          |
| 130 | 130 | Міністерство України у справах будівництва і ар-|
|   |    |хітектури                    |
| 276 | 276 | Український державний концерн по виробництву це-|
|   |    |менту і асбоцементних виробів "Укрцемент"    |
|   |    |                         |
|   |    |     Транспортний комплекс та зв'язок    |
|  8 |  8 | Українське об'єднання цивільної авіації "Авіалі-|
|   |    |нії України"                   |
|  9 |  9 | Головні інспекції по безпеці польотів і держав- |
|   |    |ного реєстру України               |
| 16 |  16 | Адміністрація  морського  транспорту  України|
|   |    |"Укрморфлот"                   |
| 22 |  22 | Державна адміністрація залізничного транспорту |
|   |    |України "Укрзалізниця"              |
| 78 |  78 | Міністерство зв'язку України          |
| 103 | 103 | Міністерство транспорту України         |
| 104 | 104 | Українська державна корпорація автомобільного  |
|   |    |транспорту                    |
| 114 | 114 | Державна  акціонерна  судноплавна  компанія |
|   |    |"Укррічфлот"                   |
| 118 | 118 | Український державний концерн по будівництву,  |
|   |    |ремонту і утриманню автомобільних шляхів     |
|   |    |                         |
|   |    | в тому числі параграфи:             |
|   |    |                         |
|   |  59 | Будівництво, утримання та ремонт шляхів     |
|   |  60 | Інші підприємства й організації         |
|   |    |                         |
|   |    |        Оборонний комплекс        |
|  3 |  3 | Міністерство машинобудування, військово-промис- |
|   |    |лового комплексу і конверсії України       |
| 156 | 156 | Головне управління геодезії, картографії та ка- |
|   |    |дастру при Кабінеті Міністрів України      |
| 187 | 187 | Міністерство оборони України          |
|   |    |                         |
|   |    | Міністерства, відомства, об'єднання, концерни, |
|   |    |     які не ввійшли до комплексів      |
| 88 |  88 | Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Укра-|
|   |    |їни                       |
| 92 |  92 | Міністерство фінансів України          |
| 93 |  93 | Українська державна страхова комерційна органі- |
|   |    |зація "Укрдержстрах"               |
| 100 | 100 | Національний банк України            |
| 101 | 101 | Акціонерний, комерційний, промислово-інвестицій-|
|   |    |ний банк України "Промінвестбанк України"    |
| 102 | 102 | Акціонерне товариство українського іноваційного |
|   |    |банку "Укрінбанк"                |
| 105 | 105 | Державний експортно-імпортний банк України   |
| 106 | 106 | Український державний союз об'єднань, підпри-  |
|   |    |ємств і організацій побутового обслуговування на-|
|   |    |селення "Укрсоюзсервіс"             |
|   |  61 | Підприємства і організації побутового обслугову-|
|   |    |вання населення, що входять до комунальної влас- |
|   |    |ності                      |
|   |    |                         |
| 107 | 107 | Акціонерно-комерційний агропромисловий банк   |
|   |    |"Україна"                    |
| 108 | 108 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку|
|   |    |"Укрсоцбанк"                   |
| 109 | 109 | Спеціалізований комерційний ощадний банк України|
| 110 | 110 | Державний Комітет України по житлово-комунально-|
|   |    |му господарству                 |
|   |    |                         |
|   |    | в тому числі параграфи:             |
|   |    |                         |
|   |  62 | Житлово-експлуатаційне господарство       |
|   |  63 | Будівельні організації житлово-комунального гос-|
|   |    |подарства                    |
|   |  64 | Ремонтно-будівельні організації житлово-комуна- |
|   |    |льного господарства               |
|   |  66 | Теплові мережі                 |
|   |  67 | Газові заводи і газова мережа          |
|   |  68 | Трамвайно-тролейбусні управління (об'єднання,  |
|   |    |підприємства)                  |
|   |  69 | Об'єднання (підприємства) водопровідно-каналіза-|
|   |    |ційної системи                  |
|   |  73 | Об'єднання готельного господарства і готелі   |
|   |  75 | Комбінати комунальних підприємств, районні виро-|
|   |    |бничі об'єднання та інші підприємства житлово-ко-|
|   |    |мунального господарства             |
|   |  79 | Житлове будівництво               |
|   |  80 | Благоустрій міст                |
|   |  81 | Благоустрій райсільцентрів, селищ міського типу |
|   |    |та інших населених пунктів            |
| 112 | 112 | Український державний концерн місцевої промисло-|
|   |    |вості "Укрмісцевпром"              |
| 122 | 122 | Український концерн торф'яної промисловості   |
|   |    |"Укрторф"                    |
| 138 | 138 | Міністерство державних ресурсів України     |
| 140 | 140 | Міністерство економіки України         |
| 141 | 141 | Міністерство статистики України         |
| 144 | 144 | Міністерство охорони навколишнього природного  |
|   |    |середовища України                |
| 148 | 148 | Міністерство праці України           |
| 158 | 158 | Державний комітет України по гідрометеорології |
| 160 | 160 | Державний комітет України по матеріальних резер-|
|   |    |вах                       |
| 164 | 164 | Міністерство України у справах молоді і спорту |
| 172 | 172 | Українська газова корпорація "Укргаз"      |
| 173 | 173 | Українська державна компанія "Укрнафтохім"   |
| 182 | 182 | Служба безпеки України             |
| 188 | 188 | Міністерство внутрішніх справ України      |
| 191 | 191 | Республіканський центр виставок і ярмарків   |
| 192 | 192 | Виробниче об'єднання "Трансфармація"      |
| 194 | 194 | Центральна спілка споживчих товариств України  |
|   |    |"Укоопспілка"                  |
| 195 | 195 | Спільні підприємства за участю іноземних інвес- |
|   |    |торів                      |
| 199 | 199 | Інші міністерства, відомства та інші платники і |
|   |    |видатки по народному господарству        |
|   |  14 | Рятувальні станції на водах           |
|   |  40 | Інші видатки                  |
| 310 | 310 | Український концерн музичної промисловості   |
|   |    |"Укрмузпром"                   |
| 311 | 311 | Український концерн художніх промислів     |
|   |    |"Укрхудожпром"                  |
| 313 | 313 | Міністерство України у справах роздержавлення  |
|   |    |власності і демонополізації виробництва     |
| 315 | 315 | Міністерство України у справах захисту населення|
|   |    |від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС    |
| 316 | 316 | Державний митний комітет України        |
| 317 | 317 | Державний комітет України по нагляду за безпеч- |
|   |    |ним веденням робіт у промисловості і гірничному |
|   |    |нагляду                     |
| 318 | 318 | Державний комітет України по сприянню малим під-|
|   |    |приємствам і підприємництву           |
| 319 | 319 | Державний комітет України по стандартизації,  |
|   |    |метрології та сертифікації            |
| 324 | 324 | Головна воєнізована протифонтанна частина    |
| 326 | 326 | Державний іноваційний фонд           |
------------------------------------------------------------------
Примітки: На  главу  199  відносяться  також  платежі  малих
     підприємств, асоціацій, акціонерних товариств, створених
     без залучення іноземного капіталу та інших, що не
     ввійшли до перелічених комплексів.
     Міністерство фінансів у необхідних випадках може вводити
     у розділ 100 по главі 199 додаткові параграфи для
     окремих видів заходів і видатків.
 
 Міністр                      Г.О.П'ятаченко
 
 
                         Додаток N 2
                      до наказу Міністерства
                      фінансів України
                      від 16.07.92 N 35
 
               Вказівки
   по застосуванню окремих підрозділів Класифікації доходів
    і видатків Державного та місцевих бюджетів України
 
      По видатках, що відносяться на розділ 200
 
               Освіта
 
   На 1 відносяться видатки на організацію і утримання дитячих
дошкільних установ у містах, селищах міського типу і сільських
місцевостях.
   На 3 відносяться видатки на всі типи загальноосвітніх шкіл:
школи-дитячого садка,   початкової,   неповної   середньої
(дев'ятирічної) і середньої, ліцеїв, гімназій і коледжів, видатки
на утримання шкіл і груп продовженого дня та інтернатів при
школах, а також видатки, передбачені по бюджету на створення при
загальноосвітніх школах фонду всеобучу для подання матеріальної
допомоги учням, які її потребують.
   На 5 відносяться видатки на утримання спеціальних шкіл для
дітей, які потребують виховання в особливих умовах.
   На 6  відносяться видатки  на  придбання  підручників,
пов'язані з  безплатним  користуванням  підручниками  учнями
загальноосвітніх шкіл.
   На 9 відносяться видатки на школи-інтернати всіх типів, за
винятком шкіл-інтернатів з особливим режимом  та  спортивного
профілю.
   На 11 відносяться видатки на утримання шкіл-інтернатів для
дітей глухонімих, сліпих, із слабким зором, а також дітей, які
перенесли поліомієліт та з фізичними й іншими дефектами розумового
і фізичного розвитку.
   На  16  відносяться  видатки:  на  утримання  центрів
(комплексів) позашкільної роботи, дитячої творчості: палаців і
будинків станцій, клубів і центрів дитячої, юнацької творчості,
оздоровчих таборів та інших установ і заходів по позашкільній

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner