Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 307 від 24.10.1996

Про стан фізичної підготовки у Збройних Силах України та заходи щодо його поліпшення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УРСР

              Н А К А З
 
N 118 від 19.06.90
 
 
     Про заходи щодо зниження дозових навантажень
     на населення при проведенні профілактичних
     та діагностичних рентгенологічних обстежень
          органів грудної порожнини
 
 
   З метою  зниження  дозових навантажень на населення при
проведенні профілактичних  та  діагностичних  рентгенологічних
обстежень органів грудної порожнини З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
 
   1. "Методичні  вказівки  про періодичність профілактичних
флюорографічних обстежень органів грудної порожнини" (додаток 1).
 
   2. "Методичні вказівки по проведенню  профілактичних  та
діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини
в районах, що зазнали впливу радіації внаслідок аварії  на
Чорнобильскій АЕС" (додаток 2).
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Завідуючим  відділами  охорони  здоров'я,  начальникам
управлінь охорони здоров'я облміськвиконкомів:
   1.1. Забезпечити проведення профілактичних та діагностичних
рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини згідно з
затвердженими вказівками.
   1.2. З метою обліку і контролю дозових навантажень при
проведенні вказаних обстежень забезпечити реєстрацію доз згідно з
додатком 3 до даного наказу і з додатком 3 до наказу МОЗ УРСР від
19.03.90 N 129.
 
   2. Начальнику головного управління лікувально-профілактичної
допомоги т. Картишу А.П.:
   2.1. Провести разом з головним рентгенологом МОЗ УРСР т.
Бабієм Я.С. у III кварталі 1990 р. семінар  для  головних
рентгенологів відділів (управлінь) охорони здоров'я і завідуючих
радіологічними відділеннями обласних санітарно-епідеміологічних
станцій  з  питань  упорядкування  дозових  навантажень  при
рентгенологічному обстеженні органів грудної порожнини.
   2.2. Погодити  з  відомчими  медичними  службами питання
послідовності  в  організації  профілактичних  флюорографічних
обстежень.
   2.3. Оформити відповідним профільним НДІ соціальне замовлення
на виконання в 1991-1993 рр. науково-дослідних робіт по вивченню
наслідків відміни масових флюорографічних  обстежень  органів
грудної порожнини і розробці методів обстежень, що не пов'язані з
опроміненням.
 
   3. Директорам Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології ( т.
Іванюті О.М.) та Київського НДІ онкології (т. Ганулу В.Л.):
   3.1. Протягом 1990-1991 рр. проаналізувати стан виявлення
хворих  легеневою патологією в умовах відміни профілактичних
флюорографічних обстежень і до 01.01.92 р. подати пропозиції, щодо
удосконалення  цієї  роботи в районах жорсткого радіаційного
контролю.
   3.2. Забезпечити  подальшу  розробку  питань  діагностики
легеневих  захворювань  методом  рідкокристалічної  плівкової
термографії та іншими непроменевими методами, навчання цим методам
медичних працівників, в першу чергу з Житомирської, Київської,
Ровенської та Чернігівської областей.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра т. Передерія В.Г.
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко
 
                     Додаток 1
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я УРСР
                     від 19.06.1990 р. N 118
 
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
    про періодичність профілактичних флюорографічних
     обстежень органів грудної порожнини населення
            Української РСР
 
 
   1. Профілактичні флюорографічні обстеження (ПФО) проводяться
з метою вчасного виявлення хвороб органів дихання (активного
туберкульозу і його залишкових змін, злоякісних новоутворень,
неспецифічних захворювань легенів), серця і крупних судин, скелета
грудної клітки. До того ж виконується флюорограма в передній
прямій проекції. Пропонується ширше використовувати рентгенографію
органів грудної порожнини з профілактичною метою з урахуванням
матеріально-технічних  та  кадрових  можливостей.  При  цьому
використовуються оптимальні фізикотехнічні умови, що забезпечують
високу якість знімку і мінімальне дозове навантаження на пацієнта
(1).
   (1) - Інформаційний лист "Стандартизація фізико-технічних
умов рентгенографії легенів і середостіння". МОЗ УРСР, КНДРРОІ.
Вип.26, Київ, 1983.
 
   2. Профілактичні  флюорографічні  обстеження  дітей  не
проводяться.
 
   3. Перше ПФО проводиться в  15-річному  віці.  Повторне
обстеження молодь проходить перед закінченням середньої школи при
оформленні медичної довідки для вступу до вищого чи середнього
спеціального  учбового  закладу.  ПФО  осіб  призовного віку
проводиться, як правило, на обласному (міському) збірному пункті.
   додержанням вимог  п.5.13  "Санітарних правил роботи при
проведенні медичних рентгенологічних досліджень" (М.,1981) про
недопустимість   повторних  профілактичних  рентгенологічних
досліджень, якщо з часу попереднього обстеження пройшло менше
шести місяців.
 
   4. ПФО  осіб,  починаючи  з  18  років, здійснюється з
періодичністю один раз у три роки відповідно до "Інструкції про
проведення флюорографічних досліджень" та "Методичних вказівок по
проведенню масових флюорографічних обстежень органів  грудної
клітки" (додатки 3,4 до наказу МОЗ СРСР від 05.07.88 N 527 "Про
удосконалення протитуберкульозної допомоги в країні") за винятком
цих положень, які суперечать цим "Вказівкам".
 
   5. За несприятливої емідеміологічної ситуації по туберкульозу
на даній адміністративній території (місто, сільський район)
відповідно до рішення обласного (міського) протитуберкульозного
диспансеру і обласної (міської) санітарно-епідеміологічної станції
ПФО дорослого населення слід проводити один раз у два роки. До
того ж, в першу чергу, враховується рівень захворюваності всіма
формами туберкульозу (понад 30 на 100 тис. населення).
 
   6. Обов'язкові контингенти (особи, які працюють в умовах дії
несприятливих виробничих факторів, а також зайняті на роботах,
пов'язані з можливим перенесенням туберкульозної інфекції дітям,
підліткам та великим групам дорослого населення (проходять ПФО) у
порядку, зазначеному в додатках 1 та 2 до наказу МОЗ СРСР від
19.09.89 N 555 ( v0555400-89 ) "Про удосконалення системи медичних
оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів".
особи, що проживають у гуртожитках, проходять ПФО один раз на рік,
а в комунальних квартирах - один раз у два роки, з обов'язковим
обстеженням перед заселенням.
 
   7. Контингенти підвищеного ризику на захворювання активним
туберкульозом органів дихання обстежуються з періодичністю:
   а) особи, що контактували з хворим на  відкриту  форму
туберкульозу (ІУ група диспансерного нагляду) - не рідше одного
разу в 6 місяців;
   б) особи з залишковими змінами після вилікуваного (в тому
числі спонтанно) туберкульозу органів дихання з підвищеним ризиком
його реактивації (УП група диспансерного нагляду) - не рідше
одного разу на рік;
   в) особи з супровідними хворобами (цукровий діабет, виразкова
хвороба шлунка і 12-палої кишки, оперований шлунок, психічні
захворювання,  алкоголізм і наркоманія, стан після тривалого
лікування кортикостероїдними препаратами) - не рідше одного разу
на рік;
   г) хворі неспецифічними хворобами легенів і з залишковими
змінами після них підлягають рентгенологічному обстеженню органів
грудної клітки згідно з інструкціями по диспансеризації цих
захворювань.
 
   8. Контингенти  підвищеного ризику на захворювання раком
легенів проходять ПФО не рідше одного разу на рік. До групи
підвищеного ризику на захворювання раком легенів слід включати
осіб, які випалюють більше однієї пачки  цигарок  у  день;
чоловіків-курців, яким за 45 років, котрі почали палити до 15
років; чоловіків-курців, яким за 45 років, незалежно від стажу та
інтенсивності куріння, що працюють у несприятливих умовах (з
паливно-мастильними матеріалами, в гірничо-рудному,  хімічному
виробництві, в тому числі ті, що працюють з отрутохімікатами у
сільському господарстві). З метою визначення інтенсивності і стану
куріння вносяться відповідні доповнення до "Анамнестичної анкети"
додаток 8 до наказу МОЗ СРСР від 30.05.86 N 770 "Про порядок
проведення загальної диспансеризації населення"). При обстеженні
цих  контингентів  припускається  проведення  флюорографічного
дослідження у двох проекціях (передньо-задній та боковий).
 
   9. Місцеві  органи охорони здоров'я, виходячи з аналізу
епідеміологічної ситуації по туберкульозу, онкологічних та інших
захворювань органів дихання, формують групи підвищеного ризику на
основі перелічених критеріїв.
 
   10. Рентгеноскопія органів грудної порожнини з профілактичною
метою не проводиться.
 
   11. Дообстеження осіб, у котрих при ПФО виникла підозра на
зміни в органах грудної порожнини, проводиться з використанням
рентгенографії як основного методу.
 
   12. Діагностичне флюорографічне обстеження дітей та підлітків
до 18 років не проводиться.
 
   13. Діагностичне     флюорографічне     дослідження
кістково-суглобового апарату проводиться тільки з використанням
плівки завширшки 110 мм.
 
 Вказівка розроблена:
 Головним рентгенологом МОЗ УРСР проф.Бабієм Я.С.
 Головним радіологом МОЗ УРСР проф.Лазарем А.П.
 Старшим науковим співробітником Київського НДІ
 онкології канд.мед.наук Дьоміним В.Т.
 Ведучим спеціалістом головного управління
 лікувально-профілактичної допомоги Петруком Д.А.
 
 Начальник головного управління
 лікувально-профілактичної
 допомоги МОЗ УРСР                   А.П.Картиш
 
                      Додаток 2
                      до наказу Міністерства
                      охорони здоров'я УРСР
                      від 19.06.1990 р. N 118
 
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
     по проведенню профілактичних та діагностичних
      рентгенологічних обстежень органів грудної
      порожнини в осіб, що зазнали впливу радіації
       внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
 
 
   З метою зниження  рівня  опромінення  населення  районів
Житомирської, Київської, Ровенської і Чернігівської областей, які
зазнали  радіоактивного  забруднення  внаслідок  аварії  на
Чорнобильській АЕС, - районів суворого радіаційного контролю:
   1. Відмінити на трирічний строк (1990-1992 рр.) профілактичні
і  діагностичні флюорографічні обстеження в районах суворого
радіаційного  контролю,  включаючи  так  звані  "обов'язкові
контингенти" і "групи ризику", при обов'язковій одночасній заміні
їх альтернативними неіонізуючими методами діагностики.
 
   2. Для своєчасного виявлення хворих з легеневою патологією
серед населення районів суворого контролю використовувати анкетне
опитування, туберкулінодіагностику (у дітей і підлітків), а також
рідкокристалічну плівкову термографію.
 
   3. "Обов'язкові контингенти" в районах суворого контролю
щорічно  обстежувати  методом  рідкокристалічної  плівкової
термографії.
 
   4. Дообстеження осіб з підозрою на туберкульоз та іншу
легеневу патологію, потреба в якому виникла при використанні
плівкової термографії і інших методів, а також тих, які звернулися
по медичну допомогу з ознаками легеневих хвороб, проводити з
використанням   методу   рентгенографії   при  оптимальних
фізико-технічних умовах (2), дослідження харкотиння та іншого
матеріалу  (також з використанням подразнюючих інгаляцій) на
мікобактерії туберкульозу.
   (2) - Інформаційний лист "Стандартизація фізико-технічних
умов рентгенографії легенів та середостіння", МОЗ УРСР. КНДРРОІ.
Вип. 26, Київ, 1983.
   Особи, які брали участь в роботах по ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, а також евакуйовані із зони аварії, проходять
медичні огляди згідно з наказом МОЗ СРСР від 29.09.89 N 555
( v0555400-89 ) (додаток 1, п.4.1).
 
 Начальник головного управління
 лікувально-профілактичної
 допомоги МОЗ УРСР                   А.П.Картиш
 
                      Додаток З
                      до наказу Міністерства
                      охорони здоров'я УРСР
                      від 19.06.1990 N 118
 
 
        Дозові навантаження на пацієнтів при
        проведенні деяких рентгенологічних
              обстежень
 
 Таблиця 1
 
        Середні ефективні еквівалентні дози
            при рентгеноскопії
 
------------------------------------------------------------------
|NN| Об'єкт дослідження |  Доза за 1 хвилину обстеження (мЗв) |
|пп|           |---------------------------------------|
| |           | без підсилювача | з підсилювачем  |
| |           | рентгенівських  | рентгенівських  |
| |           | променів     | променів     |
|--+---------------------+-------------------+-------------------|
|1 |Легені, стравохід  |     1,4    |    0,9    |
|--+---------------------+-------------------+-------------------|
|2 |Шлунок        |     3,4    |    1,7    |
|--+---------------------+-------------------+-------------------|
|3 |Кишечник       |     1,6    |    1,0    |
------------------------------------------------------------------
 
 Таблиця 2
 
            ПРИБЛИЗНІ ЗНАЧЕННЯ
       ефективних еквівалентних доз при знімках
          (додатковий фільтр 2 мм Al)
 
------------------------------------------------------------------
|NN|  Об'єкт дослідження |    ЕЕД за 1 знімок (мЗв)    |
|пп|            |-------------------------------------|
| |            |      Вік (роки)        |
| |            |-------------------------------------|
| |            |0,5-2,2|2,3-6,5|6,6-11|11-16| Дорослі|
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|1 |Флюорографія органів  |    |    |   |   |    |
| |грудної клітини    |    |    |   |   |    |
| |пряма         |    |    |   |   |    |
| |            |    |    |   |   |    |
| |бокова         |  -  |  -  |  - | - | 0,5  |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|2 |Рентгенографія органів |    |    |   |   |    |
| |грудної клітини    |    |    |   |   |    |
| |пряма         | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11| 0,4  |
| |бокова         | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,22| 0,3  |
| |            |    |    |   |   |    |
| |            |    |    |   |   |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|3 |Томографія легенів і  | 0,08 | 0,1 | 0,14 | 0,22| 0,8  |
| |середостіння      |    |    |   |   |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|4 |Комп'ютерна томографія | 2,0  | 2,5 | 3,5 | 10,0| 20,0 |
| |легенів і середостіння |    |    |   |   |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|5 |Череп         | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02| 0,02 |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|6 |Комп'ютерна томографія | 1,2  | 1,5 | 2,1 | 6,0 | 12,0 |
| |голови         |    |    |   |   |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|7 |Плечовий суглоб    | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02| 0,02 |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|8 |Хребет: шийний відділ |    |    |   |   |    |
| |прямий         | 0,2  | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,4  |
| |боковий        | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,4  |
| |поперековий відділ   |    |    |   |   |    |
| |прямий         | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |    |
| |боковий        | 0,1  | 0,3 | 0,4 | 0,7 |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|9 |Тазові кістки, крижі, |    |    |   |   |    |
| |куприк         | 0,3  | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 2,3  |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|10|Кульшовий суглоб,   |    |    |   |   |    |
| |верхня 1/3 стегна   | 0,2  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3  |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|11|Кістки кінцівок    | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01| 0,01 |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|12|Ребра         | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,4 | 0,75 |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|13|Сечова система (огля- |    |    |   |   |    |
| |дово), контрастна   | 0,2  | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1  |
| |урографія       |    |    |   |   |    |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|14|Метросальпінгографія  |  -  |  -  | -  | 1,0 | 2,0  |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|15|Холецистографія    | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06| 0,2  |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|16|Комп'ютерна томографія |    |    |   |   |    |
| |черевної порожнини   | 2,0  | 2,5 | 3,5 | 10,0| 20,0 |
|--+-----------------------+-------+-------+------+-----+--------|
|17|Мамографія       |  -  |  -  | -  | - | 0,1  |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: 1. 1 Зв=100 бер=100 р 1 мЗв=1ООмбер=100 мр
        2. Середнє значення еквівалентної дози на молочну
         залозу дорівнює 1 мЗв
        3. При комп'ютерній томографії дані доведені за
         повне обстеження. Доза буде постійна незалежно
         від кількості зроблених зрізів,
 
 Головний рентгенолог МОЗ УРСР              Я.С.Бабій
 
                     Приложение З
                     к приказу Минздрава СССР
                     от 29.03.90 N 129
 
 
                ЛИСТ
          учета дозовых нагрузок при
          рентгеновских исследованиях
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |    Вид    |  Эффективно зквивалентная   |
|п/п|    | исследования  |  доза за одно исследование  |
|  |    |         |       (мЗВ)        |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
|---+--------+-----------------+---------------------------------|
|  |    |         |                 |
------------------------------------------------------------------
 
   Лист вклеивается в медицинскую карту амбулаторного больного
или историю развития ребенка.
 
   Формат А-5.
 
 Начальник отдела медстатистики
 Главного управления организации
 медицинской помощи                 Г.Ф.Церковний
 
 Вірно:
 
 Ведучий спеціаліст                   Д.А.Петрук<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner